تخریب محصول کشاورزی یک نفر بصورت جمعی حکم مجازاتش چیه؟

کیفری توسط ...
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ - ۰۷:۲۷
۰
پاسخ
۰
وکیل

تخریب محصول کشاورزی یک نفر بصورت جمعی حکم مجازاتش چیه؟خانه
وکلاء

متوجه شدم
5