آدم ربایی چیست و مجازات آن

آدم ‌ربایی و در اصل مخفی کردن اشخاص یکی از جرایمی می باشد که  علیه اشخاص قابل ارتکاب است که شامل دو مصداق می باشد و آن این است که علاوه بر اینکه باعث سلب شدن آزادی و همچنین صدمات بدنی که ممکن است برای مجنی علیه اتفاق بیفتد بیشتر شخصیت معنوی آن را خدشه‌دار می‌کند و مورد تعرض قرار می دهد.

این جرم به صورت خاص تنها یک ماده از قانون مجازات را به خود اختصاص داده است و به صورت عام چند ماده از قانون مجازات را به خود اختصاص داده است.

حق آزادی تن در قانون اساسی

بر طبق اصل ۲۲ قانون اساسی ایران: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

یکی از حقوق اساسی که افراد دارند و برای آنها در قانون اساسی پیش بینی شده است حق آزادی تن می باشد که می توانیم به بارزترین مصداق آن یعنی آزادی‌های شخصی اشاره کنیم.

عنصر تشکیل دهنده جرم آدم ربایی

در ضمن، ماده ۳۲ قانون اساسی بیان می کند هیچ شخصی را نمی توان بدون دلیل دستگیر کرد؛  مگر اینکه برای آن  جرمی در قانون  معین شده باشد بر اساس آنچه که در قانون بیان شده است میتوان افراد را مجرم محسوب کرد.

عنصر تشکیل دهنده جرم آدم ربایی

انتقال دادن چند نفر یا یک نفر به مکان دیگر بدون رضایت شخص را آدم ربایی گویند. آدم ربایی دارای عناصر قانونی و معنوی و مادی می باشد.

عنصر مادی: در عنصر مادی این جرم باید عمل ربودن انجام گیرد و به این معنا می باشد که شخصی را از مکانی به مکان دیگر با استفاده از زور یا تهدید و یا اینکه از طریق حیله،  انتقال می دهند. و این جابجایی بدون رضایت شخص میباشد. این اتفاق را عنصر مادی جرم میگویند‌.

عنصر معنوی: زمانی جرم آدم ربایی اتفاق می‌افتد کرد به اضافه عنصر مادی عنصر معنوی هم شامل آن شود. عنصر معنوی به این معنا می باشد که شخصی که طرف مقابل را می رباید باید قصد و نیت مجرمانه برای انجام دادن این عمل را داشته باشد.

اگر اینگونه نباشد جرم آدم‌ربایی اتفاق نیفتاده است. مانند اینکه شخصی ماشینی را سرقت می نماید که از قضا داخل آن کودکی خوابیده است .

عنصر قانونی: انجام دادن عملی و یا انجام ندادن عملی که در قانون برای آن مجازات در نظر گرفته شده است جرم محسوب می گردد. عنصر قانونی آدم ربایی ماده ۶۲۱ تعزیرات می باشد.

شرایط تحقق جرم آدم ربایی

یکی از اصلی ترین شرایط موجود برای به وجود آمدن جرم آدم ربایی این است که شخص ربوده شده باید رضایت نداشته باشد زیرا برای جرم آدم ربایی شخص ربوده شده نباید برای انجام این کار رضایت داشته باشد اگر شخص ربوده شده از انجام این کار رضایت داشته باشد هیچ گونه جرمی  اتفاق نیفتاده است.


بیشتر بخوانید: نمونه شکوائیه آدم‌ ربایی


به عنوان مثال می‌توان گفت که شخصی با رضایت خودش سوار اتومبیل می گردد و راننده در هنگام مسیر از یک جایی به بعد مسیر را عوض میکند و طرف مقابل را به مکانی برده و او را حبس می کند جرم مورد نظر از آن قسمتی اتفاق می افتد که بدون رضایت شخص مسیر را عوض میکند و به جای دیگر میرود.

مجازات آدم ربایی

قانونگذار شروع کردن به آدم ربایی را جرم میداند.

مجازات آدم رباییهر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط‌ دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس درجه ۴ و در غیر این صورت به حبس درجه ۵ محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی‌ علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا‌ ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد ‌و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم میگردد.

شروع به آدم ربایی

در تبصره ماده ۶۲۱ مجازات شروع به آدم ربایی نیز تعیین شده بود که سه تا پنج سال در نظر گرفته شده بود ولی طبق قانون جدید کاهش مجازات حبس های تعزیری مجازات شروع در تبصره نسخ شد و شروع طبق قواعد عام شروع یعنی ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی عمل می شود.

یعنی مجازات آن حبس درجه پنج یعنی دو تا پنج سال در صورتی که با قصد این کار را انجام داده باشد محکوم می شود و در صورتی که قصد مطالبه وجه و انتقام نداشته یا حیله و عنف هم نباشد.

به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش که عبارت است از:

حبس بیش از شش ماه تا دو سال.

جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه.

شرایطی که باعث تشدید مجازات آدم ربایی می گردد چیست

اگر سن شخصی که ربوده شده از ۱۵ سال کمتر باشد.

ربوده شدن شخص توسط وسایل نقلیه چه موتوری و چه غیر موتوری باشد.

آسیب زدن به فرد ربوده شده چه از نظر جسمی و چه از نظر روحی.

اگر فرد ربوده شده دچار آسیب حیثیتی گردد که این موضوع در مورد زنان و کودکان ربوده شده می‌باشد و اگر غیر از این باشد باید توسط شخص ثابت گردد.

آدم ربایی و جرایم غیر قابل گذشت

آدم ربایی و جرایم غیر قابل گذشت

آدم ربایی از جرایم غیر قابل گذشت می باشد که مقید است به نتیجه و می توان گفت بر اساس بند ۲ ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی این نوع جرم قابل تعلیق است.

در این نوع جرایم اگر شاکی پرونده رضایت دهد چون جرم یکی از جرایم  غیر قابل گذشت می باشد رضایت شاکی در پرونده فقط می تواند میزان و کیفیت جرم را کاهش دهد اگر در این مرحله شاکی پرونده فوت کند حق گذشت و همچنین ادامه پرونده با ورثه شخصی است که فوت کرده است.

سوالات مرتبط

خیر جابجا کردن انسان مرده، آدم ربایی محسوب نمی گردد.

مجازات شلاق در نظر گرفته نمی شود، بین ۵ تا ۱۵ سال حبس می باشد.

مشاوره حقوقی فوری

وکیل تاپ بزرگ ترین و مدرن ترین سامانه آنلاین حقوقی

نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل خوب دارید ؟ بله، تماس فوری خیر

سوال حقوقی خود را مطرح کنید

وکلای متخصص ما در اسرع وقت به شما پاسخ خواهند داد