ممانعت از حق چیست؟

ممانعت از حق از مبحثی است که در قانون آیین دادرسی مدنی از آن سخن به میان آمده است. عبارت "ممانعت از حق" تقریبا می شود گفت خلاصه از عبارت "دعوای رفع ممانعت از حق" است. که طبق عرف…

نكات حقوقي و مشاوره خريد و فروش ملك (قوانين مربوط به خريد فروش ملک)

واژه ملک در عرف عام جامعه و خاص حقوق دانان به مال غیر منقول مثل خانه اطلاق می شود. معاملات و خرید و فروش ملک هم ناظر به معاملات مال غیر منقول است مثل خانه، ویلا، مغازه و زمین…

مجازات فرار از صحنه تصادف

بعضی از رانندگان پس از تصادف به محض آن که می‌فهمند مقصر هستند فرار را بر قرار ترجیح می ‌دهند و از صحنه می ‌گریزند. علت فرار از صحنه تصادف می ‌تواند ترس و اضطراب یا فرار از عاقبت…

قرار اناطه کیفری چیست و آیا قابل اعتراض است (شرایط و موارد صدور آن) + نمونه درخواست قرار اناطه کیفری

اصل بر این است که هر یک از دادگاه های کشور به دعاوی و امور داخل در صلاحیت خود رسیدگی می کند به همین خاطر برای مثال دادگاه کیفری به امور جنایی و دادگاه حقوقی هم به امور حقوقی رسیدگی…

نحوه ترک تابعیت ایران

ایران جز کشورهای اول جهان است که شهروندانش به صورت قانونی و غیرقانونی ترک تابعیت می کنند. نظام های متفاوت حقوقی کشور های دیگر و مواردی مانند روابط اشخاص با یکدیگر و با دولت…