اثبات رابطه نامشروع با توجه به مجازات زنا محصنه و غیر محصنه

انجام عملی که با قوانین و عفت عمومی در تضاد باشد رابطه نامشروع است. این تعریف فقط شامل موارد تماس فیزیکی نمی باشد و رابطه جنسی و فقط جرائم مهمی مثل زنا و لواط رادر خود جای نداده است؛ بلکه برای مثال حتی اگر دختر و پسری که زوج نیستند در خانه حتی با پوشش البته با شرایطی که ثابت کند آنها رفتار خلاف عفت عمومی انجام داده اند رابطه نامشروع تلقی می شود.

انواع رابطه نامشروع

رابطه نامشروع حدی:شامل زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه است.

رابطه نامشروع تعزیزی: رابطه ای است که مجازات آنرا قانون گذار تعیین کرده است هرچند ممکن است شلاق باشد.

اثبات رابطه نامشروع با توجه به مجازات زنا محصنه و غیر محصنه

زنا چیست

جماع بین زن و مردی که رابطه ازدواج بین آنها نیست و از موارد وطی به شبهه نباشد.

منظور از وطی به شبهه: مواردی است که نزدیکی در صورتی رخ می دهد که طرفین به اشتباه و شبهه فکر می کنند زن و شوهرند یا فرض میکنند عقد ازدواج صحیح منعقد شده است و در این موارد حد بدلیل وجود شبهه ساقط می شود.(تدراء الحدود بالشبهات).

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

قصد ارتکاب جرم در جرم زنا

صرف عمد و آگاهی از رفتار و آگاهی از اینکه انجام عمل موجب تحقق زنا می شود برای زنا کافیست و سوءنیت خاصی نمی خواهد.

شرایط جرم زنا

 • زنا حتما بین دو غیر همجنس اتفاق می افتد.
 • از جمله جرایم مقید به نتیجه است (دخول).
 • مسلمان یا کافر بودن اشخاص موجب سلب عنوان جرم نمی شود.

زنا چیست؟

زنا با مجازات سنگسار

زنا انواع مختلفی دارد که با توجه به شرایط انجام دهندگان، سن آنها، همسر داشتن یا نداشتن، نوع رابطه نسبی یا سببی بین فاعلین جرم به زنا ساده، زنا با مجازات اعدام و زنا با مجازات رجم (سنگسار) تقسیم می شود که هرکدام مجازات متفاوتی دارد.

طبق ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی:حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است، در صورت عدم امکان رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه ثابت شود موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است. در غیر صورت صد ضربه شلاق است.

 منظور از حالت احصان در زنا

احصان مرد یا زن، حالتی است که هر کدام از آنها دارای همسر دائمی و بالغ باشند و در حالی که بالغ و عاقل بوده با وی در حالت بلوغ جماع(رابطه جنسی) کرده و هر وقت بخواهد بتواند با وی از طریق صرفا قُبُل جماع کند.

چه چیزهایی انسان را از شرایط احصان خارج می کند؟

 1. اموری که باعث ایجاد خطر برای طرف مقابل می شوند از قبیل: حبس، حیض، نفاس (خونی که بعد زایمان تا ده روز از زن خارج می شود) بیماری های مقاربتی یا بیماری های مانند ایدز یا سفلیس (نوعی بیماری آمیزشی) یا مسافرت و …
 2. اگر همسر شخص مجنون یا نابالغ باشد.
 3. اگر جماع در حالی که عاقل یا بالغ بوده نباشد یا از طریق قُبُل نباشد.

زنای با مجازات اعدام و قانون آن

مجازات زنای غیر محصنه چیست؟

در صورتی هریک از طرفین جرم زنا، غیرمحصن یا به عبارتی دیگر، مجرد باشند؛ حکم صادره ۱۰۰ضربه شلاق خواهد بود.

مجازات زنا با نابالغ چیست؟

هرگاه طرفین یا یکی از آنها نابالغ باشد نابالغ مجازات نمی شود و با توجه به سنش ممکن است تعزیر شود ولی زنا محقق است و بالغ اگر محصن و مرد باشد رجم می شود اما در زنای با محارم نسبی و زنای محصنه چنانچه زن بالغ و مرد نابالغ باشد مجازات زن فقط صد ضربه شلاق است و مرد اگر ۱۲ تا ۱۵ سال داشته باشد به اخطار و تذکر و یا اخذ تعهد به عدم تکرار جرم و یا نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال محکوم می شود و اگر زیر ۱۲ سال داشته باشد به مجازات تسلیم به والدین یا تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی یا نصیحت به وسیله دادگاه است

زنای با مجازات اعدام و قانون آن

طبق ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی حد زنا در موارد زیر اعدام است:

 • زنا با محارم نسبی
 • زنا با زن پدر که موجب اعدام زانیست
 • زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانیست
 • زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانیست

 چگونه زنا همسر را اثبات کنیم؟

زنا یکی از جرائمی است که قانون گذار به دلیل قبح و زشتی عمل و ضرورت حفظ ابرو مسلمان شیوه بسیار سخت گیرانه ای برای اثبات آن در نظر گرفته است و شما در صورتی که به شخصی تهمت زنا بزنید و نتوانید آنرا ثابت کنید به حد قذف که هشتاد ضربه شلاق است محکوم خواهید شد.

 • اقرار: یکی از ساده ترین و در عین حال ناممکن ترین راه اثبات چهار بار اقرار شخص زانی یا زانیه آن هم در محضر دادگاه نه پلیس و نه کلانتری است.
 • شهادت: چهار شاهد عادل و بالغ مومن عاقل دارای طهارت مولد (حلال زاده) باید شهادت بدهند.
 • علم قاضی: علمی که از طریق متعارف حاصل شود مثلا نظریه پزشک قانونی می تواند برای قاضی علم حاصل شود و طبق آن رای دهد. حتی اگر قاضی اقرار شخص به نظر قاضی صحیح نباشد می تواند بر اساس علم خود عمل کند

جرم زنا با سوگند قابل اثبات نیست

بخشش همسر و مجازات شخص مقابل در زنا

آیا می توان همسرم را که مرتکب زنا شده را بخشید و فقط شخصی که با همسرم زنا کرده است را مجازات کرد؟ جرم زنا از جمله جرائم حق الناسی و از جمله حدود الهی هستند که گذشت شاکی تاثیری در سقوط مجازات ندارد و در صورتیکه طرفین به زنا محکوم شوند هر دو طرف در صورت دارا بودن شرایط احصان سنگسار خواهند شد.

امکان ارتکاب زنا در ترنس ها

امکان ارتکاب زنا در ترنس ها

شخص ترنس(فراجنس) قبل از انجام عمل تغییر جنسیت با همان قالبی که دارد شناخته می شود به طور مثال مردی که تمایل به زن بودن دارد تا زمانیکه عمل نکرده مرد تلقی می شود و رابطه جنسی در حد دخول او با خانوم ها زنا است نه همجنسگرایی.

لواط چیست؟

لواط چیست و قانون مجازات آن در ایران چگونه است؟

عمل لواط طبق ماده ۲۳۳ قانون مجازات اسلامی عبارت است از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دُبُر انسان مذکر

کیفر لواط

لواط عبارت است از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دُبُر انسان مذکر. مجازات لواط طبق ماده ۲۳۴ قانون مجازات در صورت به عنف یا اکراه یا دارا بودن شرایط احصان اعدام و در غیر اینصورت صد ضربه شلاق است. حد لواط برای مفعول در هر صورت (احصان یا عدم آن) اعدام است.


بیشتر بخوانید: ازدواج سفید در ایران


تفخیذ چیست؟

قرار دادن اندام تناسلی مرد بین ران ها یا نشیمنگاه انسان مذکر.

مجازات تفخیذ: حد فاعل و مفعول ۱۰۰ ضربه شلاق است ماده ۲۳۶ قانون مجازات.

همجنس گرایی چه مجازاتی دارد؟

مجازات گی ها (اقایان همجنس گرا) و لز بین ها (خانم ها) با توجه به قانون ایران و طبق ماده ۲۳۷ قانون مجازات: همجنس گرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت موجب ۳۱ تا۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.

حکم شامل همجنس گرایان مونث نیز می شود.

مساحقه به چه معناست؟

مساحقه عبارت است از اینکه انسان مونث اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی هم جنس خود قرار دهد.

مجازات مساحقه صد ضربه شلاق است.

رابطه نا مشروع تعزیری

هر رابطه ای بین زن و مرد که شامل زنا نباشد و منافی عفت باشد رابطه نامشروع است. مانند بوسه (تقبیل) و با هم خوابیدن(مضاجعه)

مجازات رابطه نامشروع تعزیری

هر گاه زن و مردی که بین آنها رابطه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل(بوسه)یا مضاجعه (همخوابی) ‌شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد؛ فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود.

رابطه نامشروع در فضای مجازی

رابطه نامشروع در فضای مجازی

رد و بدل کردن فیلم و عکس های برهنه و چت غیر متعارف و منافی با عفت در تلگرام اینستاگرام واتساپ و…

قانون گذار در ماده ۶۳۷ تعزیرات برای مثال زدن رابطه نامشروع به عبارت از قبیل تقبیل…. اشاره می کند. عنوان از قبیل در متن ماده یعنی هر عمل منافی عفتی شامل ماده می شود و حتما نباید تماس فیزیکی بین زن و مرد رخ دهد حتی چت کردن منافی عفت را در بر می گرد.

البته که هر چت یا گفتگو بین زن و مرد بیگانه مشمول عمل نامشروع نمی شود و منافی عفت بودن آن باید احراز شود کما اینکه طبق نظر مشورتی بودن زن و مرد در خانه هم مشمول عمل منافی عفت نمی شود.

آیا رابطه نامشروع سوء پیشینه ایجاد می کند؟

مجازات رابطه نامشروع ۹۹ ضربه شلاق تعزیری است و فقط شلاق حدی طبق ماده ۲۵ قانون مجازات باعث محرومیت تبعی و سو پیشینه است.

رابطه نامشروع در فضای مجازی

نحوه شکایت از رابطه نامشروع: رویه عملی شکایت

طی چند ماه اخیر در پی سهولت طرح شکایت دفاتر خدمات قضایی شکایت شما را قبول می کنند و دیگر لازم نیس برای طرح شکایت به دادسرا بروید

هزینه شکایت کیفری بین چهل تا پنجاه هزار تومان می باشد.

شما می توانید برای ذکر دقیق عنوان کیفری در شکوائیه یا اثبات موضوع و یا دفاع از اتهام انتسابی از کمک وکلای تخصصی کیفری وکیل تاپ استفاده نمایید.

چه کنیم تا ابلاغیه رابطه نامشروع به محل کار یا منزل ارسال نشود؟ برای جلوگیری از این کار می توان برای ابلاغ الکترونیکی اوراق در سامانه ثنا ثبت نام نمایند و پس از ثبت نام و احراز هویت حساب کاربری به آنها اختصاص می یابد.

نحوه دادرسی جرایم منافی عفت چگونه است؟

 برای اینکه قبح جرایم شکسته نشود دادرسی ها در محاکم غیر علنی است و جز جرایمی است که تحقیقات آن نیز توسط دادگاه انجام می شود.

در صورت نبودن ادله اثبات قانونی بر وقوع جرایم منافی عفت و انکار متهم، هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است مگر اینکه جرم با عنف و اکراه و آزار و ربایش و اغفال باشد.

طبق تبصره ۱ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری: در جرایم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدوا قصد اقرار داشته باشد قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می کند

نتیجه گیری

عبارت رابطه نامشروع بسیار گسترده است و تعداد زیادی از جرائم هم حدی وهم تعزیری را شامل می شود. عنوان جرائم حدی که کاملا مشخص است و برای محکوم شدن به مجازات آن، حتما باید عمل مورد نظر انجام شود اما یک رابطه نامشروع تعزیری هم وجود دارد که مصادیق گوناگون دارد و هر عمل منافی عفتی را شامل می شود.

سوالات متداول

اگر یکی از طرفین زنا حالت احصان داشته باشد هر دو سنگسار می شوند؟

خیر شخص محصن رجم می شود و شخصی که مجرد است صد ضربه شلاق می خورد و شخصی که متاهل است اما شرایط احصان را ندارد، مثلا دخول انجام نشده است به صد ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک سال محکوم می شود طبق ماده ۲۲۹ قانون مجازات اسلامی. هرچند که امروزه کمتر حکم به سنگسار صادر می شود و به جای آن حکم به اعدام داده می شود.

جماع با مرده زنا هست یا نه سنگسار دارد؟

جماع با مرده زناست و در صورت محصن بودن رجم می شود مگر جماع زوج با زوجه ی متوفی خود که زنا نیست لکن موجب ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه شش می شود.

چطور می توان پرینت تلفن همسرم را برای اثبات رابطه نامشروع بگیرم؟

پرینت تلفن و اس ام اس جز اطلاعات خصوصی هستند و فقط صاحب خط تلفن این امکان را دارد که آنرا تهیه کند ولی با طرح شکایت رابطه نامشروع به تشخیص دادگاه یا دادسرا برای کشف جرم مخابرات پرینت را در اختیار دادگاه می گذارد.

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای
10 نظرات
 1. نکیسا می گوید

  حکم زنای غیر محصنه با نابالغ چیست؟

  1. محدثه لواسانی می گوید

   صد ضربه شلاق

 2. سحر می گوید

  اگر مردی متاهل رابطه نامشروع ازدبربادخترمجردداشته باشدحکم آنان چیست؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   زنا و با توجه به متاهل بودن مجازاتش اعدامه

 3. شهرام می گوید

  سلام ، حکم زنای غیر محصنه چیست

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:۱۰۰ضربه شلاق حدی.

 4. پانته آ می گوید

  سلام زنا دو نفر هم زن و هم مرد متاهل چیست

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام
   بر اساس قانون مجازات اسلامی، حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است، در صورت عدم امکان رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه ثابت شود موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است. در غیر صورت صد ضربه شلاق است. جهت دریافت اطلاعات حقوقی دقیق تر از وکلای متخصص ما در این زمینه با شماره ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰ تماس حاصل فرمائید. موفق و موید باشید.

 5. مهدی هستم می گوید

  سلام ببخشید خواستم بپرسم زنای محصنه یعنی زن شوهردار و مرد زن دار با ارائه ده فیلم رابطه جنسی بیست تا سی دقیقه که طرفین از خود فیلم گرفتند و ۴۰۰ عدد عکس مستهجن که بین طرفین رد و بدل شده حکم زنای محصنه و ثابت میکنه و مجازاتش چی میشه
  سپاس

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: اثبات زنای محصنه توسط سه مرد که شاهد عینی واقعه باشند ممکن می باشد و فیلم و عکس در اختیار قاضی رسیدگی کننده است که قبول کند یا خیر.

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند