دادسرای نظامی تهران؛ آدرس و شماره تلفن دادسرا های نظامی تهران

در امور کیفری بر خلاف امور حقوقی که مستقیما در یک مرجع بررسی می شود، در دو مرجع دادسرا و دادگاه پرونده در جریان خواهد بود.

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

دادسرا جایی است که تعقیب و تحقیق درباره جرم انجام می شود و پس از طی مراحل در دادسرا، در صورت نظر به ارتکاب جرم با صدور کیفر خواست به دادگاه فرستاده می شود.

در دادگاه رسیدگی به جرم و در صورت احراز حکم صادر می شود این حکم ممکن است حکم محکومیت باشد یا حکم برائت.

جرائم نظامی چیست؟

جرائم در یک دسته بندی به جرائم عمومی و جرائم نظامی تقسیم می شود.

به این دلیل که جرائم نظامیان از جهاتی حساسیت بیشتری دارد و از این جهت که مجازات جرائم نظامیان متفاوت تر می باشد، لذا تفکیک این دو اهمیت بیشتری می ابد و دادگاه های رسیدگی کننده این دو نیز فرق می کند یعنی اگر فرد نظامی مرتکب جرم شود در دادگاه اختصاصی نظامی به جرم وی رسیدگی می شود اما فرد عادی در دادگاه های عمومی کیفری به جرمش رسیدگی می شود.

تبصره ۲ ماده ۵۹۷ منظور قانون گذار از جرائم خاص نظامیان را بررسی می کند. منظور از جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی، جرائمی است که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسئولیت‌های نظامی و انتظامی که طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتکب گردند.

نکته ی دیگر که در تبصره ۳ این ماده به آن اشاره شده این است که:

رهایی از خدمت، مانع رسیدگی به جرائم زمان اشتغال در دادگاه نظامی نمی‌ شود.

جرائم نظامی چیست؟

دادسرای نظامی به چه منظور تشکیل می گردد؟

طبق قانون به منظور رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح، اعم از نظامی یا انتظامی، دادگاه های نظامی تشکیل شده است.

دادسرای نظامی، در کنار دادگاه نظامی قرار داشته و تعقیب و تحقیق در جرائم داخل در صلاحیت دادگاه های مذکور را بر عهده دارند.

این دادسرا ها در مرکز هر استان تشکیل می گردد و در شهرستان ها در صورت نیاز، تحت عنوان “دادسرای نظامی ناحیه” تشکیل می شود.

انواع دادگاه های نظامی

در قانون آیین دادرسی کیفری در بخش سازمان قضایی نیرو های مسلح به انواع دادگاه های نظامی اشاره کرده است:

 • الف ـ دادگاه نظامی دو.
 • ب ـ دادگاه نظامی یک.
 • پ ـ دادگاه تجدید نظر نظامی.
 • ت ـ دادگاه نظامی‌ دو زمان جنگ.
 • ث ـ دادگاه نظامی یک زمان جنگ.
 • ج ـ دادگاه تجدیدنظر نظامی زمان جنگ.

انواع دادگاه های نظامی

چه کسانی نظامی محسوب می شوند؟

ماده ۱ قانون نیرو های مسلح به این امر اشاره کرده است:

دادگاه های نظامی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی کلیه ‌افراد زیر که در این قانون به اختصار «‌نظامی» خوانده می‌شوند رسیدگی می‌کنند.

 • ‌الف – کارکنان ستاد کل نیرو های مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان های وابسته.
 • ب – کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته.
 • ج – کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمانهای وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
 • ‌د – کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته.
 • ‌هـ – کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
 • ‌و – کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن.
 • ‌ز – محصلان – موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح – مراکز آموزش نظامی و‌ انتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
 • ح – کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هستند و طبق قوانین استخدامی نیرو های مسلح در مدت مزبور از اعضاء نیروهای مسلح ‌محسوب می‌شوند.

تبصره ۱ – جرائم نظامی و انتظامی کارکنان مذکور که در سازمانهای دیگر خدمت می‌کنند ‌در دادگاه های نظامی رسیدگی می‌شود.

چه کسانی نظامی محسوب می شوند؟

آدرس دادسرای نظامی تهران/آدرس سازمان قضایی نیرو های مسلح

آدرس: تهران, خیابان دکتر علی شریعتی, چهارراه شهید قدوسی

تلفن: ۰۲۱۸۲۹۰۹

تلفن گویا: ۰۲۱۸۲۹۰۰

دورنما: ۰۲۱۸۲۹۰۲۱۹۰

کد پستی: ۱۶۳۹۶۷۳۱۱۴

ایمیل: info@imj.ir

شماره پیامک: ۳۰۰۰۸۲۹۰۰

نتیجه گیری

دادگاه نظامی که در معیت آن دادسرا نظامی وجود دارد؛ برای رسیدگی به جرم خاص نظامیان است این که چه افرادی نظامی محسوب می شوند در بالا به آن اشاره کردیم.

اما باید در نظر داشت که اگر فرد نظامی جرمی غیر از جرم هایی که با وظیفه نظامی گری در ارتباط است انجام دهد در اینجا به جرم وی در دادگاه عمومی رسیدگی می شود نه دادگاه خاص و اختصاصی نظامی.

دادسرا و دادگاه نظامی غالبا در مرکز استان تشکیل می شود و در صورت نیاز در شهرستان ها نیز تشکیل می شود که به آن ناحیه میگویند.

سوالات متداول

آدرس: تهران, خیابان دکتر علی شریعتی, چهارراه شهید قدوسی

تلفن: ۰۲۱۸۲۹۰۹

اگر این جرم در ارتباط با شغل نظامی گری باشد؛ در دادگاه نظامی رسیدگی می شود در غیر این صورت در دادگاه های کیفری.

 رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی خواهد بود.

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند

18 − 12 =