تادیه تاخیر چک مشمول مرور زمان

شرکتها و امور ثبتی توسط ...
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ - ۱۰:۱۰
۰
پاسخ
۰
وکیل

سلام.اینجانب چکی به مبلغ ده میلیون به تاریخ برج ۹ سال ۷۶ دست شخصی داشتم.چک برای شرکت بود و بنده بعنوان مدیر عامل.طلبکار چک را در همون تاریخ برگشت زده و از طریق اداره ثبت توقیف اموال شرکت گرفت اما چون نفر سوم در اداره ثبت بود چیزی بهش نرسید.در سال ۹۸ دوباره اقدام کرده و درخواست تادیه تاخیر زده.در دادگاه و تجدیدنطر بخاطر مرور زمان ماده ۳۱۸ رد شد.و طبق ماده ۳۱۹ گفتن از شرکت هم باید طرح دعوا کنه.اکنون رفته هم از شرکت و هم از بنده بعنوان مدیرعامل شکایت و تادیه تاخیر زده.شرکت هم بیست سالی میشه وجود نداره.الان تکلیف من چیست؟ ماده ۳۱۹ چیست؟ استفاده بلا جهت چیست؟خانه
وکلاء

متوجه شدم
5