آدم ربایی چیست و مجازات آن

آدم ‌ربایی و در اصل مخفی کردن اشخاص یکی از جرایمی می باشد که  علیه اشخاص قابل ارتکاب است که شامل دو مصداق می باشد و آن این است که علاوه بر اینکه باعث سلب شدن آزادی و همچنین صدمات…

جرم افترا چیست و اقسام آن

عبارت اعاده حیثیت که بین عرف عام مردم مورد استفاده قرار می گیرد در عرف خاص اصحاب حقوق کاربرد ندارد. اعاده حیثیت که در عرف عام و بین مردم مورد استفاده قرار می گیرد همان جرم افترا…