مرور رده

جرایم

خرید مجازات شلاق

با افزایش چشمگیر جرائم و مجازات ها در وضعیت کنونی جامعه، یکی از اقدامات بدیهی و مهم روی آوردن به بحث مهم و حائز اهمیت، پیش گیری از جرائم و مجازات ها می باشد که متاسفانه به آن کمتر…

ماجرای سنگسار تاکستان (پرونده جعفر کیانی و مکرمه ابراهیمی) چیست + جرئیات پرونده

یکی از پرونده های جنجالی در سال 1375 بسیار خبر ساز شد. این پرونده در خصوص بررسی اتهام رابطه نامشروع زوج ۴۷ و ۴۳ ساله به نام جعفر کیانی و مکرمه ابراهیمی می‌پرداخت که بر اساس حکم…