سرقت مستوجب تعزیر به چه معناست؟

قبل از ورود به بحث باید بدانیم که مجازات هایی که در قانون آمده مثل حبس و شلاق ممکن است توسط شرع تعیین شده باشد مثلا در کتاب قرآن یا متون فقهی که به آن مجازات حدی میگویند.

مثل مجازات زنا و… اما برخی از مجازات ها در شرع معین نشده اما قانون گذار برای آنها مجازات تعیین کرده مثل مجازات حبس فرد جاعل یا سارق که به آن حبس تعزیری میگویند.

در ادامه بیشتر به این موارد پرداخته می شود.

انواع مجازاتها کدامند؟

همانطور که مختصرا گفتیم مجازاتها یا از ابتدا توسط شرع تعیین شده است مثلا در قرآن آمده مثل مجازات قتل، مجازات زنا، مجازات قذف و شرب خمر که شلاق و قصاص و… هستند که به آن مجازات مستوجب حد یا مجازات حدی میگویند.

یا مجازات آن و میزان دقیق آن در شرع نیامده و به واسطه قانون تعیین می شود که به آن مجازات تعزیری گفته می شود. تعزیر در لغت به معنای همان مجازات و تنبیه است اما در اصطلاح به مجازاتی که نوع و میزان آن در شرع مقدس تعیین نشده و توسط قانون تعیین می شود گفته می شود.

ما مجازات دیگری داریم که دیه نام دارد و آن مخصوص مواردی است که بر اعضای بدن شخص به صورت غیر عمدی جنایت وارد می شود. یا جنایت عمدی است اما امکان قصاص وجود ندارد.

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

جرائمی که هم حدی هستند و هم تعزیری

برخی جرائم هم حدی هستند و هم تعزیری یعنی تحت شرایطی مجازاتی که شرع برای آن تعیین کرده اجرا می شود و تحت شرایطی دیگر مجازات قانون بر آن بار می شود.

برای مثال توهین جرم است و مجازات آن در حال حاضر جزای نقدی است؛ اما اگر همین توهین به شکل فحاشی ناموسی و نسبت دادن زنا و لواط باشد جنبه حدی پیدا میکند به نام قذف و مجازات آن شلاق می شود.

جرم دیگر سرقت تعزیری ست که گاهی مجازات حدی آن اجرا می شود که قطع دست و… است و گاهی تحت شرایطی مجازاتی دیگر برای آن تعیین می شود .

در ادامه درک این دو ساده تر می شود.

سرقت مستوجب تعزیر به چه معناست؟

سرقت حدی چیست؟ چه موقع دست سارق قطع می شود؟

گاهی اگر سرقتی که انجام‌ می شود یک سری ویژگی هایی را با هم داشته باشد و اینها با هم‌ جمع بشوند آن جرم سرقت حدی است و ما باید در مقام اجرا دست سارق را طبق قانون قطع کنیم (منظور دست به صورت کامل نیست).

حال شرایط زیر باید باشد که آن سرقت، حدی به حساب آید و فرد محکوم به قطع عضو شود:

ماده ۲۶۸: سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است:

 • شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد. (یعنی ارزش پولی داشته باشد)
 • مال مسروق در حرز باشد. (جایی که مال در آن نگهداری می شود مثل گاوصندوق و…)
 • سارق هتک حرز کند.
 • سارق مال را از حرز خارج کند.
 • هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد.
 • سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.
 • ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد.
 • مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد.
 • سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.
 • صاحب مال از سارق نزد مرجع قضائی شکایت کند.
 • صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.
 • مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.
 • مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید.
 • مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغضوب نباشد.

سرقت تعزیری چیست؟

حال هر کدام از موارد بالا حتی اگر یک موردش نباشد دیگر سرقت حدی نخواهد بود برای مثال اگر سارق پدر شخص باشد دیگر سرقت حدی نیست. و یا اگر در سال قحطی باشد باز هم سرقت حدی نیست.

حال که سرقت حدی نیست آیا سارق مجازات نمی شود؟ خیر میگوییم سرقت حدی نیست یعنی اینکه مجازات وی قطع عضو نیست اما مجازات دیگری دارد که قانون مشخص کرده است‌ که به آن مجازات تعزیری میگوییم.

حال وقتی سرقت حدی نیست و مجازات قطع عضو ندارد پس چه مجازاتی دارد؟ در جواب میگوییم بستگی دارد که سرقت مزبور چه شرایطی داشته باشد مثلا آیا با اسلحه انجام شده یا ابنکه با ضرب و شتم انجام شده و… در ادامه به مجازات انواع سرقت های تعزیری می پردازیم.

سرقت مستوجب تعزیر به چه معناست؟

انواع سرقت تعزیری

 • سرقت مشدده

یکی از انواع سرقت هایی که حدی نیست و تعزیری است سرقت مشدده است که مجازات سنگینی دارد.

طبق ماده ۶۵۱ قانون مجازات؛ اگر سرقتی انجام بشود که شرایط حدی را نداشته باشد اما این شرایط را داشته باشد فرد سارق یه مجازات ۵ سال تا ۲۰ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود.

حال این شرایط چیست که اگر جمع بشوند فرد چنین مجازاتی دارد؟

 1. سرقت در شب باشد.
 2. سارقین بیشتر از یک نفر باشند مثلا دو نفر یا بیشتر.
 3. یکی از آنها سلاح با خود داشته باشد. (انواع تفنگ، نارنجک، قمه، شمشیر، چاقو،پنجه بوکس و…).
 4. از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا این که عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا بر خلاف حقیقت خود را مأمور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند.
 5. در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.

پس اگر اینها با هم‌ جمع بشود فرد به صلاحدید قاضی از ۵ تا ۲۰ سال حبس می شود. و اگر یکی از این موارد نباشد باید سراغ انواع دیگر برویم برای پیدا کردن مجازات آن سرقت.

 • مجازات سرقت مقرون به آزار

ماده ۶۵۲ – هر گاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود و اگر‌ جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌ گردد.

 • مجازات کیف زنی و جیب بری طبق قانون جدید

طبق ماده ۶۵۷ مجازات جیب بری و کیف زنی اگر مال سرقت شده زیر ۲۰ میلیون تومان ارزش داشته باشد و این که سارق هم سابقه کیفری نداشته باشد مجازات وی ۶ ماه تا ۲سال و نیم خواهد بود و همچنین شلاق تا ۷۴ ضربه.

اما اگر ارزش مال ربوده شده بیش از ۲۰ میلیون تومان باشد یا کمتر باشد اما سارق سابقه دار باشد مجازات آن یک تا پنج سال حبس خواهد بود به علاوه شلاق.

 • سرقت ساده

مطابق ماده ۶۵۶ در این مورد باید دقت کرد شرایطی که در ادامه ذکر می شود لازم نیست همگی با هم جمع شود؛ بلکه اگر صرفا یکی از این موارد در سرقت وجود داشته باشد فرد به ۶ ماه تا ۳ سال حبس محکوم می شود به اضافه شلاق تا ۷۴ ضربه.

سرقت مستوجب تعزیر به چه معناست؟

پس اگر هر یک و صرفا یکی از شرایط زیر در سرقت باشد مجازات فوق اعمال می شود:

 1. سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل‌ های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد.
 2. سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه درخت و یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد.
 3.  در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد.
 4.  سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
 5.  سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آن جا رفته یا‌ شاگرد یا کارگر بوده و یا در محلی که معمولاً محل کار وی بوده از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد.
 6.  هر گاه اداره‌ کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و بطور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنان است تمام یا‌ قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.

نکته مهم دیگر این که اگر یک شرط وجود داشت باید ببینیم میزان مال ربوده شده زیر ۲۰ میلیون تومان است یا بیشتر است و آیا فرد سابقه کیفری دارد یا خیر؟ اگر زیر ۲۰ میلیون و فرد سابقه کیفری نداشت مجازات وی نصف می شود یعنی می شود ۳ ماه تا ۱ سال و نیم.

مشاوره حقوقی راجع به سرقت تعزیری

سرقت های تعزیری دارای انواع گوناگون است و حکم هر کدام با دیگری فرق می کند لذا لازم است ابتدا بدانیم سرقت انجام شده مشمول کدام مواد است.

همچنین در صورت طرح در دادسرا و یا دادگاه و همچنین صدور حکم و و نهاد های ارفاقی قواعدی حاکم است که می توانید با کمک مشاوره حقوقی وکیل دادگستری از جزئیات آن مطلع شوید. برای مثال آیا نهاد های ارفاقی مثل آزادی مشروط، نظام نیمه آزادی و تخفیف مجازات شامل آن پرونده خواهد بود یا خیر؟

برای این کار و ارتباط با مشاوران موسسه می توان از طریق سامانه به صورت آنلاین و همچنین به صورت تلفنی از طریق شماره تلفن های موجود در سامانه اقدام به اخذ مشاوره کرد.

مشاوره حقوقی راجع به سرقت تعزیری

نتیجه گیری

 سرقت تعزیری سرقتی است که برخلاف سرقت حدی شرایط آن را ندارد و قاعدتا مجازات سرقت حدی یعنی قطع عضو را هم ندارد.

در بالا به شرایط سرقت حدی اشاره کردیم که اگر هر کدام از آن موارد موجود نباشد سرقت، حدی نیست و سرقت تعزیری خواهد بود. حال ممکن است سرقت مشدده باشد یا ساده که در بالا میزان مجازات هر کدام را بیان کردیم.

سوالات متداول

سرقتی که یکی از شرایط سرقت حدی را نداشته باشد تعزیری به حساب می آید و دارای انواع مختلفی ست مثل سرقت ساده و مشدده و یا جیب بری و…

سرقت حدی اگر دارای تمام شرایط گفته شده در بالا باشد سرقت حدی است و مجازات آن قطع عضو است که البته مراتب مختلفی خواهد داشت‌.

سرقت تعزیری به موارد مختلفی تقسیم بندی می شود مثل ساده، مشدده، کیف زنی، جیب بری و…

این مطلب چقدر برای شما مفید بود؟
20 نظرات
 1. احمد می گوید

  سارق وارد حیات منزل شده کلی وسیله در حیات بود همنطور پرنده ‌گرون قیمت که خدارو شکر لحظه‌ ورود به خانه دزدیده شده که پا به فرار میزاره وبا خودش دیش ماهواره میبره سارق شناخته شد فردا که موضوع با اون مطرح شد ایشون منکر شد وبه خانه هجوم آورد خسارت وارد کرد با قمه به اهل خانه هجوم آورد با سنگ شیشه منزل شکست و کلی فحش ناموسی آدم شرمش میشه بگه و به من حمله کرد بامشت زد لب پاره شد در حال گلاویز شدن پام در رفت و برای مدتی ورم کرد نرفتم پزش قانونی به خاطر من در خیابان فحش داد ممنو ن از شما

 2. مهدی می گوید

  به من ۶ ماه حبس دادن برای سرقت از محل کارم تاحالا هیچ سابقه کیفری نداشتم امکانش هست تبدیل به پول بشه در ضمن ارزش مال ده میلیون دویست هزار تومان میباشد.

  1. زینالی می گوید

   سلام: براساس قانون مجازات در صورتی که تا شش ماه حبس داشته باشید دادگاه این اختیار را دارد تا میزان حبس اعمال شده را به جزای نقدی تبدیل نمایید ولی چون در اختیار دادگاه می باشد اعمالش اختیاریست نه الزامی برای راهنمایی بیشتر از طریق وکلای انلاین سامانه وکیل تاپ مشاوره نمایید.

 3. سعید می گوید

  سلام من گوشی از مغازه گرفته بودم با کارتن به صورت قسطی که قسطش از فیش دوستم کم میشه و فاکتور نگرفتم فقط الان از من شکایت شده اون هم شاکی از شهر دیگه ای هست در حالیکه من اونجا تردد نداشتم الان چه میشه

  1. زینالی می گوید

   سلام: شاید موبایلی که خریداری کرده اید سرقتی بوده و در این خصوص از شما شکایت شده یا بات پرداخت هزینه موبایل از شما شکایت شده برای راهنمایی بیشتر از طریق وکلای انلاین سامانه وکیل تاپ مشاوره نمایید.

 4. اکبر می گوید

  با سلام حسته نباشید برای اینجانب از دادگاه تصمیم نهایی سرقت مستوجب تعزیر اومده ولی من اصلا به اون شهر تردد نداشتم موضوع چه میتوتند باشد

  1. زینالی می گوید

   سلام: به احتمال زیاد در موقع ابلاغ بخاطر اشتباه در شماره های وارد شده برای شما ابلاغ اومده برای راهنمایی بیشتر از طریق وکلای انلاین وکیل تاپ مشاوره نمایید

 5. رضا محمدعلی ها می گوید

  عرض ادب و احترام
  بنده مدتی به عنوان کمک راننده با صاحب کارخانه مشغول بودم ایشون بعلت بیماری دیابت مشکل رانندگی داشتن و بنده رو که از دوستان قدیم بودم صحبت کردن که کمکشون کنم ،،
  مدتی که گذشت وقتی کارگر کارگاه رو جارو میکردن از زیر آت و آشغال ها مقداری آهن ضایعاتی پیدا شد که صاحب کارخانه گفتن بار بزنم و از کارخانه له تهران منتقل کنم حین خارج شدن از شهرک صنعتی و بازرسی خوددو و نداشتن برگه خروج خوددو نگه داشتن تا بنده برگه خروج ببرم تا زمانی که من صاحب کارخانه رو ببرم شهرک خودرو له کلانتری انتقال داده شده بود و طی بارها پیگیری بنده له همراهی صاحب کارخانه ،، اتهام سرقتی بودن ضایعات پیش آمد و پس از مدتی خودرو توسط وکیل ایشان از پارکینگ خارج شد ،، الان پس از یک سال برای بنده ابلاغیه اومده با موضوع پاسخ به سوال و سرقت مستوجب تعریز در صورتی که به گفته ایشان پرونده توسط وکیل بسته و شده و مشکلی وجود ندارد ،،، لطفا بنده رو راهنمایی بفرمایید

 6. رویا می گوید

  سلام منزلم مورد سرقت قرار گرفت سارقین سه نفر بودن با کلید یدک وارد منزل شدن در زمان خالی بودن خونه به گفته خودشون پنج ونیم صبح یکبار اومدن اسباب بردن وباردوم که خواستن ببرن ساعت سه ونیم عصر بود که من رسیدم و همزمان از در خونم اومدن بیرون متواری شدن دستگیر شدن و اتهام سرقت مستوجب تعزیر شد سارقین تو اعترافاتشون گفتن لوازم کامل هستش و هیچی رو نفروختن اما یک سوم اموالم اونم معیوب بهم برگشت قاضی قرار اعدادی صادر و کیفر خواست زده براشون پرونده رفت دادگاه کیفری و اونجا موافقت با دادنامه دادیار شد و حالا پرونده نیابت قضایی گرفته ارجاع شده از پرند به بازپرسی ۱ ناحیه ۲۳ تهران دلیلش چیه سارقین هم ساکن پرند هستن واینکه حالا چه حکمی براشون میدن تکلیف باقی تموالم چی میشه اگاهی میگه حدارو شکر کن همینم گرفتی

  1. زینالی می گوید

   سلام: بابت اینکه دادگاهی که در پرند هست صلاحیت رسیدگی نداشته یا جرم مهمتری در تهران انجام داده اند که ارسال شده در تهران یکجا رسیدگی شود.

 7. یوسف می گوید

  سلام خود روی مارو به سرقت برده بودند و۱۵ روز بعد مامورین در حین بردن قاچاق مشروب الکلی به مقدار ۶۵۳ بطری با آنها در گیرشده وماشین داغون شده وماشین چند تا تیر خورده وخیلی از ویایل ماشین رو عوض کرده بودند ولی الان که پیدا شده انگاری متورش هم آسیب دیده ما چطوری میتوانیم به حق مان برسیم

  1. زینالی می گوید

   سلام: در صورتی که به سارقان دسترسی دارید می توانی شکایت کرده و مطالبه خسارت نمایید.

 8. میثم می گوید

  با سلام بنده مسافر کشی کشی میکردم دو نفر و سوار کردم که گفتند بیرون شهر مقداری ضایعات جمع کرده اند که برویم و آنها را بیاوریم ولی بعد رفتن به محل نگو گونی که می آوردند سرقتی است و مال شرکت است که خلاصه فرار کردند و مامورین شرکت منو گرفتن الان رضایت دادن و اون دو نفر فرار کردن ولی قاضی مستندا به ماده ۲۶۵ و ۶۵۶ رای به قرار به جلب رسیدگی دادن و خواستن تا اون دو نفر هم دستگیر بشن من اونارو نمیشناسم آخرش چی میشه بنظرتون ؟؟؟

 9. میثم می گوید

  من مسافر کشم دو نفر و سوار کردم تا از بیرون شهر ضایعاتی که جم کرده بودن و بیارم و رفتیم نگو گونی که میارن سرقتیه و مال شرکته و فرار کردن مامورین شرکت منو گرفتن و …واینکه مالشون و پس گرفتن و رضایت دادن ولی قاض میگه اون دو نفرم باید پیدا بشن برا منم مستندا طبق ماده ۲۶۵ و ماده ۶۵۶ قرار به جلب دادرسی دادن من چیکار باید بکنم

 10. زهرا علوی می گوید

  باسلام.من با همسرم به مشکل خردم ازمن شکایت کرده از منزل مقداری طلا سرقت کرده فاکتورهای طلا روهم درست کرده مادر و خواهر خود را برایه شهادت معرفی کرده.

  1. زینالی می گوید

   سلام: دادگاه به شکایت سرقت بین زن و شوهر رسیدگی نمی کند و عنوان مجرمانه را سرقت قبول نمی کند.

 11. یونس دمرچلو می گوید

  سلام من با ۳ نفر دعوا کردم بعد پروندمو ب اسم خفت گیر زدن بعد همون شب ۳ نفر رضایت دادن من امدم بیرون بعد از ۲ هفته ابلاغیه اومده ک یکی از اونا شکایت کرده نوشته سرقت مستوجب تعزیر الان داستان من چجوریه میتونه از دوباره شکایت کنه وقتی رضایت داده ؟؟

  1. زینالی می گوید

   سلام: اگر اقدام به رضایت کرده باشند اگر رضایت اینها مشروط باشد می تواند دوباره اقدام نماید در غیر این صورت نمی تواند مجددا اعلام شکایت نماید

 12. محبتی می گوید

  سلام بنده بایک عربستانی معامله شرکت ودفترشرکت داشتم ،ازطرف همسایه دفترشرکت ازمن شکایت شده که بنده سارق هستم عربستانی ام ایران نمیادکه صحت بودن معامله اعلام کنه وهمسایه اش هم شاهدی برای ادعاش نداره ودادیارمنومحکم به سرقت تعزیزی کرده وابلاغیه برام اومده برای دفاع اخر،خواستم بدونم اگه محکوم بشه حکمم چی….؟؟

  1. زینالی می گوید

   سلام: باید از خودتان دفاع نمایید و مجازات این سرقت از شش ماه تا سه سال می باشد

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند

6 + 4 =