مرور رده

آیین دادرسی مدنی

نحوه تنظیم، استعلام و ابطال وکالتنامه رسمی و طرق انحلال وکالت

وکالت در لغت به معنای نیابت است. در لغتنامه دهخدا ذیل واژه وکیل نیابت و جانشینی آمده است. در اصطلاح حقوقی وکالت عقدی است که بین حداقل ۲ نفر منعقد می شود و در آن یک طرف، طرف دیگر را…

تمبر مالیاتی وکلا یعنی چه و محاسبه تمبر مالیاتی وکلا

اصولا هنگامی که شخص خواهان، برای امور خود وکیل می گیرد یکی از هزینه هایی که در دادخواست مطرح میکند تا در صورت بردن دعوی بتواند آن را از خوانده مطالبه کند  هزینه تمبر مالیاتی وکیل…

بررسی صلاحیت شورای حل اختلاف در دعاوی مختلف

قضازدایی و ارجاع پرونده ها به نهادهای مرتبط جهت سازش و یا نهادهایی مانند داوری در نظام‌های پیشرفته حقوقی متداول شد. در ایران نیز به تبعیت از سایر نظام‌ها نهاد شورای حل اختلاف ایجاد…

جهات عذر موجه در امور حقوقی و کیفری در مقررات ایران

حضور در جلسه دادرسی در هردو امر حقوقی یا کیفری امری مهم و تاثیرگذار است همچنان که در تعیین مهلت ها و انواع اعتراض ها به رای و بسیاری موارد دیگر تاثیر می گذارد از این باب قصد داریم…

نیابت قضایی چیست و چه تفاوتی با صلاحیت قضایی دارد؟

طبق مواد 119 تا 122 قانون آیین دادرسی کیفری مقام قضایی می تواند انجام هر یک از اقدامات قضایی را که در محدوده حوزه قضایی شهرستان دیگری ضرورت دارد از مقام قضایی حوزه قضایی شهرستان…