مرور رده

اسناد

چک بلامحل چیست؟

چک طبق تعریف قانون تجارت نوشته ای است که در آن صادر کننده چک وجوهی را که نزد بانک محال علیه (بانکی که باید مبلغ چک را بپردازد) دارد . کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می…

چطور دسته چک بگیرم؟

چک یک برگه دارای تاریخ و ارزش مالی است که به طور معمول برای پرداخت و خرید در زمان آینده استفاده می­شود. صاحب چک پس ازنوشتن مبلغ مورد نظر و تاریخ نقد و وصول چک آن را امضا می­کند.…

سند تک برگ چیست؟

طبق قانون ثبت، سندی از طرف دولت دارای اعتبار است که در دفتر اسناد رسمی ثبت شده باشد و همین امر اهمیت داشتن سند رسمی را نشان می دهد. سند سه شکل دارد: ممکن است دفترچه ای و منگوله…