مرور رده

مهاجرت

بهترین کشور های جهان برای مهاجرات و انواع مهاجرت های قانونی

محل زندگی همیشه تاثیر زیادی در کیفیت و سبک زندگی هر فرد دارد. جایی که در آن زندگی می کنیم می تواند در تمام ابعاد زندگی مثل کار و تحصیل و حتی روحیه ما اثرگذار باشد. برای همین انتخاب…

خرید ملک در فرانسه از طریق مهاجرت / هزینه، قوانین و زمان مناسب خرید خانه در فرانسه

امروزه با فراگیر شدن مسئله ی مهاجرت، به تبع مسئله چگونگی اخذ اقامت دائم به وجود می آید. فرانسه کشوری به نسبت آرام است و هزینه های آن از انگلستان کمتر. این مسئله در اقامت دائم…