اجاره ملک ورثه ای

ممکن است برایتان پیش آمده باشد که بخواهید ملکی که از امواتتان بر جا مانده است و به نام اوست را اجاره بدهید؛ اجاره ملک ورثه ای هم مانند باقی معاملات راجع به اموال به ارث رسیده دارای…

انتقال سرقفلی بدون اجازه مالک؛ شرایط انتقال سرقفلی توسط مستاجر

اموال تقسیم بندی های متفاوتی دارد و به عبارتی هرچیزی که مالیت و ارزش اقتصادی داشته باشد را مال می گویند. در تقسیم بندی اموال از نوع غیرمنقول و ملک باید بین ملک مسکونی و تجاری نیز…