مرور رده

خانواده

سیر تا پیاز حق طلاق زن

قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده برای هریک از زوجین، حقوق و تکالیفی را پیشنهاد نموده است که البته هر شخصی پیش از انعقاد عقد نکاح، لازم است که از آن اطلاع پیدا نموده یا با افراد…

طلاق به دلیل نازان زن آیا طلاق زن نازا ممکن است تمام شرایط و مهریه آن

طلاق به عنوان یکی از موارد انحلال شامل موارد متعددی می شود. طلاق ممکن است از طرف مرد باشد و ممکن هم هست که این امر از سوی زن درخواست شود. در قانون به اصطلاح حق طلاق مخصوص مرد است…

مستثنيات دين در مهريه چيست؟

در هر تعهدی که به وجود می آید شخص متعهد ملزم به ایفای تعهد است و اگر متعهد از ایفای تعهد خودداری کند به انجام آن الزام می شود. در کل فردی که طلبکار است می تواند هم الزام طرف مقابل…

لایحه مطالبه نفقه فرزند

وظیفه مرد هم به عنوان همسر و هم به عنوان پدر، پرداخت نفقه زن و فرزند است. این تکلیف مرد را قانون بر او بار کرده و هرگز نمی تواند از آن شانه خالی کند. به دلیل اهمیت این موضوع قانون…