مرور رده

داوری

میانجیگری کیفری چیست؛ میانجیگر و موسسه میانجیگری در قانون ایران

زمانی که بین اشخاص مشکل ایجاد می گردد آنها برای حل مشکل معمولاً به مراجع قضایی جهت رسیدگی مراجعه میکنند ولی آیا همیشه وضعیت به همین شکل است؟ افراد برای حل مشکل ملزم هستند که به…

تعرفه وکیل دادگستری

چنانچه وکیلی، رایگان وکالت یکی از خویشان نسبی یا سببی خود تا درجه 3 از طبقه 3 را برعهده بگیرد، از ابطال تمبر و پرداخت سهم مرکز، کانون و صندوق معاف است . هر دعوایی که موضوع آن مالی…

وکیل کیفری خوب کیست؟

پرونده های کیفری خاصه نیازمند اهمیت و حساسیت بیشتری هستند. حضور یک وکیل خوب و کاردان در روند پرونده از واجبات است. زیرا موضوعات پرونده ها به گونه ای است که ممکن است طرفین دعوا را…

داوری در امور خانوادگی

داوری نهادی است که در نظامهای حقوقی پیشرفته در اکثر موارد از آن استفاده شده و اصولاً افراد ابتدا مرافعه خود را به داوری و سپس در دادگاه مطرح می کنند. در قانون آیین دادرسی مدنی…