مرور رده

جرایم

حبس ابد غیر حدی یعنی چه؟

عموما مردم درباره مجازات حبس ابد، کم و بیش اطلاعاتی دارند و درباره کلیت حبس ابد مطالبی می دانند. اما اینکه مجازات حبس ابد چه انواعی دارد و در خصوص چه جرایم مجازات حبس ابد تعیین شده…

تعدد و تکرار در قانون مجازات با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

در قانون مجازات برای افرادی که جرایمی را به طور متعدد انجام می دهند یا پس از محکومیت مجددا مرتکب جرم می شوند مجازات متفاوتی در نظر گرفته شده است، زیرا افرادی که چندین بار مرتکب جرم…

مجازات فرار از صحنه تصادف

بعضی از رانندگان پس از تصادف به محض آن که می‌فهمند مقصر هستند فرار را بر قرار ترجیح می ‌دهند و از صحنه می ‌گریزند. علت فرار از صحنه تصادف می ‌تواند ترس و اضطراب یا فرار از عاقبت…

قرار اناطه کیفری چیست و آیا قابل اعتراض است (شرایط و موارد صدور آن) + نمونه درخواست قرار اناطه کیفری

اصل بر این است که هر یک از دادگاه های کشور به دعاوی و امور داخل در صلاحیت خود رسیدگی می کند به همین خاطر برای مثال دادگاه کیفری به امور جنایی و دادگاه حقوقی هم به امور حقوقی رسیدگی…