مرور رده

اسناد

ثبت چک در سامانه بانک مرکزی

چک از اسناد تجاری مهم در روابط افراد است و قوانین آن اخیراً اصلاح شده است بارها مخاطبان ما از مقررات چک و ثبت چک در سامانه بانک مرکزی و رفع سوء اثر از چک سوال نموده اند. در پاسخ به…

روند عملی دریافت مبلغ چک

بعد از موضوعات حقوق خانواده یکی از پرطرفدارترین دعاوی در دادگاهها دعاوی چک است که هم جنبه حقوقی دارد و هم کیفری. علاوه بر این اگر شما چکی داشته باشید می توانید از طریق اجرای ثبتی…

ضمانت برگه های تجاری

ضمانت عبارت است از تعهد شخص ثالث به این که یک یا چند نفر از مسئولان برات در سررسید چنین وجهی را پرداخت می نماید. شخصی که ضمانت کرده است را ضامن و شخصی که ضامن از او ضمانت کرده است…

چطور دسته چک بگیرم؟

چک یک برگه دارای تاریخ و ارزش مالی است که به طور معمول برای پرداخت و خرید در زمان آینده استفاده می­شود. صاحب چک پس ازنوشتن مبلغ مورد نظر و تاریخ نقد و وصول چک آن را امضا می­کند.…