منظور از پرونده ی حقوقی چیست و چقدر زمان می برد؟

علم حقوق از پیچیدگی و گستردگی های زیادی برخوردار می باشد که حتی امروزه دامنه ی آن بسیار وسیع تر از گذشته بوده و بسیاری از مسائل و مشکلات پیرامون جامعه را در برمی گیرد.

اما در یک تقسیم بندی کلی مطابق با عرف و رویه قضایی حاکم، مشکلات و اختلافات مردم با یکدیگر و دستگاه های عمومی و خصوصی که در قالب یک پرونده در محاکم دادگستری ایجاد می شود، عمدتا به دو دسته ی حقوقی (مدنی) و کیفری تقسیم می شود.

در این نوشتار قصد داریم به پرونده های حقوقی، مدت زمان رسیدگی و روند پیگیری آنها بپردازیم.

منظور از پرونده ی حقوقی چیست؟

مشکلات و معضلات موجود در جامعه، سبب شده است که افراد برای احقاق حقوق، ناچارا متوسل به دستگاه قضایی شده و با طرح دعوا و تشریفات لازم، و ایجاد یک پرونده  خواستار رسیدگی قانونی به مشکلات خود باشند.

اگرچه مطابق با قانون از طرق دیگری از جمله داوری، میانجیگری و… نیز در مواردی می توان اختلافات حاصله را حل و فصل نمود.

اما به طور کلی و در تعریف پرونده ی حقوقی باید بیان داشت که:

در صورتی که شخصی در اموری نظیر، الزام به تنظیم سند، فسخ قرارداد و به طور کلی اختلافات رایج در قرارداد ها، مطالبه ی سفته و چک، اختلافات  و امور مربوط به ورثه، مطالبه ی خسارت و… با رعایت تشریفات لازم اقدام به ثبت دادخواست در شعب دادگاه یا دفاتر خدمات قضایی نماید، خواسته ی وی همراه با مدارک و مستندات موجود که ضمیمه پرونده می شود در قالب یک پرونده ایجاد شده، و به دادگاه صالح با توجه به نوع و میزان خواسته برای رسیدگی ارجاع خواهد شد.

منظور از پرونده ی حقوقی چیست؟

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

روند رسیدگی به پرونده های حقوقی چگونه است؟

رسیدگی در امور حقوقی برخلاف امور کیفری به صورت یک مرحله ای می باشد.

لازم به ذکر است که در امور کیفری، پس از ثبت شکوائیه، موضوع برای تحقیق و تعقیب متهمین ابتدا در دادسرا مطرح می شود، درصورت وجود دلایل کافی و قابل انتساب بودن جرم به متهم، موضوع با صدور کیفرخواست به دادگاه های کیفری بر اساس نوع جرم یا میزان مجازات ارسال می گردد.

اما به طور کلی دادگاه های حقوقی به دادگاه هایی نظیر:

دادگاه خانواده تقسیم می شود.

دادگاه عمومی حقوقیدادگاه عمومی حقوقی در اموری مربوط به؛ اختلافات راجب به قراردادها، مطالبه سفته و چک، خسارات و … این نکته را باید مدنظر قرار داد که دادگاه های عمومی حقوقی به دعاوی مالی بیش از سقف بیست میلیون تومان رسیدگی خواهند نمود.

شورای حل اختلاف به دعاوی مالی کمتر از بیست میلیون تومان، دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه، صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن و… رسیدگی خواهد نمود.

دادگاه خانواده نیز مطابق با قانون حمایت از خانواده به مواردی ازجمله:

طلاق، مطالبه ی مهریه، نامزدی و خسارات ناشی از بر هم زدن آن، امور راجع به غایب مفقودالاثر، اموری نظیر حضانت، تعین قیم و… رسیدگی خواهند کرد.

اما در خصوص روند رسیدگی به پرونده های حقوقی، امر بسیار مهمی به نام صلاحیت در رسیدگی دخیل می باشد.

صلاحیت دادگاه به طور ساده بیان گر این موضوع می باشد که، هر دادگاه می بایست مطابق با چارچوب و ضابطه ی تعیین شده اقدام به رسیدگی نماید. 

برای مثال نباید دعوای مطالبه ی سفته و چک در دادگاه خانواده مطرح شود.

همچنین اگر بر فرض مثال، موضوع اختلاف راجع به یک ملکی در تهران باشد، دادگاه شهر قم نباید به این موضوع رسیدگی نماید.

صلاحیت به دو دسته ی صلاحیت ذاتی (مثال اول و موضوع چک) و صلاحیت محلی (مثال دوم) تقسیم و قضات موظف و مکلف به انجام آن می باشند.

روند رسیدگی به پرونده های حقوقی

رسیدگی به پرونده های حقوقی چه مقدار زمان بر است؟

در خصوص تعیین مدت زمان به جهت رسیدگی در پرونده ها به طور کلی نمی توان زمان مشخصی را در نظر گرفت.

زیرا اولین تعیین اوقات دادگاه برای رسیدگی کاملا امری غیر قابل پیش بینی بوده و ممکن است در حالت عادی به رسیدگی ماه ها و یا سال ها روند رسیدگی به یک پرونده به طول انجامد مگر اینکه در مواردی که قانون تشخیص می دهد، به پرونده به صورت  خارج از نوبت  رسیدگی شود.

دعاوی نظیر تصرف عدوانی، ممانعت و مزاحمت از حق از این قبیل دعاوی می باشند.

چگونه می توان پرونده را پیگیری نمود

در خصوص طریقه ی پیگیری پرونده نیز باید بیان داشت که:

اصولا مطابق با رویه ی حاکم در محاکم دادگستری، روند رسیدگی به پرونده به طرف یا طرفین پیامک می شود یا مامور ابلاغ شخصا تصمیم قضایی را ابلاغ می نماید.

اما در صورتی که نه مامور ابلاغ و نه به صورت پیامک به طرفین دعوا ابلاغ صورت نگیرد یا اینکه تمایل داشته باشند که افراد از وضعیت پرونده اطلاع یابند، می توانند با مراجعه به شعبه رسیدگی کننده به موضوع از این موضوع آگاه شوند. اما اخیرا به صورت غیرحضوری نیز می توان از محتویات پرونده و جریان کار مطلع شد.

برای این کار می بایست حتما شخص در سامانه ابلاغ الکترونیکی (ثنا) عضو بوده و با مراجعه به آن از موضوع مطلع شود و اگر عضو نباشد یا به عبارتی کد ثنا نداشته باشد با مراجعه به هریک از دفاتر خدمات قضایی به راحتی عضو، و کد اختصاصی ثنا به وی اعطا می شود.

همچنین از طریق سامانه پیام کوتاه، ۵۰۰۰۴۹ نیز مشروط بر اینکه اطلاعات فرد  در سیستم ثبت شده باشد (سامانه ثنا) اقدام به پیگیری نمایند.

پیگیری پرونده حقوقی

یک نمونه رای در خصوص پرونده حقوقی

در پایان و خاتمه ی مبحث به جهت آشنایی هر چه بیشتر با پرونده های حقوقی، به ذکر یک نمونه رای دادگاه در خصوص پرونده ی الزام به تنظیم سند رسمی، می پردازیم.

خواسته ها:

  1. مطالبه خسارت.
  2. الزام به تنظیم سند رسمی ملک.
  3. الزام به فک رهن.

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در مدت فوق العاده دادگاه به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید :

رای دادگاه:

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ن. به وکالت از آقای س. فرزند ر. به طرفیت آقای م.. فرزند م. به خواسته

۱_ الزام به فک رهن ۲_ الزام به تنظیم سند رسمی ملک شش دانگ یک واحد آپارتمان به مساحت ۹۳/۶۰ متر مربع پلاک ثبتی ۵۳۱۵ فرعی از ۲۲۶۹ اصلی بخش ده تهران با توابع و ملحقات ۳_ مطالبه خسارات ( محکومیت خوانده به پرداخت وجه التزام قراردادی مندرج در بند ۵ ماده ۶ مبایعه نامه از قرار روزانه یک میلیون ریال از تاریخ ۵/۱۰/۹۲ با احتساب کلیه خسارات دادرسی به شرح مبسوط مندرج در دادخواست تقدیمی و تشریح کامل موضوع دادگاه از توجه به بررسی مفاد دادخواست و دلایل و مدارک ابرازی و مفاد مبایعه نامه مورخ ۱۰/۴/۹۴ فی مابین و پاسخ استعلام از مرجع ثبتی، از طرفی عدم حضور خوانده با وصف ابلاغ قانونی اوراق اخطاریه و مصون ماندن دعوی مطروحه از هر گونه انکار_ تردید _ تکذیب، معهذا دادگاه با فرض صحت دعوی مستنداً به مواد ۲۱۹_۲۲۱ قانون مدنی و مواد ۱۹۸_۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به فک رهن از مورد دعوی سپس حضور در دفتر خانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی

پلاک مورد ترافع در حق خوانده و پرداخت وجه التزام قراردادی از قرار روزانه یک میلیون ریال از تاریخ ۵/۱۰/۹۲ لغایت اجرای حکم و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و فق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در مرجع تجدیدنظر مرکز استان می باشد.

رئیس شعبه ۲۷ دادگاه حقوقی تهران

 نمونه رای در خصوص پرونده حقوقی

نتیجه گیری

در پایان و به عنوان نتیجه گیری کلی از آنچه که بیان شد؛ چنانچه اشخاص در اموری نظیر مطالبه ی چک و سفته، قراردادها، خانواده و… بخواهند علیه شخص یا اشخاص دیگری طرح دعوا نموده و از دستگاه قضایی خواستار رسیدگی  به موضوع باشند، می بایست با توجه به موضوع و رعایت صلاحت رسیدگی دادگاه، به شعب دادگاه مدنظر یا دفاتر خدمات قضایی مراجعه نموده و با تکمیل مدارک و مستندات، اقدام به ثبت دادخواست نماید.

دادخواست ثبت شده به همراه مدارک که پرونده حقوقی نام می گیرد که برای رسیدگی به دادگاه صالح ارجاع می شود.

سوالات متداول

چنانچه شخصی برای احقاق حقوق خود در موضوعات حقوقی، اقدام به تنظیم دادخواست نماید، دادخواست و مستناد وی در قالب یک پرونده به دادگاه صالح برای رسیدگی ارجاع که به آن پرونده ی حقوقی گفته می شود.

دادگاه خانواده مطابق با قانون حمایت از خانواده به مواردی از جمله؛ طلاق، مطالبه ی مهریه، نامزدی و خسارات ناشی از بر هم زدن آن، امور راجع به غایب مفقودالاثر، اموری نظیر حضانت، تعین قیم و… رسیدگی خواهند کرد.

درصورت ثبت اطلاعات در سامانه ثنا و پرداخت هزینه های مربوطه و دریافت کد ثنا می توان از طریق مراجعه به سامانه ی ثنا از آخرین روند رسیدگی به پرونده اطلاع و آگاهی پیدا نمود.  

5/5 - (1 امتیاز)
زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند

دو × چهار =