علم حقوق چیست؟ (تعریف علم حقوق و هرآنچه که درباره ی آن باید بدانیم)

یکی از رشته هایی که بسیاری از افراد تمایل به تحصیل و ورود به آن را دارند که البته به لطف اتخاد تصمیمات و سیاست های غلط، جمعیت کثیری از فارغ التحصیلان آن با بیکاری و عدم شغل مناسب و…