تامین خواسته به چه معناست و شرایط صدور آن + نمونه رای و دادخواست

یکی از معضلاتی که امروزه متاسفانه بر دستگاه قضا و محاکم دادگستری حاکم شده است، بحث اطاله دادرسی یا همان زمان بر و طولانی بودن روند رسیدگی به دعاوی و شکوائیه ها می باشد. امری که…