مرور رده

املاک و سرقفلی

قانون سرقفلی

سرقفلی تاسیسی است که در سال ۱۳۷۶ در مقررات میان موجر و مستاجر در ملک تجاری به تصویب رسید. در حال حاضر هم حتی سال ۱۴۰۰ مقررات قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ جریان دارد و این…

اجاره ملک ورثه ای

ممکن است برایتان پیش آمده باشد که بخواهید ملکی که از امواتتان بر جا مانده است و به نام اوست را اجاره بدهید؛ اجاره ملک ورثه ای هم مانند باقی معاملات راجع به اموال به ارث رسیده دارای…

نكات حقوقي و مشاوره خريد و فروش ملك (قوانين مربوط به خريد فروش ملک)

واژه ملک در عرف عام جامعه و خاص حقوق دانان به مال غیر منقول مثل خانه اطلاق می شود. معاملات و خرید و فروش ملک هم ناظر به معاملات مال غیر منقول است مثل خانه، ویلا، مغازه و زمین…