مرور رده

حقوقی

تغییر سن در شناسنامه | شرایط، نحوه و مراحل قانونی افزایش و کاهش سن در شناسنامه

شناسنامه سندی رسمی است که احوال شخصی فرد مثل نام و تاریخ تولد و ازدواج و... در آن توسط مامور قانون ثبت می شود و تغییر مندرجات آن جز در موارد استثنایی ممکن نیست. برای مثال در…

اجرت المثل ایام تصرف خودرو | نحوه محاسبه + نمونه دادخواست و نمونه رای

اجرت المثل به معنای بها و قیمتی است که آن را دادگاه یا عرف تعیین می کند و طرفین بر سر آن توافقی نداشته اند. برای مثال اگر کسی ملک یا ماشین شما را بدون اجازه تصرف کند؛ از این جهت که…

هر آنچه باید درباره معنی و مفهوم تبرع و تبرعات در حقوق بدانیم + تبرع در قانون مدنی

تبرع در لغت یعنی احسان و نیکی کردن همچنین به معنای بخشش بدون چشم داشت نیز خواهد بود. تبرع در قانون و حقوق ایران واژه ای ست که کاربرد هایی دارد و نسبتا مورد استفاده قرار می گیرد و…

مطالبه وجه یا مطالبه طلب | صفر تا صد مطالبه وجه + نمونه دادخواست مطالبه وجه

مطالبه وجه یا مطالبه طلب، مطالبه پولی از شخصی است که باید آن را پرداخت کند. برای مثال شما به کسی پولی را قرض داده اید یا این که مالی را به کسی فروخته اید که باید قیمت آنرا…

مفهوم و جهات ابطال معامله

برای تشکیل صحیح عقد یک سری شرایط لازم است تا بتوانیم بگوییم عقد صحیح است. برای مثال: کسی که در حالت جنون و دیوانگی  است؛ نمی تواند معامله کند و معامله ی او به حکم قانون، باطل است…

خیار تدلیس چیست؟

احتمالا تابحال بار ها در جایگاه خریدار یا فروشنده قرار گرفته اید. پس تا حدی با برخی شرایط خرید و فروش و معاملات آشنایی دارید. حال فرض کنید قرار است یک ماشین بخرید و فروشنده به شما…

تنفیذ وصیّت نامه چیست؟

وصیّت کردن، به عبارت ساده یعنی تعیین تکلیف کردن برای اموال و امور بعد از فوت خود. قانون گذار برای تعیین تکلیف در زمینه اموال بعد از فوت، شخص را محدود کرده و اجازه نداده در بیشتر…