مرور رده

املاک و سرقفلی

وکیل زمین شهری

به دلایل مختلفی لازم است که قانون گذار به اراضی و زمین های شهری رسیدگی کند برای برقراری نظم و تنظیم روابط بین افراد و همچنین موارد دیگر که در حوزه شهر نشینی حائز اهمیت است، در این…

ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ چه می گوید؟

ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر در مقام بیان یکی از شرایط تخلیه است به این شکل که اگر در اجاره مبلغی تحت عنوان ودیعه یا قرض الحسنه یا همان پول پیش داده شده تخلیه کردن و تحویل ملک…

الزام به تحویل ملک قولنامه ای+دادگاه الزام به تحویل ملک

وقتی با شخصی معامله را انجام میدهید بعد از بستن این معامله یک سری نتایج به صورت خود به خود دنبال آن خواهد آمد. برای مثال وقتی ماشینی را معامله میکنید؛ فروشنده موظف است آن را تحویل…

انتقال سرقفلی ساده ترین راه -مالیات بر اساس قانون جدید

عنوان سر قفلی مربوط به قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ است که مطابق آن اگر مالک ملک خود را اجاره دهد میتواند سر قفلی یا مبلغی تحت عنوان سر قفلی دریافت کند به عبارت دیگر مبلغی که…

سرقفلی مغازه چیست | منظور از سرقفلی مغازه به زبان ساده یعنی چه؟

سرقفلی مغازه بیانگر همان اجاره دادن مغازه است با تفاوت هایی نسبت به اجاره عادی و بدون سرقفلی. آنچه بسیار مورد اختلاف بوده و هست این است که بین سرقفلی و حق کسب و پیشه که در اجاره…