مرور رده

جرایم

توهین به قاضی چه حکمی دارد؟

توهین کردن در بسیاری از موارد در اثر فشارهای درونی است که به فرد وارد می شود. برای مثال در بیمارستان به علت بیمار بودن یکی از عزیزان تان ممکن است نسبت یکی از کادر بیمارستان عصبانی…

قذف و حد قذف چیست؟

یکی از مجازات هایی که خداوند برای برخی اعمال در نظر گرفته شده حد نامیده می شود که در قانون مجازات هم به آن اشاره شده است. باید گفت حد نوعی مجازات برای عمل زشتی است که در قرآن میزان…

خرید مجازات شلاق

با افزایش چشمگیر جرائم و مجازات ها در وضعیت کنونی جامعه، یکی از اقدامات بدیهی و مهم روی آوردن به بحث مهم و حائز اهمیت، پیش گیری از جرائم و مجازات ها می باشد که متاسفانه به آن کمتر…

ماجرای سنگسار تاکستان (پرونده جعفر کیانی و مکرمه ابراهیمی) چیست + جرئیات پرونده

یکی از پرونده های جنجالی در سال 1375 بسیار خبر ساز شد. این پرونده در خصوص بررسی اتهام رابطه نامشروع زوج ۴۷ و ۴۳ ساله به نام جعفر کیانی و مکرمه ابراهیمی می‌پرداخت که بر اساس حکم…