تمبر مالیاتی وکلا یعنی چه و محاسبه تمبر مالیاتی وکلا

اصولا هنگامی که شخص خواهان، برای امور خود وکیل می گیرد یکی از هزینه هایی که در دادخواست مطرح میکند تا در صورت بردن دعوی بتواند آن را از خوانده مطالبه کند  هزینه تمبر مالیاتی وکیل می باشد.

طبق ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم، وکالت نامه وکیل بدون تمبر مالیاتی معتبر نمی باشد. ابتدا باید بیان کرد که تمبر مالیاتی ارتباط مستقیمی با دستمزد وکیل دارد.چنانچه دستمزد وکیل بیشتر از تعرفه باشد وکیل فقط مستحق دستمزد متعارف است اما با توجه به هزینه مرقوم باید تمبر باطل نماید.

محاسبه تمبر مالیاتیایکون وکیل

در صورت محاسبه تمبر مالیاتی وکالتنامه در دو مرحله بدوی و تجدید نظر از فرمول زیر استفاده کنید:

خواسته یا بهای آن X عدد ۰.۰۰۳

ضمن محاسبۀ خواسته یا بهای آن که با تمبر مالیاتی الصاق شده برای هر دو مرحلۀ بدوی و تجدید نظر تناسب داشته باشد از فرمول زیر استفاده کنید:

مبلغ تمبر الصاق شده X عدد ۳۳۳.۳۴

برای محاسبۀ تمبر مالیاتی وکالتنامه برای مرحلۀ بدوی از فرمول زیر استفاده کنید:

خواسته یا بهای آن X عدد ۰.۰۰۱۸

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

تکلیف وکلای دادگستری برای الصاق تمبر

طیق مادۀ ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم در مورد تکلیف وکلای دادگستری برای الطاق تمبر علی الحساب مالیاتی بر روی وکالتنامه:

 وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی ‌وکالت می‌کنند مکلف اند دروکالت نامه‌های خود رقم حق الوکاله‌ها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی‌الحساب  مالیاتی روی ‌وکالت نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند.

 در هر حال مبلغ تمبر حسب ‌مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد:

 • الف ـ در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد حق‌الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله‌.
 • ب ـ در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای ‌خواسته قانوناً لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین‌ حق‌الوکاله به نظر دادگاه است پنج درصد حداقل حق‌الوکاله مقرر در آیین‌نامه حق‌ الوکاله برای هر مرحله‌.
 • ج ـ در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی ‌باشد برطبق مفاد حکم بند( الف) این ماده‌.
 • د ـ در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی ‌غیرقضایی رسیدگی و حل و فصل می‌شود و برای حق‌الوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض ‌توسعه معابرشهرداری و نظایرآنهاتمبر مالیاتی 2

میزان حق‌الوکاله صرفاً از لحاظ ‌مالیاتی به شرح زیر:

تا ده میلیون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال مابه ‌الاختلاف‌، پنج درصد؛ تا سی میلیون (۳۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال مابه‌الاختلاف‌، چهار درصد نسبت به مازاد ده میلیون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال‌. از سی میلیون‌(۳۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال مابه‌الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به ‌مازاد سی میلیون(۳۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال منظور می‌شود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد.

مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتاً در مراجع مذکور در این ‌بند اقدام می‌نمایند (ولو اینکه وکیل دادگستری نباشند) نیز جاری ‌است، جز در مورد کارمندان  مؤدی یا پدر- مادر- برادر- خواهر- پسر- دختر- نواده و همسر مؤدی‌.

تبصره ۱ ـ در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی درهیچ‌ یک از دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر درمورد وکالت‌های مرجوعه از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی ‌و شرکت‌های دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالت نامه نمی‌باشند.ایکون وکیل 2

تبصره ۲ ـ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های ‌دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها مکلف اند از وجوهی که بابت حق‌الوکاله به وکلا پرداخت می‌کنند پنج ‌درصد آن را کسر و بابت علی‌الحساب مالیاتی وکیل ظرف ده روز به ‌اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.

تبصره ۳ ـ در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به ‌وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر جدید روی ‌وکالت نامه مربوط نخواهد بود.

تبصره ۴ ـ در مواردی که دادگاهها حق‌الوکاله یا خسارت‌ حق‌الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که مأخذ ابطال تمبر روی ‌وکالت نامه قرار گرفته است تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاهها مکلف اند میزان مورد حکم قطعی را به اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا مابه‌التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.

 

نحوه باطل کردن تمبر مالیاتی وکلای دادگستری

 1. در صورتی که وکلا بدواً اقدام به طرح دعوا نمایند، می بایست به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه و تمبر خود را همراه دادخواست، شکوائیه یا موضوعات دیگر به صورت الکترونیکی پرداخت نمایند. لازم به ذکر است این شیوه در مورد وکلای کانون وکلای دادگستری مرکز و مشاوران مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه که مرجع صالح رسیدگی آنان در حوزه شهر تهران باشد قابل اجراست.
 1. چنانچه وکلا در حین رسیدگی به هر دلیلی نیاز به ابطال تمبر مالیاتی داشته و سابقه اعلام وکالت در پرونده وجود داشته باشد، با مراجعه به شعبه مذکور و دریافت «شماره دریافت وجه» می توانند از طریق دستگاه های کارتخوان داخل مجتمع یا دفاتر خدمات قضایی اقدام به ابطال تمبر نمایند. لازم به ذکر است شماره دریافت وجه صرفاً توسط شعبه ای که پرونده در آن مطرح است قابل دریافت می باشد.
 1. چنانچه وکلای دادگستری کانون مرکز یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه که نیاز به اعلام وکالت در پرونده های خارج از دادگستری اعم از اجرای اسناد رسمی، سازمان تعزیرات حکومتی یا غیره دارند جهت ابطال تمبر به واحدهای ذیحسابی مجتمع های قضایی مراجعه و اقدام به ابطال تمبر نمایند. در این موارد دفاتر خدمات به هیچ عنوان قادر به ارائه خدمت نمی‌باشند.
 1. در صورتی که وکلای دادگستری کانون مرکز که پرونده ای در مرجع صلاحیت دار خارج از حوزه قضایی شهر تهران داشته باشند بدلیل عدم وجود تمبر کاغذی، بدون ابطال تمبر مالیاتی و با قید این نکته در دادخواست به مرجع صلاحیتدار ارسال شود تا پس از صدور اخطار رفع نقص از طرف شعبه اقدام به رفع نقص نماین

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۴ از ۵
از مجموع ۲ رای
4 نظرات
 1. فاطمه می گوید

  سلام، شخصی وکیل اتفاقی کسی شده که سنا نداره امکان گرفتن سنا هم نداره چون تبعه خارجی هست، اما وکیل سنا داره، حالا اگه پروانه وکالت اتفاقیش صادر شد چطور خودشو به دادگاه معرفی کنه؟ ‌روال اداریش چی هست؟

  1. زینالی می گوید

   سلام: باید براساس ان پروانه وکالت اتفاقی می تواند به دادگاه مثل وکلای دادگستری مراجعه نماید و نسبت به اختیارات تفویض شده اقدام نمایید.

 2. رضا میاح زاده می گوید

  درخواست خلع ید و هزینه تمبر باطل کردن آن چگونه محاسبه میشود .باتشکر از شما

 3. بهنام می گوید

  سلام عرض میکنم
  بنده ۷ ملیون برای وکالت پرداخت کردم،که الان ۵ ملیون تمبر باطل کردن آیا این کار وکیل درست میباشد؟

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند