جدول درجه بندی انواع مجازات های تعزیری در قانون مجازات اسلامی

در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با الحاقات و اصلاحات بعدی، قانونگذار برای اولین بار در سابقه تقنینی کیفری اقدام به تقسیم بندی مجازات های تعزيری به هشت درجه کلی نمود. و پس از آن در ذیل هر درجه، بر اساس حداقل و حداکثرهای انواع مجازات قانونی، مصادیق مجازات هر درجه را مشخص کرد.

مشاوره حقوقی فوری

وکیل تاپ بزرگ ترین و مدرن ترین سامانه آنلاین حقوقی

به دنبال آن، در مواقع لازم مواردی را به این درجات ارجاع داده است، مثلاً برای تعیین این که شروع به جرم موضوع ماده ۱۲۲ قانون مزبور در خصوص جرمی، جرم و قابل مجازات است یا خیر و یا این که جرم یا اجرای حکم قطعی مشمول مرور زمان موضوع مواد ۱۰۵ و ۱۰۷ همان قانون می شود یا خیر، ابتداء باید با توجه به عنصر قانونی جرم مورد نظر، تعیین کرد که مجازات آن در کدامیک از درجات هشتگانه فوق قرار دارد و سپس بر اساس آن به مواد پیش گفته مراجعه و تعیین نمود که عمل جرم و قابل مجازات است یا خیر. بنابراین آگاهی و تسلط کامل بر درجات مزبور از اهمیت ویژه‌ای در اعمال صحیح مجازات جرایم و اجرای احکام کیفری محسوب می شود.

مجازات های تعزیری

جدول درجه بندی انواع مجازات های تعزیری

در جدول زیر درجه بندی انواع مجازات‌های تعزیری را برایتان شرح می‌دهیم:

جدول درجه بندی انواع مجازات‌های تعزیری موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ 

             نوع مجازات     درجه ۱      درجه ۲         درجه ۳         درجه ۴         درجه ۵            درجه ۶       درجه ۷   درجه ۸
                 حبس   بیش از ۲۵ سال  بیش از ۱۵ تا ۲۵ سال  بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال      بیش از ۵ تا ۱۰ سال   بیش از ۲ تا ۵ سال     بیش از ۶ ماه تا ۲ سال   از ۹۱ روز تا ۶ ماه   تا سه ماه
            جزای نقدی بیش ازیک میلیارد ریال   بیش از ۵۵۰ میلیون ریال  تا یک میلیارد ریال بیش از ۳۶۰ میلیون ریال
تا ۵۵۰ میلیون ریال
بیش از ۱۸۰  میلیون ریال
تا ۳۶۰ میلیون  ریال
بیش از ۸۰  میلیون ریال تا ۱۸۰ میلیون ریال بیش از ۲۰ میلیون ریال تا ۸۰ میلیون ریال بیش از ۱۰میلیون ریال
تا ۲۰ میلیون  ریال
 تا ۱۰ میلیون
ریال
                مصادره کل اموال               ***               ***                 ***                ***                     ***                ***         ***
                  انحلال شخص حقوقی                 ***                ***                   ***                 ***                         ***                 ***         ***
               انفصال           ***               ***               *** انفصال دائم ازخدمات دولتی و عمومی             ***                         ***                ***       ***
   محرمیت از  حقوق اجتماعی           ***                ***                ***               ***  بیش از ۵ تا ۱۵ سال        بیش از ۶ ماه تا ۵ سال              تا ۶ ماه       ***
ممنوعیت از یک یا چند فعالیت  شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی             ***               ***                 ***                 ***       ممنوعیت دائم       حداکثر تا مدت ۵ سال               ***       ***
ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی           ***               ***                 ***                  ***       ممنوعیت دائم        حداکثر تا مدت ۵ سال                 ***         ***
ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی         ***               ***                ***                 ***               ***         حداکثر تا مدت ۵ سال             ***         ***
                    شلاق             ***             ***                 ***                 ***              *** از ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق و تا ۹۹ ضربه  شلاق در جرائم منافی عفت    از یک تا ۳۰ ضربه   تا ۱۰ ضربه
               انتشار حکم           ***               ***               ***                 ***              ***  انتشار حکم قطعی در رسانه ها               ***       ***

نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل خوب دارید ؟ بله، تماس فوری خیر

سوال حقوقی خود را مطرح کنید

وکلای متخصص ما در اسرع وقت به شما پاسخ خواهند داد