مرور رده

حقوقی

دادگاه بدوی چیست؟

بر اساس اصل 159 قانون اساسی «مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ ها و تعیین صلاحیت آن ‌ها منوط به حکم قانون است». به موجب قانون تشکیل دادگاه‌ های عمومی و انقلاب…

شكايت اينترنتي از كارفرما

بعد از الکترونیکی شدن نحوه ثبت شکایات مختلف حقوقی و کیفری و امور دیگری همچون ارسال اظهار نامه و مشاهده ابلاغیه‌ های نهاد دادگستری، در راستای الکترونیکی شدن خدمات دولتی وزارت کار و…

شارژ آپارتمان خالی

با رشد روز افزون جمعیت از طرفی و بالا رفتن قیمت مسکن از طرف دیگر ممکن است علتی عمده در میل به آپارتمان نشینی در مردم باشد. به همین جهت قانون گذار برای این مسئله نیز باید قوانینی را…