نمونه قرارداد صلح دعوی

صلح عبارتست از تراضی و تسالم بر امری، خواه تملیک عین باشد، یا منفعت و یا اسقاط دین و یا حق وغیر آن باشد. طبق ماده ۷۵۲ قانون مدنی، صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود یا جوگیری تنازع احتمالی یا در مورد معامله و غیر آن واقع شود. طبق تعریف استاد لنگرودی، صلح عبارتست از توافق برای ایجاد یا انتفاء یک یا چند اثر حقوقی بدون اینکه بستگی به احکام خاصه عقود معینه داشته باشد. درخواست صلح اقرار بر حق بودن شخص طرف مقابل نیست. طبق ماده ۷۶۰ قانون مدنی، «عقد صلح همیشه لازم است؛ اگرچه در مقام عقد جایز واقع شده باشد و بر هم نمی‌خورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله.» صلح می تواند برای رفع تنازع باشد که به آن صلح دعوی نیز می گویند که همان تراضی طرفین برای پایان دادن به دعوی است.

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

قرارداد صلح دعوی

نوع سند: صلح

مصالح: خانم/آقای: ….   فرزند آقای….  و نام مادر خانم ….  دارای شناسنامه شماره….صادره از …. متولد….  ساكن:….

متصالح: خانم/آقای: ….  فرزند آقای …. دارای شناسنامه شماره…. صادره از…. متولد  ساکن:…..

مورد مصالحه: کلیه حقوق و دعاوی واقعیه، فرضیه و احتمالیه مصالح ناشی از طرح دعوی علیه متصالح به شرح پرونده شماره …..  مطروحه در دادگاه حقوقی ….  تهران شعبه….   از هر حيث و بدون استثناء بنحویکه دیگر هیچ گونه حقی از حقوق مزبوره در مورد صلح بالا برای مصالح باقی نیست و تمامی آن حقوق در مورد مصالحه متعلق به متصالح است.

مال الصلح: مبلغ …. ریال رایج که تماماً و نقداً تسليم مصالح گردیده باقراره.

کلیه شرایط صحت صلح قطعی اعم از قبض و اقباض و صیغه به اظهار و غیره اجراء شده و طرفین ضمن العقد هرگونه ادعا و اعتراض بعدی و احتمالی خود را ولو به عنوان تضرر و غیره نسبت به مفاد متن از خود سلب نمودند.

بخشنامه شماره ۱۳۰/۱۰  – ۱۴/۱/۵۸ ثبت كل به متصالح تذکر داده شده و مع الوصف مسئول شناسائی مصالح گردید.

مبلغ …..  ریال حق الثبت طی فیش شماره….  به بانک ملی ایران شعبه….  تأدیه و قبض حق التحریریه به شماره …. تسلیم گردیده و شمارات چاپی این سند عبارتست از:

سری (           ).

تاریخ: ….ماه یکهزار و سیصد و …. ۱۳ شمسی

محل امضاء:….

 

این مطلب چقدر برای شما مفید بود؟
1 نظر
  1. امیر می گوید

    سلام سند قطعی را در دفتر اسناد رسمی امضا نمودم به عنوان خریدار ۶ دانگ آپارتمان که طرف انتقال دهنده مادرم بود در توضیحات بنچاق به موردی برخوردم نوشته خریدار اقرار نمود که فروشنده جزو افراد بخشنامه ۱۰/۱۳۰ _ ۵۸/۱/۱۴ ثبت کل نبوده چنانچه مشخص شود که بوده خسارت دولت را باید بپردازد نمی‌دونم چی هست میشه راهنمایی کنید

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند

1 + 5 =