مرور رده

املاک و سرقفلی

اجاره به شرط تملیک چیست؟ سیر تا پیاز قرارداد اجاره به شرط تملیک و نکات حقوقی آن

قرارداد اجاره به شرط تملیک از مواردی است که در دهه های اخیر بسیار پر کاربرد شده است زیرا از جهتی حد وسطی میان خرید و فروش و اجاره است و از طرفی دیگر برای فروشنده ای که ترس پرداخت…

سرقفلی مغازه چیست | منظور از سرقفلی مغازه به زبان ساده یعنی چه؟

سرقفلی مغازه بیانگر همان اجاره دادن مغازه است با تفاوت هایی نسبت به اجاره عادی و بدون سرقفلی. آنچه بسیار مورد اختلاف بوده و هست این است که بین سرقفلی و حق کسب و پیشه که در اجاره…

سرقفلی بعد از فوت | سیر تا پیاز سرفقلی بعد از فوت و انحصار وراثت سرقفلی

سرقفلی یا به نوعی اجاره ملک تجاری یا مغازه مثل باقی اموال شخص متوفی ارزش مالی دارد و در اثر فوت، به وراثان او می رسد. درباره سرقفلی باید گفت مبلغی است که در ابتدای اجاره، مستاجر…

حق ارتفاق چیست و در قانون مدنی چه شرایطی دارد؟ + تفاوت حق ارتفاق و حق انتفاع

برای تعریف ساده حق ارتفاق می توان گفت حقی ست که به دنبال یک ملک برای شخص در ملک مجاور به وجود می آید. در واقع ارتفاق از ارفاق و مدارا می آید برای دو ملک همسایه برای استفاده بهتر از…

الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاع؛ مراحل و تمامی نکات حقوقی آن + نمونه دادخواست

آیا تا بحال برای شما پیش آمده است که بخشی از ملکی را به تنهایی یا به همراه دوست و همکارتان خریداری کنید، اما فروشنده در روزی که مشخص کردید، برای تنظیم سند به دفترخانه مراجعه نکند؟…

سرقفلی در حقوق ایران | مفهوم و ماهیت سرقفلی در حقوق تجارت ایران

سرقفلی ماهیتی اختلاف انگیز در میان فقها و دکترین حقوقی دارد. این اختلافات هم ناشی از این است که این مفهوم با حق کسب و پیشه یکسان در نظر گرفته می شود در حالی که کاملا متفاوت است و…