مرور رده

اوراق قضایی

نمونه قرارداد اقاله

اقاله یکی از اسباب سقوط تعهد است که موجب انحلال عقد می گردد. زمانی که طرفین قرارداد با تراضی و توافق یکدیگر اقدام به انحلال قرارداد می نمایند، اقاله صورت می گیرد. برخی معتقدند که…