قوانین و نحوه تقسيم پارکینگ آپارتمان در حقوق ایران

در خرید آپارتمان های نوساز، پارکینگ هر واحد مشخص نیست و نحوه تعیین پارکینگ موضوعی است که همواره مورد اختلاف بوده و مشکلات زیادی را ایجاد مینماید. پارکینگ ساختمان مانند انباری آن، از موارد مشترکی است که در قراردادهای واگذاری ساختمان چه به صورت فروش چه اجاره و رهن، در قرارداد ذکر میگردد و به محض انعقاد قرارداد جدید، حقوق ناشی از آن به مالک یا مستاجر جدید منتقل میگردد.

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

ما در این نوشتار قصد داریم نحوه تعیین پارکینگ را در آپارتمان های نوساز بیان کنیم.

پارکینگ آپارتمان در ایران

تعیین پارکینگ در ساختمان چگونه است؟

تعیین پارکینگ همواره به دو حالت صورت می گیرد:

 حالت اول زمانی است که هر واحد به صورت اختصاصی دارای پارکینگ مشخص می باشد که در این حالت پارکینگ موردنظر مانند انباری ملک اختصاصی مالک آن است و موقعیت و مساحت و محل دقیق آن در صورت مجلس تفکیکی و سند رسمی قید می شود.

حالت دوم زمانی است که برای هر واحد پارکینگ مشخصی وجود ندارد بلکه کل پارکینگ به صورت مشاع می باشد که در این حالت پارکینگ قسمت های مشاع و مشترک تمامی واحدها خواهد بود البته در این مورد نیز ممکن است در صورت مجلس تفکیکی فقط برخی از واحدها به عنوان واحدهایی که حق استفاده از پارکینگ را دارند نام برده شده باشند که در این حالت سایر واحد هایی که در صورت مجلس تفکیکی نام برده نشده اند حق استفاده از پارکینگ مشاع را ندارند.

در مواردی که حق استفاده از پارکینگ به صورت مشاع و مشترک می‌باشد معمولاً مالکان برای ایجاد نظم و انضباط در پارکینگ، به هر واحد برای مدت معینی پارکینگ خاصی را اختصاص می‌دهند که پس از اتمام مدت مذکور پارکینگ مورد نظر را با پارکینگ واحد دیگری تعویض می کنند تا عدالت بین تمامی واحدها برقرار باشد.

پارکینگ آپارتمان در ایران

مشکلات رایج تعیین پارکینگ

معمولا در خرید آپارتمان هایی که نوساز هستند پارکینگ برای واحد خریداری شده تعیین نشده است و در قسمت مربوط به پارکینگ یا چیزی نمی نویسند و یا اینکه می نویسند پارکینگ بر اساس صورت مجلس تفکیکی تعیین خواهد شد و یا اینکه صرفاً به کشیدن یک خط تیره در مقابل پارکینگ بسنده می کنند؛ حتی دیده شده است که برخی از فروشندگان و مشاورین املاک بدون در نظر گرفتن معیار و مبنای مشخصی برای واحد خریداری شده، در مبایعه نامه پارکینگ تعیین می‌کنند که این کار بسیار غیر حرفه ای می باشد و خریدار می تواند از این بابت از وی شکایت کرده و مطالبه خسارت کند.

در صورتی که فروشنده در مبایعه نامه که یک سند عادی می باشد پارکینگ خاصی را به واحد فروخته شده اختصاص داده باشد سپس خریدار متوجه گردد که پارکینگ موجود نیست او می‌تواند علیه فروشنده طرح دعوا نمود و دادخواست الزام به انجام تعهد را تقدیم دادگاه صالح نماید که پس از محکومیت فروشنده دادگاه او را ملزم خواهد نمود تا به خریدار پارکینگی را اختصاص دهد.

حتی اگر ساختمان فاقد پارکینگ باشد، فروشنده مجبور است مبلغ پارکینگی را که در مبایعه نامه آورده است با تعیین نظر کارشناس که معمولاً با ارزش اقتصادی منطقه تعیین می گردد، به خریدار بپردازد.

نحوه تقسیم پارکینگ در قانون تقسیم پارکینگ در آپارتمان های نوساز

در این میان قانونی به نام قانون تقسیم پارکینگ در آپارتمان های نوساز داریم که از جانب سازمان ثبت اسناد صادر شده است و در آن روشی برای تقسیم پارکینگ ذکر شده که معمولاً در تنظیم صورتمجلس تفکیکی برای تعیین پارکینگ ها از این روش استفاده می کنند.

پارکینگ آپارتمان در ایران

روش تعیین پارکینگ در این قانون از این قرار است: به موجب این قانون تقسیم از سمت شمال غربی ساختمان در جهت عقربه های ساعت است که پارکینگ ها بین واحدها از طبقات بالایی شروع می گردد. بر اساس این تعریف معمولاً پارکینگ های موجود در طبقه همکف به واحدهای طبقات فوقانی می‌رسد و پارکینگ‌های طبقاتی زیرین به واحدهایی که طبقه آنها پایین‌تر می باشد تعلق خواهد یافت.

امروزه اصطلاحی به نام پارکینگ مزاحم نیز رواج یافته است. در مقررات شهرداری برای پارکینگ، استاندارد و مساحت خاصی وجود دارد حال اگر با رعایت این استاندارد برای تعیین پارکینگ واحدها، راه عبور بقیه خودرو ها باز باشد شهرداری با توافق اعضای ساختمان و دستورالعملی که در این زمینه وجود دارد پارکینگی به نام پارکینگ مزاحم پیش بینی می نماید برای این که دو ماشین بتواند پشت سر هم پارک نمایند. قیمت این پارکینگ نسبت به پارکینگ های دیگر کمتر بوده و شخص مالک آن پارکینگ می‌شود ولی در حقیقت مزاحم است به این صورت که هر مالک بخواهد خودرو خود را جابجا کند مالک پارکینگ مزاحم نیز باید خودرو خود را جابجا نماید. پارکینگ مزاحم معمولاً به شخصی داده میشود که آخرین قرارداد خرید ملک را داشته است.

پارک بدون اجازۀ مالک  چه حکمی دارد؟

چنانچه یکی از مالکان در آپارتمان خود سکونت نداشته و ساکنان دیگر از پارکینگ وی در طول مدت عدم سکونت او استفاده کنند، او می‌تواند برای آن مدت از کسانی که از پارکینگش استفاده کرده اند اجاره بخواهد، اما اگر خود مالک موافق باشد یا اجازه استفاده از پارکینگ را به دیگران داده باشد، نمی‌تواند تقاضای اجاره نماید.

همچنین استفاده از پارکینگ دیگری جرم محسوب و طبق قانون جریمه و حبس خواهد داشت.

طریقه اقدام جهت برطرف کردن مشکلات و مزاحمت های رایج مرتبط با پارکینگ

همانطور که اشاره شد بحث پارکینگ به یک معضل اساسی در آپارتمان ها تبدیل شده است وگاها تبدیل به نزاع و درگیری بین افراد ساختمان می شود. که دراین خصوص توصیه می شود باپرهیز از هرگونه جنجال و درگیری با مشورت از افراد مطلع و آگاه از جمله یک وکیل دادگستری اقدام به طرح دعوا و پیمودن مسیر قانونی، جهت برطرف کردن مشکل خود باشید. برای ثبت شکایت کافیست با مراجعه به هریک از دفاتر خدمات قضایی درشهرخود  و ثبت دادخواستی با عنوان مزاحمت ازحق و پرداخت هزینه دادرسی اقدام به ثبت شکایت خودکنید.لازم به ذکر است مطابق با قانون آئین دادرسی مدنی رسیدگی به این دعاوی به صورت خارج از نوبت می باشد. درپایان یک نمونه داخواست مرتبط با موضوع ارائه می گردد.

موضوع شکایت: ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق توسط همسایگان
با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:
اینجانب (شاکی) از ساکنین واحدهای ۳ و ۵ این مجتمع به دلیل پارک خودرو در حیاط و قسمت های مشاع و ایجاد مزاحمت توسط ایشان شکایت دارم.
این موضوع از طریق مدیر ساختمان و اینجانب نیز تذکر داده شده است، اما همسایگان مزاحم به هیچ وجه حاضر به انتقال خودرو خود از حیاط نمی باشند. به آنها تذکر نیز دادیم که از راه قانونی عمل می کنیم، بازهم به کار خود ادامه دادند. نظر به اینکه اقدامات آنان از با توجه به ماده ۱۵۹ و ۱۶۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصادیق بارز ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق می‌باشد، لذا از ساکنین واحدهای شماره ۳ و ۵ این مجتمع به دلیل مزاحمت و استفاده غیر مجاز و شخصی از مشاعات ساختمان (ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها) شکایت داشته و تقاضای رسیدگی و رفع مزاحمت و ممانعت از حق به نحو مطلوب ( از جمله نصب مانع در ورودی به حیاط) و همچنین مطالبه خسارات ناشی از این دادرسی طبق ماده ۵۱۵ ق.آ د. م. را دارم.

29 نظرات
 1. شادمان می گوید

  پارکینگ مزاحم چیه

  1. محدثه لواسانی می گوید

   پارکینگایی که اگر ماشین داخلش پارک بشه مانع رفت وامد سایر ماشین هاست اصطلاحا مزاحمند

 2. علی می گوید

  چطور میشه فهمید یک واحد حق استفاده از پارکینگ رو دارد یا خیر؟؟ مخصوصا طبقه پیلوت

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام تو قرارداد به این مورد اشاره میشه

 3. ریحانه می گوید

  سلام سوالم اینه اختیار تعیین جایگاه پارکینگ برای هر واحد در ساختمان صفر با سازنده ساختمان است یا مامور ثبت ؟

  1. محدثه لواسانی می گوید

   سلام اصولا صاحبخانه

   1. حسام می گوید

    با سلام . یه واحد خریداری نوساز شده است و در مبعاینامه ذکر شده است که پارکینگ غیر مزاحم دارد در شمال غربی ساختمان ولی الان با توجه به اختلافی که بین شهرداری و نظام مهندسی بوجود آمده است پارکینگ میبایست حذف شود. با توجه به اینکه اولین واحد خریداری شده این واحد میباشد و اگر هم یک واحد پارکینگ دریافت کند میشود اینگونه مطرح کرد که این واحد پارکینگ حفظ شده مخصوص این واحد میباشد و مابقی واحد های بعدی پارکینگ ندارند؟

    1. بهزاد زینالی می گوید

     سلام برای دریافت مشاوره با شماره ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰ تماس بگیرید

 4. سامان می گوید

  سلام مجتنع ۱۱ واحد دارد ولی پارکینگ موشا و ۱۰ پارکینگ دارد ما دوتا ماشین داریم و واحد کناری ما شهرستان هستن بعضی وقتا میان که من ماشین دوم میزنم بیرون همسایه ها اعتراض دارن چرا دوتا ماشین داخل میزنم در صورتی که واحد بغل که من ماشین جای شون میزنم راضی هستن مشکلی ندارن حق با کی هستش ممنونم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام شما اگر با اذن ایشون جای پارکشون پارک میکنید قابلیت اعتراض توسط هیچکس وجود نداره مالشه دوست داشته به شما اذن بده

 5. رضا می گوید

  قانون پارکینگ مزاحم این چیزی نیست که شما فرمودید
  دراصل پارکینگ مزاحم پشت پارکینگ اصلی قرار میگیرد و هر دو پارکینگ ها به یک واحد اختصاص داده می شود
  و معمولا واحد هایی که از یک متراژی (حدودا ۱۵۰ متر مربع) بالاتر باشد، و نیاز به پارکینگ دوم باشد، در این صورت می توان پارکینگ دوم را بصورت مزاحم تامین کرد.

 6. رحیم عباسی می گوید

  با سلام و احترام
  سه همسایه و مالک برای تجمیع با سازنده به نسبت شصت و چهل به توافق رسیدند که در آن مقرر شد اولویت انتخاب واحدها توسط مالکان با قرعه تعیین شود و برای عدالت معکوس این قرعه ، اولویت برای تعیین پارکینگ باشد . یعنی مالکی که اولویت اول انتخاب واحد می شود اولویت آخر برای انتخاب پارکینگ باشد .
  بر همین منوال بعد از پایان ساخت ، واحدها و پارکینگ های انتخابی مالکان معلوم گردید.
  و پارکینگ شماره ۷و ۸ که جلو اسانسور بود به ما رسید .

  سازنده هم واحد‌های خودش را پیش فروش کرد .

  متاسفانه در سند تفکیکی شماره گذاری برخلاف شماره گذاری بود که نقشه سازنده به ما داده بود و پارکینگ جلوی آسانسور شماره ۹و ۱۰ شد . پارکینگ غیر مرغوب شماره ۷ و ۸ شد .

  برای سند ، دفتر خانه اشتباه کرده و مکان توافق شده را معادل سازی با شماره سند تفکیکی نکرد و پارکینگ ما را که یکی از مالکین هستیم و
  جلوی آسانسور بود به اسم یکی از خریداران از سازنده سند کرده است .

  همه هم قبول دارند که اشتباه شده است .

  اما آن خریدار حاضر به اصلاح سند خودش و تعویض پارکینگ نیست .

  شایان ذکر است ما هنوز سندی دریافت نکردیم و چیزی را امضا نکردیم .

  اما آن خریدار سند خودش را چون زودتر آماده شده بود دریافت کرده است .

  حالا چیکار باید کرد که پارکینگ ها اصلاح شود ؟ آیا امکان شکایت و احقاق حق هست ؟

  اگر ملاک توافق است که باید جلوی اسانسور به ما برسد و اگر ملاک توافق مالکان با سازنده نیست که باید با قاعده بالا برای همه عمل شود .

  از چه کسی باید شکایت کرد ؟ سازنده یا خریدار ؟

  با تشکر

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام برای بررسی ابعاد پرونده با شماره ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰ تماس بگیرید

 7. مهدی می گوید

  سلام اپارتمان ده واحدی تحویل به ساکنین شده.با پارکینگ.کل پارکینگ هم کف میباشد.حالا من که طبقه سوم سمت چپ به سمت غرب هستم کدوم پارکینگ از من میشه.طبق گفته شما از سمت چپ پارکینگ انتخاب میشه و به سمت راست میچرخه درسته.

 8. Adriam می گوید

  سلام در آپارتمان ۴ طبقه ۵ تا پارکینگ دادن ۴ تاش موقعیت خوبی داره ولی ۵ خیلی تو در تو هست که به زور و عذاب میشه ماشین پارک کرد حالا ۴ تا رو ۳ تاش مال اهالی آپار تمان هست و ۴ برای مغازه آپارتمان از شانس بد ما ۵ برای ما هست
  پ.ن : ما دومین نفری بودیم که از این آپارتمان خانه خریدیم و از احالی قدیمی هستیم
  آیا میشه از راه قانونی پارکینگ ها را عوض کرد
  شایان ذکر است که پارکینگ ها در سند ثبت شده اند

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام خیر مگر با رضایت صاحب پارکینگی که قصد جابه جاییشو دارید

 9. Hengameh.v می گوید

  سلام وقتتون بخیر.حدود یگ سال پیش به قیمت متری ۶.۹۰۰ یک واحد ۹۵ متری با مشاعات ( پارکینگ و انباری) خریداری کردیم.پارکینگ حدود ۱۲ متر .
  و پارکینگ با مزاحم میباشد. آیا پارکینگ با مزاحم قیمتش فرق میکنه؟ چون سازنده کل متراژ خانه را بهمراه پارکینگ و انباری متری ۶.۹۰۰ حساب کرد.

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام بسته به نظر مالک داره

 10. ابوالفضل نادی می گوید

  سلام بنده واحد تجاری پیش خرید کردم در قرارداد هیچ عنوانی از پارکینگ وجود ندارد اما الان موفع سند،سازنده می گوید پارکینگ تجاری قانون است و باید پول پارکینگ به قیمت روز پرداخت گردد در صورتیکه پیش فروش سال نود و سه بوده و مبنای محاسبه وجه پارکینگ سال نود و نه می باشد لازم به ذکر است واحد تجاری سال نود و پنج تحویل و مورد بهره برداری قرار گرفته است.آیا محاسبه قیمت پارکینگ به ارزش روز اخذ پول زور نیست و قابل پیگیری در دادگاه می باشد.ممنون و متشکر

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام. در قسمت مشاوره های سایت زیر کلیک نمایید و مستقیما از وکلا بپرسید
   https://vakiltop.com/

 11. مسعود می گوید

  سلام
  ساختمان ما۱۸ واحد هست که ۱۴ واحدطبق سند
  پارکینگ دارند
  واحدما سند وتقسیم نامه و صورت مجلس تفکیک پارکینگم رابه مساحت۱۲.۵متر
  قید کردند
  پشت سر من بصورت عرضی پارکینگ من
  یک واحد هم سند برایش جا نمائی شده
  که طرف فلش پارک درپارکینگ رو به پارکینگ مجاور هست
  چنانچه داخل سند من نه اسم مزاحم ونه راه
  خروج از پارکینگ من را قید نکردن وششدناگ مالکیت سندم باسم واحدمن است
  حالا ماشین پشتی بدون هیچ مدرکی واشاره ای
  ادعا دارد راه خروج ماشین من از تو پارکینگ شماست لطفا راهنمائی بفرمایید.ممنونم

 12. حسینی می گوید

  با عرض سلام
  بنده یک ملکی داشتم به سازنده ای دادم برای ساخت.۳ طبقه شد ساختمون.ط اول دو واحد ۶۰ متری .ط دوم یک واحد ۱۲۰ و ط سوم هم یک واحد ۱۲۰.در مجموع ۳ طبقه و ۴ واحد.سازنده ۵ پارکینگ درست کرده و با توافق بنده پارکینگ اضافه رو ب طبقه دوم فروختیم .طبقه دوم هم ۱ پارکینگ رو خودش سرخود انتخاب کرده و میگه اون پارکینگی ک خریدم دوست دارم پشت ماشینم باشه.ماشینش رو بین دوتا پارکینگ پارک میکنه و میگه مال منه.هنو ن تقسیم نامه ای انجام شده ن سندی اومده.من ک مالک هستم قبول ندارم اما اون بازم میگه این دوتا مال منه.تکلیف چیه؟

  1. محدثه لواسانی می گوید

   سلام حرف ایشان مبنای قانونی نداره متن توافق نامه هرچه باشد اجرا می شود

 13. حسین می گوید

  سلام واحد بنده به دلیل عدم پارک کردن ماشین در بلند مدت توسط یکی از اهالی ساختمان اشغال شده و حالا که ماشین گرفتم اجازه نمیدهند که در آنجا پارک کنم. از اونجایی که ساختمان هنوز پایانکار نگرفته و شماره پارکینگ ها مشخص نیست ایا بعد از اخذ سند تفکیکی پارکینک به نام واحد بنده زده میشود یا به نام کسی که در بلند مدت آنجا پارک کرده!؟

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام شما طبق همانسند اولیه مالک هستید و بعد از گرفتن سند در صورت ادامه تصرفات غیر قانونی می توانید خلع ید مطرح نمایید

 14. فرزاد آفاقی می گوید

  سلام خسته نباشید
  من یک واحد نوساز خریداریکردم
  فروشنده هم از سازنده پیشخرید کرده بود
  الان که به تقسیم پارکینگ رسیده بدترین پارکینگ و انباری به من داده شده
  اعتراض که کردم سازنده و شرکا گفتن پارکینگ وانباری رو نمیتونیم جای بهتری بهتون بدیم
  در مباینامه هم قید نشده بود که پارکینگ و انباری من کجاست
  الان فقط پلاک های پارکینگها نصب شده هنوز از اداره ثبت نیومدن برای برسی
  میخواستم ببینم میتونم اعتراض کنم ؟
  سازنده و شرکا خودشون بین خودشون تقسیم رو انجام دادن
  من هم حدودا ۱۵ روزه که این واحد رو تصرف کردم و کل مبلغ رو پرداخت کردم بقیر از مبلغ مانده برای سند

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام بله می توانید به صورت مجلس تفکیکی اعتراض کنید

 15. داریوش فرداد می گوید

  سلام و عرض ادب
  بنده یک واحد خام و نیمه آماده را در فردیس کرج پیش خرید نمودم و حدود ۳ ماه بعد آماده شد و تحویل گرفتم ، وقتی از سازنده پرسیدم پارکینگ من کجاست تا آخرین لحظه گفتند طبق صورتمجلس تفکیکی ، در مبایعه نامه هم فقط قید گردیده دو عدد پارکینگ ، چند روز پیش سند آماده شد و در دفترخانه تنظیم نمودیم و بعد متوجه شدم تخصیص پارکینگ طبق مقررات انجام نشده ، حالا بدترین جایگاه پارکینگها را به بنده اختصاص داده اند و میگویند خودشان بین شرکاء به توافق رسیده اند ، اما بنده هر زمان پرسیدم گفتند مهندس شهرداری در صورتمجلس مشخص خواهد کرد ، بنده هم از قانون تقسیم پارکینگ مطلع بودم و توقع داشتم پارکینگ ۹ و ۱۰ را به بنده اختصاص دهند و مناظر صورتمجلس تفکیکی ماندم ولی تا روز تنظیم سند قطعی چیزی به بنده نگفتند و پارکینگ ۶ و ۷ را به بنده دادند که دم درب خروجی پارکینگ است ، آیا میتوانم در این مورد شکایت کنم و طبق قانون پارکینگ خود را تحویل بگیرم ؟ با توجه به اینکه متاسفانه چند روز پیش سند را تنظیم نموده ایم ؟

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام این محل برای طرح سوالات کوتاه شما گرامیان است لذابرای دادن توضیحات بیشتر و دریافت راه حل می توانید با شماره ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰ تماس بگیرید

سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند