شرایط شکایت کارفرما به دلیل ترک کار

کارگر و کارفرما مطابق با قانون کار یک سری تکالیفی نسبت به یکدیگر دارند که قانون هر دو طرف را الزام به رعایت آن نموده است و در صورت نقض هر یک از این تکالیف، وی را الزام به جبران خسارت طرف دیگر نموده است در این مطلب قصد داریم مختصری به این تکالیف و به ویژه ترک کار توسط کارگر بپردازیم.

تکالیف کارگر در مقابل کارفرما

کارگر در قبال دریافت مزد، یک سری تکالیفی مطابق با قانون کار برای وی پیش بینی شده است و موظف است تا پایان مدت قرارداد به تمامی مندرجات در قرارداد و یا قانون پایبند باشد.

این تکالیف و وظایف عبارتند از:

  • اجرای صحیح کار مدنظر: از جمله مهمترین و اصلی ترین وظیفه ای که کارگر در قبال کارفرما دارد اجرای کار مدنظر طرفین است.
  • رعايت دقت در اجراي کار:صرف انجام کار توسط کارگر، منجر به رافع مسئولیت و وظیفه محول شده به کارگر نمی باشد. بنابراین کارگر می بایست کار مورد نظر را مطابق با آنچه مقصود کارفرما می باشد انجام و به اتمام برساند.
  • امانت داری: کارگر می بایست در حفظ وسایل، آلات و ادوات کارفرما در کارگاه یا محل کار که به واسطه ی انجام کار و عمل مورد توافق به وی تحویل نموده اصل امانت داری را رعایت نماید. و در صورتی که به واسطه اهمال و سهل انگاری وی وسایل تلف یا معیوب شود مسئول خواهد بود.
  • اجراي دستورهاي کارفرما: در مدت قرارداد، کارگر موظف است تمامی دستورات و نکات لازم در حیطه و چارچوب قرارداد بین خود و کارفرما را اجرا نماید.

رعايت مقررات انضباطی کارگاه: هرچقدر کارگر در اجرای کار مدنظر، مهارت داشته باشد و یا کار مورد نظر خود را مطابق با خواسته ی کارفرما محقق سازد ولی فاقد نظم و انضباط باشد عمل وی به هیچ عنوان مورد قبول کارفرما قرار نخواهد گرفت.شرایط شکایت کارفرما به دلیل ترک کار

تکالیف کارفرما در مقابل کارگر

همانطور که اشاره شد تکلیف قرارداد های کارگر و کارفرما دوطرفه است پس از تشریح وظایف کارگر، می بایست به وظایف کارفرما نیز پرداخته شود.

  وظایف کارفرما در مقابل کارگر عبارتند از:

پرداخت حقوق: همانطور که در خصوص مهمترین و اصلی ترین وظیفه کارگر به انجام کار اشاره شد، اصلی ترین و مهم ترین وظیفه و تکلیف کارفرما نیز پرداخت مزد و حقوق مورد توافق یا حقوق تعیین شده مطابق با وزارت کار است.

رعایت شرایط کار: منظور از شرایط در این قسمت، درخواست انجام کار از کارگر مطابق با توافق انجام شده در قرارداد، قانون یا عرف برای مثال کارفرما نباید درخواست انجام کار خارج از وقت و ساعت کار را از کارگر بخواهد یا شرط بر انجام کار بیشتر از آنچه معمول و عرف است را کارگر بخواهد.

رعایت الزامات قانونی: یک سری از توافقات و شرایط و الزامات در قرارداد بین کارگر و کارفرما شکل می گیرد. اما الزاماتی توسط قانون گذار برای کارفرما به وجود آمده است که کارفرما را مکلف به انجام آن نموده است مواردی از جمله؛ مرخصی استعلاجی، مرخصی زایمان، ممنوعیت بکارگیری افراد کمتر از پانزده سال و…

بیمه نمودن کارگران: از جمله وظایفی است که قانون کارفرما را مکلف به انجام نموده است. حتی این امر به قدری مهم بوده است که در صورت عدم انجام آن توسط کارفرما، به محکوم شدن کارفرما به جزای نقدی خواهد شد.

تأمین ایمنی کارگاه: کارگر برای انجام کار مدنظر کارفرما می بایست از تمام اصول ایمنی و حفاظتی برخوردار باشد و همچنین وسایل و ابزار آلاتی که کارگر با آن مشغول کار میشود نباید دارای نقص فنی باشد؛ چرا که در صورت وجود هرگونه آسیب و خسارت به موجب نقص ابزار و وسایل، کارفرما مسئول تمامی خسارات وارده خواهد بود.

پس از بیان وظایف هر دو طرف قرارداد های کار، لازم است به یک مورد خاص که توسط کارگران به تصور اینکه نقض تعهد مسئول نمی شود و مسئول نخواهند بود می پردازیم.

ترک کار توسط کارگر

همانطور که اشاره شد کارگر در قبال کارفرما دارای یک سری وظایف است که مهم ترین آن اتمام صحیح کار مدنظر کارفرما است. حال در صورتی که کارگر پیش از اتمام قرارداد یا پیش از به پایان رساندن کار موردنظر از به اقدام به ترک کار نماید در برابر کارفرما مسئول کلیه خسارات وارده می باشد.

مورد گفته شده در خصوص وجود قرارداد بین کارگر و کارفرما است. اما سوالی که در این زمینه ممکن است به وجود آید این است که آیا درصورت عدم وجود قرارداد فی مابین کارگر و کارفرما آیا بازهم این امکان وجود دارد که کارگر بدون اجازه و رضایت کارفرما قبل از اتمام کار، کار را ترک نماید؟

در این خصوص می بایست در ابتدا گفت که، در قرارداد های بین کارگر و کارفرما الزامی در خصوص مکتوب بودن آن نیست بلکه به صورت شفاهی هم معتبر خواهد بود.

جدای از این موضوع حتی اگر قراردادی بین طرفین وجود نداشته باشد و در صورتی که کارگر انجام عمل مدنظر کارفرما را قبول کرده باشد، درصورت ترک کار بدون رضایت و اطلاع کارفرما و همچنین درصورت ورود ضرر و خسارت به کارفرما،کارگر در این باره مسئول می باشد.

در چه صورتی کارگر در خصوص ترک کار مسئول نمی باشد؟

برای اینکه کارگر مسئولیتی متوجه وی در صورت ترک کار نگردد، لازم است استعفای خود را چه به صورت شفاهی یا کتبی به کارفرما اعلام کند.

همچنین به صرف استعفا نیز نباید کار را ترک نماید بلکه می بایست کماکان به کار خود تا ظرف مدت سی روز ادامه دهد تا کارفرما قادر باشد به جای وی فردی را جایگزین نماید سپس پس از گذشت سی روز می تواند کار را بدون داشتن مسئولیت ترک نماید.

شرایط شکایت کارفرما

طریقه شکایت کارفرما از کارگر

در صورتی که کارگر به وظایف گفته شده عمل ننماید این حق برای کارفرما به وجود خواهد آمد تا با به همراه داشتن کلیه مدارک و مستندات به اداره کار مراجعه نموده و شکایت خود را از کارفرما ثبت نماید.

موضوع ابتدا در هیات تشخیص مطرح می شود و طبق رویه ای که در دعاوی مربوط به کارگر و کارفرما وجود دارد ابتدا پیش از رسیدگی به اصل موضوع سعی در ایجاد صلح و سازش بین طرفین می شود و در صورت میسر نشدن این امر به دلایل طرفین رسیدگی و در نهایت رای صادر می شود.

لازم به ذکر است رای صادره قابل اعتراض در هیات حل اختلاف خواهد بود.

نتیجه گیری مبحث

در پایان و با توجه به آنچه که گفته شد؛ کارگر و کارفرما هر کدام در مقابل یکدیگر یکسری تکالیف و تعهدات دارند که در صورت نقض هرکدام توسط طرف مقابل این حق برای کارگر یا کارفرما به وجود می آید که با مراجعه به اداره کار و طرح موضوع خواستار محکومیت طرف مقابل و پرداخت خسارت به او بشود.

یکی از این نقض تعهدات که توسط کارگر محقق می شود ترک بدون اطلاع و رضایت کار توسط کارفرما می باشد.

بنابراین در صورت ترک کار بدون رضایت و یا حتی ترک کار بدون قرارداد از سوی کارگر، کارگر مسئول تمام خسارات وارد بر کارفرما می باشد.

سوالات رایج

حتی درصورت وجود اختلاف بازهم مجوزی برای کارگر به جهت ترک کار بدون اطلاع کارفرما نمی باشد.

خیر شما می‌توانید از کارفرما خاطی بابت عدم پرداخت حق بیمه شکایت کنید اما نمی‌توانید از قرارداد کاری خود سرباز زنید.

درصورت اثبات ترک بدون اطلاع، کارگر مستحق دریافت سنوات نخواهد بود.

سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند