شرایط و قانون شراکت در مغازه + نمونه قرارداد شراکت در مغازه

شراکت در مغازه از انواع مرسوم شراکت در جامعه محسوب می شود. گاهی شخص به تنهایی نمی تواند کسب و کاری را راه اندازی کند یا در صورت توانایی مالی و داشتن تخصص زمان کافی برای پرداختن به این امور را ندارد.

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

در حالتی هم به تنهایی توانایی مالی ندارد و می خواهد با شریک و جمع شدن سرمایه هر دو کارشان را شروع کند. در کل کار شراکت ممکن است به چند شکل باشد.

برای مثال یک نفر تخصص دارد و یک نفر سرمایه و عکس این قضیه یا این که فرد به دنبال سرمایه ای برای تکمیل سرمایه فعلی باشد و به فکر شراکت در مغازه بیفتد.

شراکت در مغازه مطابق قانون

در قانون شراکت اینگونه تعریف شده است که چند نفر سرمایه خود را را روی هم می ریزند و با آن به کسب و کار بپردازند برای کسب سود. از مصادیق این امر قرار داد شراکت در مغازه است.

شراکت مدنی و بحث شرکت در مواد قانون مدنی بررسی شده است اما باید دقت کرد اگر افراد به فعالیت های تجاری بپردازند تاجر محسوب می شوند.

یکی از فعالیت های تاجر خرید یا یا تحصیل به قصد فروش است به نظر می رسد اگر مغازه دار میزان در آمد وی از کسبه جز بیشتر باشد تاجر محسوب می شود اگر چه قرارداد مشارکت مدنی در بین آنان بسته شود.

برای آن که شرکا حقوق خود را بیشتر بشناسند ولی در صورتی که بحث پرداخت دینی از ایشان به میان آید دادگاه در صورت احراز امر آنان را مشمول قواعد ورشکستگی قرار می دهد.

یعنی برای مثال از آنان ادعای اعسار پذیرفته نمی شود البته باید در این امر و موضوع فعالیت آنان دقت کرد.

شراکت در مغازه

قرارداد شراکت در مغازه

قرارداد شراکت در مغازهنمونه قرار داد های شراکت در مغازه اندازه تکلیف هر یک از شرکا را بررسی می کند.

به عبارتی هر یک تعهدی در مقابل طرف مقابل دارد.

برای مثال اگر یکی از شرکا تعهد دارد که بخشی از سرمایه را تامین کند طرف مقابل هم طبیعتا متعهد است در مواعد معین از سود مغازه مبلغی را طبق توافق قبلی به وی بپردازد.

و این تعهدات مشخص می کند که میزان مشارکت و میزان سهم و میزان سود هر فرد از این شراکت به چه میزان است.

لذا برای شراکت در هر موضوعی باید قرارداد مخصوص و مبتنی بر آن شراکت بین طرفین تنظیم شود تا اینکه حقوق هم دیگر را بشناسند و طبق این توافق صورت گرفته حقی از کسی ضایع نشود.

مشارکت مدنی خصوصی

اگر قرارداد به شکلی باشد که یک نفر فقط سرمایه بیاورد و یک نفر کار بیاورد نوعی مشارکت مدنی خصوصی است به این صورت که شما مغازه را آورده قرار می دهید و طرف مقابل کار خودش را مثل شراکت مغازه بین دو نفر، یا اینکه مثلا شخصی ملکی دارد و آن را می دهد که در آن یک مرکز سلامت راه اندازی کنند.

در این موارد شخص می توانست که اجاره بدهد اما نمی خواهد تابه اجاره باشد و قصد دارد که از عواید و سود مغازه و مرکز سلامت سودی هم نصیب وی بشود.

مشارکت مدنی خصوصی

در تنظیم قرارداد شراکت مغازه چه مواردی رعایت شود

۱- ابتدائا لازم است که موضوع مشارکت که در اینجا شراکت در مغازه مد نظر است به دقت تعیین شود و اینکه نحوه مشارکت هر فرد چگونه است هم باید تعیین شود.

برای مثال تعیین شود که شریک الف چه تعهدی دارد و قرار است چه کاری را انجام دهد و شریک دیگر باید چه کاری را انجام دهد.

آیا از تخصص وی استفاده می شود یا خیر از سرمایه وی استفاده می شود به قول گفتنی مثلا مشخص شود کار از چه کسی است و پول و سرمایه از چه کسی است، ممکن است هر دو نفر شریک یا اگر بیشتر باشند هم کار کنند و هم سرمایه بیاورند.

۲- مورد دیگر اینکه باید مشخصات طرفیت و شرکا در متن قرارداد مشخص شود طبق مدارک شناسایی آنان.

۳- همانطور که در مورد اول هم اشاره شد باید مشخص شود هر کسی چه چیزی آورده است در واقع به اصطلاح حقوق تجارت “آورده” هریک از شرکا چه چیزی است. ممکن است بک نفر پول نقد بیاورد، شخص دیگر کار و تخصص خود را بیاورد با اینکه برای مثال مکان مغازه را وی به عنوان آورده تقدیم کند.

۴- در قرارداد شراکت باید مشخص شود در سر ماه برای مثال یا هر موعدی که طرفین مشخص می کنند. اولا نحوه سود بری چگونه است یعنی میزان سود هر کسی چه مقدار است و اینکه نحوه پرداخت این سود چگونه است.

البته یک مغازه فقط سود نمی دهد ممکن است ضرر و زیان هم بدهد طرفین باید درباره زیان هم حرف های خود را بزنند و در قرارداد ذکر کنند.

نکته در اینکه این مغازه ممکن است هزینه هایی داشته باشد مثل هزینه های جاری و مصرفی مثل مالیات، مبلغ برق و گاز و… این موارد هم باید مشخص شود.

۵- اگر طرفین در نظر دارند که این شراکت در مغازه برای یک مدت معین باشد مثلا برای یکسال باشد باید مدت آن را تعیین کنند.

زیرا از آن پس و انقضای مدت، شرکت فسخ و منفسخ تلقی می شود به صورت خود به خود لذا لازم است مدت به صورت دقیق مشخص شود.

در کل قرارداد باید کامل و واضح باشد و نحوه به کار بردن کلمات به شکلی باشد که امکان برداشت های متفاوت در آن نشود.

باید دقت کرد که اگر قرارداد در چند صفحه نوشته شده است تمام آن صفحات بعداز مطالعه دقیق امضا شود در واقع تا زمانی که یک قرارداد یا سند به امضای طرفین نرسد هیچ اعتباری ندارد.


بیشتر بخوانید: فسخ قرارداد کار از طرف کارگر و کارفرما


تنظیم قرارداد شراکت مغازه

در شراکت مغازه اگر شریک فوت شود تکلیف چیست؟

شراکت مدنی عقدی جایز است به این معنا که طرفین هر زمان خواستند می توانند آن را فسخ کنند.

برای اینکه طرفین از این حکم سو استفاده نکنند می توانند ضمن قرارداد شرط کنند که طرفین حق فسخ را به علت جایز بودن نداشته باشند.

یکی دیگر از خصایص جایز بودن شراکت این است که با فوت یکی از طرفین شراکت از لحظه فوت منحل می شود.

مگر ابن که ورثه فرد همگی حاضر باشند پس از ادای دیون متوفی این شراکت را ادامه دهند. که دوباره می توانند این شراکت را با فرد فراهم کنند.

مواردی که در شراکت مغازه نیاز به انجام است

برای اینکه شما اجازه داشتن مغازه و کسب و کار داشته باشید ابتدائا لازم است که مجوز کسب در این زمینه را دریافت کنید.

بدون دریافت پروانه و مجوز کسب کار شما غیر قانونی خواهد بود.

 • پروانه کسب یا جواز کسب مغازه: پروانه یا مجوزی است که به واحد صنفی اعطا می شود واحد صنفی همین فرد حقیقی یا حقوقی است که می خواهد کسب و کار کند.
 • کمک گرفتن از وکیل یا کارشناس: اگر که شراکت در امر مهمی است و می خواهید همه چیز به صورت مرتب و دقیق باشد لازم است که از تخصص وکیل یا کارشناس بهره بجویید. زیرا امور حقوقی در هر حالت دارای پیچیدگی های خاص خود است.

شراکت مغازه

نمونه قرار داد مشارکت

همانطور که گفتیم شراکت در کسب و کار مصادیق مختلف دارد که یکی از آن ها شراکت در مغازه است.

دیگر مواردی که می توان به آن اشاره کرد به صورت تمثیلی عبارت اند از:

 • قرارداد شراکت یا مشارکت در فست فود.
 • قرارداد شراکت در آرایشگاه.
 • قرارداد شراکت در فروشگاه گوشی.
 • قرارداد شراکت در رستوران.
 • قرارداد شراکت در کافی نت.

و موارد فراوان دیگر، در اینجا نمونه قرارداد مربوط به مغازه را قرار می دهیم.

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : شراکت نامه

طرفین شراکت نامه آقایان ………………… فرزند…………….. به شماره ملی ………. می باشد و آقای فرزند …………. به شماره ملی ……………………..این قرارداد با حضور طرفین و با اشد رضایت و رغبت صحت مزاج و هوشیاری کامل در تاریخ……. / ……. /…….. لغایت ……. / ……. /…….. به مدت ………. سال منعقد به شرح ذیل گردید:

بر اساس این توافق شراکت آقای ……………. یک باب مغازه ………………………………………………. که به مالکیت سرقفلی آقای ……………………………. می باشد اجاره کرده و سرمایه خود که اقلام پوشاک و کفش مردانه می باشد را در اختیار طرفین قرار می دهد و وظیفه پرداخت کرایه مغازه و تهیه اجناس و اقلام مغازه را به اندازه نیاز فروش را دارا می باشد و آقای …………………………… وظیفه فروشندگی و رسیدگی به امور مغازه را به عهده می گیرد.

درصد سود از مغازه به این صورت است که کلیه هزینه های مربوط به مغازه به صورت شراکت کسر می شود و مانده سود خالص تقسیم بر ۳ می شود و یک سهم از ۳ سهم به آقای ………………… در پایان هر ماه پرداخت می گردد.

نکته :

 • کرایه مغازه و مخارج پاساژ به عهده ……………………. می باشد.
 • پول برق و آب و گاز و تلفن و هزینه شارژ و نگهبانی به صورت شراکت طرفین است.
 • این قرارداد در صورت توافق طرفین قابل تمدید می باشد و در هر صورتی که هر کدام از طرفین قرارداد بخواهند بعد از اتمام قرارداد از ادامه یا انصراف قرارداد تصمیم گیری نمایند منوط به این است که ۳ ماه پیش از اتمام قرارداد تصمیم خود را به طرف مقابل قرارداد اعلام نمایند. یعنی این قرارداد قبل از پایان

 ۱ سال شمسی قابل فسخ نیست در غیر اینصورت هر کدام از طرفین باید خسارات متحمل شده را پرداخت و رضایت طرفین را حاصل نمایند.

این قرارداد در دو نسخه تنظیم گردیده و هر کدام دارای حکم واحدی است.

امضاء : …..  امضاء : …..

شهود ….. شهود ….. شهود …..

نتیجه گیری

قرارداد شراکت مدنی یا در حالتی مشارکت مدنی خصوصی حالتی از شراکت است که مصادیق مختلف دارد که یکی از این مصادیق قرارداد شراکت مغازه است که در اینجا به بیان نکاتی از آن پرداختیم.

اشاره کردیم که در قرار داد لازم است صراحت وجود داشته باشد و اینکه تمام تعهدات و تکالیف طرفین به دقت ثبت شود در قرارداد.

نحوه سود و زیان و نحوه پرداخت مصارف جاری و هزینه های مغازه هم لازم است درج شود.

اگر طرفین می خواهند حق فسخی که قانون به آنان داده است را از بین ببرند باید ضمن همان عقد یا عقد دیگری شرط کنند که کسی حق ندارد عقد شراکت را به هم بزند.

سوالات متداول

خیر نیازی به این امر نیست و سند عادی امضا شده بین طرفین هم اگر با شهود و شاهد گرفتن باشد تا حد زیادی قابلیت اثبات دارد.

طرفین می توانند اختلافاتی را که بعدا به وجود می آید را در قرارداد شرط کنند که به دادگاه نرود و مثلا به داوری برود نزد فلان اشخاص یا اینکه اصلا دادگاه، شخص معینی را مشخص کنند که حل اختلافات به آنجا رود.

در این جا شراکت از بین می رود و فرد باید مطالبات طرف مقابل را به ورثه بدهد چون که مشارکت عقدی جایز است و با فوت و جنون و سفیه شدن یکی از طرفین از بین می رود.

8 نظرات
 1. مهدی می گوید

  باسلام و عرض ادب بنده شراکتی مغازه گرفتیم ۲ دانگ بنده و ۴ دانگ شریکم اگر امکانش هست راهنماییم کنین که چطوری باید سود این مغازه بین ما تقسیم بشود و در ضمن شریکم میگه که چون من ۴ دانگ هستم و در عوضش کار کردنش با شماست آیا واقعا حق با شریکم هست یا راه حل دیگه ای هم هست لطفاً راهنماییم کنین با تشکر

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام سود به نسبت سهم بایستی پرداخت شود مگرتوافق کنید

 2. محمد بیکدلو می گوید

  با سلام.من وشریکم به یک نانوایی شریک هستیم.سم من دو دانگ وشریکم چهار دانگ.سوال من این است که ما برای تهیه مواد اولیه ودیگر مخارج این نانوا به صورت نصف به نصف هزینه کنیم یا هرکس به مقدار سهم خود .؟در ضمن سود ماهیانه چهار به دو تقسیم میشود ام هزینه ها به صورت مساوی نصف …نصف

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:موضوع شما توافقی است درصورت اختلاف به نسبت سهم میباشد.

 3. فیض الهی می گوید

  با عرض سلام و خسته نباشید. اینجانب یک باب مغازه سرقفلی دارم ، آیا اگر قرارداد مشارکت بنویسم ، مالک اصلی ساختمان می تواند بنده را تخلیه کند؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:اگرمشارکت درمالکیت سرقفلی باشد بله می تواند تخلیه نماید.

 4. جواد می گوید

  سلام خسته نباشید، بنده یه مشارکت در فروشگاه گل با شریکم دارم، سرمایه اولیه بنده تامین کردم و کار با ایشان می باشد. قرار شد سود بصورت مساوی تقسیم شود. سوال من اینه که سرمایه در انتهای شراکت چجوری تقسیم میشه و چجوری تو قرارداد نوشته بشه؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:شما قرار داد مضاربه باید تنطیم نمایید.

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند

9 − پنج =