مرور رده

اداری

آشنایی با انواع قراردادهای اداری و ویژگی های قراردادهای اداری

در حقوق ایران، قراردادهای اداری از جمله تأسیسات و نهادهای حقوقی است؛ بدین معنی که تمام قراردادهای ادارات و موسسات دولتی تابع قانون مدنی نیستند، بلکه برخی قراردادها تحت عنوان…

مالیات چیست و نحوه اعتراض به برگ تشخیص مالیات چگونه است؟

مالیات یک هزینه اجباری اجتماعی است که توسط سازمان دولتی از شخص حقوقی و یا حقیقی، جهت تامین هزینه های مختلف عمومی و تامین بودجه دولت دریافت می‌گردد. در واقع مالیات به معنی انتقال…

مجلس شورای اسلامی چیست؟ / وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی

قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران از دو رکن متمایز تشکیل شده است؛ مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان. اصل نود و سوم قانون اساسی بیان می دارد که مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان…

روابط کارگر و کارفرما و رسیدگی به مشکلات و اختلافات میان کارگر و کارفرما

کارگر از لحاظ ماده 2 قانون کار کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حقوق و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند. کلیه افرادی که مشمول تعریف فوق باشند از نظر قانون کارگر محسوب…