مرور رده

جرایم

وکیل اعاده حیثیت | وکیل برای اعاده حیثیت در تهران و سایر شهر ها + هزینه

اعاده حیثیت یا شرف همانطورکه از معنای عرفی آن پیداست برای زمانی است که افراد بدون دلیل و بدون توجیه خاصی، علیه یک شخص شکایتی را یا ادعایی را مطرح می کنند اما آن امر برخلاف حقیقت و…

وکیل اعاده دادرسی

زمانی رای قطعی در دادگاه صادر می شود، کسی که رای به ضرر او صادر می شود، احتمالا فکر می کند که دیگر راهی برایش وجود ندارد. اینطور نیست. حتی اگر دادگاه رای قطعی صادر کند روش هایی…