مرور رده

آیین دادرسی مدنی

نحوه تنظیم، استعلام و ابطال وکالتنامه رسمی و طرق انحلال وکالت

وکالت در لغت به معنای نیابت است. در لغتنامه دهخدا ذیل واژه وکیل نیابت و جانشینی آمده است. در اصطلاح حقوقی وکالت عقدی است که بین حداقل ۲ نفر منعقد می شود و در آن یک طرف، طرف دیگر را…