مرور رده

جرایم

جرم افترا چیست و اقسام آن

عبارت اعاده حیثیت که بین عرف عام مردم مورد استفاده قرار می گیرد در عرف خاص اصحاب حقوق کاربرد ندارد. اعاده حیثیت که در عرف عام و بین مردم مورد استفاده قرار می گیرد همان جرم افترا…

تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی چه شرایطی دارد و آشنایی با انواع تعدد جرم

برخی از علل در صورتی که وجود داشته باشند سبب تشدید مجازات شخص مرتکب جرم می گردد که در اصطلاح حقوقی به آنها علل مشدده مجازات گفته می شود. علل مشدده مجازات شامل دو دسته علل عمومی و…