ثریا منوچهری کیست – جزئیات پرونده سنگسار ثریا منوچهری

حکم دادن به سنگسار اگر چه دیگر به چنین مجازات هایی دیگر حکم داده نمی شود اما افرادی در ایران بوده اند که به چنین مجازات هایی محکوم شده اند.

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

در این مقاله به طور خاص در نظر داریم به پرونده ثریا منوچهری بپردازیم که وی در سال ۱۳۶۵ به سنگسار محکوم شد.

و علت این که نام ثریا منوچهری مطرح می شود یک فرد فرانسوی است که داستان او را که از خاله خود ثریا شنیده در رسانه های غربی به زبان انگلیسی و فرانسوی نوشته و پس از آن بحث سنگسار در ایران به بایکوت در آمد درصدد آنیم که علت بایکوتی آن را جویا شویم اگر عملی بوده که صرف چند اعتراض و فشار جوامع و سازمان بین المللی، بایکوت شدن و کنار گذاشته شدن را فراهم آورده آیا قانونگذار به آن اطمینان نداشته و یا خودش به این مسئله اذعان داشته که چنین مجازات هایی در این دوره که روزگار به سمت پیشرفت میرود دیگر حکم به این مسائل جایگاهی ندارد.

ثریا منوچهری و بیان داستان معروف سنگسار ثریا

ثریا منوچهری کسی است که در سال ۱۳۶۵ حکم به رجم او شد رجم در همان معنای سنگسار است.

ثریا منوچهری زنی در روستای کوهپایه که از توابع اصفهان است در سال ۱۳۳۰ به دنیا آمد، او را در یک نزاع خانوادگی به سنگسار محکوم کردند، داستان وی به این نحو است همسر وی قصد گرفتن همسر جدیدی داشته اما نمی توانسته که خرج هر دو را بدهد.

بنابراین تصمیم به طلاق از ثریا که همسر اول او بوده می گیرد، اما ثریا قصد جدایی نداشته و پس از طرح این ادعا از سوی همسرش حق و حقوقش را مطالبه می کند که مرد نمی پذیرد و به تبانی به کدخدا و ملای ده، ثریای از همه چیز بی خبر را به کلفتی به خانه یک مردی می فرستند که به تازگی همسرش را از دست داده که موقعیت را برای آماده سازی اذهان اهالی روستا برای اتهام زنا به او فراهم کنند که در نهایت شوهر ثریا با کدخدا به او نسبت زنا می دهند که به علت بافت سنتی مذهبی که روستا داشته به آن عمل می شود و او اعدام می شود.

در این دوره هم آخرین بار سال ۸۵ حکم به سنگسار داده شد ولی دیگر همچنین حکم هایی اگر چه مجاز است ولی دیگر قابل اجرا نیست بلکه اگر شرایط فراهم باشد (که در ادامه به تفصیل شرایط را ذکر خواهیم کرد) حکم به اعدام صادر می شود.

سنگسار ثریا

سنگسار کردن یعنی چه؟

سنگسار یا همان رجم، مجازاتی است که در آن محکوم را اگر مرد باشد تا لگن و اگر زن باشد تا سینه در زمین قرار می دهند و سپس به او سنگ میزنند که بمیرد.

سنگسار از حدود الهی به شمار می رود و مجازات زنای محصنه و یا لواط محصنه (محصن یعنی کسی که دارای احصان است، حصن معنای لغوی اش دژ است یعنی مردی زن دارد و یا زنی شوهر دارد و امکان آمیزش برای او فراهم است ولی وی با زن دیگری رابطه جنسی برقرار می کند و در تعریف لواط محصنه مردی که زن دارد و امکان آمیزش برای فراهم است ولی با مرد یا پسری که همچنین اوست رابطه جنسی برقرار می کند) می باشد.

پس از اینکه کسی که قرار است سنگسار شود در چاله به نحوی که بیان شد دفن شد اگر به اقرار حکم به زنای او داده شده باشد که خود حاکم شرع در ابتدا سنگ زدن را شروع می کند.

ولی اگر به شهادت شهود باشد، شهود ابتدا شروع به سنگ زدن می کنند (در سنگسار ثریا اولین کسی که سنگ را پرتاب می کند شوهر اوست که مدعی و جز شهود خود را اعلام کرده است) و نوع سنگی که می زنند بیان شده است که نه به قدری بزرگ باشد که در ابتدای کار منجر به فوت گردد و نه آن قدر کوچک که به آن ها دیگر نشود گفت سنگ بلکه باید به گونه ای باشد که تا کسی که حکم به سنگسارش شده به یکباره کشته نشود و بلکه به تدریج و با تحمل درد موجبات مرگ را با پرتاب سنگ فراهم کنند.

سنگسار کردن یعنی چه؟

آیا در حال حال حاضر سنگسار در ایران وجود دارد

مجازات سنگسار اگرچه در قانون مجازات اسلامی وجود دارد ولی دیگر با فشارهایی که از سمت مجامع بین المللی بر ایران وارد شده است دیگر حکم به سنگسار نمی شود اگر چه این حکم، حکم الهی است و تغییر ناپذیر ولی برای حفظ اسلام و آماده نبودن جهانیان برای احکام اسلامی و این که حکمی سبب وهن از اسلام می شود دیگر به این مسئله حکم نشده و بلکه طبق شرایط از مجازات های هم عرض استفاده خواهد شد.

زنا انواع مختلفی دارد:

 • زنا با محارم
 • زنا به عنف (زنای به زور و تهدید)
 • زنای محصنه (زن شوهر دار و مرد زن دار)
 • زنای غیر محصنه

دختر پسر جوان اگر در رابطه داشته باشند به کارشان زنا اطلاق می شود ولی زنای ایشان از نوع زنای غیر محصنه است.

در زنای نوع اول با محارم حکم به اعدام می باشد.

در نوع دوم زنا هم، حکم همین است.

در نوع سوم زنا حکم به سنگسار می شود و در نوع آخر زنا که زنای غیر محصنه است حکم به صد ضربه شلاق می شود.

 

سنگسار در ایران

در چه حالتی حکم به سنگسار می شود؟

زنا به آن دلیل که از حقوق الهی می باشد برای اثبات آن دو راه وجود دارد و لا غیر، راه اول با اقرار است به این نحو که کسی که این گناه را مرتکب شده است به نزد قاضی می رود و برای این که اقرار او علیه خودش (به ضررش) پذیرفته شود او باید چهار بار به پیش قاضی رفته و قاضی در بار های اول او را منصرف کند.

چرا که این کار وی اگر چه گناهی بوده ولی اقرار به یک بار نشان از ندامت وی است پس نیازی نیست وی را حکم یه سنگسار دهیم اما اگر وی مصر باشد در این حکم پس از بار چهارم این حکم علیهش صادر شده و کشته می شود.

به این موضوع دقت کنید که با یک بار رفتن پیش قاضی و اقرار کردن به زنای محصنه به تعداد چهار بار قبول نمی باشد بلکه وی باید در هر یک بار اقرار به زنای محصنه جداگانه نزد قاضی برود علت این چنین حکمی برای این است که اقرار کننده به خودش بیاید از سر احساس تصمیم نگرفته و به عاقبت کارش بیندیشد.

راه دیگر اثبات زنای محصنه شهادت چهار مرد عادل و یا ۳ مرد عادل و ۲ زن می باشد.

و این موضوع حائز اهمیت است که رابطه آمیزش را ببینند نه صرف این که ایشان زیر پتویی و یا در جایی بوده اند که تصور می شد که مشغول زنا هستند بلکه مثالی زده اند تا افراد بفهمند منظور از دیدن چیست.

گفته شده که دخول باید به نحوی دیده شود مثل دیدن رفته میله در سرمه دان و الا اگر به این نحو نباشد نتوانند چنین شهادتی را به سرانجام برسانند خودشان همان جا محکوم به جرم قذف (نسبت زنا دادن به دیگری) شده و ۸۰ ضربه شلاق ۹۸ بر آن ها زده خواهد شد که در مقاله ما شوهر ثریا به صرف توطئه چنین برنامه ای را طرح ریزی کرد و خودش را شاهد قرار داد.

نتیجه گیری

در پرونده ثریا منوچهری به سادگی می توان پی برد که وی بی گناه به سنگسار محکوم شد و او مستحق چنین مجازاتی نبوده است.

چون صرف در خانه بودن با مردی نامحرم حکم زنا را ثابت نمی کند بلکه همانطور که دیدید باید ۴ مرد عادل شهادت دهند نه به بودن در خانه و تصور داشتن رابطه بلکه دیدن رابطه نه دیدن بوسیدن و در بغل هم بودن و حتی عریان بودن آن دو بلکه باید دخول دیده شود تا بشود زنا را در مرحله اول اثبات کرد.

زمانی که زنا اثبات شد حال نزد قاضی می رویم که امروزه علاوه بر مجازات رجم، مجازات های دیگری برای این مسئله جایگزین شده است که در صورت جمع بودن شرایط به همان مجازات ها قابل اعمال است که با نظر رئیس قوه قضاییه چنانچه با بینه اثبات شده باشد اعدام می شوند ولی در غیر این صورت به صد ضربه شلاق بسنده می شود‌.

طرح سوال

افرادی که در صورتی که همسر دارند و در دسترس ایشان هم می باشد اما با کسی دیگر به زنا پرداخته اند زنای محصنه کرده و به مجازات سنگسار محکوم می شوند.

سنگسار زدن سنگ به زن و یا مرد زنا کار است که نه باید با سنگ های بزرگ باشد که به مرگ یکباره بیانجامد و نه با سنگ های کوچک بلکه باید با سنگ های باشد که سبب مرگ زن و یا مرد به تدریج شود.

حتی اگر رابطه جنسی مابین او و مردی که در خانه اش کار می کرد وجود داشت باز حکم به دادن سنگسار امری بعید است چون باعث ترسیدن از اسلام و غیر از آن اثبات زنا بسیار سخت است و مشخص و پرواضح است که در دادن همچنین حکمی سهل انگاری صورت گرفته است.

2 نظرات
 1. حسین می گوید

  سلام خسته نباشید ببخشید سوال من اینکه ایا کسیکه بچه خودرا دردوران حاملگی دوماه یا کمتر با قصد سقط کند مجازات وی طبق قانون چی میباشد؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام مجازات سقط برای مادر صرفا دیه است

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند