HiradRayan

لطفا صبر کنید...

ورود
خدمات مشترک

قوانین وکیل تاپ


ماده ۱. تعاریف و اصطلاحات
1.موسسه سناحق افرین : موسسه سناحق آفرین به شماره ثبت 24456 و انتشارات چراغ دانش به شماره ثبت  4707که به ارائه خدمات وکیل تاپ می پردازند.که از این به بعد در این قرارداد سنا نامیده خواهند شد.
2.وکیل تاپ: خدماتی نرم‌ افزاری که توسط  موسسه سنا حق افرین به منظور ارائه انواع خدمات حقوقی تخصصی ازجمله وکالت، مشاوره، داوری یا کارشناسی طراحی شده است.
3.اپلیکیشن: نرم افزار متعلق و در مالکیت موسسه سنا که به منظور استفاده از خدمات وکیل تاپ ، حق استفادۀ موقت از آن برابر شرایط قراردادی و سند حاضر به کاربران اعطا می‌گردد.
4.کاربر: شخصی حقیقی یا حقوقی است اعم از  مشاوره گیرنده (موکل)و مشاوره دهنده (وکیل)یا مشاور حقوقی که از طریق اینترنت به اپلیکیشن وکیل تاپ متصل و از خدمات نرم افزاری وکیل تاپ بهرمند می‌شود.
5.کاربران: در این سند کاربر اعم از مشاوره دهنده (وکیل یا مشاور حقوقی  و مشاوره گیرنده (موکل)  به همراه هم با نام کاربران استفاده می‌شوند.
6.کاربر مشاوره دهنده (وکیل)یا مشاور حقوقی : شخص حقیقی یا حقوقی است که در اپلیکیشن وکیل تاپ به منظور ارائه خدمات حقوقی تخصصی ازجمله وکالت، مشاوره، داوری یا کارشناسی ثبت ‌نام کرده ‌است.
7.کاربر مشاوره گیرنده (موکل): شخص حقیقی یا حقوقی است که در اپلیکیشن به عنوان مشاوره گیرنده (موکل)یا متقاضی به منظور ارسال درخواست استفاده از خدمات حقوقی ثبت‌ نام کرده‌ است.
8.حساب کاربری: حسابی است که اشخاص (کاربران) برای استفاده از خدمات وکیل تاپ در اپلیکیشن وکیل تاپ تحت نظر موسسه سنا ایجاد کرده‌اند.
9.اعتبار: مبلغی است که کاربران مشاوره گیرنده (موکل)در حساب کاربری خود به منظور استفاده از خدمات  وکیل تاپ دارند. این مبلغ به صورت پرداخت از طریق سامانۀ بانکی و کارت‌های عضو شبکۀ شتاب و یا با استفاده از  وکیل تاپ کارت طبق شرایط و مقررات حاضر منظور و محاسبه خواهد شد.
10.اطلاعات محرمانه: اطلاعاتی که توسط کاربران در اختیار وکیل تاپ  قرار داده می‌شود اعم از اطلاعاتی که به صورت مستقیم از سوی کاربران وارد می‌شود و همچنین اطلاعاتی که به صورت خودکار و در نتیجۀ بهره برداری از خدمات وکیل تاپ در اختیار موسسه سنا قرار داده می‌شود، مانند اطلاعات مربوط به پرونده و موقعیت مکانی کاربر مشاوره دهنده (وکیل)یا مشاور حقوقی و غیره...
11.قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران : قانون اساسی، قوانین عادی، آئین نامه های اجرایی، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و کلیه ضوابط قانونی حاکم بر انجام موضوع خدمات قضایی و حقوقی اعم از قوانین حقوقی و جزایی و همچنین قوانین و مقررات وکالت و مشاوران قوه قضاییه و جرایم رایانه ای و قانون تجارت الکترونیکی و سایر قوانین مربوطه می باشد.
ماده ۲. حساب کاربری
1.کاربران با ثبت نام در وکیل تاپ و همچنین با هر بار استفاده از خدمات وکیل تاپ می‌پذیرند که قوانین و مقررات جاری وکیل تاپ را به صورت کامل مطالعه کرده و با اطلاع کامل از شرایط و معانی آن پذیرفته‌اند. 
2.برای استفاده از خدمات وکیل تاپ لازم است که هر کاربر(مشاوره گیرنده ) موکل( اعم از شخص حقیقی و یا حقوقی یک حساب کاربری در اپلیکیشن بسازد. تنها اشخاصی که بیش از ۱۸ سال سن و واجد اهلیت قانونی باشند می‌توانند اقدام به ساختن حساب کاربری در اپلیکیشن کنند. برای استفاده از خدمات وکیل تاپ کاربر مذکور باید نام، نام خانوادگی و شماره همراه خود را در اپلیکیشن وکیل تاپ ثبت کنند.
3.کاربران می‌پذیرند اطلاعات خواسته شده را به صورت صحیح و به‌ روز در اپلیکیشن وارد کنند و مسئولیت عدم صحت اطلاعات اعلام شده بر عهده شخص کاربران می‌باشند. در صورت اثبات خلاف این موضوع،  موسسه سنا مجاز به پیگیری قضایی و قانونی نزد مراجع ذیصلاح می‌باشد.
4.کاربران متعهد می‌گردند که صرفا با شماره همراه متعلق به خود نسبت به ثبت نام در اپلیکیشن وکیل تاپ  اقدام نمایند. در غیر این صورت در برابر شخص ذینفع یا صاحب شماره همراه تماما مسئول بوده و موسسه سنا به محض آگاهی از این موضوع نسبت به لغو عضویت کاربر مذکور اقدام خواهد نمود.
5.هر شخص با توجه به مدارک هویتی تنها می‌تواند یک حساب کاربری به عنوان کاربر مشاوره گیرنده (موکل)یا کاربرمشاوره دهنده (وکیل)یا مشاور حقوقی بنا به مورد، در اپلیکیشن داشته باشد. در صورتی که  موسسه سنا اطلاع یابد که به نام یک شخص اعم از حقیقی و یا حقوقی حساب‌های کاربری متعدد وجود دارد، موسسه سنا مجاز خواهد بود نسبت به قطع خدمات و غیرفعال نمودن حساب‌های کاربری مذکور اقدام نماید.
6.مسئولیت همۀ فعالیت‌هایی که از طریق حساب کاربری اشخاص حقیقی و یا حقوقی در اپلیکیشن یا سایر خدمات مربوط به وکیل تاپ انجام می‌شود به عهدۀ کاربران، بنابه مورد، است. بنابراین مسئولیت مشاوره گیرنده (موکل)غیر از کاربر نیز، که با استفاده از حساب کاربری وی از خدمات وکیل تاپ استفاده می‌نمایند، کاملا متوجه خود کاربرمشاوره گیرنده (موکل)می‌باشد.
7.مسئولیت حفظ امنیت اطلاعات حساب کاربری از جمله نام کاربری و رمز عبور به عهدۀ کاربران است. در صورت مفقود شدن یا سرقت اطلاعات حساب کاربری، کاربر مذکور موظف است در اسرع وقت موضوع را به اطلاع موسسه سنا برساند. بدیهی است تا زمانی که اطلاع‌رسانی به  موسسه سنا انجام نشده است، مسئولیت همۀ فعالیت‌هایی که از طریق حساب کاربری مذکور انجام شده و می‌شود به عهدۀ وی خواهد بود.
8.کاربران حق ندارند به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر اجازه استفاده از حساب کاربری خود را بدهند یا حساب خود را به شخص حقیقی یا حقوقی دیگری منتقل کنند. در مورد کاربر شخص حقوقی مانند موسسات و شرکتها نیز، مسئولیت‌های قانونی بهره برداری از خدمات وکیل تاپ متوجه مدیران و صاحبان امضاء مجاز مجموعه‌های مذکور خواهد بود.
9.در شرایط خاصی ممکن است از کاربر مشاوره گیرنده (موکل) برای استفاده از خدمات، درخواست احراز هویت شود، در چنین شرایطی اگر کاربر مشاوره گیرنده (موکل) اطلاعات کافی در اختیار  موسسه سنا قرار ندهد،  موسسه سنا می‌تواند حساب کاربری وی را مسدود کرده و از ارائۀ خدمات به کاربر مشاوره گیرنده (موکل)خودداری کند.
10.ممکن است بنا به مورد و حسب صلاحدید و تشخیص  موسسه سنا، از کاربران درخواست اطلاعات تکمیلی، ارائه مدارک و یا اصلاح اطلاعات موجود گردد. در این صورت کاربر مورد درخواست، متعهد به ارائه اطلاعات و یا اصلاح اطلاعات درخواستی در مدت اعلام و درخواست شده از سوی موسسه سنا خواهد بود. در غیر این صورت  موسسه سنا می‌تواند حساب کاربری وی را مسدود کرده و از ارائۀ خدمات به کاربر مذکور خودداری کند.

ماده ۳. استفاده از  وکیل تاپ 
1.با استفاده از خدمات وکیل تاپ کاربران می‌پذیرند و موظف می‌باشند که از وکیل تاپ برای انجام هیچ فعالیت غیر‌قانونی طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران یا خلاف شرع یا مخالف با عرف جامعه استفاده نکنند. کاربران حق ندارند برخلاف مقررات وکالت یا مشاوران حقوقی یا سایر قوانین و مقررات مدنی یا جزایی کشور جمهوری اسلامی ایران از وکیل تاپ استفاده کنند.
2. کاربران متعهد می‌شوند هیچ‌گاه از خدمات وکیل تاپ  به صورتی که به وکیل تاپ  یا شرکای آن صدمه‌ای وارد کند استفاده نکنند. در صورتی که کاربران نسبت به سوءاستفاده از امکانات فراهم شده در خدمات وکیل تاپ در جهت منافع شخصی و یا آسیب اعم از مادی و یا معنوی به منافع  موسسه سنایا ثالث اقدام نمایند، موسسه سنا ضمن داشتن حق قطع خدمات و غیرفعال نمودن حساب کاربری، مجاز خواهد بود با مراجعه به مراجع قضایی و یا سایر مراجع ذیصلاح قانونی نسبت به مطالبه جبران خسارات و پیگیری کیفری موضوع اقدام نماید.
3.کاربران می‌پذیرند که موسسه سنا ممکن است از ارسال پیامک، ایمیل و یا Push Notification به عنوان راه ارتباطی موسسه سنا با وی استفاده کند. کاربران می‌توانند درخواست کنند که ارسال این پیام‌ها قطع شود اما می‌پذیرند که با انصراف از دریافت این پیام‌ها، ممکن است در استفاده از خدمات با مشکل مواجه شوند و یا اطلاعات مقتضی بموقع به ایشان نرسد.
4. موسسه سنا ممکن است کدهایی به منظور هدیه به کاربر مشاوره گیرنده (موکل)ارائه کند که با وارد کردن این کدها در نرم‌افزار، درصدی از هزینۀ خدمات حقوقی کاسته  ویا مبلغ مشخصی به حساب کاربر در اپلیکیشن وکیل تاپ  اضافه ‌شود. نحوۀ ارائه این خدمات و تعیین مهلت استفاده از آنها، منوط به تشخیص و صلاحدید موسسه سنا بوده و در صورت عدم تعلق کدهای مذکور، کاربر مشاوره گیرنده (موکل)حق طرح هیچگونه ادعا و اعتراضی را در این خصوص نخواهد داشت.
5.کاربران می‌پذیرند که اجازۀ انتقال یا فروش کدها را به اشخاص دیگر ندارند. همچنین کاربران مجاز نیستند این کدها را به صورت عمومی منتشر کنند . حتی اگر موسسه سنا در فضاهای عمومی به نحوی که در دسترس عموم است، این کدها را منتشر کرده باشد . مگر اینکه  موسسه سنا رسماً این اجازه را به آنها داده باشد.
6.کاربر مشاوره گیرنده (موکل)می‌پذیرد اعتباری که در حساب کاربری خود دارد مستقل از روش کسب آن (اگر در نتیجه افزایش اعتبار از طریق درگاه بانک باشد یا در نتیجه وارد کردن کدهای تخفیفی که  موسسه سنا در اختیار آنها قرار می‌دهد یا هر روش دیگری) فقط برای استفاده از خدمات  وکیل تاپ  قابل استفاده است و امکان دریافت این وجه را به صورت نقد ندارد.
7.کاربر مشاوره گیرنده (موکل)می‌پذیرد کدهایی که جهت افزایش اعتبار یا کاهش هزینه خدمات حقوقی  به وی داده می‌شود، ممکن است منقضی شوند. از آنجایی که  موسسه سنا برای ارائه این کدها هزینه ای از کاربر مشاوره گیرنده (موکل)دریافت نمی‌کند، این حق برای  موسسه سنا محفوظ است که مبلغ یا درصد تاثیر این کدها را حتی پس از انتشار آنها تغییر دهد یا در صورت لزوم آنها را باطل کند. همچنین درصورتی که  موسسه سنا تشخیص دهد که استفاده از این کد به دلیل خطای فنی یا تخلف صورت گرفته و یا غیر قانونی بوده است می‌تواند این کدها یا اعتباری که در نتیجۀ استفاده از آنها به حساب کاربر اضافه شده است را باطل یا حذف کند.
8.مسئولیت تامین اینترنت و سخت‌افزار لازم و همچنین پرداخت هزینه‌های مربوط به آنها برای استفاده از خدمات وکیل تاپ به عهدۀ کاربران است.
9.کاربران متعهد می‌شوند پس از اتمام خدمات حقوقی  از هیچ بخش از اطلاعاتی که در نتیجۀ استفاده از خدمات  وکیل تاپ ، از مشاوره گیرنده (موکل)کسب کرده‌اند، هیچ‌گونه استفاده‌ای نکنند. طبعاً ذخیره کردن اطلاعات مشاوره گیرنده (موکل)در دستگاه تلفن همراه یا به هر شیوۀ دیگر نیز مغایر با قوانین وکیل تاپ خواهد بود. همچنین کاربران متعهد می‌شوند در طول خدمات حقوقی، فقط در شرایط ضروری از اطلاعاتی که از مشاوره گیرنده (موکل)دارند استفاده صحیح و قانونی کنند. استفادۀ کاربران از این اطلاعات باید مطابق با عرف جامعه و قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد. در هر صورت اطلاعات مذکور به صورت امانت در اختیار کاربران قرار گرفته است و در صورت نقض تعهدات مذکور،  موسسه سنا مجاز به پیگیری حقوقی و کیفری موضوع خواهد بود.
10.با استفاده از خدمات وکیل تاپ کاربران می‌پذیرند که در حین استفاده یا ارائه خدمات حقوقی ،  وکیل تاپ  را وسیله‌ای برای تبلیغات و بازاریابی کالا و خدمات شخصی خود قرار ندهند و از هرگونه معرفی و عرضۀ محصولات و خدمات شخصی و یا متعلق به دیگران خودداری کنند.
11.کاربران متعهد به رعایت همۀ قوانین اسلامی، شرعی، اخلاقی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران از جمله رعایت  مقررات دنیای مجازی و قوانین و مقررات جرایم رایانه ای و قوانین الکترونیکی در هنگام استفاده از وکیل تاپ  هستند.
12.کاربران می‌پذیرند و اعلام می‌دارند که متن حریم خصوصی  وکیل تاپ را مطالعه کرده و مورد قبول ایشان است.
13.کاربران می‌پذیرند وکیل تاپ خدمات نرم‌افزاری است که ارتباط بین کاربران مشاوره گیرنده (موکل) و  مشاوره دهنده (وکیل)یا مشاور حقوقی را برای توافق بر انجام انواع خدمات حقوقی فراهم می‌کند. در خدمات وکیل تاپ کاربرمشاوره دهنده (وکیل)یا مشاور حقوقی  مختار است درخواست خدمات حقوقی را بپذیرد یا رد کند همچنین کاربرمشاوره گیرنده (موکل) مختار است پس از ارسال درخواست خدمات حقوقی ، مشخص شدن  مشاوره دهنده (وکیل)یا مشاور حقوقی و تا قبل از پاسخ کاربر مشاوره دهنده (وکیل)یا مشاور حقوقی خدمات حقوقی  را انجام یا انصراف دهد.بنابراین هر خدمات حقوقی که کاربرمشاوره گیرنده (موکل)با کاربر مشاوره دهنده (وکیل)یا مشاور حقوقی  انجام می‌دهد باید به عنوان یک قرارداد لازم و مستقل در نظر گرفته شود.
14.خدمات وکیل تاپ ممکن است با مشارکت وکلا و موسسه ‌های دیگری ارائه شود که موسسه سنا وکیل تاپ  کنترلی روی آنها ندارد. در چنین شرایطی کاربران می‌پذیرند که این خدمات، قوانین استفاده و مقررات مختص خود را دارند و وکیل تاپ مسئولیتی در خصوص قوانین و خدمات این وکلاو موسسه ‌ها ندارد.
15.از آنجایی که ممکن است از طریق حساب کاربری کاربرمشاوره گیرنده (موکل)غیر از کاربر ثبت شده از خدمات وکیل تاپ استفاده نمایند، مسئولیت پرداخت هزینه‌های مترتبه و همچنین هر گونه مسئولیت قانونی ایشان نسبت به کاربر مشاوره دهنده (وکیل)یا مشاور حقوقی و موسسه سنا متوجه کاربر مشاوره گیرنده (موکل)می‌باشد و بدین ترتیب کاربر مذکور و مشاوره گیرنده (موکل)نسبت به موسسه سنا دارای مسئولیت تضامنی می‌باشند.
16.کاربر مشاوره گیرنده (موکل) متعهد می شود که به هیچ عنوان با حساب کاربری خود برای اشخاص زیر ۱۸ سال بدون حضور خود درخواست خدمات حقوقی  ارسال ننماید. 


ماده ۴. هزینه ها و پرداخت
1. کاربر مشاوره گیرنده (موکل)می‌پذیرد امکان استرداد هزینه‌هایی که وی به موسسه سنا (وکیل)تاپ یا مشاوره دهنده (وکیل)یا داور یا کارشناس می‌پردازدوجود ندارد مگر به تشخیص موسسه سنا مشاوره دهنده (وکیل)یا داور یا کارشناسدر انجام وظایف و تکالیف قانونی و قراردادی خود قصور کرده باشد.
2. کاربرمشاوره گیرنده (موکل)می‌پذیرد  هرگاه هزینۀ خدمات حقوقی از طرف  موسسه سنا مشخص شود پس از استفاده از آن اعتراضی نسبت به هزینۀ خدمات حقوقی نمی‌تواند داشته باشد. بدیهی است از آنجایی که کاربر  مشاوره گیرنده (موکل)مجاز به عدم پذیرش هزینۀ اعلام شده از سوی  موسسه سنا می‌باشد، در صورت قبول، متعهد به پرداخت آن می‌باشد و به همین منظور کاربر مذکور با قبول این شرایط و مقررات به  موسسه سنا اختیار دریافت و وصول مبالغ مورد مطالبۀ موسسه سنا را از محل اعتبار کاربری خود، اعطا می‌نماید.
3.پرداخت هزینۀ خدمات حقوقی فقط از طریق روش‌هایی که توسط وکیل تاپ مشخص می‌شود، می‌تواند صورت گیرد. این روش‌ها عبارتند از: پرداخت از طریق اعتبار موجود در حساب کاربری وکیل تاپ ، پرداخت اینترنتی و یا از طریق USSD برای افزایش اعتبار یا پرداخت به داور یا کارشناس یا مشاور (وکیل)به تقاضای وکیل تاپ می باشد. 
4.کاربران می‌پذیرند هزینۀ خدمات حقوقی  ارائه و اعلام شده از سوی  موسسه سنا، ممکن است بسته به ویژگی‌های خدمات حقوقی  ارائه شده از جمله نوع خدمات حقوقی ، زمان خدمات حقوقی ، مدت زمان تخمینی جهت انجام خدمات حقوقی ، مکان خدمات حقوقی و تغییرات اعلام شده در حین خدمات حقوقی  و یا عوامل دیگر متغیر باشد. در هر صورت رقم اعلام شده از سوی موسسه سنا بر اساس استانداردهای موجود و صلاحدید موسسه سنا تعیین گردیده است و در صورت پذیرش از سوی کاربران، ایشان حق طرح هیچگونه ادعا و اعتراضی دراین خصوص نخواهند داشت.
5.کاربرمشاوره گیرنده (موکل)می‌پذیرد که باید هزینۀ خدمات حقوقی  را مستقل از هر گونه مشکلی که ممکن است در برنامۀ وکیل تاپ جهت پرداخت آنلاین به وجود آید به موسسه سنا پرداخت کند. در صورتی که به دلیل مشکلی در برنامۀ وکیل تاپ یا مشکلات ارتباطی از جمله اینترنت و شبکۀ تلفن همراه امکان پرداخت از طریق نرم‌افزار فراهم نشود، کاربرمشاوره گیرنده (موکل)همچنان موظف به پرداخت هزینۀ خدمات حقوقی خواهد بود. در این شرایط پرداخت هزینه ممکن است با هماهنگی کاربرمشاوره گیرنده (موکل) با تماس موسسه سنا یا روش‌های دیگرصورت پذیرد. در صورتی که کاربرمشاوره گیرنده (موکل) به هر دلیلی از جمله مشکلات نرم‌افزار پرداخت را انجام نداده باشد،  موسسه سنا حق دارد مبلغ خدمات حقوقی را از اعتبار کاربرمشاوره گیرنده (موکل)در وکیل تاپ  کسر کند و در صورت عدم پرداخت حساب کاربری مسدود خواهد شد.
6.کاربر مشاوره دهنده (وکیل)می پذیرد در صورت اعلام قبولی وعدم ارسال پاسخ براساس زمان تعیین شده حق المشاوره به او تعلق نخواهد گرفت و در صورت پرداخت باید مسترد گردد و در هر حال موسسه سنا حق دارد مبلغ حق المشاوره را از اعتبار کاربر کسر کند و در صورت عدم پرداخت حساب کاربری مسدود خواهد شد.
7.چنان چه کاربر مشاوره گیرنده (موکل) اقدام به فحاشی، توهین و تهدید و سایر اقدامات خلاف قانون علیه کاربر مشاوره دهنده (وکیل)یا مشاور حقوقی یا کارشناس یا داور نماید حق مراجعه کاربرمشاوره دهنده (وکیل)یا مشاور حقوقی یا کارشناس یا داوربه مراجع قضایی ذیصلاح محفوظ است. علاوه بر آن موسسه سنا حق مراجعه به مراجع قضایی از جهت لطمه به شهرت و اعتبار تجاری خود را خواهد داشت.
8.به مشاوره گیرنده (موکل)اعلام شد که در هر زمان که وکیل یا دادگاه لازم بداند باید اصول اسناد را در قبال اخذ رسید در اختیار وی یا نمایندگان وکیل تاپ قرار دهد و ادعای تسلیم اسناد به وکیل و عدم ارائه رسید هرگز علیه وکیل قابلیت استناد ندارد.

ماده 5 - مسئولیت وکیل تاپ 
1.موسسه سنا با تمام امکانات خود از جمله مرکزتماس ۲۴ ساعته، واحد رسیدگی به شکایات و فرآیند میانجیگری تمامی تلاش خود را جهت رضایت کاربران، رفع اختلافات ایجاد شده در زمان ارائه و استفاده از خدمات وکیل تاپ  بین کاربران و ایجاد صلح و سازش فی مابین آنها می‌کند.
2.موسسه سنا با استفاده از نظارت‌های خود و انجام نظرسنجی از کاربران  مشاوره گیرنده (موکل)در انتهای خدمات حقوقی  تلاش می‌کند خدمات با کیفیت مطلوب به کاربران ارائه دهد.
3.موسسه سنا تلاش خود را جهت فراهم نمودن امکان استفاده از خدمات نرم‌افزاری خود توسط دستگاه‌های کاربران محترم می‌کند اما تضمینی نسبت به اجرا شدن آن روی همۀ دستگاه‌ها یا همۀ شبکه‌های ارتباطی (اینترنت، شبکۀ تلفن‌ همراه و …) نخواهدداد.
4. تمامی اطلاعات کاربران به عنوان اطلاعات محرمانه نزد  موسسه سنا محافظت شده و دسترسی به آن توسط اشخاص ثالث ممنوع بوده مگر برابر تصمیم مقام ذیصلاح قضایی. بنابراین در صورت درخواست و صدور دستور مقتضی از سوی مراجع قضایی، موسسه سنا مکلف به ارائۀ اطلاعات کاربران به مراجع مذکور می‌باشد.
5.چنانچه هر یک از کاربران وکیل تاپ در زمان استفاده از خدمات آن با مشکلی مواجه شوند برابر شرایط فوق می‌توانند شکایت خود را از طریق مرکز تماس ۲۴ ساعته و واحد رسیدگی به شکایات وکیل تاپ مطرح و موسسه سنا پیگیری لازم و تلاش خود را جهت حل و فصل اختلافات بعمل خواهد آورد.
6.جهت اطلاع بیشتر کاربران با نحوه و شرایط ارائۀ خدمات  وکیل تاپ  و استفاده از نرم‌افزار‌های  مشاوره گیرنده (موکل)و مشاوره دهنده (وکیل)یا مشاور حقوقی ، همۀ اطلاعات مورد نیاز کاربران توسط وکیل تاپ در نرم‌افزار قرار داده شده است و اشخاص می‌توانند با مراجعه به قسمت مذکور و مطالعۀ آنها کاملا با شرایط ذکر شده و خدمات  وکیل تاپ آشنا شوند. همچنین همکاران ما در مرکز تماس به صورت ۲۴ ساعته پاسخگوی هر گونه ابهام و سوال کاربران هستند. لازم به توضیح است که ارائه اطلاعات کاربری صرفا از طریق اپلیکیشن امکان پذیر است و به منظور حفظ امنیت اطلاعات کاربران و اصل محرمانگی ارائه اطلاعات کاربری به خود کاربر و اشخاص ثالث به صورت تلفنی و حضوری مقدور نیست.
7.مسئولیت وکیل تاپ  فقط در فرضی است که کاربر مشاوره گیرنده (موکل)از طریق اپلیکیشن وکیل تاپ  درخواست خدمات حقوقی ارسال کرده است و کاربرمشاوره دهنده (وکیل)یا مشاور حقوقی  نیز این درخواست را پذیرفته و منجر به قرارداد مورد تایید موسسه سنا شده است. لذا اگر کاربرمشاوره دهنده (وکیل)یا مشاور حقوقی و کاربرمشاوره گیرنده (موکل)که در اپلیکیشن وکیل تاپ ثبت نام کرده‌اند خارج از اپلیکیشن با یکدیگر بر انجام انواع خدمات حقوقی یا داوری یا کارشناسی توافق نمایند هیچ گونه مسئولیتی متوجه موسسه سنا (وکیل)تاپ نخواهد بود
.
ماده ۶. مسئولیت کاربران ارائه دهنده خدمات حقوقی و کارشناسی و داوری
1. مسئولیت همۀ اقدامات و افعال کاربران که ناشی از عدم رعایت قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران از جمله قانون مجازات اسلامی (ارتکاب جرم در هنگام ارائه خدمات حقوقی ) و قوانین مدنی و قوانین و مقررات وکالت و جرایم رایانه ای یا قوانین الکترونیکی باشد، برعهدۀ شخص متخلف بوده و موسسه سنا هیچ گونه مسئولیتی در قبال اعمال و افعال فوق نداشته و نخواهد داشت و موسسه سنا می‌تواند ضمن غیر فعال کردن حساب کاربری متخلف، از طریق مراجع ذیصلاح، اقدامات قانونی را علیه نامبرده نسبت به احقاق حقوق قانونی موسسه سنا به عمل آورد.
2. هرگونه اقدامی از سوی کاربرمشاوره دهنده (وکیل)یا مشاور حقوقی یا داور یا کارشناس که منجر به ورود خسارت به شهرت، اعتبار و دارایی‌های  موسسه سنا شود تخلف از شرایط قراردادی و قانونی تلقی خواهد شد .موسسه سنا این حق را برای خود محفوظ می‌داند که حساب کاربر را مسدود کند و در صورت نیاز، علیه شخص اقدام قانونی انجام دهد و خسارت و حقوق قانونی خود را مطالبه کند.
3. کاربر مشاوره دهنده (وکیل)یا مشاور حقوقی یا موسسات حقوقی متعهد می‌شود تنها از علایم و اقلام سازمانی که توسط وکیل تاپ تهیه و در اختیار او گذاشته شده است استفاده کند و مسئولیت استفاده از اقلام و علایمی که سبب ایجاد مشابهت و یا ایجاد اشتباه برای کاربران  مشاوره گیرنده (موکل)و یا سایر اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی کند بر عهدۀ کاربرمشاوره دهنده (وکیل)یا مشاور حقوقی  بوده و در صورت لزوم  موسسه سنا به قطع خدمات با نامبرده و پیگیری قانونی اقدام خواهد نمود و شخص متخلف مکلف به جبران خسارات وارده به موسسه سنا خواهد بود.
4.مسئولیت رعایت همۀ قوانین و مقررات جزایی و حقوقی از جمله قانون وکالت و قانون جرایم رایانه ای و ... برعهدۀ کاربران مشاوره دهنده (وکیل)یا مشاور حقوقی یا کارشناس یا داور می باشد.
5.درصورتی که در حین خدمات حقوقی کاربرمشاوره دهنده (وکیل)یا مشاور حقوقی  نسبت به نقض تعهدات قانونی از سوی کاربرمشاوره گیرنده (موکل) اطلاع پیدا کند، کاربر  مشاوره دهنده (وکیل)یا مشاور حقوقی یا داور یا کارشناس متعهد به اعلام گزارش به موسسه سنا خواهد بود.
6.کاربر مشاوره گیرنده (موکل)مطلع است و می‌پذیرد که در زمان نصب نرم‌افزار وکیل تاپ  یا به‌روزرسانی آن، نسبت به فعال‌سازی یا غیرفعال‌سازی گزینه‌ی دسترسی به «اطلاعات آماری» در بخش تنظیمات نرم‌افزار اقدام می‌کند. کاربر مشاوره گیرنده (موکل)در فعال‌سازی یا غیرفعال‌سازی گزینه‌ دسترسی به «اطلاعات آماری» کاملا مختار است. لازم به توضیح است که دسترسی به اطلاعات آماری در تحقیقات بازاریابی و برای بهبود تجربه خدمات حقوقی با وکیل تاپ به کار می‌رود و به صورت خودکار فعال است.

ماده 7. موارد فنی
1.کاربران حق ندارند هیچگونه تلاشی در جهت استخراج سورس کد (Source Code) نرم‌افزارهای  وکیل تاپ  شامل دیکامپایل(Decompile) ، مهندسی معکوس(Reverse Engineering) یا فعالیت‌های مشابه انجام دهد، مگر اینکه اجازۀ چنین کاری به صورت قانونی صادر شده باشد.
2.کاربران مجاز نیستند با استفاده از روش‌های Framing یا Mirroring یا روش‌های دیگر نسخۀ دیگری از خدمات وکیل تاپ را روی سرورهای دیگر ارائه کنند. همچنین کاربر مجاز نیست در نرم‌افزار  وکیل تاپ  یا در روش ارائۀ خدمات تغییر یا اخلالی ایجاد کند.
3.کاربران حق ندارند نرم‌افزار یا اسکریپتی با هدف ایندکس گذاری (Indexing)، مطالعه یا هر گونه فعالیت داده‌کاوی روی خدمات اجرا کنند.
4.کاربران حق ندارند هیچ فعالیتی در راستای حصول دسترسی غیرقانونی و غیر متداول به هیچ بخش از سامانۀ  وکیل تاپ یا سامانه‌های مرتبط با  وکیل تاپ انجام دهند.

ماده 8. محتوای تولید‌شده از سوی کاربران
مسئولیت قانونی و حقوقی پخش و نشر تمامی مطالب و داده ها اعم از عکس، متن، فایل صوتی، فایل تصویری یا فایل‌های مشابه در وکیل تاپ بر عهده کاربر است و مالکیت هر مطلب (شامل عکس، متن، فایل صوتی، فایل تصویری یا فایل‌های مشابه) که به این شکل در وکیل تاپ ثبت شود متعلق به کاربران و موسسه سنا خواهد بود. با ثبت اطلاعاتی که از حالت محرمانگی خارج شده‌اند، کاربران این حق را به  وکیل تاپ می‌دهند که اطلاعات مذکور را منتشر کند.

ماده 9. قطع خدمات وکیل تاپ
 موسسه سنا در شرایطی که به هر دلیل به این نتیجه برسد حضور یک کاربر  مشاوره دهنده (وکیل)یا مشاور حقوقی یا داور یا کارشناس یا مشاوره گیرنده (موکل)می‌تواند برای  موسسه سنا یا سایر مشاوره گیرنده (موکل)خطرناک یا برخلاف حرفه وکالت باشد یا مطلوب نباشد، طبق صلاحدید و تشخیص خود حق حذف دسترسی کاربر مذکور به خدمات وکیل تاپ را دارد. در این صورت، کاربر حق طرح هیچگونه ادعا و یا اعتراضی را نخواهد داشت.

ماده 10. توافق از راه دور
1.کاربران توافق می‌کنند جهت مبادلۀ آسان اطلاعات، همۀ تغییرات و الحاقیه‌های قوانین و مقررات حاضر اعم از تغییر و اضافه کردن شروط آن، ارسال اخطاریه و ابلاغیه‌های مربوط به  موسسه سنا، از طریق سامانه وکیل تاپ  بعمل آید و کاربران ضمن پذیرش اطلاع از شرط و روند اجرایی آن موافقت خود را نسبت به اعمال شرط مذکور اعلام می‌کنند.
2.مسئولیت حفظ و حراست از حساب کاربران برعهدۀ کاربر مذکور بوده و وی ضمن پذیرش این مسئولیت، همۀ داده پیام‌های صادره از طریق حساب کاربری مذکور را منتسب به خود دانسته و هرگونه ادعایی نسبت به انکار، تردید و جعل داده پیام‌های ارسال شده از ناحیۀ نامبرده غیر قابل استماع و مردود است.
3.کاربران می‌پذیرند هر گونه رویه، اشکال، عبارات مبین تائید و اعلام قبولی و تصدیق داده پیام‌های صادره از طرف موسسه سنا به منزله امضا الکترونیکی و قبولی محسوب می‌شود و هر گونه ادعائی نسبت به امضا و قبولی مذکور غیر قابل استماع و مردود است.
4.کاربران با عضویت در خدمات وکیل تاپ  قصد و اراده خود را نسبت به پذیرش انعقاد هرگونه اقدام و عمل حقوقی از جمله عقود و معاملات از راه دور و از طریق سامانۀ رایانه‌ای و الکترونیکی اعلام می‌کنند.


مشاوره تلفنی

اگر فورا می خواهید با یک وکیل متحصص مشاوره کنید.

مشاوره آنلاین

سوال شما به وکلای متخصص از طریق سامانه وکیل تاپ ارسال میشود.

ارزیابی پرونده

اگر پرونده یا سوال حقوقی دارید و می خواهید از مشاوره ی چندین وکیل با راه کار های متفاوت استفاده کنید.

خانه
وکلا
مشاوره
ارزیابی ها
پروفایل