مرور رده

املاک و سرقفلی

آشنایی با مراحل سند زدن ملک و معرفی مدارک لازم برای سند زدن ملک

شاید فکر کنید قسمت سخت خریدن منزل، انتخاب و پیدا کردن خانه مناسب و منطبق با علایق و سلیقه شماست ولی این قسمت تنها ابتدای موضوع است چرا که پس از این مرحله، شما وارد مرحله تازه ای می…

انتقال سرقفلی بدون اجازه مالک؛ شرایط انتقال سرقفلی توسط مستاجر

اموال تقسیم بندی های متفاوتی دارد و به عبارتی هرچیزی که مالیت و ارزش اقتصادی داشته باشد را مال می گویند. در تقسیم بندی اموال از نوع غیرمنقول و ملک باید بین ملک مسکونی و تجاری نیز…