سرقت و انواع آن در قانون مجازات اسلامی

ممکن است در موقعیتی قرار گرفته باشید که از شما دزدی شده باشد و به دلیل کمی مال، یا هر دلیلی دنبال آنرا نگرفته باشید.  اما باید  گفت دزدیدن مال هر چقدر هم کم، سرقت است و مجازات دارد .

جرم سرقت یکی از جرایم علیه اموال است که از زمان های گذشته مورد بحث بوده و همانطور که جسم انسان محترم است مال او نیز باید تحت حمایت قرار بگیرد.

در این مطلب شرایط سرقت نوع و میزان مجازات سرقت انواع سرقت (ادبی،حدی،تعزیری) چگونگی شکستن حرز، سرقت شریک از مال مشترک، سرقت چک، توبه سارق و ادم ربایی گنجانده شده است.

دسترسی سریع به عناوین:

شرایط سرقت

شرط اول ربایش مال:  ربوده شدن رکن اصلی سرقت است. ربودن نه صرف از مالکیت مالک جدا کردن. مثلا در کلاهبرداری نیز مال از مالکیت مالک جدا می شود ولی مالک آن را با رضایت، دودستی تقدیم کلاهبردار می کند یا مثلا شخصی مالش را نزد دیگری به امانت می گذارد و آن شخص مال را باز پس نمی دهد اینجا هم سرقت نیست و خیانت در امانت است زیرا در سرقت حتما ربایش اتفاق می افتد.

شرط دوم مال محسوب شدن جنس ربوده شده: برای اینکه سرقت محسوب گردد باید در روابط مردم دارای ارزش اقتصادی باشد.

 • آیا سرقت عکس های خانوادگی سرقت محسوب می گردد؟ به نقل از دکتر کاتوزیان اگر شی ای در روابط طرفین،  ارزش اقتصادی داشته باشد؛ آن شئ مال محسوب و ربایش آن سرقت است. مثل عکس های خانوادگی یا کلکسیون داران.

شرط سوم مال دیگری بودن : مثلا شخصی که مالش را به کرایه  به کسی می دهد و آن را می رباید سرقت نیست چون مال خودش بوده.

سرقت بانک

انواع سرقت

سرقت در قانون مجازات اسلامی به چند نوع حدی، تعزیری تقسیم می شود که سرقت های علمی رایانه ای و … در هرکدام از این دو تقسیم بندی جای می گیرند.

سرقت علمی/ادبی-دستبرد فکری-ایده دزدی-محتوا دزدی

کپی، انتشار و استفاده آثار ادبی بدون تغییر و بدون اجازه صاحب اثر نه فقط مقاله بلکه ایده، تصویر، عکس، جدول و… بدون اجازه صاحب آن سرقت ادبی نام دارد. سرقت مطالب ادبی مثل مقاله، سرقت ادبی پایان نامه، سرقت ادبی است. سرقت نقاشی سرقت هنری است.

عنصر مادی جرم سرقت ادبی، کپی کردن ، استفاده یا انتشار آثار ادبی بدون ذکر مرجع آن است

چه کنیم تا کارمان سرقت ادبی نباشد؟ برای رفع کردن سرقت ادبی مقالات، سعی کنید برداشت ذهنی خود را از متن با ارجاع به کتاب یا مقاله بنویسید و از کپی کردن مطالب بپرهیزید.

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

آیا نقل قول کردن سرقت ادبی محسوب می شود؟

در صورتی که آن را در گیومه قرار دهیم  و مرجع آن را بیاوریم خیر

کیفر و جریمه و مجازات سرقت ادبی چیست؟

 ماده قانونی سرقت ادبی: طبق ماده ۲۳ قانون حمایت از حقوق مولفان مصنفان و پدید آورندگان اثر، هر فردی که تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدید آورنده بدون اجازه او یا عالما یا عامدا به نام شخص دیگری غیر از خود پدید آورنده نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم می گردد.

در صورتی که اساتید مرتکب سرقت ادبی شوند علاوه بر مجازات های فوق به مجازات های سنگینی مثل اخراج یا تعلیق نیز محکوم می شوند.

قانون سرقت

سرقت حدی

سرقت حدی سرقتی است که در شرع  برای آن مجازات تعیین شده و نظر قاضی در تعیین مجازات آن نقشی ندارد که در زیر بیشتر درباره حد و شرایط آن توضیح می دهیم.

حد چیست؟

حد نوعی از مجازات است که کیفیت و کمیت آن توسط شرع مقدس اسلام تعیین شده است. حد یک چیز از پیش تعیین شده است یعنی دست دادگاه و مرجع رسیدگی برای تعیین مجازات باز نیست و فقط باید به مقدار و نوع و کیفیتی باشد که شرع برای آن تعیین کرده است. مثلا برای خوردن شراب  که یک جرم حدی است؛ قضات نمی توانند با نظر خود مجازات تعیین کنند. و مجازاتش فقط وفقط شلاق است.

شرایط سرقت حدی-شرایط ۱۴ گانه سرقت حدی

سرقت حدی سرقتی است که تمام شرایط زیر را دارد.

 1. شیء مسروقه شرعا مالیت داشته باشد (مثلا سرقت مواد مخدر چون مواد در شرع، مال محسوب نمی شود سرقتش هم حدی نیست اصلا سرقت نیست).
 2. مال مسروق در حرز باشد. حرز یعنی چه؟ حرز مکانی است که مال عرفا در آن از دستبرد در امان است. ملاک تشخیص حرز، عرفی است. یعنی مردم عاقل آن مکان را مناسب نگهداری آن مال می دانند هرچند ممکن است آن مکان خیلی درجه امنیتش بالا باشد مثلا نگهداری لباس در گاوصندوق که گاو صندوق حرز است زیرا لباس آن جا در امنیت است.
 1. سارق هتک حرز کند.
 2. شخص سارق مال را از حرز خارج کند.
 3. هتک حرز و سرقت هر دو باهم مخفیانه باشد (مثلا اگر شخص با ماشین به دیوار بزند و آن را بشکند و از آن مالی بردارد؛ سرقت حدی نیست زیرا هتک حرز مخفیانه نیست ) (منظور از مخفیانه بودن این نیست که سرقت حتما در شب باشد).
 4. سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد. برعکس این قضیه صادق نیست و اگر فرزند مال پدر را بدزدد؛ سرقت حدی است.
 5. ارزش مال دزدیده شده در لحظه اخراج از حرز معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد.
 6. مال نباید از اموال دولتی عمومی وقف عام یا وقف بر جهات عامه باشد.
 7. سرقت در زمان قحطی نباشد.
 8. صاحب مال از سارق نزد مراجع قضایی شکایت کند.
 9. صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.
 10. مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد (مثلا اگر سارق قبل اینکه سرقت حدی اثبات شود مال را به دست مالک بدهد حدی نیست) (مال حتما باید تحت ید مالک قرار بگیرد یعنی به دست او برسد مثلا اگر سارق مال را دوباره به حرز برگرداند نه به دست مالک سرقت حدی است.)
 11. مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید. (مثلا سارقی که مال را از پدرش دزدیده و قبل اثبات جرم پدرش فوت کند و مال به ارث سارق برسد سرقت نیست).
 12. مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغضوب نباشد.

سرقت

تمام نکته های کلیدی سرقت حدی

اگر مال در چند حرز باشد؛ وقتی سارق مرتکب سرقت حدی است که آن را از آخرین حرز جدا کند. مثلا مالی داخل جعبه ای در گاو صندوق است اگر جعبه را داخل گاو صندوق باز کند سرقت حدی نیس ولی اگر از گاو صندوق بردارد سرقت حدیست. گاو صندوق آخرین حرز است.

 • منظور از هتک حرز فقط شکستن نیست ممکن است با بالا رفتن باز کردن و… نیز هتک حرز انجام شود.
 • مقدار ۵/۴ نخود طلا باید در یک بار سرقت انجام شود.اگر شخصی نصف این مقدار را از حرز خارج کند و دوباره برگردد و نصف دیگر را هم خارج کند آن هم در یک روز سرقت حدی است؛ ولی اگر نصف این مقدار را یک روز و نصف دیگر را روز بعد خارج کند مرتکب دو جرم تعزیری سرقت شده است.
 • در صورتی که مکان نگهداری مال از کسی غصب شود آن مکان برای او و کسانیکه از طرف او حق دسترسی به مکان را دارند حرز محسوب نمی شود.مثلا: الف جعبه ای را از ب غصب می کند و مال خود را داخل آن می گذارد.شخص ب اگر جعبه را باز کند؛ مرتکب سرقت حدی و شکستن حرز نمی شود.
 • در مورد سرقت در زمان قحطی، مقدار و خصوصیت مال مهم نیست. مثلا اگر در زمان قحطی غذا ،طلا سرقت کند باز مشمول عنوان سرقت حدی نمی شود.
 • هرگاه دو نفر به طور مشترک مالی را از حرز خارج کنند؛ باید سهم جداگانه انها به حد نصاب برسد – هرکدام معادل ۵/۴ نخود طلای مسکوک.
 • شکستن حرز و سرقت باید توسط یک نفر باشد. مثلا اگر دو نفر سارق یکی حرز را بشکند و دیگری مال را از حرز در بیاورد عمل هیچکدام سرقت حدی نیست.

آیا سرقت شریک سرقت حدی است؟

سرقت مال مشترک (مشاع) ماده قانونی سرقت شریک یکی از جرایم مال مشترکی که راجع به آن ماده وجود دارد و قانونگذار تکلیفش را مشخص کرده سرقت است و طبق ماده ۲۷۷ هرگاه شریک یا صاحب حق، بیش از سهم خود سرقت نماید و مازاد سهم او به حد نصاب برسد؛ سرقتش حدی است.

حتما باید مالی که دزدیده بیشتر از سهمش باشد و مقدار بیشتر هم باید معادل ۵/۴ نخود یا بیشتر باشد.

مجازات و کیفر سرقت حدی چیست؟

 • الف) سرقت حدی مرتبه اول: قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتها.به طوری که انگشت شصت و کف دست باقی بماند
 • ب) سرقت حدی مرتبه دوم: قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.
 • پ) سرقت حدی مرتبه سوم: حبس ابد
 • ت) سرقت حدی مرتبه چهارم: اعدام هرچند سارق در زندان باشد.

سرقت حدی قابل گذشت است؟  سرقت حدی حق الله است یا حق الناس؟

سرقت حدی مانند سائر  جرایم حق اللهی نیست که بدون شکایت و اتوماتیک توسط دادستان پیگیری شود. سرقت حدی با شکایت شاکی شروع می شود ولی بعد اینکه جرم پیگیری شد دیگر گذشت شاکی اثری ندارد.

می شود اینطور گفت که سرقت حدی قبل شکایت قابل گذشت است ولی بعد از انجام شکایت غیر قابل گذشت و هم حق الله است و هم حق الناس.

سرقت

توبه در سرقت حدی

 طبق ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی:  در جرائم حدی به استثنا قذف و محاربه هرگاه متهم قبل اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصلاح آن برای قاضی محرز شود؛ حد از او ساقط می گردد.

همچنین اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار (یعنی بعد از اثبات جرم) ثابت شده باشد در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از نهاد رهبری درخواست کند.

 • آیا در سرقت حدی همه ی مجازات ها با توبه ساقط می شوند؟ خیر فقط حد و مجرم همچنان ملزم است اموال را برگرداند

 پس توبه سرقت حدی:

 • قبل از اثبات جرم.
 • بعد از اثبات جرم با اقرار متهم.
 • در خصوص مرتبه سوم مجازات که اعدام است؛ توبه مرتکب حین اجرای مجازات اگر رهبر آزادی او را صلاح بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می شود.
 • رهبر می تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل نماید.

سرقت چک آیا سرقت حدی محسوب می شود؟

به نظر دکتر میرمحمد، چک مال محسوب می شود و ربایش آن نیز سرقت است اما اینکه با توجه به مبلغش حدی محسوب بشود را دکتر قبول ندارد

راه های اثبات سرقت حدی

 • دو مرتبه اقرار
 • با یک بار اقرار فرد موظف به استرداد مال است اما حد بر وی جاری نمی شود
 • شهادت دو مرد عادل
 • علم قاضی
 • سرقت با سوگند نفی یا اثبات نمی شود

نمونه شکوائیه سرقت حدی

بسمه تعالی

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان….

با سلام و ادب

موضوع شکوائیه…. احتراما به استحضار می رساند مشتکی عنه(متهم) در تاریخ…ساعت…از دیوار باغ اینجانب وارد منزل شده است و اقدام به سرقت پول های داخل گاو صندوق به مبلغ…کرده است.

لذا با تقدیم این شکوائیه مستندا به ماده۲۶۸قانون مجازات اسلامی مصوب۲/۳/۱۳۷۵۵تقاضای رسیدگی و تعیین کیفر برای مشار الیه را خواستارم.

مشخصات کامل و نشانی شاکی… مشخصات کامل و نشانی مشتکی عنه (متهم)در صورت امکان

نشانی و تاریخ محل وقوع جرم…

 

دلائل و منضمات شکوائیه…

 

با تجدید مراتب احترام

نام و نام خانوادگی شاکی

امضاء و تاریخ

                                                                                      

                                                            سرقت مسلحانه

سرقت تعزیری

سرقتی که حدی نباشد و تمام شرایط ۱۴ گانه سرقت حدی را نداشته باشد تعزیری است. برای اثبات این موضوع که سرقت شما حدی نباشد؛ می توان از کمک وکیل متخصص وکلای وکیل تاپ استفاده کرد.

سرقت تعزیری چند نوع است:

الف) سرقت تعزیری ساده:ماده قانونی سرقت تعزیری ساده ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی  بوده و میزان مجازات آن حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود.

ب) سرقت تعزیری مشدد:سرقت مشدد (سرقت های خاص)چند نوع است:

 • سرقت مقرون به آزار یا تهدید.
 • سرقت مسلحانه گروهی در شب.
 • سرقت مقرون به پنج  شرط مشدد.
 • سرقت مسلحانه از منزل.
 • سرقت از بانک ها صرافی ها.
 • راهزنی
 • سرقت آثار فرهنگی.
 • سرقت در مناطق سیل و زلزله زده
 • سرقت آب، برق، گاز، تلفن.

تمام شرایط سرقت مشدد مقرون به آزار و تهدید چیست؟

 • در تحقق این جرم شدت داشتن  آزار، شرط نیست حتی وارد کردن یک صدمه جزئی مثل هول دادن هم آزار محسوب می گردد.
 • منظور آزار حتما ایراد جراحت نیست هر عمل اذیت کننده ای آزار است.
 • نکته مهم: آزار و اذیت باید حین سرقت باشد نه قبل آن نه بعد آن یعنی حین عمل ربودن مثلا کسی مالی را بدزدد و بعد کسی را اذیت کند مشمول این ماده نمی شود.
 • حتما لازم نیس به شخص صاحب مال آزار وارد شود. تمام اشخاصی که در محل سرقت هستند اگر آزار ببینند سرقت مشدد همراه با آزار است.

اگر در جریان سرقت یکی از سارقین دست به آزار بزند آیا می شود مجازات بقیه را هم سرقت مقرون به آزار دانست؟

طبق نظر دکتر حسین میرمحمد صادقی اگر بتوان عمل آنها را طبق ماده ۶۵۴ قانون تعزیرات گنجاند مرتکبین طبق آن ماده مجازات می شوند وگرنه که شمول عنوان سرقت مقرون به آزار بر تک تک مرتکبین بعید نیست.

مجازات سرقت مقرون به آزار

طبق ماده ۶۵۲ کتاب پنجم قانون تعزیرات هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد یا سارق مسلح باشد، به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می شود و اگر جرحی واقع شود علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می گردد.

سرقت مسلحانه

سرقت مسلحانه گروهی در شب و مجازات آن

طبق ماده  ۶۵۴ قانون تعزیرات هرگاه سرقت در شب واقع شود و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند لااقل یک نفر از آن ها حامل سلاح مخفی یا ظاهر باشد در صورتی که عنوان محارب صدق نکند جزای مرتکب یا مرتکبان حبس از ۵ تا ۱۵ سال و شلاق تا ۷۴ ضربه می باشد.

منظور از سلاح  در سرقت مسلحانه چیست؟

منظور سلاح سرد یا گرم پر یا خالی است لیکن سلاح تقلبی،  سلاح محسوب نمی شود. صرف حمل سلاح موجب تحقق جرم سرقت مسلحانه می شود و نشان دادن آن به مردم و ترسیدن آنها ضروری نیست و همچنین مسلح بودن باید حین سرقت باشد.

آیا سنگ و چوب سلاح محسوب می شوند؟

خیر در عرف ما کسی که با سنگ و چوب مرتکب سرقت می شود سرقت مسلحانه انجام نداده است.

آیا سرقت تعزیری مسلحانه قابل گذشت است؟

طبق ماده ۱۰۴ قانون مجازات که لیست جرایم قابل گذشت را ذکر کرده جرم سرقت مسلحانه گروهی در شب جرمی غیر قابل گذشت است. و طبق رای وحدت رویه، در جرم سرقت حتی اگر صاحب مال رضایت دهد به جهت اخلال در امنیت جامعه و سلب آسایش عمومی و طبق فتوا امام خمینی اگر بیم آن رود که سارق جرم را تکرار کند باید مجازات شود.

سرقت تعزیری مسلحانه درجه چند است؟

طبق ماده ۱۹ قانون مجازات حبس های بیش از ده تا پانزده سال مجازات درجه ۳ محسوب می گردد.

سوال: شخص الف و ب در شب بدون سلاح وارد منزل شخصی می شوند و در منزل به آشپزخانه میروند و از آن جا چاقو برمی دارند و تمامی اموال شخص را می دزدند آیا سرقت مسلحانه است؟

بله تعلق چاقو به شخص سارق یا مالک تفاوتی در جرم نمی کند و همینکه سارق حین سرقت مسلح باشد سرقت مسلحانه محقق شده است.

ماده قانونی سرقت مقرون به ۵ شرط

طبق ماده ۶۵۱ قانون تعزیرات هرگاه سرقت مشمول حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب به حبس از پنج تا بیست سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود.

 1. سرقت در شب واقع شود.
 2. سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
 3. یک یا چند نفر از آن ها حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشند.
 4. از دیوار بالا رفته حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده باشند یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا برخلاف حقیقت خود را مامورین دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی است یا توابع آن سرقت کرده باشند.
 5. رد ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.

تمامی نکته های سرقت مشدد مقرون به ۵ شرط

 • منظور از اختیار کردن لباس یا عنوان دولتی لباسی است که مال خود سارق نباشد، یعنی اگر سارق واقعا عنوان دولتی داشته باشد و لباس آن خدمت را حین سرقت بپوشد مشمول ماده نیست.
 • منظور از سلاح سلاح واقعی است نه تقلبی.
 • کلید ساختگی به کار بردن موضوعیت ندارد بلکه هر چیز ساختگی ای که برای باز کردن تعبیه شده است.

سرقت از بانک

قانون سرقت پول از بانک ها صرافی ها –سرقت طلا از جواهر فروشی

طبق ماده واحده قانون تشدید مجازات سرقت مسلحانه سرقت از جاییکه محل نگهداری پول و اشیا گرانبها است جرم انگاری شده.

شرایط و ویژگی های سارق بانکی یا سارق جواهر فروشی

 • دو یا چند نفر باشند.
 • با اجتماع و طرح قبلی سرقت کنند.
 • حامل سلاح باشند ولو یک نفر.

مجازات سرقت از بانک یا صندوق امانات بانک

میزان مجازات بستگی به نتیجه دارد در صورت وقوع سرقت به حبس ابد و در صورت وقوع قتل به اعدام محکوم می شوند و در صورت عدم وقوع هیچکدام از نتایج بالا به حبس از ده تا ۱۵ سال و در صورتی که اراده مرتکبین در عدم تحقق سرقت نقش داشته باشد مجازات هریک دو الی پنج سال حبس است.

سوال:چرا بهمن ورمزیار اعدام شد؟ (سارقی که با همدستی چند نفر اقدام به سرقت مسلحانه از بانک کرده بود ) طبق رای دادگاه جرم او محاربه  از طریق اقدام به سرقت مسلحانه یعنی اقدام علیه امنیت با کشیدن سلاح تشخیص داده شده و ازین جهت اعدام شده نه از باب سرقت مسلحانه از بانک.

راهزن کیست؟ راهزنی یعنی چه؟ قطع طریق یعنی چه

راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح می برند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها می شوند محاربند و به مجازات محارب یعنی یکی از چهار مورد زیر محکوم می شوند.

 1. اعدام.
 2. صلب.
 3. قطع دست راست و پای چپ.
 4. نفی بلد (تبعید).

تمامی نکات و ویژگی های راهزنی

 • برای ترساندن مردم حتما باید سلاح را نشان داد ولی پر یا خالی بودن آن موضوعیت ندارد.
 • انجام سرقت شرط نیست؛ مهم سلب امنیت مردم است.
 • مکان این جرم حتما راه ها و شوارع است.
 • ذکر راهزنان سارقان قاچاقچیان به طور جمع به معنی این نیست که حتما باید چند نفر باشند.حتی یک راهزن یا سارق نیز مشمول ماده است.

سرقت از موزه

سرقت از موزه یا مکان فرهنگی

طبق ماده ۵۵۹ تعزیرات: هرکس اشیا و لوازم و مصالح و قطعات آثار تاریخی فرهنگی از موزه ها نمایشگاه ها  یا سایر اماکنی که تحت حفاظت و نظارت دولت است سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن اشیا مذکور را بخرد یا پنهان کند در صورتی که حدی نباشد به حبس از یک تا پنج سال محکوم می گردد.

تمام ویژگی ها و نکات سرقت از موزه

 • مکانی که از آنجا سرقت می شود حتما باید مورد حفاظت دولت باشد.
 • حفاظت دولت از این مکان باید به عنوان حفاظت از یک مکان فرهنگی اعمال گردد وگرنه که دولت بر همه مکان ها نظارت دارد.

سرقت در مناطق سیل یا زلزله زده

طبق ماده ۶۵۸ تعزیرات: هرگاه سرقت در مناطق سیل یا زلزله زده یا جنگی یا آتش سوزی یا در محل تصادف صورت گیرد مرتکب به مجازات حبس از یک تا پنج سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می گردد.

مثل سرقت از چادر های مناطق زلزله زده سر پل ذهاب

نکته های سرقت در مناطق سیل و زلزله زده و در محل تصادف

 • منظور از محل تصادف فقط سرقت از ماشین های آسیب دیده است نه هر کسی که آنجا حضور دارد.
 • سرقت در مناطق زلزله زده عام است و حتی سرقت از خانه هایی را که سالم مانده است هم شامل می شود
 • این ماده حصری است و فقط شامل سیل،زلزله، مناطق جنگی، یا آتش سوزی یا محل تصادف می باشد مثلا سرقت در حالت سونامی یا طوفان را شامل نمی شود.

سرقت آب، برق، گاز، تلفن و جریمه عدم پرداخت حق انشعاب

هرکس بدون پرداخت حق انشعاب مبادرت به استفاده غیر مجاز از آب و برق و تلفن و گاز و شبکه فاضلاب نماید علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جزای نقدی از یک تا دو برابر خسارت وارده محکوم می شود.

برای تحقق این جرم حتما باید مجرم انشعاب بگیرد و صرف استفاده از مثلا برق دیگری بدون اجازه او موجب تحقق این جرم نمی شود

کیف قاپی

کیف قاپی چیست؟ جیب بری یعنی چه؟

کیف زنی به عمل قاپیدن کیف از دست یا گردن او می باشد. حتما باید کیف همراه فرد باشد تا موضوع جرم تحقق پیدا کند.

برای مثال: برداشتن کیف از صندوق ماشین کیف زنی نیست.

مجازات کیف زن و جیب بر ی

 ماده ۶۵۷ قانون تعزیرات:  هر کس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف زنی – جیب بری و امثال آن شود به حبس از یک تا پنج سال و تا (۷۴) ضربه شلاق ‌محکوم خواهد شد.

با توجه به قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری، مجازات جرائم قابل گذشت  از درجه چهار تا درجه پنج به نصف تقلیل می بابد یعنی مجازات این ماده با رعایت میزان مبلغ سرقت شده که باید بیش از دویست میلیون (۲۰۰,۰۰۰.۰۰۰) ریال نباشد، شش ماه تا دو و نیم سال است.

 طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری: در جیب بری و امثال آن در صورتی که ارزش مال سرقت شده  بیش از دویست میلیون (۲۰۰,۰۰۰.۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد قابل گذشت محسوب شده و گذشت شاکی در هر مرحله موجب صدور موقوفی تعقیب یا اجرا می گردد.

آدم ربائی چیست و فرق آن با سرقت؟

هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتفاع یا هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو شخصا یا توسط دیگری شخصی را بر باید یا مخفی کند به حبس از۵ تا ۱۵ سال محکوم می شود.

 • موضوع سرقت مال است موضوع آدم ربایی انسان.
 • آدم ربائی یک جرم مستقل از سرقت است.
 • سرقت انسان به قصد دزدیدن اموالش باز آدم ربایی است.

سرقت یا مفقود شدن پلاک خودرو(وظیفه مالک  در قبال سرقت خودرو)

 طبق ماده ۷۲۲ از کتاب تعزیرات: چنانچه وسیله موتوری یا پلاک آن سرقت یا مفقود شود شخصی که وسیله در اختیار یا تصرف او بوده است اعم از مالک یا متصرف  پس از اطلاع مکلف است بلافاصله مراتب را به نزدیکترین مرکز نیروی انتظامی اعلام کند.

متخلف به جزای نقدی پانصد هزار تا یک میلیون ریال محکوم می گردد.

شکایت سرقت موبایل

مراحل طرح شکایت سرقت موبایل ماشین موتور و …

طریق قانونی شکایت از دستگاه موبایل سرقت شده ابتدا بایستی به نزدیکترین کلانتری محل یا به ۱۱۰ پلیس اطلاع رسانی کرده تا مامور پلیس در محل حضور پیدا کرده و اظهارات شاکی را در صورت جلسه یادداشت و رسیدی از آن را به شاکی داده تا در نزدیک ترین کلانتری ثبت رسیدی از آن به همراه تشکیل پرونده در روز کاری به دادسرای مورد نظر جهت تکمیل پرونده و ثبت شکایت در سامانه ثنا و رسیدی از آن به دادستانی مربوطه جهت دستورات دستورات لازم به آگاهی جهت ردیابی از طریق دستور به تمامی اپراتورهای موجود در کشور جهت نقطه زنی و ردیابی دستگاه موبایل در اولین فرصت اقدامات لازم را به عمل بیاورند. برای نوشتن یک شکایت بی نقص باید از فرد متخصص مشاوره بگیرید.

آگاهی مزبور رسیدی به داده و شماره ای از شاکی دریافت و خود نیز اخذ توضیح از شخص شاکی می نماید این اخذ توضیح در اداره آگاهی قسمتی بنام کیف قاپی تمامی اظهارات شخص شاکی را استماع کرده و اظهارات گفته شده در صورت مجلس قید می کند و شماره اطلاع رسانی از طرف اخذ کرده تا در اولین فرصت در صورت ردیابی و دسترسی به دستگاه مربوطه نسبت به اقدام جهت دریافت دستگاه موبایل به همراه قاب دستگاه که کلانتری های مربوط جهت تطبیق اصل دستگاه با قاب مورد نظر نسبت به تحویل دستگاه اقدام نماید این روش آسان ترین راحت ترین روش شکایت از اموال مسروقه چه ناشی از ناشی از سرقت یا اعمال زور می باشد

وکیل سرقت و جیب بری و خفت گیری

سرقت و جیب بری وبه طور کلی مسائل کیفری در طول شبانه روز بسیار اتفاق می افتد و بسیاری از وکلا از وکالت کردن در این امور پرهیز می کنند زیرا نیاز به وقت وپیگیری های فراوان دارد .

وکالت کردن در امور کیفری بایدتخصصی باشد و وکیلی این موضوعات را دنبال کند که تمرکزش روی موضوعاتی از این دست بوده و روند پیگیری و صدور رای را از هر شخص دیگری آگاه تر است.

گروه وکلای وکیل تاپ صرفا اختصاصی وکالت می کنند و از داخل شدن در پرونده هایی که در آن تخصص ندارند وبه طور عملی کار نکرده اند منع شده اند .برای دریافت مشاوره های حقوقی / کیفری می توان به شکل آنلاین از سایت وکیل تاپ مشاوره گرفت هم با تماس با شماره ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰ به صورت تلفنی از راهنمایی های وکیل استفاده کرد.

نتیجه گیری

سرقت یعنی ربودن مال دیگری .سرقت در یک نمای کلی به سرقت تعزیری و حدی تقسیم می شود. مجازات سرقت حدی که ثابت است ودر نوشته بالا به طور کامل توضیح داده شده است.سرقت تعزیری نیز خود انواع مختلفی دارد که هر کدام شرایط مخصوص به خود را دارند.

اگر از شما سرقت شده است؛ در اولین فرصت ممکن باید شکایت تنظیم کنید و به سامانه خدمات قضایی تقدیم کنید. تنظیم لوایح و اوراق چه کیفری،  چه حقوقی یاز به داشتن تخصص حقوقی دارد که این کار توسط وکلای گروه وکیل تاپ با نهایت دقت و ظرافت انجام می گیرد.

سوالات متداول

گذشت شاکی در سرقت بسته به نوع سرقت دارد.زیرا اگر سرقت حدی باشد، گذشت اثری ندارد؛ اما در بعضی از سرقت ها با تا سقف بیست میلیون تومان، گذشت شاکی  باعث آزاد شدن متهم است.

بسته به اینکه سرقت حدی باشد یا تعزیری و اینکه توبه چه زمانی اتفاق می افتد؛  متفاوت است.

اقرار ، شهادت دو نفر عادل و علم قاضی، ثابت کننده موضوع خواهد بود.

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای
148 نظرات
 1. علی می گوید

  سلام خسته نباشید
  مطلب مفیدی بود

 2. لیلا می گوید

  سلام خسته نباشید
  بالاخره یه مطلب جامع در مورد سرقت و انواعش تو کل نت پیدا کردم 🙂

 3. Nader می گوید

  سلام وقت بخیر اگه یک نفر چند مورد سرقت انجام بده
  و حکم هر کدام مثلا ۵ سال ۴سال و ۷ سال باشه
  همه با هم جمع میشن یا شدیدترین جرم رو لحاظ میکنن؟

  1. محدثه لواسانی می گوید

   سلام بسته به تعداد سرقت داره اگه کمتر از سه فقره باشه شدیدترینش اعمال میشه

 4. اصولی می گوید

  بانام حق و با سلام، نکات ذیل قابل تامل است: ۱- خداوندحکیم درمصحفش برای جرایم مختلف مجازاتی مشخص نموده اما برای سارق فقط قطع انگشت. چرا حکیم؟ چون توبه گرگ مرگ است. فقط درآیه ای درسوره مبارکه مائده هم حکم داده نه در جای دیگر. ۲- شرایط قطع انگشت که ۱۴ یا به قولی۳۶ شرط است چگونه واردشده؟ یکجا یا تدریجی؟ ۳- روشهای سرقت در زمان امروز قابل قیاس باروشهای قرون قبل نیست. پس طبیعی است با انطباق باشرایط پیش گفته، سارقان زیادی مصون ازحکم قطع انگشت خواهندشد ۴- کدام قانون بازدارنده تاکنون توانسته از تکرار سرقتهای گروهی آنهم با چندین فقره سابقه درخشان قبلی جلوگیری کند؟ فقط ازبیت المال هزینه شده برای زندانها و رسیدگی به پرونده ها.هرچندوقت یکباراز اخبار سرقتهای سابقه دار را میشنویم. ۵- قطع انگشت عامل بازدارنده قطعی است وکسی تصورنکند اگردرجامعه اجراشود،انگشتان زیادی قطع خواهندشد.بلکه برعکس انگشتی قطع نخواهدشد.چون همه انگشتان خودرادوست داشته ودرصورت قطع، تاآخرعمرتابلو خواهندشد.۶- آمارسرقتهای ایران رامقایسه کنیدباعربستان.هرچندآنجا افراط وتفریط است.مثلابه جای انگشت، ازآرنج یاکتف میبرند اما عامل بازدارنده خوبی است ۷- یکی از اهداف قیام حضرت صاحب عج، احیای سنن الهی واحکام مهجور قرآن خواهد بود.پس متعجب نشویم اگرتشریف آوردند وخواستند حکم خدارا اجرا کنند، منفعل نشویم. درپناه حق

 5. علی می گوید

  سلام کش رفتن جنس از فروشگاه و در پی آن شکایت صاحب فروشگاه چه جرمی دارد آیا فقط با فیلم دوربین مداربسته دزدی قابل اثبات است؟

  1. محدثه لواسانی می گوید

   سلام بله صد در صد سرقت

 6. ف.م می گوید

  شخصی از اقوام ظرف ۴۰ دقیقه از نبود ما در منزل استفاده کرده از طبقه پایین بالا آمده در خانه را شکسته وارد اتاق خواب شده در کمد رو باز کرده و میزان ۶۵۰ گرم طلا رو دزدیده و صحنه سازی کرده که همسایه دیگری دزدی کرده با ۱۱۰ تماس گرفتیم طلا ها در منزل ایشان یافت شد حکم ایشان چیست و چه نوع دزدی است تعزیری یا حد

  1. محدثه لواسانی می گوید

   سرقت حدی شرایط چهارده گاانه ای دارد که معمولا حکم به سرقت حدی داده نمی شود

 7. سحر می گوید

  یکی بگه کلاهبرداری مجازاتش درجه چند هستش؟ و همچنین سرقت حدی

  1. محدثه لواسانی می گوید

   درجه برای جرائم تعزیریه نه حدی کلاهبرداری ساده هم درجه چهار

  2. وکیل تاپ می گوید

   سلام افترامجازات جزای نقدی

 8. عباس می گوید

  سلام همسایه مجاور ازدیوار مابین دوملک به باغ من درب کار گذاشته وسالانه اقدام به برداشت مقداری محصولات مثل انار و گردو میکند ، دراخرین مرحله بااعلام سرقت ازباغ بنده، پلیس ۱۱۰درمحل وقوع حاضر وصورتجلسه تنظیم شده است همچنین باتماس تلفنی با سارق اقرار کرده وصدای مکالمه روی پخش بوده وگفته من برداشت کردم ودرختها مال من است!! واقرارش در صورت جلسه قید شده، لذا با توجه به اینکه ملک بنده بادیوارکشی صاحب ملک مجاور جداشده مابین دوملک دیوار بلوکی احداث شده، ایا ادعایشان که درختان مالمن است شنیده میشود ازسوی دادگاه؟ واینکه ایا اقدام ایشان درنهایت سرقت است ؟باتشکر از زحمات شما

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام اگر ایشون درخت هارو کاشته باشن حتی در ملک دیگری بله برای ایشان است که البته نیاز به اثبات دارد ولی اگر قاضی تشخیص بدهد که ایشان با تصور اینکه درختان برای خودش می باشد اقدام به برداشتن محصول نموده سرقت نیست

 9. عباس می گوید

  باسلام اقرار مالکانه به فروشنده ملک دادم در صورتی که ملک بنده را به غیر فروخته دوماه قبل از اختیار دادن، ایا اقدام ایشان فروش مال غیر بوده؟ سوال ایا با توجه به اینکه بنده دوماه بعد از اقدام غیرقانونی ایشان نسبت به فروش معارض، اختیار مالکانه دادم میتوانم ملک ازدست رفته را پس بگیرم؟تشکر

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام بله امکانش هست

 10. E می گوید

  سلام خسته نباشید
  همسر من مدت ۵ سال در مغازه ای مشغول به کار بوده
  بعد از ۱ سال و بر اساس توافقی بین همسر من و یکی از شریکای مغازه حقوق همسر من درصدی شده
  که در ازای درصد بهش چک میدادن
  حالا بعد ۳ سال یکی از شریکا اقدام به شکایت کرده و گفته که تمام اون چکا دزدی بوده
  و منکر این شده که چکا در ازای درصد کارش بوده
  میخوام بدونم حکمش چی هست
  اگه ثابت بشه چکا سرقتی بوده؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام موضوع قابل دفاع هست با شماره ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰ تماس بگیرید ولی در صورت اثبات سرقت در ساده ترین حالت ممکنه تا دوسال حبس داشته باشه

 11. زهرا می گوید

  سلام.اگر شخصی به دلیل فقر و نیاز اقدام به دزدین هالوژن های یک ساختمان اداری میکند.حمکش چیست؟ماده ای که برای حکم او در نظر گرفته شده کدام است؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سرقت ساده تا دوسال حبس و شلاق داره ولی ممکنه شامل تخفیف هم بشه

 12. نوید می گوید

  سلام
  اگر سارق مسلح ورد خانه شد وبا سارق درگیر شدید بر اثر درگیری سارق بمیره این وسط من مجرم می شم آیا

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام. ببینید اینجا یحث دفاع مشروع و شرایطش پیش میاد درسته که سارق بوده ولی شما مجوز قتل ایشونو نداشتید مگر اینکه ایشون حمله شدید کنه و شما در دفاع جواب داده باشید. خلاصه که مقوله پیچیده ایه و نیاز به وکیل داره

 13. نوید می گوید

  یعنی سارق حق داره با اسلحه وارد خونه بشه و اسلحه شو به طرف من بگیر و من مثل بز نگاش کنم همه وسایلامو بدم بهش🧐

 14. نوید می گوید

  یک مثال ساده واسعه این قانون مزخرف

  کشور هر شخص مثل خونه شه
  دشمن هم مثل همون دزد
  آیا میشه با دشمن(دزد) که قصد حمله به کشور(خونه) داره با آرامش حرف زد

 15. محمد می گوید

  سلام
  ممنون بابت مطالب مفیدتون
  با اجازه، من قسمتی از این مقاله را برای تحقیقم استفاده کردم.
  با تشکر فراوان بابت مطالب عالی تون

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام . سپاس از قدرشناسی شما

 16. امیر می گوید

  سلام

 17. محمد می گوید

  با سلام
  اگر کسی در فروشگاهی کار میکند وبعد از چند روز صاحب فروشگاه از طریق دوربین متوجه شود که کارگرش اجناسی را داخل پلاستیک ویا کارتن میگذارد اما خارج کردن ان مطمعن نیست ایا میتواند بدون اثبات چون چند نفر کارگر دیگر هم در ان فروشگاه کار میکردند. شاهدی دیگر ندارد. ایا میشود به همان لحظه ثبت اولیه دوربین به کارگر تهمت دزدی زد وحتی اورا کتک زد

  1. بهزاد زینالی می گوید

   باید از ایشان شکایت کند و به دوربین استناد کند ولی به هیچ عنوان حق زدن ندارد

 18. حسن می گوید

  سلام. وقت بخیر. خسته نباشین. دوستم ازتابلوهای کنارجاده سرقت کرده ودستگیرمیشود. به دادگاه که میرودسندبازداشت میکنن بعدازهفت ماه دوسال وشیش ماه حبس محکوم میشه بعدن اعتراض میزنه دادگاه تجدیدنظرهم دوسال وشیش ماه حبس اولیرو کم نمیکنه بعدازاینکه حکم قطعی شد شاکی رضایت داد والان ازماده۴۸۳استفاده کرده میخام بدونم آیا تبدیل میشود یانه. چقدرازحبس کم میشود.. پس ازمساعدت کمال تشکررادارم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام ماده مورد اشاره به اختیار قاضی بر می گردد ولی باید این نکترو بگم که اگر سرقتشون کمتر از ۲۰ میلیون باشه با توجه به قانون جدید مجازات زندان براشون اجرا نمیشه

 19. Hasan می گوید

  سلام خسته نباشید. من دوسال ونیم حبس قطعی دارم بعدازقطعی شدن حکم رضایت شاکی رو گرفتم وازماده۴۸۳استفاده کرده ام. چه تاثیری دارد. چقدرکم میشود. آیاتبدیل میشودیانه. قبل اززحمات شما کمال تشگررادارم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام بسته به هنوع جرم شما دارد ممکنه اگر قابل گذشت باشه مجازات ساقط بشه

 20. محمود می گوید

  سلام خسته نباشید من دو عدد کپسول اکسیژن به همکارم قرض دادم اون بدون هماهنگی از بیمارستان خارج کرده حالا دوربین دیده از ما شکایت کرده فعلا ۲۰تومن وثیقه بردیدن میخوام بدونم حبس داره البته ایشون مدعی هستن کپسولارو برگردونند

 21. مردانی می گوید

  با سلام اگر فردی به بهانه اجاره کردن دفتر کار وارد مکانی شود ودر همین زمان با کس دیگری به عنوان خریدار شیی قرار بگذارد به صاحب آن مکان بگه همکارم قرار الان بیاد وچک ودیعه بیاره تقدیم شما کنم واز اون طرف این فرد را فریب بده وبگه اینجا دفتر کارمه وکارت گرافیک شی مورد نظر بوده بردارد وبه بهانه چک کردن آن فرار کند آیا صاحب آن مکان که در دیوار آگهی کرده بوده ملک اتاق اجاره میدهد جرم شاملش میشود؟یا اینکه آگهی که در دیوار گذاشته میتونه ثابت کنه که بی گناه هست ممنون میشم پاسخ بدین.یعنی دونفر همزمان فریب یک شیاد رو خوردن یکی به عنوان موجر یکی به عنوان فروشنده

 22. فاطمه می گوید

  سلام خسته نباشید ببخشید اگر خانمی از فروشگاه لباس فروشی که کار میکند با همکارش لباس بدزده و طاحب مغازه شک کنه ولی از دوربین مشخص نباشد با اعتراف خودش جلوی قاضی برا زندان حکمش چیه واینکه اگه صاحب مغازه رضایت بده آیا حق دولت داره یا نه؟؟

 23. علیمردان می گوید

  سلام،آیا سرقت مواد مخدر سرقت تعزیری محسوب می شود یا مصداق تعدد معنوی است و فقط مجازات اشد که مربوط به قانون مبارزه با مواد مخدر است رو اعمال میکنیم؟

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام بله سرقت تعزیری است

 24. خانی می گوید

  سلام. اگر کسی دزدی بکند و بعد مال دزدی را برگرداند و شاکی رضایت بدهد و شکایتی نداشته باشد آیا از طرف قاضی بخشیده میشود یا خیر؟

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام بسته به میزان مبلغ دارد

 25. امیر می گوید

  باسلام.اگر صاحب شرکت یا کارگاه راننده آن صاحب در آن محیط رفتو اومد داشته در اون زمان سرقتی پیش میاد
  میخواستم بدونم جرمش چیه..ممنون

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام صرف رفت وامد دال بر اثبات اینکه سرقت توسط انها انجام گرفته نخواهد شد مگر اینکه دوربین عمل انجام شده را ضبط کرده باشد

 26. مهدیان می گوید

  سلام اگر آدم روبا ۴ نفر باشد و یک طفل ۱۰ ساله را ربوده باشد و مغز متفکر آن دستور خفه کردن طفل را داده و سپس به آتش کشیدن چیست .؟؟؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام تا پانزده سال حبس

 27. نیما می گوید

  من در مغازه در دو روز دو بوکس سیگار کش رفتم
  والان صاحب مغازه میگوید تو ۱۰۰ بکس برداشتی حالا باید چیکار کنم

 28. نیما می گوید

  من در مغازه در دو روز دو بوکس سیگار کش رفتم
  والان صاحب مغازه میگوید تو ۱۰۰ بکس برداشتی حالا باید چیکار کنم؟؟؟؟؟

  1. وکیل تاپ می گوید

   باید با وکیل صحبت کنید ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰

 29. نوشین می گوید

  سلام اگر دزد از بستگان باشد و مالی را سرقت کند و حتی بعداز سرقت مال باخته رو تهدید و باعث ناراحتی شود مجازات ش چیست

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام ربطی نداره که از بستگان هست یا نه بستگی داره که چه نوع سرقتی انجام داده باشه سرقت انواع مختلف داره

 30. ... می گوید

  سلام درهنگام کارقطعه ای که تحریم هست وحدود۴۰۰ملیون پولشه ودرایران پیدانمیشه اون قطعه گم کردم کارمندرسمی هستم میخواستم بدونم دادگاهیم کنن چه حکمی بهم میدن وآیا من دزد محسوب میشم وازکاراخراج میشم وآیازندان هم داره؟

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام درصورت اثبات موضوع شما به جبران خسارت محکوم میشید نه دزدی

 31. وحید کلودی می گوید

  سلام بنده کارم تاسیسات اسانسوره و تاکسی هم دارم و تمام وسایل کارم که چند عدد گاز انبر و قیچی مفتول بر و چند متر کابل برای استفاده ارت اسانسور استفاده میشود همراه بنده داخل ماشین هست چند وقت پیش از پلیس راه رد میشدم که جلو بنده را گرفتن و به خاطر وسایل همراه من اتهام سرقت کابل برق را به بنده زده و ماشین بنده را پارکینگ بردند و خودم را ازاد کردن گفتن بعدا لاید بیای بنده باید چکار کنم

 32. امیری می گوید

  سلام
  سرقت مالی که نگهداری آن خلاف باشد :
  مانند: ماینر سلاح مواد و مشروب درمنزل افراد
  چه جرمی دارد؟

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام سرقت محسوب نمیشه چون مالیت نداره

 33. عزت الله خالدیان می گوید

  سلام شخصی از منزل ما سرقت کرده وبار اول متوجه صددیم چند وسایل برقی برداشته بعد سه چهار روز فهمیدیم که هر چه پول وطلا پس انداز داشتیم برده توبه اسم زنش ماشین گرفته شکایت کردیم قاضی فقط سر نخ نهایی که ما دادیم فقط دنبال اونا را گرفته درگه به متن شکایت که به خاطر طلا بوده هیچ پاگیری نکرده .میگه. من دلایل نمی بینم .چکارکنیم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام ملاک رسیدگی براساس دلایل ومدارک ارایه شده هست

 34. نیما می گوید

  سلام. ببخشید مغازه من رو دزد زده حدود ۵میلیون جنس وپول نقد برده البته کرکره مغازه برقی بوده واون رو هم خراب کرده. فعلا اگاهی اعتراف کرده ولی پرونده رفته دادسرا با سند فعلا ازاده وعنوان کرده من در حد ۲۰۰هزار تومان دزدی کردم حالا میخواستم بدونم حداقل حکمی که براش میزنند چی هست مرسی

  1. وکیل تاپ می گوید

   بسته به نوع سرقت مجازات متفاوت است که در متن به شکل بسیط توضیح داده شده است

 35. ایلیا می گوید

  سلام اگر شخصی یک باب مغازه و اجاره کرده باشه و پس از اتمام قرارداد سال بعد را بصورت لفظی تمدید کرده باشه و سپس پس از گذشت چند ماه صاحب ملک بدون در جریان گذاشتن مستاجر برود مغازه خود را پس بگیرد ولی مستاجر بعد از اینکه متوجه این قضیه شده شبانه رفته و نیمی از وسایل خودش را از مغازهی که در اختیارش بوده برداشته و رفته در صورتی که ریموت کرکره مغازه و هم داشته ولی به صاحب ملک نگفته که من اینکارو کردم ولی صاحب ملک از دست او شکایت کرده .میخاستم بدونم دادگاه چه حکمی برای مستاجر داره و اصلا مستاجر باید چیکار کنه

 36. esmaeil می گوید

  سلام
  اگرمستاجری قرارداد خود را پس از اتمام ق سال اول بصورت لفظی تمدید کنن و مستاجر مغازه را در اختیار کارگرش قرار بدهد و پس از یکسال بر گرده و ببینه صاحب ملک مغازه و پس گرفته در صورتی اجارهاشو جلو جلو گرفته بوده و با کارگر مستاجر اجناس و وسایل داخل مغازه و حساب کتاب کرده باشند و مستاجر شبانه برود و درب مغازه و باز کنه با ریموتی که از قبل دستش بوده و نیمی از وسایلش رو ببرد آیا صاحب ملک میتواند از او شکایتی بکنه و اصلا مستاجر باید چیکار بکنه در صورتی که هنوز برگه قوالنامه دستشه و چک تخلیه هم دست صاحب ملک ایا مستاجر میتواند ادعای مالش را بکند

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام ممکنه به جرم ورود غیر مجاز تحت پیگرد قرار بگیرد

 37. مهدی می گوید

  سلام چندشب پیش ۵ نفر با ماشین اخر شب به سمتم حمله کردن و ۴نفر پیاده شدند با چوب و غمه میخواستن سوارم کنند ولی سریع فرارکردم اما راننده با سرعت افتاد دنبالم و اون چهار نفر میدویدن دنبالم تا اینکه راننده با ماشین زد زیرم ولی بلند شدم و تقریبا صدمتر دیگر دویدم و فریاد میزدم کمک کمک و خودم را به یه میله ی اهنی چسباندم و با چوب و غمه و مشت میزدنم و هی میکشیدنم که سوارم کنن اما موفق نشدن و همسایه ها رسیدن و اخرش هم سوار شدن که برن گوشی موبایلم افتاده بود سریع یکیشون برگشت و موبایلم رو هم برد .همه روهم شناسایی کردم .الان هم دست چپم ترک گذاشته .صورتم و چشمم و گوشم کامل کبودن .پام و کمرم جای چوب و کفتگی هست .الان ایا جرم این ها ادم ربایی هست یا چونموفق نشدن ادم ربایی نیست ؟ گوشی هم داخلش خیلی عکس و فیلم شخصی دارم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام بله ادم ربایی بهمراه ضرب وجرح وسرقت موبایل میتوانید براساس معاینه پزشکی قانونی شکایت نماید

 38. Shahab می گوید

  باسلام وتبریک سال۱۴۰۰
  شخصی مرتکب سرقت یک فقره گوشی تلفن همراه ب ارزش ۲میلیون تومان شده وب دلیل عدم رضایت شاکی مراجع قضایی ب این سرقت رسیدگی کرده ودرحکم دوم بعداز تجدید نظر خواهی حکم اول ازسوی متهم ومضاف براون جلب رضایت شاکی و پرداخت خسارت حکم نهایی ب شرح زیر اعلام شد:
  دوسال ماه حبس تعلیقی ب مدت ۱۸ماه ازتاریخ صدور حکم ب اضافه ۷۰ضربه شلاق ک درصورت عدم ارتکاب ب جرم در زمان مقرررفع اثر میگردد.
  لازم ب ذکر است ک متهم دارای هیچگونه سابقه کیفری وزندان نمیباشد.
  تاریخ صدور حکم مهرماه ۱۳۹۵بود
  سوال اینکه محرومیت از حقوق اجتماعی دراین مورد شامل کدام موارد می‌باشد و اینکه باوجود عدم ارتکاب مجدد ب جرم مشابه ویا هرگونه جرم دیگری طی این ۵سال آیاتمام موارد محرومیت از حقوق اجتماعی برداشته میشود بااینکه باتوجه ب موارد فوق استثنا وجوددارد.
  شایان ذکر است ک در طول ۲سال گذشته متهم اقدام ب درخواست گواهی عدم سوپیشینه جهت اشتغال ب کار کرده ک جواب درخواست این گواهی با محتوای «طبق قانون سجل قضایی نامبرده فاقد سؤپیشینه کیفری میباشد»»صادرگردیده.
  باوجود این تفاسیر آیا برای این شخص تمام محرومیت های حقوق اجتماعی سقوط میکند ویا اینکه ب صورت محدود این محرومیت ها برداشته میشود؟
  با سپاس از شماو تایمی ک
  صرف پاسخ دهی میزارید.

 39. سارا می گوید

  جرم کسی که چندین بار از یک ساختمان دولتی اشیا گران قیمت سرقت کنه.چیه؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام اگر کارمند دولت هست با و این اشیا در باب کارش باش اختلاس در غیر موارد فوق با سرقت با قوانین تعدد محکوم میشود.

 40. محمد می گوید

  سلام مغازه میوه فروشی دارم ویک روز صبح زود رفتم از یه مغازه دیگری که تازه براش بار سبزی اورده بودن دوبسته تربچه ودو بسته ریحان برداشتم کسی نبود که باش حساب کنم گذاشتم تو ماشین ورفتم یادمم رفت که شب برم باهش حساب کنم دوروز بعد تماس گرفت گفت پلاک ماشینت شمارش اینه تو دوربین مغازه افتادی ازم دزدی کردی وشکایتت را کردم بهش گفتم دزد نیستم اگه بودم کل سبزی هارا میبردم نه دو بسته تربچه الان زنگ زده گفته ده ملیون باید بدی تا رضایت بدم از مغازه من خیلی وقت دزدی میشه همه شون گردنه خودته به هیچ عنوان هم رضایت نمیده خیلی التماسش کردم هیچ گونه سابقه ای هم ندارم ببخشید خواستم ببینم اشتباهی که من انجام دادم حکمش چیه وایا میتونه دزدی های قبلش را دیگری انجام داده بندازه گردنه من تا حالا دادگاه نرفتم وخیلی میترسم ونمیدونم به قاضی چی بگم میشه راهنمای کنید که چگونه صحبت کنم یا چی بگم ایا باز داشت هم داره خدا خیرتان بده دست شما دردنکنه تشکر

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام متاسفانه سرقت سرقته و ربطی به میزان مال سرقت شده نداره فقط ممنکه مشمول تخفیف بشوید . خیر دزدی های قبلی باید ثابت شود

 41. بهزاد زرنگ می گوید

  سلام. کابینت ساز جهت نصب کابینت ۳ ماه پیش اومدن منزل من.۲ روز کار کردن و مقداری از کار موند واسه ۲ ۳ روز بعد. روز بعد متوجه شدم طلاهای خانومم که توو کمد دیواری بود نیست. و ایشون دیده بودن داخل کمد دیواری صندوقچه ی من را.و ایشون از لحن صحبت من فهمیدن که متوجه شدم و الان ۳ ماه گذشته و نه با زبان خوش نه با تهدید نمیان ادامه کار را انجام بدن. چون هیچ آدرسی ازشون ندارم میخواستم با زبون خوش بیارمشون و بعد زنگ بزنم مامور بیاد شکایت کنم. که دیگه اعصابم خورد شد شب عید بهش گفتم که طلاهامو دزدیدی.گردن نگرفت و نیومد.و اینکه ۵ میلیون هم ۳ ماه پیش ازم گرفته بود (فیششو دارم)که واسم هود و سینک بیاره نصب کنه. الان خونم هود و سینک ظرفشویی و دستگیره کابینت نداره. دقیقا این ۳ ماه نیومدن و پیچوندنش واضح نشان دهنده ی ترسشه از دزدی که کرده.الان باید چه کنم؟ شکایت کنم؟ آدرس ندارم ازش. توو سایت دیوار پیداش کردم. قرار داد هم ندارم. حتی اسم و فامیلشم یادم نیستفقط ۲ تا شماره ازش دارم.میخوام وکیل بگیرم.

 42. ساداتی می گوید

  سلام من جنسی از فروشگاه گرفتم ماه بعد داشتم میرفتم مرداد خرید بردم همون جا گداشتم و یکی دیگه رو برداشتم چون اون زنگ زد بود و دوربین من گرفت ومن سیص د هزارتومن برای یک قوطی کنسرو ۱۵۰۰۰ تومن جریمه شدم

 43. محمد می گوید

  سلام بنده بر حسب شیطنت یک وسیله به ارزش ۲۰۰ هزار تومان با یه بسته پسته را از فروشگاه زنجیره ای بدون پرداخت پول خارج کردم.قبول دارم سرقت کردم ولی اینکاره نیستم هیچ سوسابقه ای هم ندارم حالا دوربین فروشگاه از روی پلاک ماشین صاحب ماشین را پیدا کرده و تماس گرفته باهاش اونم گفته من ماشین فروختم فقط پلاکش به اسم منه و در نهایت شماره تماس منو داده در واقع مالک ماشین راست گفته.حالا متصدی فروشگاه با بنده تماس گرفته و میگه قبل اینکه اقدام قانونی کنیم بیا اینجا و خسارت رو پرداخت کن تا از شکایت صرف نظر کنیم.من حراس دارم برم اونجا میترسم دستگیرم کنن چیکار میتونم کنم؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام بهتر است بروید و با توافق موضوع را حل نمایید

 44. مسعود می گوید

  سلام من ودوستم باخانواده رفته بودیم گردش توبیابان داخل تونل تصادف شده بودماهم رفتیم نگاه کردیمداخلتونل راتمیز کرده بودندچندتادونه میلگردده سانتی افتاده بود دوستم ورداشت انداخت توماشینم بعدافسر گشت دید مارادستگیرکردباپروانه ازادشدیم چه حکمی می دهند

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام عمل شما عنوان مجرمانه سرقت دارد

 45. امیر می گوید

  سلام ازخانه من سرقت شده یک عددمترازسارق جامانده این متروزنش گفته برای ماست ایامیشودبااین مدرک اثبات کردکارشوهرشه یانه؟

 46. علی می گوید

  سلام من به علت بی پولی برای اولین بار از فروشگاه اجناسی به ارزش ۶۰۰هزارتومان سرقت کردم.و از طریق خودروم با دوربین شناسایی شدم از اگاهی تماس گرفتن گفتن بیا اینجا و خسارت رو پرداخت کن گفتم نمیام ولی شماره کارت بدین پول بریزم که گفتن باید یک میلیون هفتصد بریزی هرچی گفتم من انقدر برنداشتم قبول نکردن و گفتن خب بیا اینجاتا بادوربین چک کنیم چقدر برداشتی.خلاصه اخرش از اونا اصرار از من انکار.سوالم اینه ایا بخاطر این تخلف ماشینم رو توقیف سیستمی میکنن؟و اینکه اگر کار به دادگاه بکشه اگر جبران خسارت مالی کنم ایا بلااستثنا زندان هم برام در نظر میگیرن؟هیچ سابقه ی کیفری قبلا نداشتم.اگر زندان برام در نظر بگیرن ایا امکان این هست وصیغه ای چیزی بذارم تا زندان رو نرم؟تروخدا جواب بدین دارم از استرس میمیرم شبا تا صبح خواب ندارم اقای زینالی تروخدا یه جواب کامل بهم بدین.ممنون

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام سرقت قابل گذشت میباشد اگر رضایت شاکی را جلب نمایید حبس نمیشوید واگر هم معرفی نکنید به درخواست شاکی اموال شما توقیف میشود وقبول وثیقه هم بسته به نظر مقام قضایی میباشد

 47. سحر می گوید

  سلام خسته نباشید یکی از آشناهای من همراه برادرش بدلیل سرقت از منزل هرکدوم مدت ۳سال حبس و چند ضربه شلاق و ۵۰میلیون تومن جریمه محکوم شدن الان ۳سال حبسشون مدت ۵ماهه تموم شده ولی توان پرداخت جریمه ندارن پدرومادرشون فوت شدن و زیر دست نامادری بزرگ شدن از لحاظ مالی در حد صفر هستن از سر ناچاری مرتکب سرقت شدن شاکی هم به هیچ عنوان رضایت نمیده جریمشون قسط بندی بشه آیا هیچ راهی نیست یعنی تا آخر عمر باید زندان بمونن

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام حبس بدل از جزای نقدی تعلق میگیره که ۳سال ذهست

 48. بهار می گوید

  سلام دوتا برادر سرقت از منزل انجام دادن به ۳سال حبس وچند ضربه شلاق و رد مال محکوم شدن هرکدوم مبلغ ۵۰میلیون الان ۵ماه هست حبسشون تمام شده دادگاه بهشون گفته درخواست تقسیط بدن ولی شاکیشون رضایت نداده چکار باید بکنن شاید شاکیشون هیچ وقت رضایت نده

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام میتوانند دادخواست اعسار تقدیم دادگاه نمایید

 49. علیرضا روستایی می گوید

  تقاضای تعیین ریالی که مستقیما از داخل اجرای احکام انجام شود چقدر طول می‌کشد و چقدر هزینه دارد

 50. حامد می گوید

  سلام‌ وسایل کار من داخل یک باغ بوده که توسط پلیس پلمپ شده حالا به گفته صاحب باغ دزد اومده پلمپ پاره کرده وسایل منو برده ایا وسایل من بر عهده صاحب باغه یا نه؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام اگر صاحب باغ وسایل به ایشان سپرده شوند مسول میباشند

 51. نوشین می گوید

  سلام یکی از بستگان کامیون پدرم ووقرض گرفتن برای اثاث کشی و بعد باهاش رفتن سرقت ،پدرم از ناراحتی داره سکته میکنه میگه کامیون و کیان پارکینگ بهم پس میدن

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام :باید ثابت شود برای قرض داده شده وگرنه شریک در سرقت میباشید.

 52. محمود می گوید

  سلام تازگی ها شخصی به عنوان مسافر سوار کردم ولی دزد بوده مسافر نبود تو ماشین منو اغفال کرد و سرم کلاه گذاشته چون هم کرایه اش رو نداد و هم موبایل منو دزدیده برده حالا سیم کارت وارد موبایلم شده آدرس مشخصات سیم کارت همون مکانیه که اونو پیاده کردم احضاریه براش صادر کردن ۶ روزه نیومده دادسرا و دادسرا بهم گفتن مهلتش تموم شه مامور می فرستن من دانشجوام و کلی کارای دانشجویی با گوشیم می کردیم و این بی ناموس زده پاک کرده من رضایت نمیدم چون از کار و زندگی افتادم میخوام بدونم حکم دزد بی ناموس چیه و جریان خسارت چی میشه؟؟
  ممنون میشم جواب بدین

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام :مجازات حبس واستردادمال مسروقه میباشد.

 53. والا می گوید

  سلام دوستم دریک ویلا دوزدی کرده ۷۰میلیون و صیغه میخان راهنمایی کنید

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:بله درصورت عدم سپردن وثیقه مجازات حبس اعمال خواهد شد.

 54. صنعان امینی می گوید

  سلام من زندان تعلیقی داشتم و سرقت سیم کابل هوای به متراژه ۱۹ متر با دوستم انجام دادیم اول بارمونه که گول خوردیم هیچ سابقی سرقت هم ندارم ایا زندان تعلیقیمم حساب میشود راهی دارد اگه اداره برق رضایت بده زندان نرم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:شرط مجازات تعلیقی عدم سابقه مجازات بادرجه ۳تا۸باشدواینکه باید ذکرنماییدمدت حبس که برای شماصادرشده است راتاشرایط تعلیق برای شمابررسی شود.

 55. حسام می گوید

  اگر کسی چمدانی در شب، در خیابان پیدا کند و آن را بردارد و به خانه خود ببرد و در چمدان چیزی جز مدارک شخصی آن فرد باشد مثل :عابربانک ،سند خودرو ……
  چه حکمی دارد و ایامیتوان بدون تشکیل پرونده مسئله را حل کرد؟؟؟
  لطفا پاسخ دهید

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: اشیای پیدا شده است ومشکلی ایجاد نمی کند.

 56. اکبر هندی می گوید

  منزل من ده ماهه سرقت شده دو نیم میلیارد از من سرقت شده دزد را هم میشناسم ولی دادگاه هنوز تشکیل جلسه نداده. وکیل میخواهم دستمزد را آخر رسیدگی پرداخت می
  یکنم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:پرداخت حق الوکاله وکیل توافقی بین شما و وکیل خودتان.

 57. زهرا می گوید

  ایا علم به شرایط مشدده محازات لازم است ؟مثلا اگر شریک نداند که شریک دیگرش سلاح حمل میکند ایا علم او لازم است برای تحقق جرم سرقت مقرون به پنج شرط

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: اگر جهل به شرایط مشدده باشد به مجازات حالت ساده محکوم خواهد شد.

 58. شهناز می گوید

  سلام اگه چندنفربرند خفت گیروزور گیری ویکی ازانها بااسلحه کسی رابه قتل برساند ویکی از انها هیچ کاری نکند فقط باهاشون بوده باشد جرمش چیست

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: شریک در زور گیری .

 59. Farhad می گوید

  سلام اگر فردی به مبلغ ۱۵ هزار تومن چیزی رو مخفیانه از یک مغازه برداره و مغازه دار متوجه بشه . چه جرمی در نظر گرفته میشه ؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:سرقت

 60. علی می گوید

  با سلام
  برادرم اشتباهی در فرودگاه یه کوله رو با وسایل خودمان به منزل آورده و پلیس فرودگاه از طریق شماره ماشین با ما تماس گرفتن و ما کوله را به صاحبش پس دادیم و شاکی هم رضایت داد آیا در سیستم آگاهی کار برادرم ثبت میشود

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: خیر

 61. سپهر می گوید

  سلام .من درفروشگاه کوروش صندوقدار بودم وبعدچندماه شروع کردم ازپول صندوق برداشتن بعدکه فهمیدن گفتم مبلغ چقدربوده اماباورنکردن وکل کسری های فروشگاه روانداختن گردن من اگه برم پلیس آیا برام سوسابقه حساب میکنن؟تاالان اینکارو نکرده بودم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: بسته به نوع درجه مجازات دارد.

 62. شکیبا می گوید

  درود برشما وسپاس از روشنگری و راهنمایی که انجام میدید و اطلاعات مفید که در اختیار عموم قرار دادید.
  در پناه نور و خرد الهی پیروز و پاینده باشید

  1. بهزاد زینالی می گوید

   باسلام
   ممنون و سپاس از حسن نظر شما دوست عزیز. کامروا باشید.

 63. شکیبا می گوید

  وقت بخیر.
  من بخاطر شرایط خاصی که در زندگی شخصی ام پیش امده مدتی هست که جدای از خانواده زندگی میکنم و زمستان پارسال یکی از دوستانم وقتی شرایطم رو شنید بهم پیشنهاد داد که موقتا برم و از سوییتی که ایشون اجاره کرده استفاده کنم. چون خودش چندماهی بود که بخاطر کارش تهران اقامت داشت.
  خلاصه اول اذرماه من با هماهنگی اون دوستم که با صاحبخانه تماس گرفت رفتم و کلید در ورودی که مشترک بود و کلید در سوییت که طبقه بالای ساختمان واقع بود رو گرفتم و مقیم شدم.
  البته چون ابگرمکن دوطبقه یکی بود صاحبخانه کلید سوییت من رو داشتن.
  همون چند روز اول با خانم صاحبخانه که مالک هم ایشون بود صحبت کردم و مبلغ اجاره ماهیانه رو پرسیدم و گفتم این مدت که من اینجاهستم تا زمانی که دوستم (مستاجرشون) برگرده، اجاره سوییت رو خودم میدم و بااین توصیف قراردادی نوشته نشد و فقط گواهینامه من رو بعنوان ضمانت نگهداشتن.
  تا اخر چهارم فروردین ۱۴۰۰ بودم و بعد بخاطر مزاحمتهای دختر صاحبخانه و مبلغ غیرمعقولی که بابت اجاره طلب میکرد اونجا رو ترک کردم ولی همه وسایل شخصی ام بعلاوه یک ساک کوچک حاوی کل مدارک و طلا و سنگهای قیمتی و چهارتا گوشی موبایل و… اونجا موند .
  چندروزی که نرفتم مکررا بامن تماس میگرفتن و پیام میفرستادن که باید به ازاء هرشب ۲۰۰ هزارتومان جریمه بدم تا اینکه تماسها قطع شد و پیگیر که شدم فهمیدم با همسرم تماس گرفتن و او بدون هماهنگی من رفته و تتمه اجاره رو داده و ظاهرا وسایلم رو تحویل گرفته.
  از انجایی که من بخاطر افسردگی و اختلاف با ایشون رفت و امدی به خونه خودم نداشتم بعد از چندین ماه متوجه شدم تمام طلا و جواهرات داخل ساک و گوشی ها و وسایل دیگه مثل سشوار و… رو تحویلش ندادن!!
  حالا موندم چکار باید بکنم.
  ضمنا پسری داشتن که ماه اخری که اونجا بودم از حبس در اومده بود و توی همون مدت بعد از ازادیش فروشندگی مواد میکرد و هرروز صدای دعوا از خونشون شنیده میشد.
  لطفا منو راهنمایی کنید که از چه طریق اقدام به پس گرفتن اموالم بکنم میزان تقریبی اون طلاها و وسایل دست کم حدود ۷۰ میلیون تومان هست .
  ببخشید که خیلی طولانی نوشتم.ممنونم از حوصله ای که برای خواندن مطلبم گذاشتید.

  1. بهزاد زینالی می گوید

   باسلام
   جهت طرح شکایت نخست به دادسرا یا کلانتری مراجعه نمایید. به کلانتری یا دادسرایی مراجعه کنید که جرم در حوزه آن واقع شده است. با شماره ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰ تماس بگیرید تا وکلای متخصص وکیل تاپ در زمینه سرقت شما را راهنمایی نمایند.

 64. حامد می گوید

  سلام بنده یه پلاک از کنار جاده پیدا کردم و روی موتور خود نسب کردم ولی جرمی باهاش مرتکب نشدم . چند بارهم به این و اون سپردم که پلاک شما نیست که کسی نبود . منم نگه داشتم و سهوا و از روی نادانی ازش استفاده کردم .جرمش چیه . با تشکر

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: جرم حبس دارد چون از پلاک مربوطه سو استفاده می نمایید.

 65. افشین می گوید

  سلام وقت تون بخیر

  چنانچه شاکی به سارق رضایت ندهد و رد مال هم صورت نگیرد ، آیا سارق بعد از گذراندن مدت حبس که از طرف دادگاه تعین شده آزاد میشود ؟

  ایا راهکاری هست که تا برگرداندن مال سارق را در زندان نگه داشت ؟

  اگر سارق آزاد شود نحوه پیگیری بعدی برای دریافت مال به چه صورت است ؟

  تشکر از وقتی که در اختیار بنده قرار می دهید

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:در صورت وجود مال نیازی دادن درخواست نیست خود مقام قضایی رد مال می کند ولی حبس که تمام شود منعی برای حبس مجدد وجود ندارد.

 66. احمد می گوید

  سلام خسته نباشید
  یک شخص برای یک شب به منزل بنده امده چون دوربین مداربسته داشتم و بیرون قابل رویت بوده دیده که همسایه بنده خودروی خود را روشن گذاشته و اقدام به باز کردن درب میکند و با نقشه که تو سر داشته ازدمنزل من فردای انروز خارج و شب بعد خودروی همسایه را به سرقت برده و بعد مدتی توسط مامورین تیر خورده و فوت کرده حالا همسایه میگه من از شما شاکی هستم خودرو دست منه ولی مدارک داخلش بوده نیست و بنده را تهدید میکند و شکایت داده

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: از طریق سامانه وکیل تاپ با وکلای متخصص کیفری مشاوره بگیرید.

 67. مجی می گوید

  اگر کسی در دادگاه دادخواهی که متهم ردیف دوم شناخته بشه ومتهم دوردیف اول اقرار کندبا بی اطلاع بودن متهم ردیف دوم از سرقت اقدام کند یعنی بگه من به راننده که متهم ردیف دوم نگفتم این مال دزدی است آیا قاضی متهم ردیف دوم تبرئه میکند یانه؟

  1. زینالی می گوید

   سلام: بسته به نظر دادگاه این که اقرار را قبول بکند یا نه برای راهنمایی بیشتر از طریق وکلای انلاین سامانه وکیل تاپ مشاوره نمایید.

 68. محمد علی مرادیان می گوید

  سلام جلوی بلوک‌های ما یه فرغون بوده دزدیده شده اون لحضه ای که دزد فرغون برده منم جلوی بلوک قدم میزدم وتوی دوربین مشخصه حالا صاحب فرغون میگه تو اونجا قدم میزدی با دزد هم دستی در جایی که من نه دزدی کردن و دیدم ونه دزد میشناسم حالا شکایت کرده تکلیف من چیه که اون لحظه جلوی دوربین قدم میزدم

  1. زینالی می گوید

   سلام: با صرف ادعا نمی تواند شما را به عنوان شریک در جرم معرفی نماید ودر صورت شکایت شما حکم برائت خواهید گرفت برای راهنمایی بیشتر از طریق وکلای انلاین سامانه وکیل تاپ مشاوره نمایید.

 69. حسین احمدپورمبارکه می گوید

  من حسین احمدپو ر هستم از مبارکه اصفهان مزاحمتان میشوم .چند وقت پیش به منزل برادر زنم رفتم وموتورسیکلتم را درب خانه آنها پارک نمودم .پس از برگشت از داخل خانه متوجه سرقت موتورسیکلتم شدم .از آنجا که منزل آنها دوربین داشت فیلم سرقت موتورسیکلتم ضبط شده بود .پس از چند وقت از پاسگاه ودادگاه تماس گرفتند وشخصی را به من نشان دادند وگفتند که دزد موتورسیکلت شما ایشان است و موترسیکلت شخص دیگری را در محله درچه از توابع مبارکه را دزدیده ودر زرین شهر ایشان را به همراه موتورسیکلت آن آقا گرفته اند ودر آگاهی به من گفتند که برو وفیلم دوربین را روی سی دی بریز وبراساس دستور قاضی ونیروی انتظامی فیلم سرقت را از دوربین روی سی دی ریختم وبه آنها تحویل دادم .پس از آن فرد سارق منکر دزدی وسرقت موتورسیکلتم شد وبه دستور مقام محترم قضایی نسبت به فیلم برداری از صحنه وارتکاب جرم فیلم برداری شد ودر آگاهی ودادگاه قاضی محترم تائید نمودند که سارق خودش است .ولیکن متاسفانه الان بازپرس محترم شعبه دوم برای سرقت اول ایشان را مجرم وبرای سرقت موتورسیکلت من قرار منع تعقیب به دلیل عدم دلیل صادر نموده .آیا بنظر شما نسبت به رای صادره اعتراَ کنم وفایده ای دارد یا یک هزینه بیهوده وخرج اضافه است وآنشخص بعد از آن می تواند از من شکایت کند .لطفآ مرا راهنمایی فرمائید .با تشکر حسین احمد پور از مبارکه اصفهان

 70. دهقان می گوید

  سلام شخصی از بنده سال۹۸ پول گرفت که پکیج با مارک مشخص بیاره مبلغ کامل جنس و از طریق دستگاه خود پرداز به کارتش واریز کردم و دستخط و امضا و اثر انگشت مدرک هم دارم تا الان پکیج و نیاورده و بهانه میاره ، چطور پیگری کنم ؟

  1. زینالی می گوید

   سلام: می توانید بابت کلاهبرداری از این فرد شکایت نمایید برای راهنمایی بیشتر از طریق وکلای انلاین سامانه وکیل تاپ مشاوره نمایید.

 71. ناشناس می گوید

  سلام.متاسفانه خواهرم از فروشگاه اتکا به مبلغ ۳۰۰ هزار تومان دزدی کردن و مأموران فروشگاه متوجه شدن و همونجا تو فروشگاه ازش تعهد گرفتن و همراه با امضا و اثر انگشت.
  خیلی پشیمونه و گریه می‌کنه.
  میخواستم بدونم برای مشکلی پیش میاد؟؟؟ایا پیگیری میکنن؟؟؟

  1. زینالی می گوید

   سلام: خیر مشکلی در این خصوص وجود ندارد

 72. شریعتی می گوید

  سلام. شخصی شبانه به زور وارد مغازه شده و از فروشگاه من دزدی کرده که پس از دستگیری به جرمش اقرار کرد
  ولی مقدار اموالی که اقرار کرده تقریبا یک چهارم اموال مسروقه هست با اینکه من لیست ریز اموال رو در پرونده ضمیمه کردم
  قاضی در حکمش به همون تعداد اندکی که سارق بصورت شفاهی در جلسه دادگاه بیان کرد بسنده کرد و حکم قطعی صادر کرده حتی اعتراض هم نتیجه نداشت. من تمام زندگیم رو از دست دادم چگونه میتونم پیگیر حقم بشم؟
  آیا پس از رد مال قید شده در حکم و طی زمان زندانی آزاد میشه؟!
  آیا رضایت شاکی دیگر نیاز نیست؟
  ممنون میشم راهنمایی کنید

  1. زینالی می گوید

   سلام: باید ان مقدار اقلامی که بیشتر از میزان اقراری بوده را ثابت نمایید که این سارق برده است بدون اثبات قاضی شخص را محکوم نخواهد کرد.

 73. شیرین می گوید

  با سلام
  ما تو خونه برادر همسر مستاجر هستیم..
  گاز منزل جدا هستش و هر دو کنتور در خونه ی اونها وجود داره،به مدت دوماه کنتور را دستکاری کردن و گاز را یکسره کرده بودن،اداره گاز فهمید و کنتور و علمک را از خونشون جمع کرد..میخواستم ببینم جریمه وصل دوبارشون چقدره و از نظر قانونی برادر همسرم زندانی هم میشن یا نه فقط جریمست؟
  سوال دیگم هم اینه همسر منم از نظر قانونی مجرم میشه یا نه فقط برادرش که صاحب خونس؟!

 74. رویا می گوید

  سلام یکی ازاشنایان چند روزپیش ازفروشگاه رفاه اجناسی به مبلغ ۱۵۰هزارتومن دزدی کرده که مامورها متوجه شدن واجناس روپس گرفتن وازایشون داخل یک فرم اسم وفامیل وآدرس وامصا واثر انگشت گرغتن ومبلغ ۳۰۰هزارتومن جریمه نقدی ولی مبلغ جریمه رو درفرم ننوشتن الان خیلی نگرانه می‌ترسه که دوباره بخوان ازش شکایت کنن وپی گیری کنن میخواستم بدونم جای نگرانی داره یاخیر واگربخوان شکایت کنن تا چه زمانی امکانش هست یک ماه بعد سرقت اگه خبری نشد یعنی شاکی نیستن وختم بخیر شده!؟؟ لطفا جوابمو بدین ممنون

  1. زینالی می گوید

   سلام: مدت زمان مرور زمان شکایت تا یکسال می باشد و با توجه به انقضای مدت امکان اقامه شکایت وجود نخواهد شد.

 75. محسن می گوید

  سلام پدرمن تنهادرخانه فوت شده بود باتماس همسایه ها موقعی که پلیس به خانه می آیدبعضی ازهمسایه ها به عنوان کمک میان درخانه و وسایلی ازقبیل شارژرموبایل، قفل کتابی، کاپشن، برمیدارن، بعدبه من میگن که اون روز خیلی کمک کردن وحق خودشون میدونن، من میتونم شکایت کنم؟؟

 76. ماهر می گوید

  سلام پدرمن تنهادرخانه فوت شده بود باتماس همسایه ها موقعی که پلیس به خانه می آیدبعضی ازهمسایه ها به عنوان کمک میان درخانه و وسایلی ازقبیل شارژرموبایل، قفل کتابی، کاپشن، برمیدارن، بعدبه من میگن که اون روز خیلی کمک کردن وحق خودشون میدونن، من میتونم شکایت کنم؟؟

 77. محسن می گوید

  باسلام وخداقوت
  پدرم درخانه تنهابودن که فوت میشوندبعدازتماس همسایه هاپلیس به خانه آمده برای تهیه گزارش وبعضی ازهمسایه ها به عنوان کمک کردن وسایلی ازخانه برمیدارند، مثل شارژرموبایل، عینک، قفل کتابی، کاپشن، وچون کمک کردن حق خودشون میدونن، من میتوانم شکایت بکنم؟؟

  1. زینالی می گوید

   سلام: می توانید با اثبات این موارد در خصوص سرقت اقلام موجود از این افراد شکایت نمایید

 78. مهراب خدادادیان می گوید

  سلام بنده تو ی شرکت انبار دار بودم ی امپیلی برداشتم از انبار ک قیمتش یک میلیون هم نیس حالا شاکی رضایت نمیده و میگه باید ۵۰ میلیون پول بدی یک ماه دیگه دادگاهمه میخام بدونم حکم قاضی چیه بار اولم هست سابقه ندارم

  1. زینالی می گوید

   سلام: یا باید برای اعلام رضایت شاکی مبلغ درخواستی را بدهید یا مجازات شوید

 79. امیر علی می گوید

  سلام .دوستم پنج قطعه تابلو از کنار اتوبان دزدیده و در حین دزدی به گیر می افته و یک هفته در باز داشت گاه می مونه و ما رضایت گرفتیم و الان دوستم به زندان منتقل کردند میخواستم بدونم جرمش چیه؟

  1. زینالی می گوید

   سلام: سرقت اموال دولتی که به شلاق و حبس محکوم خواهند شد و جریمه نیز از ایشان مطالبه خواهد شد.

 80. سینا می گوید

  چند روز پیش دوستم یک‌کیف از یک مغازه سرقت کرده است که صاحب مغازه متوجه می‌شود و از کارت بانکی او به ارزش آن کیف کسر می‌کند و یک دست خط مبنی بر اینکه مبلغ…. از فروشگاه…. خریداری شده از دوستم به همراه اثرانگشت و امضا می‌گیرد. و همچنین از کارت بانکی او هم عکس می‌گیرد آیا با این کار می‌تواند برای دوستم مشکلی ایجاد کند؟

  1. زینالی می گوید

   سلام: اگر پول را پرداخته شده باشد مشکلی وجود ندارد

 81. هادی می گوید

  سلام چند روز پیش ماشینم خراب شد بردم چند جا تعمیرگاه یکی از اونا نمی‌دونم شماره ی منو از کجا آورد زنگ زد گفت دیاگ من تو ماشینت مونده فیلم مدار بسته هست. میرم آگاهی شکایت میکنم. با فیلم دوربین مدار بسته میشه به کسی اتهام وارد کرد؟؟

  1. زینالی می گوید

   سلام: باید گفته خودش را ثابت نماید

 82. ناشناس می گوید

  سلام اگر کسی بدون اجاز وسیله نقله استفاده کنه دزدی محسوب میشه یا نه

  1. زینالی می گوید

   سلام:خیر دزدی نیست ولی بابت استفاده غیر مجاز می توان از شما اجرت المثل مطالبه کرد

 83. سما می گوید

  سلام.خواهرم بعد از طلاق جهیزیشو به منزل دوستش برد و بعد از مدتی با هم جر و بحث کردن و خواهرم و من وسایل خواهرم رو از منزل دوستش خارج کردیم البته زمانی که در حال خارج کردن بودبم دوستش منزل نبود.شکایت کرد و ما هم فاکتور و لیست سیاهه وسایل رو به دادیار دادیم.اگر ممکنه بفرمایید جرم این عمل ما چیست و چندماه حبس داره؟

 84. سما می گوید

  سلام .خواهرم بعد از طلاق جهیزیش رو به منزل یکی از دوستان برد و بعد از مدتی زندگی با ایشون به مشکل خورد و جهیزیه رو از منزل ایشون به منزل پدرم بردیم زمان اسباب کشی دوستش منزل نبود.شکایت کرد و ما هم تمام فاکتورها به همراه سیاهه رو به دادگاه تحویل دادیم.ممنون میشم بفرمایید چند سال حبس برای ما در نظر میگیرن🙏🏻

  1. زینالی می گوید

   سلام: اگر جهیزیه متعلق به خودش باشد هیچ مشکلی در این خصوص وجود ندارد

 85. مانیا می گوید

  سلام
  آیا یک فرد عادی میتواند از دولت به خاطر اختلاس‌های بی حد و مرز شکایت کند و حق خودش را بگیرد؟

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند