تعزیرات و مجازات بازدارنده

مجازات بازدارنده مجازاتی است که به منظور رعایت مصالح اجتماعی و حفظ نظم از طرف حکومت بر افراد تحمیل می شود. مانند: شلاق، جزای نقدی، اقامت در محل معین یا منع اقامت در محل معین. در قانون مجازات اسلامی چهار نوع مجازات برای جرایم ارتکابی تعیین شده است.

 • حد
 • قصاص
 • دیه
 • تعزیرات

تعزیر طبق ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی: تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود.

تعزیرات و مجازات بازدارنده

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

موارد موثر در تعیین میزان تعزیر

اصولا نه در قصاص نه در دیه نه در حد، انگیزه ی متهم به هیچ عنوان در نظر گرفته نمی شود. وضعیت ذهنی- روانی او در صورتی که به حد جنون نرسد، ساقط کننده و تخفیف دهنده مجازات نمی باشد ولی باید در پرونده شخصیت او در جرایم مهم نوشته گردد. اما قاضی در تعزیرات به تمام این نکات توجه می کند و با توجه به آن میزان مجازات را تعیین خواهد کرد. .موارد ذیل از جمله نکته هاییست که قاضی هنگام صدور حکم باید به آنها توجه نماید.

 • الف)انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم
 • ب) شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن
 • پ) اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم
 • ت) سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی

بیشتر بخوانید: تخلفات قضات و مجازات قاضی متخلف


شرایط تعزیر

 • مجازاتی تعزیری می باشد که مشمول عنوان حد، قصاص و دیه نگردد.
 • اصل در تعزیر بما یراه حاکم می باشد، یعنی قاضی در این مجازات و مقدار آن اختیار دارد.
 •  اصل دیگر تعزیر باید دون الحد باشد. یعنی میزان شلاق آن از شلاقی که در نتیجه حکم حدی بر بزهکار تحمیل می شود کمتر باشد.
 • تنها مجازاتی که انگیزه و حالات روانی مجرم در میزان محکومیت موثر است؛ تعزیر می باشد.
 • نهاد های تعلیق و تعویق حکم و مجازات جایگزین حبس فقط مختص جرایم تعزیری است.

تعزیرات و مجازات بازدارنده

تعزیر منصوص شرعی و انواع آن

تعزیر به دو قسمت تعزیر منصوص شرعی و غیر منصوص تقسیم می شود.

تعزیرات شرعی تعزیراتی هستند که در شرع نام برده شده اند و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است.

تعزیرات غیر منصوص شرعی تعزیراتی هستند که در شرع اسمی از آنها برده نشده است مانند قاچاق مواد مخدر، کالا و ارز مجازات مزاحمت و…

در قانون مجازات و کتب فقهی به طور دقیق تعزیرات منصوص شرعی احصا نشده است اما نزدیک پنجاه نوع تعزیر منصوص وجود دارد که تنها علامه مجلسی آن را در کتاب خود آورده است که به شرح ذیل است:

 • جماع با همسر خود در روز ماه مبارک رمضان
 • به عقد نکاح درآوردن، کنیز و کلفت خانم بدون اجازه زنی که آزاد است
 • برهنه بودن دو مرد زیر لحاف
 • زن و مرد برهنه زیر لحاف
 • از بین بردن بکارت دختر با انگشت
 • اقرار به زنا یا لواط کمتر از چهار بار
 • بوسیدن پسر
 • دو زن بیگانه زیر لحاف
 • دشنامی که فحش و قذف نباشد و بیشتر کنایه است.مانند اینکه بگوید تو که حرامزاده نیستی
 • گفتن جمله “من تورا باکره نیافتم” توسط شوهر به زن
 • دشنام به طفل یا دیوانه
 • دشنام متقابل دو مرد
 • سحر کافر
 • مصرف مشروب توسط طفل یا دیوانه
 • تعزیرات و مجازات بازدارندهشراب فروشی که شراب را حلال نمی داند
 • طراری
 • گرفتن مال مردم با مدارک ساختگی
 • دادن بنگ و بیهوش کردن توسط مردم
 • استمنا
 • کشتن غلام خود
 • کشتن کافر در امان توسط مملکت اسلامی توسط مسلمان
 • نشستن در مجلس شراب خواری
 • خوردن ماهی با فلس یا سایر اجزا حرام حیوان
 • زنا طفل یا دیوانه
 • وطی با حیوانات
 • ازدواج با دختر برادر همسر یا دختر خواهر همسر
 • جماع در حیض یا نفاس
 • تراشیدن موی سر زن
 • ترک و اصرار بر ترک عبادت واجب
 • انجام فعل حرام بدون جرم انگاری و اصرار بر انجام آن
 • قسم خوردن به وجه الله
 • بول یا غائط در مسجد الحرام یا کعبه
 • سود گرفتن
 • خوردن گوشت حیوان حرام گوشت
 • رفتار ناشایست با مسلمانان هنگام وضو گرفتن
 • گواهی دروغ
 • یافتن مرد و پسری در حجره خلوت که محل تهمت باشد
 • جماع با زن بعد از مرگ
 • فحش دادن کافر در امان یا کودک یا دیوانه یا غلام و کنیز
 • سرزنش مردم به عیب هایی که دارند
 • انجام دادن کار های حدی در زمان و مکان شریف
 • قصه خوانی دروغ
 • فحش دادن به مسلمان توسط کافر ذمی
 • نسبت دادن والد زنا بودن به کسی
 • نسبت دادن عبارت پسر دیوانه به کسی
 • هجو مسلمانان
 • آزار مسلمان به جهت گفتن این جمله “من به مادر تو محتلم شده ام”
 • باردار شدن زن شوهر دار به زنا و سقط جنین خود
 • خواستن زن شوهر دار
 • شراکت غلام و شخص آزاد در کشتن شخص آزاد

تعزیرات و مجازات بازدارنده

درجات مجازات تعزیری

طبق ماده ۱۹، مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود:

درجه ۱

 • حبس بیش از بیست و پنج سال
 • جزای نقدی بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به دو میلیارد و هشتصد میلیون ریال (۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تعدیل شد

 • مصادره کل اموال
 • انحلال شخص حقوقی

درجه ۲

 • حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال
 • جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به یک میلیارد و پانصد میلیون ریال (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تا دو میلیارد و هشتصد میلیون ریال (۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تعدیل شد

درجه ۳

 • حبس بیش از ده تا پانزده سال
 • جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

 جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به یک میلیارد ریال (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تا یک و نیم میلیارد ریال (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تعدیل شد

درجه ۴

 •  حبس بیش از پنج تا ده سال
 • جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

 جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به پانصد میلیون ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تا یک میلیارد ریال (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تعدیل شد

 • انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی

درجه ۵

 • حبس بیش از دو تا پنج سال
 • جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال

 جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به دویست و چهل میلیون ریال (۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰) تا پانصد میلیون ریال(۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعدیل شد

 • محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال
 • ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی
 • ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی

درجه ۶

 • حبس بیش از شش ماه تا دو سال
 • جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به شصت میلیون ریال (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) تا دویست و چهل میلیون ریال(۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰) تعدیل شد

 • شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت
 • محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال
 • انتشار حکم قطعی در رسانه ها
 • ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
 • ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
 • ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

درجه ۷

 • حبس از نود و یک روز تا شش ماه
 • جزای نقدی بیش از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

 جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به سی میلیون ریال (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) تا شصت میلیون ریال (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) تعدیل شد

 • شلاق از یازده تا سی ضربه
 • محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه

درجه ٨

 • حبس تا سه ماه
 • جزای نقدی تا ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به سی میلیون ریال(۳۰.۰۰۰.۰۰۰) تعدیل شد

 • شلاق تا ده ضربه

تعزیرات و مجازات بازدارنده

استثنائات در خصوص تعزیرات منصوص شرعی

در قانون مجازات یک سری نهاد وجود دارد مانند نهاد تعلیق مجازات که فقط مختص تعزیرات هستند.اما منظور از این تعزیرات نیز تعزیرات منصوص شرعی نیست و تعزیرات مشخص شده در شرع از این مبحث خارجند.موارد ذیل از این دسته اند:

 • در صلاحیت شخصی فعال(جرم ارتکابی توسط اتباع ایرانی در خارج از کشور) اگر متهم جرم تعزیری انجام داده باشد و در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده باشد، در صورتی که در ایران یافت شود و به ایران اعاده گردد مطابق قانون ایران محاکمه می شود اما شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی شود بدین معنی که در صورت انجام جرمی که تعزیرات منصوص شرعیست چنانچه در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه شده باشد؛ باز هم طبق قانون ایران قابل محاکمه و مجازات می باشد
 • در صلاحیت شخصی منفعل (جرم علیه ایرانی توسط غیر ایرانی) نیز اگر متهم در جرائم موجب تعزیر، در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد. همچنین رفتار ارتکابی در جرائم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد هم شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی شود.
 • محاسبه بازداشت قبلی در حکم
 • حکم معافیت از کیفر
 • تعویق صدور حکم
 • صدور حکم معافیت از کیفر
 • تعلیق اجرای مجازات
 • تخفیف مجازات تا نصف حداقل
 • تعویق یا تعلیق تمام جرائم تعزیری نوجوانان

نتیجه گیری

تعزیر مجازاتی است که نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود. تنها مجازاتی که در آن حالات و وضعیت روانی متهم لحاظ می شود و باعث تخفیف مجازات است تعزیرات است

نهاد های تعلیق و تعویق و آزادی مشروط و جایگزین حبس هم صرفا در حبس های تعزیری اعمال می شود.

سوالات متداول

تعزیر منصوص شرعی چیست؟

یک سری جرائم هستند که در شرع برای آنها تعزیر درنظرگرفته شده است و در قانون مجازات به آن اشاره نشده است.

میزان جزای نقدی تغییر پیدا کرده است؟

طبق مصوبه ی هیات وزیران جزاهای نقدی ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی در تمام درجات تعزیری، تغییر پیدا کرده است و افزایش یافته.

در مجازات هایی که حداقل و حداکثر دارد؛ قاضی چگونه حکم می دهد؟

طبق قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری، باید به مجازات حداقل حکم دهد ولی اگر به بیش از حداقل حکم کرد باید علت این تشدید را هم ذکر کند وگرنه مجازات انتظامی می گردد

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای
13 نظرات
 1. علی می گوید

  سلام
  بنده فروش فوق الآده سایپا مهرماه ثبت نام کردم و اسمم درآمد
  اخبار و تلویزیوناعلام کردن زمان تحویل خودرو حدددددداوقر ۳ماه هست!! ینی خییییلی طول بکشه ۳ماه میشه! چرا با گذشت ۲هفته از زمان مقرر هنوز خبری از تحویل خودرو نیس و میگن مدارک ارائه نشده!؟ من کجا شکایت کنم از این بی قانونی و بازی کثیفی که راه انداختن

 2. رضا می گوید

  چطوری میشه از سایپا شکایت کرد و به حق رسید
  مهم است که به حق برسیم

 3. علی نوشه می گوید

  سلام من در طرح فروش فوری سایپا اواخر مهرماه موفق به ثبت نام خودرو پادرا شدم ودر تاریخ ۹۹/۸/۶تمام مبلغ خواسته شده روپرداخت کردم خودرو طبق قرارداد سایپا باید سه ماهه تحویل میشد که میسشد نهایتا۹۹/۱۱/۶ولی متاسفانه نتنها تحویل نشد بلکه بعد ازگذشت موعد مقرراعلام شد خودرو به دلیل یورو۴بودن پلاک نمی شه وتصمیم گرفته شده یک مدل پایین تر ۸۸پلاک بشه وخودرو تحویل بشه اینطوری خودرو یک مدل افت داشت وچهاردرصد شرکت به عنوان خسارت افت مدل پرداخ میکرد ولی باز هم سال به پایان رسیدوخودرو تحویل داده نشد تکلیف چیه کجا باید شکایت کنم مگه شرکت سایپا خبرنداشته ازابتدایه سال۹۹خودروهای یورو ۵ فقط پلاک میشن حالا خودرو اگر هم تحویل داده بشه دو مدل افت داره ومن مشتری فقط میتونستم برای همکاری باشرکت افت یک ساله رو قبول کنم نه دوسال آیا میتونم درخواست خودرو جایگزین توسط شرکت سایپارو داشته باشم لطفا راهنمایی بفرمایید

 4. دورقی می گوید

  سلام اینجانب یک سال قبل نیمی از قیمت آن زمان کوییک آر را پرداخت کردم لذا در خواست دارم الان فقط نیمی از پول باقی مانده را دریافت کنید چرا که به مدت یکسال در ساخت خودرو نیمی از قیمت ماشین در آن زمان را به ودیعه گذاشتم

 5. لطفی می گوید

  سلام
  میشه بفرمایید چطور میشه از شرکت سایپا به سازمان تعزیرات شکایت کرد؟

 6. رعیت می گوید

  سلام
  خودرویی در نمایندگی سایپا شهرستان کلاله ثبت نام کردم،زمانی که ماشین تحویل نمایندگی شد بدون اطلاع بنده،خودرو تحویل شخصی شده که برای من ثبت نام اینترنتی کرده.
  برای گرفتن خودرو به نمایندگی حسن بابایی در کلاله رفتم ولی بمن ندادن خودرویی که بنامم بود رو،و از بنده شکایت الزام به سند کردن بدون هیچ وکالت یا نوشته ای داشته باشن،
  درگیر شکایات قضایی هستم ولی سوالم اینه چطور میشه ماشینی که بنامم هست و اجازه فروش به کسی ندادم رو ازم شکایت الزام به سند کنن؟!
  موندم واقعا چرا هرکسی به نوعی دنبال خلاف کاری هست و صدای ما به جایی نمیرسه
  لطفا بگید چکار کنم😔

 7. میرتوحید می گوید

  سلام دو ماهه ماشینو با ۱۵ روز تاخیر دریافت کردم و بقیه پول ما را به علت افت مدل و نداشتن جک و ضبط صوت نمیدن به کی بگیم دردمونو

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:میتوانیدخسارت تاخیردراجرای تعهدرا ازدادگاه درخواست نمایید.

 8. حسین می گوید

  سلام از شرکت سایپا کجا شکلیت کنیم؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: دادگاه عمومی محل اقامتگاه شرکت سایپا.

 9. میترا ایروانی می گوید

  سلام. چطور میتونم از سایپا بابت عدم انجام به موقع تعهدشون برای تحویل خودرو شکایت کنم.

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام
   شما می توانید با توجه به شرایط پیش آمده هم از لحاظ کیفری هم از طریق بخش تعزیرات و سازمان بازرسی کل کشور پیگیری های لازم را صورت بدهید. جهت دریافت راهنمایی های بیشتر از وکلای متخصص ما در این زمینه کمک بگیرید. موفق و موید باشید.

 10. پریسا می گوید

  سلام – من از کسانی هستم که به دلیل داشتن عرق ملی و حمایت از تولید ملی اقدام به پیش خرید خودروی شاهین سایپا در خرداد ۱۴۰۰ نمودم و هم اکنون با افزایش قیمت از ۲۶۰ به ۳۴۰ توسط سایپا روبرو شده ام حال سایپا فقط انصراف را تنها راه مشخص کرده که ۳ ماه طول می کشد که پول بنده برگردد چه طور می شود از سایپا شکایت نمود

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند