تامین خواسته به چه معناست و شرایط صدور آن + نمونه رای و دادخواست

یکی از معضلاتی که امروزه متاسفانه بر دستگاه قضا و محاکم دادگستری حاکم شده است، بحث اطاله دادرسی یا همان زمان بر و طولانی بودن روند رسیدگی به دعاوی و شکوائیه ها می باشد. امری که…

قرارداد پرکیس چیست و تنظیم قرارداد پرکیس برای چه کسانی کاربرد دارد

«قرارداد پرکیس»؛ نوعی قرارداد مشارکت مدنی است که بین اشخاصی مانند پزشکان و دندان‌پزشکان که در حوزه‌  بهداشت و درمان فعالیت می نمایند با کلینیک و بیمارستان ها منعقد می گردد از شرایط…