دسته املاک و سرقفلی

ابطال معامله چیست

مفهوم و جهات ابطال معامله

بعد از توافق طرفین قرارداد به منظور ایجاد معامله، چه بسا وضعیت های مختلفی برای این توافق حاصل شود به گونه ای که گاه موجودی حقوقی به نام قرارداد متولد می شود، گاه توافق به پیدایش عقد نمی انجامد، گاه…
خلع ید

دانستنی های به روز خلع ید

خلع ید استیلاء بر حق دیگری، خواه به عمد خواه غیر عمد و با حسن نیت. خلع ید، زمانی که مالک یک مال غیرمنقول مانند آپارتمان، زمین یا مغازه، خانه، به طرفیت متصرف غیرقانونی مال خود، اقامه دعوی  می‌کند و…
معامله معارض

معامله معارض چیست؟

یکی از رفتارهای مجرمانه که در بسیاری از موارد بین طرفین معامله کشف می­شود و خسارات زیادی را برای افراد به دنبال دارد معامله معارض می­باشد که به عنوان یکی از رفتارهای مجرمانه در قانون برای آن مسئولیت کیفری و…