حقوق بین الملل چیست؟ | تعریف حقوق بین الملل به زبان ساده + قواعد و اصول آن

دنیا نیاز دارد که علاوه بر وضع قانون نسبت به امور داخلی کشور ها و سرزمینی، مقرراتی را برای ارتباط با فراتر از مرزها و کشور های دیگر نیز وجود داشته باشد. این قوانین به مرور به شکل…

بیمه آتش سوزی چیست؟

انسان برای برآورده کردن نیاز های مادی خود، تلاش فراوانی می کند اما همیشه حوادثی وجود دارد که می تواند در یک چشم بر هم زدن تمامی آن ها را نابود کند و تمام زحمات سالیان شما بر کسب…

اعتبار صلح نامه بعد از فوت

صلح، یکی از عقود معین در قانون مدنی به شمار می رود. عقود معین، عقودی هستند که احکام و شرایط آن در قانون بیان شده اند و از آن اسم برده شده لذا به آن نیز عقود با نام گفته می شود.…

تفاوت خلع ید و تصرف عدوانی

دعوای تصرف عدوانی عبارت خلاصه شده ای دعوای " رفع تصرف عدوانی" می باشد. تصرف عدوانی در ظاهر لغت به معنای تصرف غیر مجاز و بدون اجازه است آن هم در مالی که غیر منقول است. در دعوای رفع…