نمونه قرارداد در خصوص بذل مدت در عقد موقت

ماده ۱۱۳۹ قانون مدنی بیان می دارد که طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه به انقضای مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می شود. بنابراین عقد نکاح موقت با بذل مدت پایان می یابد. بذل مدت به معنی بخشیدن باقیمانده مدت نکاح موقت است. بذل مدت در نکاح موقت برخلاف طلاق به هیچگونه تشریفاتی نیاز ندارد. همچنین مرد می تواند به زن وکالت دهد که مدت را به خود بذل نماید.

 

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

قرارداد بذل مدت در نکاح منقطع

نظر به اینکه طبق سند نکاحيه منقطع شماره ………………………….. مورخ   /   /  ۱۳ تنظیمی دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره …………… تهران بانو:        …………………. فرزند آقای ……………………… و نام مادر خانم ……………….. دارای شناسنامه شماره  …………. صادره از         …………… متولد ……………. ساکن …………………………….

بمدت ………………….. سال کامل شمسی از تاریخ وقوع نکاح همسر منقطعه اینجانب: ……………… فرزند آقای ………………… و نام مادر خانم ……………………… دارای شناسنامه شماره………………………… صادره از ………………… متولد ………………………. ساکن:…………………………………………………………….

بوده، علیهذا بموجب این سند رسمی (و داخل در مدت نکاح منقطع مزبور) باقیمانده مدت نکاح منقطع فوق الذکر را به بانوی مشارالیها بذل نموده و می نمایم و بنابراین بانوی نامبرده از زوجیت منقطعه اینجانب خارج میگردد و مهریه نیز طبق قبض سپرده شماره ………………………. (موجود در این دفتر) به صندوق ثبت بسود بانوی موصوفه تأدیه شده و تمامی شرایط صحت بذل مدت آن نکاحيه منقطعه از هر حیث باقرار جاری شده است.

قبض حق التحریر بشماره…………………………….. تسلیم گردیده و شمارات چاپی این سند عبارتست از:

سری (………………………………..)

تاریخ:                                         محل امضاء:

 

 

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای
2 نظرات
  1. امید می گوید

    خواهرم در صیغه موقت فریب خورده و نوشته یکطرفه حق فسخ با مرد است در صورتیکه شرط اولیه این نبوده و ۲،ماه را هم ۲سال نوشته راه فسخ این صیغه چگونه است

    1. بهزاد زینالی می گوید

      سلام باتوجه به اثبات تدلیس یا فریب در نکاح موقت میتوان اقدام به فسخ نکاح کرد

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند