اعتبار صلح نامه بعد از فوت

صلح، یکی از عقود معین در قانون مدنی به شمار می رود. عقود معین، عقودی هستند که احکام و شرایط آن در قانون بیان شده اند و از آن اسم برده شده لذا به آن نیز عقود با نام گفته می شود.

طرفین در عقد صلح عبارت اند از:

مصالح یعنی کسی که با عقد صلح مالی به دیگری می دهد و متصالح یعنی کسی که طی عقد صلح مالی از دیگری دریافت می کند.

شرایط عقد صلح

در شرایط صلح و یا صلح نامه رعایت شرایط عمومی قرارداد ها مانند اهلیت طرفین لازم است.

برای مثال باید فرد بالغ و عاقل و رشید باشد؛ لذا اگر فردی اموالی را از پدرش به وی صلح شود در حالی ‌که پدر سلامت عقلی و اهلیت ندارد این صلح نامه قابلیت اعلام بطلان دارد به این دلیل که شرایط عمومی صحت در آن رعایت نشده است.

یکی دیگر از شرایط لازم مشروعیت جهت است که در صورت فقدان آن هم صلح نامه باطل است.

در واقع عقد صلح عقدی است که بسیار منعطف می باشد و طرفین می توانند به راحتی شرایط و وضعیت خود را در قالب این عقد پایه بگذارند.

صلح نامه ممکن است معوض یا بدون عوض و مجانی باشد.

برای مثال اگر کسی ماشین خود را به پسرش صلح کند به صورت مجانی این عقد لازم است یعنی قابل بهم زدن و فسخ کردن نیست و در آینده هم باقی ورثه نمی توانند نسبت به آن ادعای حقی کنند.

شرایط عقد صلح

اعتبار صلح نامه پس از فوت

گفتیم صلح عقدی لازم است، عقد لازم در مقابل عقد جایز قرارداد.

عقد لازم، عقدی است که قابل فسخ کردن نیست یعنی لازم است که طرفین به آن پایبند بمانند و حتی اگر یکی از طرفین عقد فوت شود بازهم عقد معتبر است.

لذا اگر فردی یکی از اموالش را برای مثال خانه، مغازه یا ماشین و یا زمین خود را به یکی از فرزندانش صلح کند حال چه در مقابل آن چیزی دریافت کند چه دریافت نکند پس از فوت وی به علت لازم بودن عقد، آن مال متعلق به آن شخص خواهد بود و همانطور و گفتیم احد ورثه حقی نسبت به آن ندارند.

بر عکس در عقود جایز با فوت یا محجور شدن یکی از طرفین عقد مزبور باطل می شود و دیگر قابل استناد نیست و معتبر نمی باشد.

انواع صلح نامه

صلح گاهی در مقام عقود است مانند اینکه به جای مبایعه نامه، صلح نامه امضا می کنند و گاهی صلح نامه در مقام دعوا و تنازع است.

برای مثال دو نفر اختلاف خود را با صبح و سازش پایان می برند.

در هر حال صلح نامه در هر کدام معتبر است و پس از فوت هم اعتبارش باقی می ماند.

انواع صلح نامه

صلح نامه ملک پس از فوت

صلح نامه پس از فوت همچنان که گفتیم اعتبار خود را دارد حال مال مورد صلح ممکن است هر چیزی باشد مانند ملک یا ماشین و…

در این مورد وقتی پدری به یکی از فرزندانش صلح کند آن ملک دیگر جزء ماترک نخواهد بود. 

مورد دیگر این که حتی مشمول وصیت تا ثلث هم نمی شود زیرا وصیت تا ثلث همچنان که از نامش پیداست مربوط به وصیت و پس از مرگ است در حالی که صلح نامه در زمان حیات فرد منعقد شده است.

اعتبار صلح نامه عادی

صلح نامه ممکن است به صورت عادی نوشته شود و ممکن است به صورت رسمی در دفترخانه ثبت شود.

نکته اینجا ست که هر دو مورد معتبر هستند و قابل استناد می باشند اما اگر صلح نامه به صورت رسمی در دفترخانه تنظیم شود اعتبار بیشتری در دادگاه خواهد داشت و از این که فرد بتواند با آن از حق خود دفاع کند خیال آسوده تری دارد به این خاطر که اگر به صورت رسمی در دفترخانه مکتوب شود.

از سوی دیگر افراد قابل انکار و تردید نیست و تنها آنان می توانند نسبت به آن ادعای جعلی بودن کنند که البته در این صورت هم باید دلیل جعلی بودن را ذکر کنند.

لذا اگر صلح نامه عادی باشد معتبر است و در صورت رسمی بودن اعتبار محکمی تری خواهد داشت.

اعتبار صلح نامه عادی

امکان فسخ صلح نامه

طبق ماده ۷۶۰ عقد صلح لازم است و جز با خیار و اقاله قابل فسخ نیست. لذا می توان در ضمن صلح حق فسخ یا خیار شرط درج کرد که در این صورت امکان فسخ وجود دارد یا اینکه طرفین قبل از فوت آن را با اقاله یعنی با تراضی به هم بزنند.

پس شخصی که دارایی خود را قسمتی از آن را به فرزندش صلح کرده می تواند با قراردادن شرط خیار برای خود حق فسخ قرار دهد.

تا در صورتی که صلاح بداند آن را به هم بزند.

نتیجه گیری

صلح از عقود با نام در قانون مدنی به حساب می آید. صلح عقدی لازم است که اگر با شرایط عمومی منعقد شود قابل فسخ و بر هم زدن نمی باشد مگر علت قانونی در آن باشد.

یکی از شرایط اهلیت طرفین عقد است که در بالا به آن اشاره شد.

نکته دیگری که به آن توجه داشتیم و محور بحث بود در این خلاصه می شد که صلح نامه به علت لازم بودن حتی پس از فوت یکی از طرفین معتبر و قابل استناد است.

حال چه به صورت سند رسمی باشد چه سند عادی اما طبیعتا سند رسمی استحکام بیشتری نسبت به سند عادی خواهد داشت.

سوالات متداول

بله؛ صلح عقدی است که لازم می باشد و بعد از فوت یا حجر یکی از طرفین همچنان معتبر می باشد.

بله؛ همچنان که گفتیم صلح پس از فوت پابرجاست و در اینجا با سند عادی هم معتبر است. اما باقی افراد می توانند در آن انکار و تردید به همراه جعل ادعا کنند در حالی که در سند رسمی فقط ادعای جعل راه دارد.

صلح ممکن است در مقام عقود واقع شود برای جاری نشدن احکام خاصه آن و ممکن است در مقام اختلاف و رفع تنازع واقع شود که در هر دو صورت صلح نامه معتبر می باشد.

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند

15 + ده =