متن خام قرارداد در خصوص ابراء دین

ابراء نوعی ایقاع است که به اراده‌ی طلبکار صورت می‌­پذیرد و اراده مدیون در آن نقشی ندارد؛ در ابراء، داین بدون هیچ گونه عوضی از حق خود می­‌گذرد، لذا بعد از ابراء دین کأن لم یکن می شود. اثر اصلی ابراء سقوط طلب و برائت ذمه‌ی مدیون است. ابراء تنها در حقوق دینی جریان دارد. در حق عینی، ابراء امکان پذیر نیست و اگر طلبکار بخواهد حق عینی خود را بر بدهکار ببخشد از آن اعراض می نماید. اهلیت داین در ابراء شرط است. ابراء با هر لفظ یا عملی که دلالت بر ابراء نماید صورت می گیرد. ابراء می تواند نسبت به تمام یا بخشی از دین صورت گیرد و در هر دو صورت صحیح است.

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

قرارداد ابراء

اینجانب…..  فرزند آقای …..  و نام مادر خانم….. دارای شناسنامه شماره صادره از….. متولد…..  ساكن…..

که داین سند شماره….. مورخ    /   / ۱۳ تنظیمی دفترخانه شماره…..تهران هستم به اختیار و به موجب این سند از حق خود در آن سند نسبت به خانم / آقای….. فرزند آقای….. دارای شناسنامه شماره …… صادره از…..  (مدیون آن سند) صرفنظر نموده و می نمایم بنابراین، تعهد مدیون نامبرده در آن سند در قبال اینجانب ساقط و مشاراليها/ مشاراليها بری الذمه می گردد.

قبض حق التحریر بشماره تسلیم گردیده و شمارات چاپی این سند عبارتست از:

سری (                        )

تاریخ….. ماه یکهزار و سیصد و ….. ۱۳ شمسی.

محل امضاء…..

 

این مطلب چقدر برای شما مفید بود؟
زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند

سه × 1 =