مرور رده

بیمه

درباره بیمه زلزله چه میدانید

زلزله یکی از اتفاقات غیرقابل پیش بینی و سهمگینی است که در هر کشوری ممکن است اتفاق افتد. ایران هم متاسفانه یکی از کشورهای آسیب پذیر در زلزله ها می باشد. در زلزله ها افرادی که جان…

بیمه مسئولیت چیست و انواع آن

«بیمه مسئولیت»، نوعی از بیمه های عمومی است و جبران کننده خطرات و زیان‌های رخ داده برای اشخاص ثالث بوده و بیمه‌گذار با توجه به جبران خسارت از طرف شرکت بیمه، آرامش و اطمینان خاطر…

فرانشیز بیمه چیست؟

نه تنها ایران که در سراسر دنیا، در روند دریافت خسارت بیمه بخشی از هزینه بر عهده خود فرد می باشد. خاصه در بیمه تکمیلی و بیمه بدنه. در این زمان برخی فکر می کنند بیمه آن ها را دور زده…

قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

در سال 1347 نیز قانون قانون بیمه مسئولیت مدنی رانندگان در برابر شخص ثالث با توجه به افزایش تعداد خودروها و آسیب هایی که به اشخاص ثالث (یعنی اشخاصی که به سبب حادثه  دچار خسارت بدنی…

شرایط گرفتن دفترچه بیمه سلامت

ــ یکی از موضوعاتی که در حل حاضر برای افراد دارای اهمیت می باشد٬دفترچه تامین اجتماعی است.در این بین برخی از افراد هستند که به دلیل مشکلاتی که در زمینه مالی دارند٬توانایی آن را…