روش های قانونی فسخ معامله؛ نکات مهم در مورد فسخ معامله

آیا میدانید فسخ معامله به چه معنی است و در چه زمانی صورت می گیرد؟ فسخ به معنی پایان دادن یک جانبه قرارداد از جانب یکی از طرفین قرارداد و یا از جانب شخص دیگری  که جزء طرفین قرارداد نیست، می باشد

 عقد لازم عقدی است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را ندارند مگر در مواردی که در آن حق فسخ معامله پیش بینی شده است ولی عقد جایز عقدی است که در آن هر یک از طرفین هر وقت که خواست می‌تواند به صورت یکجانبه و بدون داشتن هر دلیلی عقد منعقد شده را بهم بزند. فسخ مختص عقد لازم است آن هم در صورت وجود خیارات مختص فسخ

فسخ عقد است یا ایقاع؟

فسخ یک عمل حقوقی یک جانبه می باشد که در اصطلاح حقوقی به این عمل حقوقی یکجانبه ایقاع گفته می شود در حقوق اعمال حقوقی به دو دسته تقسیم می گردد که این اعمال یا عقد است و یا ایقاع. همانطور که می دانید عقد یک عمل حقوقی است که در آن اراده دو طرف برای تشکیل ضروری می باشد و عقد صرفاً با اراده یک نفر ایجاد نمی‌شود. ولی ایقاع یک عمل حقوقی یک جانبه است که برای ایجاد شدن نیازی به اراده شخص دیگر ندارد. بنابراین در مواردی که شخص حقوقی فسخ قرارداد را دارد می تواند بدون نیاز به رضایت و اراده طرف مقابل عقد را به صورت یکجانبه فسخ کند.

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

فسخ مختص عقد لازم است

همانطور که گفته شد اگر عقدی از جمله عقود لازم باشد طرفین آن می توانند آن را فسخ نمایند مگر موارد معینه ای که در قانون تعیین شده است زیرا عقود جایز به فسخ نیازی ندارند و هر زمان می توان آن را بر هم زد. در ادامه مطلب قصد داریم  روش های قانونی فسخ معاملات  را معرفی نموده و مختصر توضیحی در خصوص آن ارائه دهیم. این مطلب اختصاص به عقود لازم دارد چرا که طرفین به اختیار خود و در هر شرایطی نمی توانند آن را فسخ کنند و مواردی را که می توان عقد لازم را فسخ نمود قانون تعیین نموده است که این موارد محدود هستند.

فسخ با توافق طرفین، اقاله چیست

روش های فسخ قرارداد

عقد لازم را صرفا می توان با توافق طرفین عقد یا با استفاده از خیاراتی که در قانون مدنی پیش‌بینی شده است فسخ نمود و در غیر این صورت امکان فسخ عقد لازم وجود ندارد.

بنابراین روشهای قانونی فسخ قرارداد لازم از دو صورت خارج نیست یا این فسخ با توافق طرفین صورت گرفته است و یا با استفاده از خیارات پیش‌بینی شده در قانون مدنی برای فسخ قرارداد است که اینک به صورت مجزا به توضیح هر یک می پردازیم.

فسخ با توافق طرفین( اقاله)

یکی از راه های منحل شدن عقد، توافق طرفین برای فسخ قرارداد است همانطور که همین اشخاص با اراده خود سبب ایجاد یک عقد شده‌اند به همین صورت با اراده خود می توانند عقد تشکیل شده را منحل کنند.  به توافق طرفین برای منحل نمودن عقد، اقاله گفته می شود. اقاله خود یک عقد می باشد که وضعیت جدیدی را ایجاد می کند و اثر آن منحل شدن عقدی است که در ابتدا تشکیل شده بود.پ

در اقاله شرط است که صرفاً شخصی که خود طرف عقد بوده است عقد را اقاله کند و نمی تواند اذن دهد تا شخص دیگری از جانب وی عقد را اقاله کند به همین دلیل است که می گویند اقاله با ایقاع ماذون واقع نمی گردد. مثلاً فرض کنید سعید به موجب عقد بیع خودرو حسن را خریداری می نماید پس از گذشته ۵ ماه سعید و حسن با یکدیگر توافق می نمایند تا عقد بیع واقع شده را اقاله کنند یعنی تصمیم می‌گیرند تا عقد را منحل کنند که این اراده دوجانبه آنها سبب انحلال عقد می‌گردد و مالکیت خودرو به حسن برگشته و مالکیت ثمن و قیمتی را که سعید بابت خرید خودرو به حسن پرداخته بود به سعید باز خواهد گشت چنین عمل حقوقی را اقاله نمودن عقد می گویند.

د.

فسخ معامله با حکم قانونفسخ معامله با حکم مستقیم قانون

قانونگذار به دلیل جلوگیری از دیدن  ضرر توسط یکی از طرفین عقد و همچنین برای احترام به اصل حاکمیت اراده در خصوص خیار شرط مواردی را پیش بینی نموده که اشخاص در آن موارد می‌توانند به صورت یک جانبه عقد منعقد شده را بدون نیاز به توافق طرف دیگر فسخ کنند. به چنین مواردی خیار گفته می‌شود خیارات موجود در قانون مدنی ۱۲ مورد هستند که ۱۰ مورد آن در ماده ۳۹۶ قانون مدنی و دو مورد دیگر به موجب مواد دیگر قانون مدنی پیش بینی شده است. خیار یک نوع حق مالی می‌باشد و اثر آن منحل شدن عقد است.

انواع خیارات

 • خیار مجلس: به موجب خیار مجلس، تا زمانی که طرفین مجلس عقد را ترک نکرده اند می‌توانند عقدی را که منعقد بسته اند فسخ کنند. البته لازم به ذکر است که طرفین حتی اگر پس از مجلس عقد همچنان با یکدیگر در حال صحبت کردن در خصوص عقد باشند تا زمانی که صحبت کردن آنها در مورد آثار عقد ادامه دارد خیار مجلس همچنان پابرجاست و هر یک از آنها می تواند عقد را به موجب این خیار فسخ نمایند. به خیار مجلس خیار عدم تفرق نیز گفته می شود.
 • خیار حیوان: خیار حیوان زمانی ایجاد می گردد که مورد معامله یا قیمت معامله که مشتری به فروشنده می‌پردازد حیوان باشد که در چنین حالتی هر یک از طرفین که به موجب عقد، مالک حیوان شده است می تواند تا ۳ روز از تاریخ انعقاد عقد، معامله را فسخ کند.
 • خیار شرط: همانطور که پیش از این نیز اشاره نمود این طرفین عقد می‌توانند در زمان انعقاد عقد با یکدیگر توافق کنند که هر یک از آنها و یا صرفاً یکی از آنها و یا یک شخص ثالث تا مدت زمان معینی اختیار فسخ معامله را داشته باشد که بر مبنای این خیار تا زمانی که آن مدت منقضی نشده است فرد دارنده خیار یا همان اختیار فسخ معامله می تواند قرارداد منعقد شده را فسخ نماید.
 • خیار تاخیر ثمن: خیار تاخیر ثمن زمانی ایجاد می گردد که مورد معامله یک عین خارجی و یا در حکم آن باشد و برای پرداخت ثمن و یا تسلیم مورد معامله بین طرفین قرارداد هیچ مهلت معین قرار داده نشده باشد و سه روز نیز از تاریخ انعقاد عقد بیع بگذرد و در این مدت نه فروشنده مبلغی را به خریدار تسلیم کند و نه مشتری کل ثمن را به فروشنده بپردازد که در این حالت فروشنده مختار است که قرارداد منعقد شده را فسخ کند.
 • خیار رؤيت و تخلف وصف: مورد دیگری که به موجب قانون مدنی اشخاص در آن اختیار فسخ معامله را دارند زمانی است که کسی بدون اینکه مالی را دیده باشد با توجه به وصفی که از آن مال شنیده است مال را خریداری کند و پس از دیدن آن مال بفهمد که آن مال دارای اوصاف مذکور نیست در چنین حالتی او حق دارد تا قرارداد را فسخ کند و یا اینکه قرار داد را به همان شکلی که هست قبول نماید.
 • خیار غبن: در صورتی که شخصی در معامله ای به دلیل عدم تعادل بین عوضین(چیزی که فروخته شده و چیزی که خریده شده) متحمل ضرر گردد می تواند به دلیل چنین ضرری معامله را فسخ کند و به عبارت دیگر خیار غبن، نتیجه برهم خوردن تعادل اقتصادی عوض و معوض است. برای ایجاد شدن اختیار غبن باید چهار شرط وجود داشته باشد. شرط اول اینکه باید عدم تعادل بین عوضین خیلی زیاد باشد یا به اصطلاح حقوقی غبن ایجاد شده باید فاحش باشد یعنی غبنی که عرف با توجه به شرایط معامله آنرا نامتعارف ببیند. شرط دوم لازم برای ایجاد این خیار این است که شخصی که متضرر شده است نباید به قیمت واقعی علم داشته باشد بنابراین اگر وی خود بداند که کالا را به قیمتی بیشتر از قیمت واقعی آن خریداری کرده است به دلیل چنین علمی نمی‌توان آن را دارای اختیار فسخ معامله دانست. شرط سوم نیز این است که شخص متضرر در موقعیت اضطراری و خاصی نباشد که حتی اگر قیمت قرارداد چیزی بیش از این قیمت بود نیز باز راضی به انعقاد چنین قراردادی می بود. شرط آخر نیز این است که غبن و ضرر باید در زمان انعقاد قرارداد وجود داشته باشد و غبنی که بعد از قرارداد ایجاد می گردد نمی تواند مستند فسخ قرارداد واقع گردد.
 • خیار عیب: در صورتی که موضوع معامله دارای عیب باشد برای طرف مقابل اخیاری به نام خیار عیب ایجاد می شود. منظور از عیب معنای عرفی آن است و موضوعی عیب تلقی می گردد و به طرف مقابل حق فسخ قرارداد را می دهد که عرفاً عیب محسوب شود. زمانی که در یک عقدی خیار عیب وجود دارد شخص دارنده خیار دارای دو اختیار می باشد اختیار اول اختیار فسخ قرارداد است و اختیار دوم اختیار گرفتن ارش می باشد یعنی گرفتن تفاوت قیمت کارشناسی مال صحیح و مال معیوب.

هر عیبی را نمی توان مبنای ایجاد خیار عیب دانست بلکه باید موجب نقص در منفعت و سختی در انتفاع از مال گردد. در صورتی که عیب موجب فقدان منفعت شود در این صورت معامله به دلیل آن که موضوع معامله دارای منفعت عقلایی نیست و مالیت ندارد باطل است. همچنین برای اینکه عیبی سبب ایجاد خیار فسخ کرد باید مخفی باشد. ملاک برای آنکه عیبی مخفی فرض شود، علم و جهل طرف مقابل است یعنی ملاک ما کاملا شخصی است یعنی عیبی مخفی فرض می‌شود که طرف مقابل از آن مطلع نباشد چه عیب واقعا پوشیده شده باشد یا آنکه ظاهرا آشکار باشد اما شخص بدان مطلع نباشد.

موارد سقوط حق فسخ در خیار عیب: در صورتی که به موجب عقدی، شخص مالک کالای معیوب شود ممکن است در مواردی حق فسخ را که قانونگذار برای او در نظر گرفته از بین برود و او صرفاً بتواند از بابت عیب کالا مطالبه ارش کند و مواردی که حق فسخ فرد را از بین می برد عبارتند از : در صورت تلف شدن مبیع معیوب نزد مشتری، در صورت منتقل کردن کالای معیوب به شخص دیگر، ایجاد تغییر عرفی در کالا اعم از اینکه این تغییر به فعل مشتری باشد یا به فعل شخص دیگر مثل آرد کردن گندم، ایجاد شدن عیبی مجدد در مبیع مگر اینکه این عیب ناشی از عیب سابق باشد یا اینکه در زمان خیار مختص مشتری باشد.

 • خیار تدلیس: خیار تدلیس یعنی که اگر یکی از طرفین قرارداد نسبت به طرف دیگر مرتکب فریب و تدلیس می‌شود طرف مقابل می‌تواند معامله را فسخ کند.  در صورتی که تدلیس از جانب شخص ثالث باشد این مورد ایجاد خیار تدلیس نمی‌کند و فقط برای فریب خورده این حق پدید می آید که تحت عنوان ضمان قهری به شخص ثالث رجوع کند و از وی مطالبه خسارت کند ولی اگر شخص ثالث با طرف مقابل تبانی کرده باشد و به دلیل تبانی با طرف مقابل مرتکب تدلیس شود چنین تدلیسی برای طرف دیگر قرارداد اختیار فسخ معامله را ایجاد می کند.
 • خیار تبعض صفقه: در صورتی که بخشی از یک عقد صحیح باشد و بخش دیگر آن باطل شود یا اینکه منفسخ شود یا مورد اخذ به شفعه قرار گیرد طرف مقابل که متضرر ضرر می گردد می تواند معامله را نسبت به بقیه موضوع آن نیز که باقی مانده فسخ کند.
 • خیار تفلیس: مورد دیگری که به شخص امکان فسخ قرارداد را می دهد خیار تفلیس است. خیار تفلیس زمانی ایجاد می گردد که در یک معامله معوض یعنی معامله ای که دارای ۲ عوض می باشد منعقد گردد، شخصی که کالا به او انتقال یافته است بعد از انعقاد قرارداد ورشکسته گردد و هنوز قیمت قرارداد را پرداخت نکرده باشد چنین معامله ای با حالات مختلفی مواجه خواهد شد که این حالات عبارتند از:
  • در صورتی که ثمن و قیمت معامله یک عین معین باشد معامله قابل فسخ نیست چرا که زمان انعقاد قرارداد فروشنده مالک ثمن آن است و می‌تواند آن را به قبض خود درآورد و فروشنده برای دریافت ثمن در صف غرما وارد نمی گردد و نیاز به فسخ قرارداد نیست.
  • در صورتی که ثمن و قیمت قرارداد کلی در معین یا کلی فی الذمه باشد و ورشکستگی بعد از تعیین مصداق ثمن توسط خریدار رخ دهد باز هم معامله قابل فسخ نیست زیرا به محض تعیین مصداق فروشنده مالک ثمن است و مانند مورد قبلی نیازی به فسخ قرارداد ایجاد نمی‌شود.
  • حالت آخر حالتی است که ثمن کلی در معین یا کلی فی الذمه باشد و هنوز برای آن مصداق تعیین نشده باشد در این حالت فروشنده باید برای دریافت قیمت قرارداد در سقف غرما داخل شود و از همین رو ممکن است برای او خیار فسخ ایجاد شود به این خیار خیار تفلیس می گوییم.
 • خیار تعذر تسلیم: خیار تعذر تسلیم نیز زمانی ایجاد می گردد که معامله معوض باشد یعنی دارای دو عوض باشد و یکی از طرفین نتوانند یا اینکه نخواهد مالی را که تسلیم آن را برعهده دارد به طرف دیگر تسلیم کند یا تعهدی را که برعهده دارد انجام دهد دیگری می‌تواند معامله را فسخ کند.
 • خیار تخلف شرط: زمانی که برای یکی از طرفین در قرارداد شرطی درج می گردد و به موجب آن شخص ملزم می گردد که عملی را انجام دهد و از انجام آن عمل سرباز می زند طرف مقابل در ابتدا باید او را الزام به انجام تعهد خود کند و در صورتی که الزام نمودن او ممکن نباشد یا حتی پس از الزام او همچنان به عهد خود وفا نکند طرف مقابل اختیار فسخ قرارداد را خواهد داشت.

فسخ معامله

اثر فسخ معامله

 فسخ قرارداد از جانب کسی که حق فسخ دارد منجر به انحلال قرارداد می گردد و از آن پس دیگر قراردادی بین طرفین وجود نخواهد داشت. همانطور که می دانید هر عقدی دارای اثر حقوقی می باشد که این اثر حقوقی از زمان انعقاد قرارداد است تا زمانی که قرارداد به دلیلی منحل می گردد و پس از انحلال دیگر اثر عقد جریان نخواهد یافت.

بنابر این توضیح باید گفت زمانی که عقدی منعقد می گردد تمامی منافع از آن کسی خواهد بود که به موجب عقد مالک کالا می گردد و زمانی که معامله فسخ می شود منافع منفصل کالا یعنی منافعی که از کالا جدا می باشد و به آن جدا است برای کسی خواهد بود که با فسخ قرارداد مالک کالا خواهد شد. توجه داشته باشید که منافع متصل کالا در هر صورت همراه با مالکیت کالا منتقل می گردد.

فرق فسخ انفساخ تفاسخ

 • فسخ که برهم زدن یک جانبه عقد و قرارداد است
 • تفاسخ یا اقاله بر هم زدن دوطرفه قرارداد است
 • انفساخ بر هم خوردن خود بخودی قرارداد و بدون اراده طرفین است.

شرایط فسخ

شخصی که حق فسخ قرارداد را دارد باید برای فسخ دارای شرایطی باشد و بدون وجود این شرایط و اراده وی تحقق نمی یابد این است که شخص باید قصد وضع نمودن قرارداد را داشته باشد یعنی باید اراده کرده باشد که قرارداد را فسخ کند ضمنا باید رضایت بر فسخ و منحرف کردن قرارداد را داشته باشد.

همچنین شرط دیگر برای فسخ قرارداد این است که شخص باید اهلیت قانونی داشته باشد بر اساس قانون اشخاصی مثل مجنون صغیر و سفیه فاقد اهلیت هستند که عدم اهلیت مجنون و صغیر غیر ممیز به صورت عام و کلی و مربوط به تمام امور وی است ولی عدم اهلیت صغیر ممیز و سفیه در خصوص امور مالی وی می باشد و فسخ معاملات که از امور مالی است نیازمند اهلیت است بنابراین می توان گفت که اشخاصی که در بالا نام بردیم نمی‌توانند قرارداد را فسخ نمایند.

مراحل فسخ کردن قرارداد

فسخ یک عمل یک طرفه است که نیازی به توافق مخاطب قرارداد ندارد.و در صورت وجود شرایط کسی که صاحب حق فسخ است می تواند قرارداد را فسخ کند. اما اگر بعد از فسخ شخص حاضر به برگرداندن مال یا ثمن معامله نشد ابتدا با ارسال اظهارنامه ای فسخ را به اطلاع ایشان برسانید و بعد این کار درخواست تنفیذ فسخ را به دفتر خدمات قضایی برده تا به دادگاه برسد و بعد از حکم دادگاه، قرارداد فسخ می شود.

برای مطالعه بیشتر و درک جامع تر و جزیی تر این موضوع می توانید به کتاب دعوی فسخ معامله در رویه دادگاه ها به قلم مهدی زینالی از انتشارات چراغ دانش رجوع نمایید.”

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای
27 نظرات
 1. نیماعبدالرزاقیان می گوید

  سلام وقت بخیر
  من محصولی رو به یک نفر فروختم و بین ما هیچ قراردادی نوشته نشده
  ماهم جنس رو سالم فرستادیم تحویل گرفتن الان این اقابعد از ۲ ماه میگه که من میرم شکایت میکنم قرارداد فسخ معامله مینویسم اینا خراب هستن ما نتونستیم استفاده بکنیم
  مگر همچین چیزی میشه؟بعد ۲ ماه بردن خراب کردن بیان شکایت هم بکنن؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام خیار عیب برای فسخ معامله فوریست مگراینکه کارشناس معاینه کند ازقبل خراب بوده

 2. Behrouz می گوید

  سلام خسته نباشید
  پدر من خونه منو به شرط حیات به نامم زده بود که از دستم ناراحت شد بعدا فسخش کرد الانم دوباره میخواد به نامم بزنه همچین چیزی ممکنه؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام بله

 3. عسل می گوید

  سلام من خانه ای فروختم حالا هر دو میخواهیم فسخ کنیم چگونه متن را تنظیم کنیم که بعدا مشکل پیش نیاید

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:چون این امر مستلزم استفاده از دانش و تخصص حقوقی است باید جهت تنظیم این قرارداد با شماره ۰۹۱۰۰۰۳۴۵۶۹تماس بگیرید.

 4. N Z می گوید

  با سلام . اگر خریدار ، ماشینی را معامله کند ، و بدون تشخیص رنگ کارشناسی و تمام پول معامله را پرداخت کند ، بعد توسط کارشناس تشخیص رنگ متوجه شود ، از طرف فروشنده فریب خورده است ( و فروشنده عیب خودرو را نگفته ) و یکی از درب های خودرو تعویض شده ، چه حکمی دارد ؟؟؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: می توانید معامله را فسخ نمایید.

 5. م.حسینی می گوید

  سلام.ما زمینی را فروختیم که حدودا یک سوم پول زمین را نقد دادن و یک سوم مابقی را که قرار بود ۱۰روز بعد بدن الان یکماه ندادن و شرط شده بود در قرارداد که درصورت عدم پرداخت فسخ قرارداد ما با خریدار کنار اومدیم ولی الان میخواییم درخواست فسخ بدیم به دادگاه چه مدت طول میکشه تا قرارداد فسخ بشه؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: شما باید ابتدا دادخواست به دادگاه بدهید وقت رسیدگی تعیین شود سپس با تشکیل جلسه رسیدگی کننده وبا صدور حکم مشخص می شود.

 6. جواد می گوید

  من یک قطعه زمین خریدم و در قولنامه به شرط مسکونی بودن قید شد حالا بعد سه ماه و پرداخت کل پول فهمیدم که زمین دارای کاربری باغی هستش .مبلغ فسق معامله هم به رضایت طرفین پولی در نظر گرفته نشد .امروز که فهمیدم میتونم معامله رو فسق کنم ؟ چقد زمان دارم ؟البته فروشنده زمین اعلام کرد که به من یک هفته وقت بدین یا براتون کاربری میگیرم یا پولتون رو پس میدم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: اگر این اقدام به خاطر فریب شما بوده الانم می توانید اقدام نمایید.

 7. رضا می گوید

  سلام خسته نباشین توروخدا زود جواب بدین یکروز وقت دارم.من ماشینی معامله کردم موقع قولنامه نوشتن صاحب نمایشگاهی اسم یکی دیگه رو نوشت که ماشین مال اونه اونم تو مشاهده .دیروز معامله کردم دلم یجوزیع احساس میکنم سندش مشکل داره خیلی حس بدی دارم داروندارمو دادم براماشین.من میتونم ماشینو بگم ک نمیخام الان ۷۲ساعت نشده هنوز یا نمیتونم؟؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: از طریق مشاوره از طریق سامانه وکیل تاپ با وکیل متخصص مشاوره نمایید.

 8. سعید می گوید

  سلام من یه ماشین به نمایشگاهی فروختم قرارشدیه ماشین مدل بالا یاپولموبده الان ۱۵روزه نه پول میده نه ماشین داده بهم بهش گفتم ماشینموبده میگه ماشینتوتعمیرکردم انینقدشده که مطمئن هستم اون مبلغی که گفته نشده الان چطوری میتونم اقدام کنم درضمن ماشین به اسم خانمم بوده

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: باید با وکیل متخصص مشاوره نمایید۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰.

 9. شفیع می گوید

  سلام سنداجاره مغازه پدرم سه دهنه بوده که درسال ۴۹تنظیم شده درتاریخ ۷۶/۳/۲۰پدرم بارضایت مالک مغازه روتفکیک وسند قبلی روفسخ وسه سندجداگانه باحق انتقال بغیر تنظیم نمود ودرفسخ فقط به تسویه مالااجاره اشاره شده وسرقفلی وحق کسب وپیشه تسویه نشده وهمان لحظه سند جدیدتنظیم شده آیا سابقه سندجدید شامل قانون سال۵۶ میباشد

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: شما باید از طریق سامانه وکیل تاپ مشاوره نمایید با وکیل متخصص این حوزه.

 10. شجاع می گوید

  سلام من موتوری رو به ۱۰میلیون با پراید۷۸بصورت خاموش به مبلغ ۱۶میلیون توافقی معامله کردم.روز بعد آقا آمده و پشیمان شده بنده هم در این مدت مبلغ یک نکن خرج کردم تا ماشین روشن شد و به طرف گفتم هزینش رو بده اونم نداد بعد تقاضای فسخ کرده الان ماشین رو ندیده ۲۲تمن کارشناسی کرده در حالی که تمام اتاقش و موتور ش پوسیده است حالا چیکار کنم لطفاً راهنمایی بفرمایید

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: از طریق سامانه وکیل تاپ با وکلای انلاین مشاوره نمایید.

 11. علی می گوید

  سلام،من مزرعه ای رو چهارماه پیش فروختم اما الان متوجه شدم که قیمت مزرعه بیشتر از قیمتی بوده که من فروختم آیا امکان فسخ قرارداد وجود دارد؟

  1. زینالی می گوید

   سلام: می توانید به استناد خیار غبن اقدام به فسخ قرارداد نمایید

 12. رومان می گوید

  سلام و عرض ادب خدمت شما!
  من با یک شخص آشنا شدم که صاحب چندین خانه ها بود، و او از من درخواست کرد که یک خانه او را بخرم و در کار فروش خانه با وی شریک شوم و پول خانه را هم از سهم شرکت خویش برایش بپردازم، بعد از مدت یک سال کار با همدیگر، آگاه شدم که خانه زیر تضمین بانک است و اگر من پول این شخص را مکمل رسید هم کنم، قباله ی نخواهد بود میخواهم قرارداد را فسخ کنم، اما در پایین قرار
  داد خط نوشته که قرارداد قسم نمیشود، و تا هنوز یک حصه پول خانه هم پرداخت کردم،، فروشنده من از آنکه خانه زیر تضمین بانک است در جریان نگذاشت، و شراکت ما هم فسخ شده، آیا قرارداد ما فسخ میشود یا خیر؟

  1. زینالی می گوید

   سلام: می توانید بابت این کار ایشان قرارداد را فسخ نمایید ولی بشرطی که در قرارداد برای این موضوع شرط فسخی درج کرده باشید در غیر این صورت می توانید بابت تخلف این شخص مطالبه خسارت نمایید ولی همه چیز بستگی به قرارداد شما دارد.

 13. هومن می گوید

  سلام، من بیست روز پیش یک قطعه زمین مسکونی داشتم که باچند آپارتمان معاوضه کردم، اون روز به من گفتند که آپارتمان ها متری ۲۸میلیون مشتری داره که به من دادن متری ۲۶میلیون. به همین بهانه زمین رو هم ازمن پایین تر خریدند. ولی الان هم باتوجه به افزایش قیمتها آپارتمان‌هارو ۲۸ نمیخرن، درواقع گول خوردم، مبلغ ۲۰۰میلیون هم بعداز قولنامه گرفتم، آیامیتونم فسخ کنم، ممنون

 14. مشتری می گوید

  سلام من ویلای خریدم که کنارش گاوداری دیوار به دیوارش هست و آب شهری هم نداره که تو قولنامه هیچیک ذکر نشده و موقع قولنامه از آن خبر نداشتم. آیا حق فسخ و ضرر و زیان دارم؟

  1. زینالی می گوید

   با سلام ایا در قرارداد داشتن اب شهری ذکر شده یا خیر اگر ذکر شده می توانید طبثق قرارداد هم ضرر زیان بگیرید هم حق فسخ دارید

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند