۲۰ سوال متداول حقوقی در مورد ملک

در عرف واژه ملک به معنای مال غیر منقول بیشتر به کار می رود مثل خانه و زمین. مال غیر منقول مالی است که قابل نقل و انتقال مادی نیست بر خلاف مال منقول که قابل جابه جایی است. اما ملک بیشتر به اموال غیر منقول اطلاق می شود مثل خانه.

خرید و فروش خانه و مسکن امری بسیار حساس است و می توان گفت کسی وجود نخواهد داشت که در طول زندگی خود با این موارد برخورد نداشته باشد.

زیرا فرد ممکن است خانه ای یا زمینی را بخرد یا اجاره کند یا به شکلی دیگر مثلا به او ارث برسد در هر حال همه ناگزیر با احکام ملک و مالکیت برخورد خواهند داشت.

برای مثال باید بدانیم که در خرید خانه یا مال غیر منقول دیگر قانون وقتی ما را به عنوان مالک می شناسد که نام ما به عنوان مالک آن ملک در دفتر اسناد رسنی درج شده باشد.

از طرف دیگر احکام راجع به ملک دارای پیچیدگی هایی است که سعی شده در ذیل به سوالاتی مختصر در این باره پاسخ داده شود.

دسترسی سریع به عناوین:

۱- اگر در مورد مال غیر منقول اختلافی پیش بیاید در کدام دادگاه باید طرح دعوا کرد؟

دعوای حقوقی در یک دسته بندی به منقول و غیر منقول تقسیم می شود دعاوی منقول دعاوی هستند که ناشی از اموال و حقوق منقول هستند و اگر از این منشا دعوایی شکل بگیرد فرد برای اقامه دعوا باید به دادگاه محل زندگی خوانده برود و طرح دعوا کند.

اما دعوای غیر منقول که ناشی از اموال و حقوق غیر منقول است در دادگاه شهری اقامه می شود که همان مال غیر منقول در آن جا قرار دارد.

باید دانست که اصل بر منقول بودن دعواست یعنی به جز استثنائاتی دعوا باید در محل اقامت خوانده مطرح شود.

۲- در خرید خانه ای شرط به تنظیم سند رسمی نکرده ایم آیا فروشنده ملزم به تنظیم سند رسمی خواهد بود؟

فرد فروشنده در هر حال ملزم به تنظیم سند رسمی است حتی اگر شرط نشده باشد؛ لذا شما می توانید از دادگاه الزام وی را به تنظیم سند رسمی بخواهید.

این امر هم در قانون مدنی پیش بینی شده که هر آنچه در عرف و عادت باشد ملحق به عقد است هم در قانون ثبت.

زیرا عرف مسلم مردم این است که خرید و فروش خانه را باید با سند رسمی انجام دهند و طبق قانون ثبت هم دادگاه ها کسی را مالک ملک می شناسند که نامش در سند رسمی ملک درج شده باشد.

لذا با این گفته ها مشخص می شود انتقال سند رسمی به نام خریدار، وظیفه مالک و فروشنده است. حتی بدون هیچ شرط کردنی از لوازم عقد است به صورت شرط ضمنی.

تنظیم سند رسمی

امتناع فروشنده از انتقال سند رسمی

۳- اگر در دادگاه فرد را الزام به تنظیم سند رسمی کنیم اما با هم با وجود حکم دادگاه سر باز بزند تکلیف چیست؟

اگر دادگاه حکم به الزام به تنظیم سند رسمی صادر کند.

خریدار اجرای حکم را از بخش اجرای احکام دادگاه می خواهد و اجراییه به محکوم علیه ابلاغ می شود تا ظرف ۱۰ روز حکم را اجرا کند اگر ظرف ۱۰ روز اجرا نکرد خریدار مجدد به اجرای احکام مراجعه می کند..

در این جا دیگر خود دایره اجرای احکام در وقت مقرر در دفترخانه حاضر می شود و سند را به جای فروشنده امضا می کند این امر در فقه هم پیش بینی سده تحت عنوان الحاکم ولی الممتنع یعنی در جایی که فرد از اجرا امتناع می کند.

حاکم یا دادگاه خودش حکم را اجرا می کند. پس در این حالت نماینده دادگاه به نمایندگی از فروشنده دفتر و سند انتقال را امضا می کند.

تسلیم نشدن مالک به خریدار

۴- اگر فردی خانه ای را خرید کرده است اما به وی هنوز تسلیم نکرده چه کاری باید انجام دهد؟

اگر مالک پس از فروش ملک خود مال مور معامله را تسلیم نکرد می تواند از دادگاه الزام وی را بخواهد دادگاهی که صالح است در این مسئله دادگاه محلی است که ملک در آن جا واقع است برای طرح دعوای الزام به تحویل ملک لازم است که سند مبایعه نامه را پیوست کنید و سندی را هم که نشان می دهد شما پول معامله را پرداخت کرده اید پیوست کنید که دادگاه طبق مفاد قرارداد در این مسئله حکم صادر می کند.

حال فرض را براین بگذاریم که دادگاه در این مسئله حکم به درستی ادعا صادر کرده و مقرر داشته ملک به تسلیم خریدار داده شود حال اگر باز هم فروشنده از تحویل ملک امتناع کرد؛ حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

خرید خانه

الزام به تنظیم سند رسمی

۵‌- چگونه فرد را ملزم کنیم که برای انتقال سند رسمی یا تحویل ملک به تعهد خود عمل کند؟

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از دعاوی پر شمار در دستگاه قضایی است.

لذا پس از قول نامه یا مبایعه نامه طرفین روز معینی را قرار می دهند در دفترخانه برای تنظیم سند رسمی، اگر فروشنده امتناع کند خریدار از دفتر خانه گواهی عدم حضور می گیرد و به استناد آن می تواند طرح دعوا کند.

دادگاه پس از استعلامات لازم نسبت به قضیه حکم مناسب صادر می کند همچنین در ضمن قرارداد می توان شرط جریمه یا وجه التزام درج کرد.

که برای مثال اگر فروشنده از قرار هر روز تاخیر در تسلیم یا تنظیم سند ملزم باشد مثلا روزی ۱ میلیون تومان بپردازد در اینجا فرد از ترس این مبالغ هم شده سر موعد مقرر به تعهدات خود عمل می کند.

نحوه خریدن ملک مشاع

۶- اگر فردی ملکی مشاع یا مشترک را بخرد چه کاری باید انجام دهد؟

مال مشاع به مالی اطلاق می شود که دارای بیش از یک مالک است و در واقع دارای شریک است واین شرکا در ذره ذره مال سهم دارند و کسی نمی تواند ادعا کند این قسمت برای وی است و فلان قسمت برای دیگری مگر در زمان تقسیم زیرا در همان قسمتی که تصرف کرده بازهم سهم شریک دیگر در آن داخل است.

لذا با ابن مقدمه باید گفت در معامله ملک مشاع یا مشترک مثل مال به ارث رسیده باید تمام مالکان این انتقال را امضا بزنند و یا یکی از اینان به نمایندگی از بقیه این کار را کند.

اگر یکی از آنان از امضا سرباز بزند نسبت به سهم او معامله صحیح نخواهد بود.

ملک مشاع

عیب و نقص در مال خریداری شده

۷- اگر خانه ای را که خرید کرده ایم دارای عیب و نقصی باشد تکلیف چیست؟

قانون گذار برای ضایع نشدن حق خریدار در جاهایی به وی حق فسخ قرارداد را داده است که به آن خیارات اطلاق می شود. خیار به معنی اختیار است در اینجا اختیار به هم زدن معامله منظور است که در جاهایی پیش بینی شده است.

فرض کنید که مالی را خرید کرده اید و بعد از خربد مال متوجه می شوید آن مال دارای عیب است. حال قانون گذار به شما می گوید در اینجا ۲ حق دارید یا اینکه معامله را فسخ نکنید و مابه التفاوت را تحت عنوان ارش بگیرید یا اینکه بدون دریافت مبلغ ارش قرارداد را به هم بزنید.

حال اگر فرد حاضر نشود ارش بگیرد در این سوال می تواند با استناد به خیار عیب عقد را به هم زد و پول پرداخت شده را پی گرفت.

خیار عیب باید فورا اعمال شود در غیر این صورت ساقط خواهد شد.

گران فروشی در فروش خانه

۸- در خرید خانه ای متوجه شده ایم که بیشتر از قیمت متعارف به ما فروخته شده است تکلیف چیست؟

یکی دیگر از خیارات قانونی که به فرد حق فسخ قرارداد را می دهد خیار غبن است. در خیار غبن فرد مال را بیش از قیمت متعارف خریداری کرده است.

برای مثال خاته ای را که قیمت معمول و متعارف آن ۸۰۰ میلیون است به ۱ میلیارد می خرد؛ در اینجا به شرط آن که خریدار جاهل به این قیمت باشد می تواند عقد را به هم بزند.

باید دقت کرد که اگر خریدار درخواست پس گرفتن اضافی پرداختی را بدهد فروشنده ملزم نیست قبول کند مگر آن که توسط خریدار معامله فسخ شود.

اما هیچ اشکالی ندارد اگر خریدار با گرفتن مقدار اضافی از حق فسخ خود بگذرد ناگفته نماند اگر فروشنده مقدار اضافی را بدهد حق فسخ خریدار همچنان پابرجاست و می تواند فسخ کند مگر آن که خود وی راضی شود که فسخ نکند.

خرید خانه

ارث بری زن در ملک

۹- شوهر زنی فوت شده است نحوه ارث بری زن نسبت به خانه به جا مانده چگونه است؟

سهم زن در طبقات ارث به عنوان ارث بر سببی که به واسطه ازدواج به وجود آمده در صورتی که زن دائمی فرد باشد.

اگر از شوهر وی که فوت کرده است فرزندی به جا مانده باشد سهم زوجه یا زن در این باره یک هشتم از اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیر منقول است و اگر از شوهر متوفی وی فرزندی موجود نباشد.

سهم زن در این حالت یک چهارم خواهد بود به ترتیب گفته شده لذا در پاسخ باید گفت طبق قانون زن از عین مال غیر منقول ارث نمی برد ولی از قیمت آن ارث می برد لذا دیگر ورثه ملزم اند حسب مورد سهم زن را از قیمت آن خانه پرداخت کنند

تصرف عدوانی

۱۰‌- تصرف عدوانی به چه معناست؟

اگر کسی بدون اجازه و بدون مجوز در ملک کسی تصرف کند متصرّف عدوانی شناخته می شود و ضامن تمامی خسارات خواهد بود و در صورت وجود شرایطی مجرم محسوب خواهد شد.

تصرف عدوانی ماهیتی شبیه غصب دارد با این تفاوت که تصرف عدوانی مخصوص مال غیر منقول است مثل خانه اما غصب هم در اموال منقول وجود دارد هم در اموال غیر منقول پس می توان این گونه گفت که هر تصرف عدوانی غصب است اما هر غصبی تصرف عدوانی نیست.

نکته دیگر آن که در تصرف عدوانی بحث مالکیت مطرح نمی شود و تصرف عدوانی زمانی مطرح می شود که فرد متصرف سابق ملک بوده و کسی دیگر بدون مجوز و با عدوان تصرف را از او می گیرد و از آن خود می کند فرد در اینجا باید سبق تصرف خود را در دادگاه ثابت کند و همچنین غیر مجاز بودن تصرف دیگری را هم ثابت کند.

تصرف عدوانی

تصرف در مال مشاع

۱۱- اگر کسی با دیگری مالک مشاع مالی باشد؛ آیا می تواند در آن مال تصرف کند؟

همانطور که گفتیم مال مشاع بر خلاف مال مفروز که متعلق به یک نفر است.

متعلق به چند شریک است و این شرکا در ذره ذره مال شریک هستند و هیچ قسمتی بدون در نظر گرفتن شریک دیگر متصور نیست.

لذا تصرف هر یک از شرکا بدین علت منوط به اجازه باقی افراد است و اگر اجازه ندهند حق تصرف وجود ندارد البته تصرف در اینجا تصرف مادی مدنظر است اما تصرف حقوقی مثل اینکه مال را به کسی بفروشد به نسبت سهم خود بلااشکال است.

برای مثال فرض کنید فردی مالک ۲ دانگ یک خانه است حال در این ۲ دانگ نمی تواند تصرف مادی کند اما می تواند تصرف حقوقی کند مثل فروش و اجاره البته تصرف خریدار یا مستاجر جدید باز هم منوط به اذن دیگر شرکاست.

جریان اخذ به شفعه

۱۲- اخذ به شفعه چیست و در چه اموالی به وجود می آید؟

در جایی که دو نفر در مال غیر منقولی شریک باشند و یکی از شرکاء سهم خود را بیع کند و بفروشد به شخص ثالثی حال شریک دیگر می تواند با پرداخت ثمن معامله آن سهم را از ثالث بخرد.

در اینجا نام شریک دیگر که اخذ به شفعه می کند را شفیع می گویند.در واقع فلسفه اخذ به شفعه برای فرار از شریک ناخواسته است که قانون این حق را به شفیع می دهد مال را از ثالث با پرداخت پول معامله بگیرد.

اخذ به شفعه ایقاع است یعنی به اراده یک نفر واقع می شود و خریدار در این امر نمی تواند مقاومتی بکند.

نکته دیگر اینکه حق شفعه را باید فوری اعمال کرد و گرنه ساقط خواهد شد.

اخذ به شفعه چیست

فروش سهم مشاع

۱۳- آیا کسی که در مال مشاعی با دیگری شریک است می تواند سهم خود را بفروشد؟

بله برخلاف تصرف کردن مادی که ممکن نیست تصرف حقوقی مثل فروختن سهم خود مجاز است.

همانطور که در بالا ذکر شد این تصرف حقوقی با اشکالی مواجه نیست و مجاز است البته باید دانست که خریدار جدید هم اگر بخواهد تصرف مادی کند باید با اذن شرکای دیگرش باشد.

نکته ای که لازم به ذکر باشد این است که اگر خریدار مالی را بخرد اما نداند که آن مال شریک های دیگری دارد می تواند آن معامله را فسخ کند و مبلغ پرداختی را پس بگیرد.

فرض کنید مشتری مالی را خریده است اما بعد معلوم می شود ۴۳ دانگ این مال متعلق به دیگری است و فروشنده مالک ۶ دانگ نبوده است در اینجا خریدار حق فسخ قرارداد را دارد.

توقیف اموال غیر منقول با سابقه ثبتی

۱۴- توقیف ملک و اموال غیر منقول به چه صورتی است؟

در توقیف اموال غیر منقول، بسته به این که ملک قبلا به ثبت رسیده باشد یا به ثبت نرسیده باشد نحوه توقیف متفاوت است در مالی که قبلا به ثبت رسیده توقیف مال باید به اداره ثبت آن محل اطلاع داده شود تا با ثبت در دفتر بازداشت شود یعنی به صورت دفتری بازداشت می شود تا از نقل و انتقال در امان بماند که اصطلاحا به آن توقیف سندی می گویند یعنی برخلاف مال منقول که از جهت فیزیکی توقیف می شود.

در املاک غیر منقول توقیف سندی می شود یعنی به شکلی می شود که از خرید و فروش آن جلوگیری می شود پس کسی که ساکن آن خانه است همچنان ساکن باقی می ماند.اموال غیر منقولتوقیف مال غیر منقول ثبت نشده

۱۵- توقیف مال غیر منقولی که قبلا به ثبت نرسیده چگونه ممکن است؟

در اموالی که سابقه ثبتی ندارند وقتی ملک قابل توقیف است که فرد محکوم علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد یا اینکه به موجب حکم نهایی مالک شناخته شود.

طبق ماده ۱۰۱ – توقیف مال غیرمنقول که سابقه ندارد به عنوان مال محکوم علیه وقتی جائز است که محکوم‌علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا‌ محکوم‌علیه به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد.

در موردی که حکم بر مالکیت محکوم‌علیه صادرشده ولی به مرحله نهایی نرسیده باشد توقیف مال مزبور در ازاء بدهی محکوم‌ علیه جایز است ولی ‌ادامه عملیات اجرایی موکول به صدور حکم نهایی است.

مصادیق دعوای غیر منقول

۱۶- مصادق دعوای غیر منقول کدامند و در کدام دادگاه باید طرح دعوا کرد؟

به جز مواردی که در اینجا گفته می شود که غیر منقول هستند؛ باقی موارد دعوای منقول هستند و دادگاه صالح آن محل زندگی خوانده است:

 • دعوای اثبات مالکیت.
 • دعوای اثبات حق انتفاع.
 • دعوای اثبات حق ارتفاق.
 • دعوای اخذ به شفعه.
 • دعوای اثبات حق تحجیر.

دعاوی سه گانه تصرف مثل:

 • تصرف عدوانی.
 • ممانعت از حق.
 • مزاحمت.
 • دعوای خلع ید.
 • دعوای تخلیه ید.
 • دعوای اجرت المثل اموال غیر منقول.
 • دعوای مطالبه خسارات وارده به مال غیر منقول.
 • دعوای راجع به سرقفلی و حق کسب و پیشه.
 • دعوای افراز و فروش مال مشاع غیر منقول.
 • دعوای الزام به تنظیم سند رسمی.
 • دعوای الزام به تحویل ملک.

تمام این دعاوی غیر منقول اند و باید در محل مال غیر منقول طرح دعوا کرد و هر آنچه غیر این موارد باشد منقول است و محل اقامت خوانده صالح است.

دعوای غیر منقول

تخلیه ید

۱۷- اگر ملک را به کسی اجاره داده ایم اما پس از مدت اجاره هنوز تخلیه نکرده است تکلیف چیست؟

تخلیه مربوط به جایی است که زمان اجاره تمام شده است و مستاجر نمی خواهد ملک را تخلیه کند در این جا تحت شرایطی دستور تخلیه ملک را گرفت.

اگر اجاره نامه عادی باشد و دارای دو شاهد باشد و در دو نسخه باشد می توان با رجوع به شورای حل اختلاف دستوری فوری تخلیه گرفت.

در این حالت دستور تخلیه صادر می شود دستور تخلیه این ویژگی را دارد که دادگاه بدون تشکیل جلسه دادرسی با بررسی بدون حضور طرفین فوری دستور تخلیه می دهد.

اما اگر یکی از این شرایط نباشد فرد باید حکم تخلیه بگیرد که در اینجا بر خلاف دستور تخلیه نیازمند تشکیل جلسه دادرسی است و حکم صادره هم قابل اعتراض است.

تفاوت تصرف عدوانی کیفری یا تصرف عدوانی حقوقی

۱۸- چه تفاوتی بین تصرف عدوانی حقوقی و جنبه کیفری داشتن آن وجود دارد؟

همان طور که گفته شد تصرف عدوانی یعنی این که فردی که حقی بر ملکی ندارد در آن تصرف کند که این امر جنبه کیفری هم دارد و تحت شرایطی می توان فرد تصاحب کننده را مجرم و قابل مجازات دانست. نکته ای که نیاز به بادآوری است این است که تصرف عدوانی صرفا در مال غیر منقول صدق می کند.

تفاوتی که بین دو جنبه حقوقی و کیفری این نهاد است این است که در جنبه حقوقی آن نیازی نیست فرد دادخواست دهنده مالک باشد و کافی است که متصرف سابق باشد اما در جنبه کیفری کسی که شکایت کیفری می کند لزوما باید مالک باشد تا بتوان گفت که می توان شکایت کیفری مطرح کرد.

تفاوت دیگر اینکه در تصرف عدوانی حقوقی شما نیاز به ارائه سند مالکیت ندارید اما در تصرف عدوانی کیفری سند مالکیت را به عنوان دلیل باید کمی آن را پیوست شکوائیه کنید.

تصرف عدوانی

حق ارتفاق

۱۹- حق ارتفاق در مال غیر به چه معناست؟

طبق ماده ۹۳ قانون مدنی:

ارتفاق، حقی است برای شخص، در ملک دیگری.

حق ارتفاق نوعی بهره بردن و نوعی حق انتفاع است با این تفاوت که اولا مخصوص مال غیر منقول است یعنی حق ارتفاق معمولا به این صورت است که در دو ملک مجاور هم دیگر به وجود می آید.

برای مثال شما برای اینکه به زمین خود برسید ناگزیر هستید که جایی رد بشوید که ملک کسی دیگر است در اینجا سما نسبت به آن ملک حق ارتفاق دارید.

منشا حق ارتفاق ممکن است قانونی باشد یا قراردادی باشد یا اینکه وضع طبیعی املاک اینگونه اقتضا کند.

مثلا اگر باران ببارد در زمین های روستایی زمین پایین تر مجرای آب زمین بالا تر است که این مثالی برای حق ارتفاق طبیعی است.

انتقال مال توقیف شده

۲۰- اگر ملکی را در بازداشت و یا رهن بوده است مالک آن را بفروشد تکلیف چیست؟

طبق قانون اجرای احکام مدنی این انتقال باطل و بلا اثر است.

فرض کنید کسی در اثر طلبی که دارد طلبکار وی مال وی را برای وصول طلب خود توقیف و بازداشت می کند حال به علت توقیف به دستور مقام قانون گذاری اگر مالک با آن معامله ای انجام دهد بر خلاف منظور و برخلاف مصلحت طلبکار است که حکم این مسئله در قانون اجرای احکام پیش بینی شده است.

در ماده ۵۶ و ۵۷ این امر پیش بینی شده است:

ماده ۵۶ – هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است.

ماده ۵۷ – هرگونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم ‌له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اینکه محکوم‌له‌ کتباً رضایت دهد.

11 نظرات
 1. انوش خواجه می گوید

  سلام من دودهنه مغازه را از سال ۸۶ تا ۹۲ را اجاره کرده بودم وهرماه اجاره آن را به وکیل مالک پرداخت میکردم ظاهرا در مالکیت ملک مزبور اختلافاتی وجود داشته که من بی خبر بودم
  بعد از کذشت چندین سال دعوای حقوقی دادگاه اخیرا رای به نفع مالک جدید داده ونامبرده طلب اجاره از بنده از سال ۸۶ تا ۹۲ به قیمت روز دارد
  در حالیکه من قرارداد اجاره ومستندات پرداخت اجاره بها به مالک قبلی دارم. اگر ممکن است راهنمایی بفرمایید

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام
   یاید قرارداد و تمامی ادله شما بررسی شود و در حالت کلی قرارداد بین شما و موجر قبلی صحیح است.

 2. زهراخالقی می گوید

  من مالک زمینی بودم وقصدفروش داشتم باتماس مسئول مشاوراملاک درمشاوراملاک حاضرشدم واقدام ب تنظیم قولنامه نمودم اماچون وجهی نزدخریدارنبودبااصرارمسئول مشاوراملاک ذیل قولنامه راامضاکردم وقولنامه بدون شماره ثبتی وشماره چک نزدمشاوراملاک بصورت امانت باقی ماند۱ماه بعدمتوجه شدم ک خریداربدون پرداخت وجه اقدام ب تصرف وساخت وسازنموده ک درمشاوراملاک حاضرشدم ودرظهرقولنامه تنظیم شدک چنانچه تا۱۰روزوجه پرداخت نشودقولنامه باطل وکلیه ساخت وسازبنفع اینجانب ضبط شودبازقولنامه هادرمشاوراملاک بصورت امانت باقی ماند
  چندی بعدباشکایت خریدارازخودم باموضوع فروش مال غیرروبروشدم واستنادوکیل خریدارب پرینت حساب مبنی برپرداخت وجه بودبصورتی ک درکیفرخواست وقرارمجرمیت نیزب ان استنادشده شدومن محکوم ب۳سالحبس وردمال ب خریدارشدم
  باتلاش فراوان قولنامه مالکیت خودم ک نزدمشاوراملاک بودبدست امدک فاقدتاریخ خریدم بودوباطرح شکایت جعل مسئول مشاوراملاک جاعل وخریداراستفاده کننده ازسندمجعول شناخته شدومن ازاتهام فروش مال غیرتبرئه شدم
  اکنون خریدارباشماره ثبتی جعلی ک هیچ ربطی ب این ملک ندارداقدام ب فروش مال بدیگری نموده وخریدارجدیدنیزدرخواست الزام ب انتقال داده است راه نجات پیداکردن ازاین مشکلات وفسخ یاابطال قولنامه نیمه کاره چگونه است

 3. محنود افخمی می گوید

  باسلام.من یک قطعه زمین مزروعی داخل شهر با مجوز پروانه بهربرداری دارم متاسفانه افرادی اقدام به ساخت وساز کردند جهت جلوگیری به شهرداری مراجعه کردم اما شهرداری سه سال است پاسخ نمیدهد که در حال حاظر متضرر شده ام راهنمای فرماید از چه مرجعی قانونی باید اقدام شود

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام دعوای تصرف عدوانی مطرح نمایید

 4. مسلم می گوید

  سلام منزل موروثی از از خواهر و برادرانم خریدهام اما یکی از خواهران نمیفروش چه بکنم ملک قابل افراز نیست ورضایت ساخت و ساز داده ایا اقدام به باز سازی بکنم ویا برای مالکیت کل ملک چه باید کرد

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام برای تقسیم ملک مشاعی میتوانید ازطریق فروش ملک سهم خودتان را دریافت نمایید

 5. میثم حمید می گوید

  با سلام و وقت بخیر. طاعات و عبادات مورد قبول درگاه حق؛
  بنده به مدت ۲۶ماه (از تاریخ اول مهر۹۵ تا پایان آبان۹۷) با شرکت پیمانکاری و زیرمجموعه پتروشیمی کارمیکردم. قرارداد کاری هم در اختیار دارم. این شرکت مطالبات بنده را شامل عیدی همان سال و سنوات خدمت و مانده مرخصی را به عمد پرداخت ننمود(چون مطالبات سایر نفرات شاغل را پرداخت نمود). لذا باتنظیم دادخواست در اداره کار شاکی شدم که پس از طی مراحل رسیدگی و کارشناسی حکم بنده با محاسبه کلیه مطالبات فوق طی حکم اجرائیه از دادگاه، مبلغ مطالبات را دریافت نمودم. سوال بنده این است که: آیا برای مطالباتی که طبق قوانین اداره کار می بایستی شرکت مذکور درهمان پایان قرارداد پرداخت میگردید، لیکن از پرداخت آنها استنکاف می ورزید و ۲۸ماه به تاخیر انداخت، امکان آن وجود دارد که دادخواستی در دادگاه مبنی بر جبران خسارت و تاخیرتادیه اقدام نمایم؟ مزید اطلاع روند رسیدگی به مطالبات بنده در اداره کار از تاریخ دادخواست (آذر۹۷) تا زمان دریافت مطالبات (اسفند۹۹) به مدت ۲۸ماه طول کشید.
  باتشکر و سپاس از وکیل محترم و برنامه خوب شما…

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام ملاک دریافت خسارت تادیه وفق ماده۵۲۲ایین دادرسی مدنی ازتاریخ مطالبه است نه تاریخ شکایت

 6. حسین می گوید

  سلام. یه زمین خریدم . تو مبایعه نامه نوشته زمین. ولی تو مبایعه نامه قبلیش نوشته زمین مسکونی. الان میخوایم سند بزنیم شهرداری میگه کاربریش فرهنگی هست. باید جریمه بدین. مبتونم من شکایت کنم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:بله می توانید اگر طرف شما فریبکاری کرده به شما نگفته می توانید قرارداد را فسخ نمایید.

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند

14 − 3 =