صفر تا صد شرایط شکایت از کارفرما(بیمه -سنوات)

مطابق با اصل آزادی قراردادها که یکی از اصلی ترین و البته بدیهی ترین اصول مربوط به انعقاد قرارداد ها می باشد، طرفین می توانند هرگونه قراردادی را که مایل باشند منعقد نمایند، مشروط بر اینکه مخالف صریح قانون نباشد.

به موجب این اختیار قانونی، افراد و نهاد های مختلف حاضر در جامعه، در زمینه های مختلفی اقدام به انعقاد قراردادها و تفاهم نامه ها می نمایند.

اما یکی از رایج ترین قراردادها در وضعیت کنونی، که البته منجر به ایجاد اختلافات و دعاوی متعددی در مراجع قانونی ما بین طرفین شده است، مربوط به قرارداد های کارگر و کارفرما می باشد.

در این نوشتار قصد داریم به شرایط و نحوه ی شکایت از کارفرما اشاره ای داشته باشیم.

کارگر و کارفرما چه کسانی هستند؟

مطابق با قانون کار که به عنوان اصلی ترین مرجع روابط کار و کارفرما عنوان می شود:

کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌ کند‌.

کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی کار می‌ کند‌.

مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده‌ دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می‌ گیرند‌.

در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.

همچنین در تعریف کارگاه بیان نموده است که:

کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می‌کند، از قبیل مؤسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری، مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماکن عمومی و امثال آنها‌.

کارگر و کارفرما چه کسانی هستند؟

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

ویژگی های قرارداد کار

انعقاد یک قرارداد نقش بسیار مهم و ضروری را برای هریک از طرفین ایفا خواهد نمود که این موضوع در قراردادهای بین کارگر و کارفرما نیز صدق خواهد کرد.

بنابراین در هنگام انعقاد این گونه قرارداد ها نیز می بایست نکات مختلفی را مدنظر قرار داد که در این قسمت به مهم ترین آنها اشاره ای خواهیم داشت.

جدای از شرایط اساسی برای صحت هرگونه قرارداد که در قانون مدنی بیان شده است (قصد و رضا طرفین، اهلیت و…) مطابق با قانون کار نیز برای صحت قرارداد های کارگر و کارفرما نیز می بایست شرایطی در نظر گرفته شود.

البته لازم به ذکر است که، قرارداد شفاهی بین طرفین نیز از منظر قانون کار معتبر می باشد و با شهادت و حقوق واریزی توسط کارفرما، قرارداد و رابطه ی کارگری و کارفرمایی قابل اثبات خواهد بود.

اما مهم ترین ویژگی قرارداد کار، مشروعیت موضوع قرارداد، معین بودن موضوع قرارداد و عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر می باشد که در قانون کار مورد تاکید قانون گذار قرار گرفته است.

همچنین می بایست در قرارداد های کار:

مشخصات طرفین، نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد؛ حقوق یا مزد مبنا و لوا حق آن، ساعات کار، تعطیلات و مرخصی‌ها؛ محل انجام کار؛ تاریخ انعقاد قرارداد؛ مدت قرارداد اگر کار مدنظر برای مدت معین و مشخصی باشد، شرایط و نحوه فسخ قرارداد و موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب نماید، گنجانده شود.

ویژگی های قرارداد کار

تعهدات کارگر و کارفرما در مقابل یکدیگر

پس از انعقاد قرارداد، تعهدات مختلفی برای کارگر و کارفرما طبق قانون و قرارداد به وجود می آید.

کارگر به موجب قرارداد منعقد شده متعهد می شود که:

در طول مدت زمان قرارداد همواره کار و موضوع قرارداد را مطابق با شرایط مقرر در قرارداد، دستورات و خواسته های کارفرمای خود انجام دهد. مساله ی حائز اهمیت دیگر بحث نظم و انضباط کارگر در محل کار می باشد.

در این باره لازم به ذکر است که کارگر می بایست در زمان تعیین شده در محل کار حضور پیدا کرده و همچنین محل کار را ترک نماید و با کارفرما و کارگران دیگر همواره حسن اخلاق و رفتار داشته باشد.

درمقابل کارفرما نیز متعهد می شود که مطابق با قرارداد و ساعات کاری از کارگران انتظار فعالیت داشته، حقوق و دستمزد کارگر را در زمان تعیین شده به آنها پرداخت نماید و مواردی از جمله مرخصی استعلاجی، مرخصی زایمان و … را در طول مدت قرارداد برای کارکنان در نظر بگیرد.

همچنین یکی از الزامات دیگر کارفرما مطابق با قانون کار؛ بیمه نمودن کلیه ی افراد تحت امر خود و تامین و تکمیل محل کار به جهت رعایت اصول ایمنی و امنیتی می باشد.

تعهدات کارگر و کارفرما در مقابل یکدیگر

شرایط شکایت از کارفرما

پس از بیان وظایف کارگر و کارفرما در برابر یکدیگر، مساله ای که افراد زیادی از جامعه متاسفانه با آن مواجه هستند، بحث عدم پایبندی کارفرما به قرارداد و تعهدات خود در برابر کارگر می باشد.

در این باره باید بیان داشت که؛ کارگر مطابق با قانون کار می تواند تحت شرایطی از کار فرمای خود شکایت نماید.

این موارد عبارتنداز:

اخراج کارگر توسط کارفرما ؛ یکی از شایع ترین اختلافات میان کارگر و کارفرما مربوط به اخراج کارگر از محل کار می باشد.

قانون کار در ماده ۲۷ مقرر می دارد که:

هرگاه کارگر در انجام وظائف محوله قصور ورزد و یا آیین نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان «حق سنوات» به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید‌.

پس اگر کارفرما بدون دلیل موجه اقدام به فسخ و اخراج کارگر از کار نماید، کار گر می تواند از کارفرمای خود در این باره شکایت نماید

عدم پرداخت حقوق، بیمه، سنوات توسط کارفرما؛ همانطور که بیان شد، یکی از مهم ترین وظایف کارفرما در قبال کارگران خود، پرداخت حقوق و بیمه نمودن آنها در مدت زمان اشتغال می باشد.

حال چنانچه کارفرما از این اقدام خودداری نماید، کارگر می تواند بابت حقوق معوقه خود یا الزام کارفرما به بیمه را از مراجع قانونی خواستار باشد.

شرایط شکایت از کارفرما

الزام کارگران به حضور و اشتغال در روزهای تعطیل و با خارج از مدت کار

مطابق با قانون کار، میزان فعالیت و اشتغال کارگران در هفته حداکثر می بایست ۴۴ ساعت باشد.

حال چنانچه کارفرما بدون توافق با کارگران خود و پرداخت اضافه کار، کارگران خود را ملزم به حضور و اشتغال در روزهای تعطیل و یا خارج از ساعات کار نماید، این موضوع توسط هریک از کارگران قابل پیگیری و شکایت می باشد.

آسیب های وارده به کارگر در حین انجام کار و انجام وظیفه

مطابق با قانون تامین اجتماعی، کارفرما درصورت بروز حادثه مکلف می باشد که اقدامات اولیه لازم را برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده به عمل آورد.

جدای از این موضوع و مطابق با قانون کار، در صورتی که کارفرما اقدامات لازم و احتیاطی را برای امنیت و حفظ کارگران به عمل نیاورده باشد، هم مسئولیت کیفری و هم مسئولیت مدنی و جبران خسارت متوجه او خواهد بود.

آسیب های وارده به کارگر

طریقه اقدام به شکایت از کارفرما

درصورت تحقق هریک از موارد بیان شده، کارگر می بایست با به همراه داشتن کلیه مدارک و مستندات اثبات کننده ی ادعای خود، به اداره کار مراجعه نموده و درخواست خود را در برگه های مخصوص تکمیل نموده و نامه سازش دریافت نماید.

یک نسخه از نامه ی سازش به کارفرما ارسال می شود و جلسه سازش بین طرفین که اصولا پس از دو هفته خواهد بود تشکیل می گردد.

در صورتی که سازشی صورت نگیرد یا کارفرما در جلسه ی سازش حضور پیدا نکند، موضوع شکایت کارگر از کارفرما به هیات تشخیص اداره کار ارجاع می شود که این هیات از طرفین برای رسیدگی به موضوع با ابلاغیه دعوت به عمل می آورد.

هیات تشخیص پس از بررسی موضوع و اظهارات کارگر و کارفرما، اقدام به صدور رای می نماید که این رای قابل اعتراض در هیات حل اختلاف می باشد.

نتیجه گیری

در پایان و به عنوان نتیجه گیری کلی از آنچه که بیان شد؛ یکی از اختلافات و دعاوی رایج در جامعه، مربوط به دعاوی کارگر و کارفرما می باشد.

کارگر و کارفرما پس از انعقاد قرارداد درمقابل یکدیگر از حقوق و تعهداتی برخوردار می شوند و چنانچه هریک از طرفین، برخلاف حقوق و تعهدات ایجاد شده اقدام نمایند، طرف دیگر این حق و اختیار را دارا می باشد تا با مراجعه به اداره کار و ثبت شکایت خود، خواستار رسیدگی به موضوع در مراجع قانونی و تعیین شده باشد.

سوالات متداول

در صورت عدم پرداخت حقوق کارگران، عدم اخذ بیمه برای کارگران، الزام کارگران به حضور در ساعات خارج وقت کار و…. امکان شکایت برای کارگران وجود خواهد داشت.

درصورت وجود هرگونه اختلاف میان طرفین، بازهم مجوزی برای کارگر به جهت ترک کار بدون اطلاع کارفرما نمی باشد.

اگرچه هیات حل اختلاف یک مقام تجدیدنظر در آرا صادره مربوط به دعاوی و اختلافات کارگر و کارفرما محسوب می شود، ولی رای صادره مجددا قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد.

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای
9 نظرات
 1. علی می گوید

  سلام، وقت بخیر
  بنده مدت ۷ سال در یک شرکت مشغول بکار بوده ام،
  متأسفانه بدلایل نامعلوم غروب ۱۸ آبان‌ماه طی تماس تلفنی از منابع انسانی شرکت به بنده اعلام شد که دیگر نیازی به حضور بنده نیست و از روز بعد سرکار حاضر نشوم، با توجه به اینکه قرارداد بنده تا اردیبهشت سال بعد می باشد متوجه شدم که کارفرما برای بنده ترک کار زده است، یعنی هم ممانعت از ادامه کار و از طرفی اعلام ترک کار به ادارات مربوطه،
  حال بهترین راه برای احقاق حق و حقوق بنده چیست؟

  1. زینالی می گوید

   سلام: شما باید با استناد قراردادی که دارید به اداره کار شکایت نمایید و بایستی دادخواستی در این خصوص تنظیم نمایید و تمامی منضمات و مستندات خودتان و از تاریخی که به شرکت نرفته اید را در دادخواست درج نمایید طرح دعوی کرده و از طریق دفاتر خدمات قضایی نسبت به ثبت شکایت اقدام نمایید برای راهنمایی بیشتر از طریق وکلای انلاین سلامانه وکیل تاپ مشاوره نمایید.

 2. amir می گوید

  سلام.در شرکت خصوصی مشغول کار هستم کارفرما ما حقوق بهمن رو هنوز واریز نکرده حالا که این پیام رو میدم ۷روز از عید۱۴۰۱ هم گذشته چکار کنم شب عید ما رو دست خالی گذاشت….ممنون میشم جواب بدین

  1. زینالی می گوید

   سلام: می توانید بابت این کار از اداره کار اقدام به شکایت از کارفرما نمایید برای اینکار ابتدا یک دادخواست تنظیم کرده و در دفاتر خدمات قضایی اقدام به ثبت دادخواست نمایید.

 3. محمد می گوید

  سلام محمد هستم کارفرما یک کارگاه صنعتی
  در مورد اخراج یک کارگر با ۲۳ سال سابقه کار و تنظیم متن یا برگه ای که ایشان در آینده نتواند به هر علتی از نظر حقوق و پاداش سنوات ۲۳ ساله و حتی تنظیم شکایت به جهت از دست دادن سلامتی خود در این ۲۳ سال از شما مشاوره میخواهم چون ایشان تا به امروز کلیه حقوق و دستمزد و سنوات ۲۳ ساله را دریافت کرده و مبلغ قابل توجهی هم به کارفرما بده کار میباشد اما من نگرانم که در آینده ادعای عدم سلامتی در حین کار بنماید و در این ۲۳ سال هیچ وقت به اداره طب کار جهت آزمایشات تایید سلامتی نرفته است سپاسگذارم

 4. علیرضا می گوید

  باسلام،پس از ۸سال کار در شرکتی بدلیل عدم پرداخت حق وحقوقم واضافه کار وبیمه و…به اداره کار شکایت کردم ،کارفرما باجعل قرارداد و۸برگ رسید دستکاری شده وسفید امضا ونفوذدر اداره حق وحقوقی را پایمال کرد ،بخاطر جعل کیفری شکایت کردم ولی بازپرس قرار موقوفه ای تعقیب صادر کرد درصورتی کهقبل از زمان تعیین شده توسط قانون اقدام کرده بودم ،سوال من این است مگرپرونده شکایت از کارفرما هرزمان اقدام شود رسیدگی نمیشود ومشغول مرور زمان نمیشود؟باتوجه به اصل پرونده که موضوع خق وحقوق کارگر ازکارفرمامیباشد وجعل در این پرونده صورت گرفته بنده را راهنمایی بفرمایید باتشکر.

 5. محسن می گوید

  سلام. بعد از اینکه اداره کار رای صادر میکنه و ۱۵ روز زمان اعتراض هم میگذره و هیچ اعتراضی ثبت نمیشه باید برای اجرایی شدن حکم چیکار کرد؟ توی سایت اداره کار درخواست اجرای احکام ثبت کردم و دادنامه مربوطه هم انتخاب کردم اما دیگه هیچ اتفاقی نیوفتاده و دو هفته ازش گذشته

  1. زینالی می گوید

   باید از طریق اجرای احکام دادگستری صورت بگیرد و تا زمانی که ابلاغیه نیوده نیاز نیست کاری بکنید.

 6. سید عبدالله موسوی داویجانی می گوید

  درود
  درکمال احترام
  اینجانب از سال ۱۳۷۳ تا آخر سال ۱۴۰۱ در یک شرکت دولتی مشغول بکار و در آخر سال ۱۴۰۱ بازنشسته شدم
  در سال ۷۹ با توجه به عضویت قردادی و داشتن سابقه کار و مدرک کارشناسی بدون دلیل و با زور به کارگر روز مزد تغییر عضویت داده شدم که براس این سال ها مبلغی بعنوان سنوات پرداخت گردید.
  از سال ۷۹ تا ۱۳۸۸ تحت عنوان شرکت های برون سپار با اینجانب قرار داد کار بسته شد در همان شرکت دولتی و در همان محل کار بدون یک روز جدا شدن از محل کار شرکت دولتی.
  در سال ۸۸ مجددا به عضویت قراردادی شرکتی همان شرکت دولتی و تا آخر سال ۰۱ به همین عضویت مشغول کار بودم
  ضمنا از سال ۷۰ تا ۷۴ در قسمت دیگری از همان وزارت خانه مشفول بکار بوده ام .
  بااین توضیحات بنده با ۳۱ سال سابقه بازنشست شدم
  شرکت دولتی یاد شده سنوات اینجانب را ۱۳ سال محاسبه نموده و بیان میدارد که از سال ۷۰ تا ۷۳ ارتباطی به ما ندارد . از سال ۷۴ تا ۷۹ سنوات در همان زمان پرداخت گردیده . از سال ۷۹ تا ۸۸ بعهده شرکت های برون سپار بوده که پرداخت شده و تنها از سال ۸۸ تا ۰۱ سنوات تعلق می گیرد . ضمنا از پایان سال ۲۵ م خدمت از اضافه کار اینجانب حق بیمه پرداخت گردیده که برای بازنشستگی لحاظ گردد و در شهریور سال ۹۹ با پرداخت ۴.۵ سال حق بیمه لغو گردید. بزرگواری فرموده راهنمایی نمایید
  با سپاس فراوان

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند