چگونه شناسنامه المثنی بگیرم – شناسنامه در حقوق ایران

شناسنامه یکی از اسناد هویتی در ایران است که برای بسیاری امور به آن نیاز دارید. شما به هر اداره یا نهادی مراجعه کنید از جمله اگر به بانک بروید به مدارک هویتی نیاز پیدا می کنید. با وجود کارت ملی و رواج کارت ملی هوشمند همچنان شناسنامه ارزش حقوقی و عملی خود را دارد و ارزش خود را از دست نداده است. شناسنامه ورقه ای هویتی است که به وسیله سازمان ثبت احوال صادر شده و نشان دهنده پیشینه هویتی شماست.

شناسنامه چیست؟

در لغت معنای لغوی شناسنامه یا المثنی شناسنامه، ورقه یا کتابچه ای است که در آن نام و نام خانوادگی و نام پدر و دیگر خصوصیات شخص ثبت می شود و توسط اداره ثبت احوال صادر می شود. طبق قانون ایران تعریف سند رسمی را اگر ببینید متوجه می شوید شناسنامه یاالمثنی شناسنامه یک سند رسمی است. سندی رسمی که مامور ثبت احوال آن را مطابق مقررات قانونی تنظیم می نماید. در حین تولد باید برای کودک اوراق هویتی صادر شود که اولین ورقه هویتی نیز شناسنامه است.  مهمترین اوصاف احوال شخصیه در شناسنامه مندرج است. در واقع شناسنامه شما ورقه هویتی شما و بیان کننده اوصاف و خصوصیات شما درباب احوال شخصیه تان می باشد.

شناسنامه چیست؟

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

شناسنامه هوشمند

باتوجه به پیشرفت علم و پیشرفتهای تکنولوژیک، مکانیزه کردن بسیاری امور مورد توجه قرار گرفته است یکی از این موارد صدور اوراق هویتی هوشمند است که در ایران کارت ملی هوشمند متداول شده است و برای اکثر افراد صادر شده است منتها درباب شناسنامه یا المثنی شناسنامه هوشمند همچنان تلاشها ادامه دارد. معاون اسناد هویتی سازمان ثبت احوال نیز اخیرا اعلام نموده که افراد باید برای دریافت شناسنامه هوشمند مراجعه نمایند منتها این امر اجباری نشده است. استفاده از شناسنامه هوشمند نیز مزایای خاص خود را دارد و بهتر است دریافت شناسنامه هوشمند اجباری گردد. در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی این امر پیگیری شده است.

چطور شناسنامه هوشمند بگیریم؟

برای  تعویض شناسنامه و دریافت شناسنامه هوشمند باید ابتدا به دفاتر خدمات پستی مراجعه نمایید و مدارک لازم برای تعویض شناسنامه ناشی از ارائه خدمات سجلی عبارتند از:

 • اصل شناسنامه
 • مستندات مبنی بر نوع خدمات سجلی حسب مورد
 • (تصمیمات هیات حل اختلاف ، احکام دادگاهها ، آراءکمیسیون های تشخیص سن ، مصوبات مربوط به تغییرات نام و نام خانوادگی ، سند طلاق غیر مدخوله بانضمام رای دادگاه برای حذف آثار طلاق بائن و یا سند آخرین واقعه ازدواج برای حذف ازدواج و طلاق قبلی)
 • ۳ قطعه عکس ۴×۶ رنگی و یکسان با زمینه روشن برای افراد بالای ۱۵ سال
 • رسید پرداخت هزینه متعلقه
 • در صورتیکه شناسنامه عکس دار نباشد ( عکس شناسنامه به هر دلیل جدا شده باشد) اصل و تصویر مدرک معتبر عکسدار از قبیل کارت شناسایی ملی ، گذرنامه ، گواهی نامه رانندگی ، گواهی تحصیلی ضروری است و در صورت عدم ارائه مدارک یاد شده نسبت به تایید عکس از مراجع قانونی اقدام گردد.
 • چنانچه شناسنامه عکسدار باشد و مهر آن محو شده باشد تنظیم درخواست مطابق بند فوق انجام خواهد شد.
 • تصاویر شناسنامه همسر ، فرزندان، و سند ازدواج برای افراد متاهل
 • تصویر مدرک مثبت سمت متقاضی در صورتیکه درخواست کننده غیر از صاحب شناسنامه باشد.

مدارک لازم برای تعویض شناسنامه های مستعمل

 • اگر شناسنامه شما مستعمل و کهنه باشد و نیاز به تعویض داشته باشد برای تعویض آن شما نیاز به مدارک زیر خواهید داشت:
 •  اصل شناسنامه
 • رسید پرداخت هزینه متعلقه(رسید بانکی یا قبض رسید وجوه دریافتی طبق تعرفه قانونی )
 • ۳ قطعه عکس۴×۶ رنگی یکسان با زمینه روشن برای افراد بالای ۱۵ سال
 •  در صورتیکه شناسنامه عکسدار نباشد( عکس شناسنامه به هر دلیل جدا شده باشد) اصل وتصویر مدرک معتبر عکسدار از قبیل کارت شناسایی ملی ، گذرنامه ، گواهی نامه رانندگی ، گواهی تحصیلی ضروی است و در صورت عدم ارائه مدارک یاد شده نسبت به تایید عکس از مراجع قانونی اقدام گردد
 • چنانچه شناسنامه عکسدار باشد و مهر آن محو شده باشد تنظیم درخواست مطابق بند فوق انجام خواهد شد.
 • تصاویر شناسنامه همسر، فرزندان، و سند ازدواج برای افراد متاهل
 •  تصویر مدرک مثبت سمت متقاضی در صورتی که درخواست کننده غیر از صاحب شناسنامه باشد.

مدارک لازم برای صدور اولین کارت شناسائی ملی

 • شناسنامه عکسدار
 • تصویر مدرک مثبت سمت متقاضی درصورتیکه درخواست کننده غیر از صاحب سند باشد
 • آدرس وکدپستی ۱۰ رقمی محل سکونت فعلی
 • یک قطعه ۴×۳ عکس جدید با زمینه سفید بدون خدشه
 • رسید پرداخت هزینه.

شناسنامه المثنی

چگونه  شناسنامه المثنی بگیریم؟

همانگونه که قبلاً ذکر شده شناسنامه ورقه هویتی شماست که زمان تولد نام و نام خانوادگی و اطلاعات شخصی شما اعم از تاریخ تولد و غیره در آن مندرج است و اگر شما شناسنامه خود را گم کنید مثل این است که وجود ندارید واهمیت این امر درحدی است که شما با شناسنامه خود شناخته می شوید و بدون شناسنامه موجودیتی ندارید. علاوه براین برای بسیاری امور اداری و اعمال حقوقی و شخصی خود شما به شناسنامه خود نیاز دارید بنابراین اگر شما شناسنامه خود را نداشته باشید و مفقود شده باشد می توانید برای دریافت المثنی شناسنامه  اقدام نمایید.

اگر شناسنامه خود را گم کرده اید می توانید درصورتی که سن شما ۱۸ سال تمام باشد خودتان یا پدر یا جد پدری یا مادری با در دست داشتن شناسنامه خود صرفاً برای افراد زیر ۱۸ سال و نماینده قانونی با ارائه اصل و تصویر قیم نامه یا وکالت نامه و شناسنامه خود، می‌توانید برای صدور مجدد شناسنامه مفقود شده درخواست دهید.


بیشتر بخوانید: انواع گواهینامه و شرایط اخذ گواهینامه


مدارک مورد نیاز شناسنامه المثنی

مدارک مورد نیاز برای درخواست صدور مجدد شناسنامه مفقود شده عبارتند از:

 1. اصل و تصویر مدرک معتبر عکس‌دار از قبیل کارت شناسائی ملی، گذرنامه، گواهینامه رانندگی، مدارک تحصیلی برای افراد بالای ۱۵ سال
 2. سه قطعه عکس سه در چهار جدید با زمینه سفید برای  افراد بالای ۱۵ سال
 3. تصاویر شناسنامه همسر و فرزندان به همراه شماره ملی
 4. اصل وتصویر سند ازدواج برای افراد متأهل
 5. تکمیل فرم درخواست المثنی شناسنامه
 6. تکمیل فرم گزارش مفقود شدن شناسنامه
 7. تکمیل پاکت پستی ویژه خدمات الکترونیک هویت ملی.

هزینه صدور شناسنامه المثنی چقدر است؟

هزینه ای که متقاضی شناسنامه المثنی باید بپردازد عبارتست از:

فیش بانکی به مبلغ ۰۰۰‚۱۰۰ ریال نزد هر یک از شعب بانک ملی ایران بنام سازمان ثبت احوال کشور .

چنانچه برای بار دوم و به بعد شناسنامه مفقود شده باشد میزان مبلغ واریزی به بانک ۰۰۰‚۲۰۰ ریال خواهد بود و مالیات بر ارزش افزوده و هزینه پستی و هزینه دفتر که برای صدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان نوبت اول ۴۰۰۰۰ تومان و برای صدور مجدد ناشی از فقدان نوبت دوم ۶۳۰۰۰ تومان و برای صدور مجدد ناشی از فقدان نوبت سوم به بعد ۱۱۷۰۰۰تومان است و در دفتر پیشخوان خدمات دولت خدمات ثبت احوال پرداخت می گردد.

شناسنامه

برای دریافت شناسنامه المثنی باید کجا برویم؟

برای اقدام اولیه و دادن مدارک مورد نیاز باید به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه نمایید و اگر به طور مثال متولد تهران هستید و درحال حاضر در شهرهای دیگر سکونت دارید ممانعتی ندارد که در همان شهر اقدام به دریافت المثنی شناسنامه نمایید. برای عکس دار کردن شناسنامه و تعویض آن نیز شما می توانید به هریک از شعبات اداره ثبت احوال و دفاتر پیشخوان خدمات دولت مراجعه نمایید.

آیا دریافت شناسنامه المثنی محدودیتی دارد؟

طبق دستورالعمل «صدور شناسنامه مجدد»، مصوب شورای عالی ثبت احوال کشور، صدور شناسنامه المثنی، برای اولین بار، یک ماه بعد از تقاضا و با دستور رئیس اداره ثبت احوال و برای بار دوم سه ماه بعد از تقاضا و با دستور رئیس اداره ثبت احوال و برای بار سوم، تنها با دستور مدیرکل ثبت احوال استان و پس از ۶ ماه امکان پذیر است.

اگر شناسنامه فرد در یکی از ادارات و نهادهای دولتی گم شده باشد، مطابق بند ۴ دستورالعمل، «حسب اعلام آن مرجع و دستور مدیر کل استان، شناسنامه صادر و اقدام قانونی در خصوص مفقود کننده شناسنامه انجام خواهدشد.»

دستورالعمل صدور شناسنامه المثنی در پایگاه اطلاع رسانی سازمان ثبت احوال کشور درج شده و باتوجه به دستورالعمل مذکور اشخاصی که به ۱۸ سالگی رسیده‌باشند، می‌توانند شخصاً برای صدور شناسنامه المثنی اقدام کنند. در مورد افرادی که کمتر از ۱۸ سال دارند یا محجور هستند، حسب مورد، پدر یا جد پدری، مادر یا سرپرست قانونی(قیم) برای صدور شناسنامه المثنی اقدام می‌کند.

درموردافرادی که کمتر از ۱۸ سال دارند، اما دارای حکم رشد از دادگاه هستند نیز باید گفت: می‌توانند شخصاً برای صدور شناسنامه المثنی اقدام کنند.

چنانچه شخصی برای بار سوم تقاضای صدور شناسنامه المثنی کند،علاوه بر مدارکی که برای دریافت شناسنامه المثنی ارائه کرده بود باید گواهی عدم سوء پیشینه خود را نیز به اداره ثبت احوال ارائه کند. و تنها در مواردی که علت گم شدن شناسنامه حوادث غیرمترقبه مثل سیل، زلزله و … باشد، تهیه استشهاد محلی ضروری نیست.

طبق بند ۹ دستورالعمل، «دریافت کنندگان شناسنامه مجدد مکلفند در صورت پیدا شدن شناسنامه قبلی، ظرف ۱۰ روز نسبت به ارائه شناسنامه به اداره ثبت احوال اقدام نمایند. در صورتی‌که از صدور شناسنامه مجدد کمتر از یک‌سال گذشته باشد، پس از بررسی‌های لازم و دستور رئیس اداره، شناسنامه مجدد باطل و شناسنامه قبلی به متقاضی مسترد می‌گردد.»

احراز هویت از پایگاه داده ثبت احوال در پیشخوانها

یکی از خدمات ثبت احوال احراز هویت از پایگاه داده ثبت احوال در پیشخوانها و مشاغل حسب نیاز به صورت آنلاین یا آفلاین (انفرادی و یا دسته ای) است که از طریق خطوط ویژه مخابراتی MPLS و یا از طریق شبکه ملی اطلاعات (GSB) صورت می گیرد.

 • هزینه خدمت فوق عبارتست از استعلام عکس: ۵۰۰۰ ریال به ازای هر استعلام.
 • استعلام سایر اطلاعات هویتی: ۱۰۰۰ ریال به ازای هر استعلام جدید و ۲۵۰ ریال به ازای هر بار تکرار یک استعلام.

جلد شناسنامه

۷ نکته کاربردی برای حفظ شناسنامه

 1. شناسنامه سند هویتی شماست و بیان کننده خصوصیات هویتی شماست در حفظ و نگهداری آن دقت کنید.
 2. هرگونه تغییر و تحریف و ایجاد تغییرات در محتوی شناسنامه جرم و قابل مجازات است و در این امر دقت نمایید و خودتان هرگز در شناسنامه تان تغییری ندهید.
 3. مشخصات شناسنامه ای خود را به خاطر بسپارید تا اگر مفقود شد بتوانید راحت تر برای دریافت المثنی اقدام نمایید.
 4. ودیعه گرفتن و ودیعه گذاردن شناسنامه مجاز نیست و مراقب باشید تا شناسنامه خود را نزد کسی گرو یا ودیعه نگذارید.
 5. چه زمانی که برای فرزندتان شناسنامه می گیرید و چه زمانی که شناسنامه المثنی یا عکس دار برای خودتان دریافت می کنید بخاطر داشته باشید که صحت مندرجات را چک کنید.
 6. از آنجایی که صدور شناسنامه مجدد محدودیت قانونی دارد و پروسه آن ممکن است طولانی شود و علاوه بر این هزینه دارد، در حفظ و نگهداری شناسنامه خود و فرزندانتان بکوشید.
 7.  تغییر در شناسنامه جرم و  زدن مهر ، نشانه ، نوشته یا ایجاد تغییر خودسرانه در شناسنامه توسط هر یک از ارگانها و نهادها و مؤسسات دولتی و بخش خصوصی باستثناء سازمان ثبت احوال کشور دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق ، نمایندگی های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور ، اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل و اداره کل انتخابات غیرمجاز و چنانچه این امر صورت گیرد قابل پیگرد و مجازات است.

با واگذاری خدمات ثبت احوال به دفاتر پیشخوان دولت، فرآیند زمانی صدور شناسنامه المثنی به شدت کاهش یافته است. به این منظور میتوانید به نزدیکترین دفتر پیشخوان محل سکونتتان مراجعه کنید.
افراد زیر میتوانندبرای صدور شناسنامه المثنی فوری اقدام نمایند:
افراد زیر ۱۸سال به طور مستقل
پدر یا جد پدری یا مادری برای افراد زیر۱۸ سال
نماینده قانونی با همراه داشتن اصل و کپی مدارک دال بر نمایندگی

صدور مجدد شناسنامه محدودیت دارد لذا باید در حفظ این سند اصلی هویتی خود کوشا باشید.اما در صورت مفقودی شناسنامه به نزدیک ترین دفتر پیشخوان محل سکونت خود همراه با سه قطعه عکس ۴×۳ با زمینه سفید برای افراد بالا ۱۵سال،عکس و کپی مدرک معتبر عکس دار ،تصویر و شناسنامه همسر وفرزند همراه با شماره ملی آن،سند ازدواج افراد متاهل و تکمیل فرم های درخواست شناسنامه المثنی وگزارش مفقودی و تکمیل پاکت پستی.

مقدار هزینه گرفتن المثنی در بار اول ۴۰ هزارتومن، نوبت دوم ۶۳ هزارتومن و بار سوم ۱۱۷هزارتومن می باشد که در همان دفاتر پیشخوان دولت باید پرداخت گردد.

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای
9 نظرات
 1. هێمن سەمەد می گوید

  سلام من عیراقی استم میخام بیام ایران زندگی بکونم چگونە میتونم بیام ایران زندگی بکونم اقامت ایران بگیرم
  ممنونم از شما

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام اقامت دائم در ایران شرایط تقریبا زیادی داره
   – ۱متقاضی پنج سال سابقه اقامت قانونی(پروانه اقامت) در ایران داشته باشند.
   ۲- متقاضی به هنگام تقاضا به سن هجده سال تمام رسیده باشد.
   ۳- شخص دارای مقام عالی علمی یا شغلی با تخصص بالا بوده و دوسال سابقه اقامت قانونی باشد.
   ۴- متقاضی ضمن دوسال سابقه اقامت قانونی در ایران، خدمات شایسته و ارزنده ای به امور عام المنفعه که مورد تایید مقامات صلاحیت دار می باشند انجام داده باشد.
   ۵- متقاضی ضمن دارا بودن دو سال سابقه اقامت قانونی در ایران، در امور تولیدی و عمرانی ایران که مورد تایید مقامات صلاحیت دار باشد سرمایه گذاری کرده باشد.
   ۶- متقاضی دارای دو سال سابقه اقامت قانونی در ایران بوده و درآمد شخص یا حقوق مستمری بازنشستگی او به تایید یکی از بانکهای مجاز ایران رسیده باشد.
   ۷- متقاضی دارای معرفی نامه از اداره تابعیت وزارت امور خارجه ایران باشد.
   ۸- متقاضی دارای زن و فرزند ایرانی

 2. طالبی می گوید

  سلام من شناسنامم گم شده، برای پذیرش دانشگاه نیاز به پاسپورت دارم و برا گرفتن پاسپورت به شناسنامه نیاز دارم. با توجه به اینکه صدور شناسنامه یک ماه طول میکشد و من فرصت چندانی ندارم آیا ممکن است از ثبت احوال یا ارگان دیگری نامه ای نعتبر برای ثبت درخواست گذرنامه دریافت کنم؟
  به من گفت شده حراست ثبت احوال میتواند این نامه را بدهد، در صورتی که صحیح است ممکن است مراحل آن را شرح دهید؟
  با تشکر فراوان

 3. زهرا می گوید

  شناسنامه به ما چه کمکی می کند کلاس چهارم

 4. M.s می گوید

  از کجا بفهمیم شناسنامه یه نفر المثنی است یا اصلی؟
  چطور میتوان تشخیص داد؟؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام درشناسنامه المثنی قید میشود

  2. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: در المثنی درج می شود به رنگ قرمز در شناسنامه.

 5. حنانه می گوید

  سلام ترو خدا من ۱۱ سالمه میخوام برم مدرسه واز شاد باید درس بخونم و کد ملی میخواد منم که گم کردم چطوری بخونم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام
   جهت ثبت نام کارت ملی هوشمند المثنی به یکی از دفاتر پیشخوان دولت مراجعه نمایید و درخواست صدور کارت ملی هوشمند المثنی را به آن دفتر بدهید.

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند