شرایط و قانون شراکت در مغازه + نمونه قرارداد شراکت در مغازه

شراکت در مغازه از انواع مرسوم شراکت در جامعه محسوب می شود. گاهی شخص به تنهایی نمی تواند کسب و کاری را راه اندازی کند یا در صورت توانایی مالی و داشتن تخصص زمان کافی برای پرداختن به این امور را ندارد.

در حالتی هم به تنهایی توانایی مالی ندارد و می خواهد با شریک و جمع شدن سرمایه هر دو کارشان را شروع کند. در کل کار شراکت ممکن است به چند شکل باشد.

برای مثال یک نفر تخصص دارد و یک نفر سرمایه و عکس این قضیه یا این که فرد به دنبال سرمایه ای برای تکمیل سرمایه فعلی باشد و به فکر شراکت در مغازه بیفتد.

شراکت در مغازه مطابق قانون

در قانون شراکت اینگونه تعریف شده است که چند نفر سرمایه خود را را روی هم می ریزند و با آن به کسب و کار بپردازند برای کسب سود. از مصادیق این امر قرار داد شراکت در مغازه است.

شراکت مدنی و بحث شرکت در مواد قانون مدنی بررسی شده است اما باید دقت کرد اگر افراد به فعالیت های تجاری بپردازند تاجر محسوب می شوند.

یکی از فعالیت های تاجر خرید یا یا تحصیل به قصد فروش است به نظر می رسد اگر مغازه دار میزان در آمد وی از کسبه جز بیشتر باشد تاجر محسوب می شود اگر چه قرارداد مشارکت مدنی در بین آنان بسته شود.

برای آن که شرکا حقوق خود را بیشتر بشناسند ولی در صورتی که بحث پرداخت دینی از ایشان به میان آید دادگاه در صورت احراز امر آنان را مشمول قواعد ورشکستگی قرار می دهد.

یعنی برای مثال از آنان ادعای اعسار پذیرفته نمی شود البته باید در این امر و موضوع فعالیت آنان دقت کرد.

شراکت در مغازه

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

قرارداد شراکت در مغازه

قرارداد شراکت در مغازهنمونه قرار داد های شراکت در مغازه اندازه تکلیف هر یک از شرکا را بررسی می کند.

به عبارتی هر یک تعهدی در مقابل طرف مقابل دارد.

برای مثال اگر یکی از شرکا تعهد دارد که بخشی از سرمایه را تامین کند طرف مقابل هم طبیعتا متعهد است در مواعد معین از سود مغازه مبلغی را طبق توافق قبلی به وی بپردازد.

و این تعهدات مشخص می کند که میزان مشارکت و میزان سهم و میزان سود هر فرد از این شراکت به چه میزان است.

لذا برای شراکت در هر موضوعی باید قرارداد مخصوص و مبتنی بر آن شراکت بین طرفین تنظیم شود تا اینکه حقوق هم دیگر را بشناسند و طبق این توافق صورت گرفته حقی از کسی ضایع نشود.

مشارکت مدنی خصوصی

اگر قرارداد به شکلی باشد که یک نفر فقط سرمایه بیاورد و یک نفر کار بیاورد نوعی مشارکت مدنی خصوصی است به این صورت که شما مغازه را آورده قرار می دهید و طرف مقابل کار خودش را مثل شراکت مغازه بین دو نفر، یا اینکه مثلا شخصی ملکی دارد و آن را می دهد که در آن یک مرکز سلامت راه اندازی کنند.

در این موارد شخص می توانست که اجاره بدهد اما نمی خواهد تابه اجاره باشد و قصد دارد که از عواید و سود مغازه و مرکز سلامت سودی هم نصیب وی بشود.

مشارکت مدنی خصوصی

در تنظیم قرارداد شراکت مغازه چه مواردی رعایت شود

۱- ابتدائا لازم است که موضوع مشارکت که در اینجا شراکت در مغازه مد نظر است به دقت تعیین شود و اینکه نحوه مشارکت هر فرد چگونه است هم باید تعیین شود.

برای مثال تعیین شود که شریک الف چه تعهدی دارد و قرار است چه کاری را انجام دهد و شریک دیگر باید چه کاری را انجام دهد.

آیا از تخصص وی استفاده می شود یا خیر از سرمایه وی استفاده می شود به قول گفتنی مثلا مشخص شود کار از چه کسی است و پول و سرمایه از چه کسی است، ممکن است هر دو نفر شریک یا اگر بیشتر باشند هم کار کنند و هم سرمایه بیاورند.

۲- مورد دیگر اینکه باید مشخصات طرفیت و شرکا در متن قرارداد مشخص شود طبق مدارک شناسایی آنان.

۳- همانطور که در مورد اول هم اشاره شد باید مشخص شود هر کسی چه چیزی آورده است در واقع به اصطلاح حقوق تجارت “آورده” هریک از شرکا چه چیزی است. ممکن است بک نفر پول نقد بیاورد، شخص دیگر کار و تخصص خود را بیاورد با اینکه برای مثال مکان مغازه را وی به عنوان آورده تقدیم کند.

۴- در قرارداد شراکت باید مشخص شود در سر ماه برای مثال یا هر موعدی که طرفین مشخص می کنند. اولا نحوه سود بری چگونه است یعنی میزان سود هر کسی چه مقدار است و اینکه نحوه پرداخت این سود چگونه است.

البته یک مغازه فقط سود نمی دهد ممکن است ضرر و زیان هم بدهد طرفین باید درباره زیان هم حرف های خود را بزنند و در قرارداد ذکر کنند.

نکته در اینکه این مغازه ممکن است هزینه هایی داشته باشد مثل هزینه های جاری و مصرفی مثل مالیات، مبلغ برق و گاز و… این موارد هم باید مشخص شود.

۵- اگر طرفین در نظر دارند که این شراکت در مغازه برای یک مدت معین باشد مثلا برای یکسال باشد باید مدت آن را تعیین کنند.

زیرا از آن پس و انقضای مدت، شرکت فسخ و منفسخ تلقی می شود به صورت خود به خود لذا لازم است مدت به صورت دقیق مشخص شود.

در کل قرارداد باید کامل و واضح باشد و نحوه به کار بردن کلمات به شکلی باشد که امکان برداشت های متفاوت در آن نشود.

باید دقت کرد که اگر قرارداد در چند صفحه نوشته شده است تمام آن صفحات بعداز مطالعه دقیق امضا شود در واقع تا زمانی که یک قرارداد یا سند به امضای طرفین نرسد هیچ اعتباری ندارد.


بیشتر بخوانید: فسخ قرارداد کار از طرف کارگر و کارفرما


تنظیم قرارداد شراکت مغازه

در شراکت مغازه اگر شریک فوت شود تکلیف چیست؟

شراکت مدنی عقدی جایز است به این معنا که طرفین هر زمان خواستند می توانند آن را فسخ کنند.

برای اینکه طرفین از این حکم سو استفاده نکنند می توانند ضمن قرارداد شرط کنند که طرفین حق فسخ را به علت جایز بودن نداشته باشند.

یکی دیگر از خصایص جایز بودن شراکت این است که با فوت یکی از طرفین شراکت از لحظه فوت منحل می شود.

مگر ابن که ورثه فرد همگی حاضر باشند پس از ادای دیون متوفی این شراکت را ادامه دهند. که دوباره می توانند این شراکت را با فرد فراهم کنند.

مواردی که در شراکت مغازه نیاز به انجام است

برای اینکه شما اجازه داشتن مغازه و کسب و کار داشته باشید ابتدائا لازم است که مجوز کسب در این زمینه را دریافت کنید.

بدون دریافت پروانه و مجوز کسب کار شما غیر قانونی خواهد بود.

 • پروانه کسب یا جواز کسب مغازه: پروانه یا مجوزی است که به واحد صنفی اعطا می شود واحد صنفی همین فرد حقیقی یا حقوقی است که می خواهد کسب و کار کند.
 • کمک گرفتن از وکیل یا کارشناس: اگر که شراکت در امر مهمی است و می خواهید همه چیز به صورت مرتب و دقیق باشد لازم است که از تخصص وکیل یا کارشناس بهره بجویید. زیرا امور حقوقی در هر حالت دارای پیچیدگی های خاص خود است.

شراکت مغازه

نمونه قرار داد مشارکت

همانطور که گفتیم شراکت در کسب و کار مصادیق مختلف دارد که یکی از آن ها شراکت در مغازه است.

دیگر مواردی که می توان به آن اشاره کرد به صورت تمثیلی عبارت اند از:

 • قرارداد شراکت یا مشارکت در فست فود.
 • قرارداد شراکت در آرایشگاه.
 • قرارداد شراکت در فروشگاه گوشی.
 • قرارداد شراکت در رستوران.
 • قرارداد شراکت در کافی نت.

و موارد فراوان دیگر، در اینجا نمونه قرارداد مربوط به مغازه را قرار می دهیم.

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : شراکت نامه

طرفین شراکت نامه آقایان ………………… فرزند…………….. به شماره ملی ………. می باشد و آقای فرزند …………. به شماره ملی ……………………..این قرارداد با حضور طرفین و با اشد رضایت و رغبت صحت مزاج و هوشیاری کامل در تاریخ……. / ……. /…….. لغایت ……. / ……. /…….. به مدت ………. سال منعقد به شرح ذیل گردید:

بر اساس این توافق شراکت آقای ……………. یک باب مغازه ………………………………………………. که به مالکیت سرقفلی آقای ……………………………. می باشد اجاره کرده و سرمایه خود که اقلام پوشاک و کفش مردانه می باشد را در اختیار طرفین قرار می دهد و وظیفه پرداخت کرایه مغازه و تهیه اجناس و اقلام مغازه را به اندازه نیاز فروش را دارا می باشد و آقای …………………………… وظیفه فروشندگی و رسیدگی به امور مغازه را به عهده می گیرد.

درصد سود از مغازه به این صورت است که کلیه هزینه های مربوط به مغازه به صورت شراکت کسر می شود و مانده سود خالص تقسیم بر ۳ می شود و یک سهم از ۳ سهم به آقای ………………… در پایان هر ماه پرداخت می گردد.

نکته :

 • کرایه مغازه و مخارج پاساژ به عهده ……………………. می باشد.
 • پول برق و آب و گاز و تلفن و هزینه شارژ و نگهبانی به صورت شراکت طرفین است.
 • این قرارداد در صورت توافق طرفین قابل تمدید می باشد و در هر صورتی که هر کدام از طرفین قرارداد بخواهند بعد از اتمام قرارداد از ادامه یا انصراف قرارداد تصمیم گیری نمایند منوط به این است که ۳ ماه پیش از اتمام قرارداد تصمیم خود را به طرف مقابل قرارداد اعلام نمایند. یعنی این قرارداد قبل از پایان

 ۱ سال شمسی قابل فسخ نیست در غیر اینصورت هر کدام از طرفین باید خسارات متحمل شده را پرداخت و رضایت طرفین را حاصل نمایند.

این قرارداد در دو نسخه تنظیم گردیده و هر کدام دارای حکم واحدی است.

امضاء : …..  امضاء : …..

شهود ….. شهود ….. شهود …..

نتیجه گیری

قرارداد شراکت مدنی یا در حالتی مشارکت مدنی خصوصی حالتی از شراکت است که مصادیق مختلف دارد که یکی از این مصادیق قرارداد شراکت مغازه است که در اینجا به بیان نکاتی از آن پرداختیم.

اشاره کردیم که در قرار داد لازم است صراحت وجود داشته باشد و اینکه تمام تعهدات و تکالیف طرفین به دقت ثبت شود در قرارداد.

نحوه سود و زیان و نحوه پرداخت مصارف جاری و هزینه های مغازه هم لازم است درج شود.

اگر طرفین می خواهند حق فسخی که قانون به آنان داده است را از بین ببرند باید ضمن همان عقد یا عقد دیگری شرط کنند که کسی حق ندارد عقد شراکت را به هم بزند.

سوالات متداول

خیر نیازی به این امر نیست و سند عادی امضا شده بین طرفین هم اگر با شهود و شاهد گرفتن باشد تا حد زیادی قابلیت اثبات دارد.

طرفین می توانند اختلافاتی را که بعدا به وجود می آید را در قرارداد شرط کنند که به دادگاه نرود و مثلا به داوری برود نزد فلان اشخاص یا اینکه اصلا دادگاه، شخص معینی را مشخص کنند که حل اختلافات به آنجا رود.

در این جا شراکت از بین می رود و فرد باید مطالبات طرف مقابل را به ورثه بدهد چون که مشارکت عقدی جایز است و با فوت و جنون و سفیه شدن یکی از طرفین از بین می رود.

3.6/5 - (5 امتیاز)
46 نظرات
 1. مهدی می گوید

  باسلام و عرض ادب بنده شراکتی مغازه گرفتیم ۲ دانگ بنده و ۴ دانگ شریکم اگر امکانش هست راهنماییم کنین که چطوری باید سود این مغازه بین ما تقسیم بشود و در ضمن شریکم میگه که چون من ۴ دانگ هستم و در عوضش کار کردنش با شماست آیا واقعا حق با شریکم هست یا راه حل دیگه ای هم هست لطفاً راهنماییم کنین با تشکر

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام سود به نسبت سهم بایستی پرداخت شود مگرتوافق کنید

 2. محمد بیکدلو می گوید

  با سلام.من وشریکم به یک نانوایی شریک هستیم.سم من دو دانگ وشریکم چهار دانگ.سوال من این است که ما برای تهیه مواد اولیه ودیگر مخارج این نانوا به صورت نصف به نصف هزینه کنیم یا هرکس به مقدار سهم خود .؟در ضمن سود ماهیانه چهار به دو تقسیم میشود ام هزینه ها به صورت مساوی نصف …نصف

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:موضوع شما توافقی است درصورت اختلاف به نسبت سهم میباشد.

 3. فیض الهی می گوید

  با عرض سلام و خسته نباشید. اینجانب یک باب مغازه سرقفلی دارم ، آیا اگر قرارداد مشارکت بنویسم ، مالک اصلی ساختمان می تواند بنده را تخلیه کند؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:اگرمشارکت درمالکیت سرقفلی باشد بله می تواند تخلیه نماید.

 4. جواد می گوید

  سلام خسته نباشید، بنده یه مشارکت در فروشگاه گل با شریکم دارم، سرمایه اولیه بنده تامین کردم و کار با ایشان می باشد. قرار شد سود بصورت مساوی تقسیم شود. سوال من اینه که سرمایه در انتهای شراکت چجوری تقسیم میشه و چجوری تو قرارداد نوشته بشه؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:شما قرار داد مضاربه باید تنطیم نمایید.

 5. امیر محمدی می گوید

  با سلام بنده خودم دو سال است یه مغازه باز کردم که لوازم یدکی هست و مشتری دارم و اعتبار حالا میخوام یه شریک داشته باشم که فقط به اندازه سرمایه من میخواد سرمایه بیاره تجربه کاری نداره من چجوری باید با ایشون قرارداد ببندم ایا باید درصدی باهاش حساب کنم یا چیزی اضافه تر از سرمایه بهم بده ممنون میشم راهنماییم کنید.

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: می توانید از طریق سامانه با تماس تلفنی جهت تنظیم قرارداد مورد نظر شما اقدام نمایید.

 6. وحید نجفی می گوید

  با سلام عرض ادب
  من صاحب یک مغازه هستم و قصد دارم فروشگاه مواد غذایی راه اندازی کنم و نصف سرمایه اجناس مغازه را دارم و به دلیل اینکه یکنفری هستم قصد دارم شریک انتخاب کنم،
  درصد سود شراکت باید چطور باشه ؟
  لطفا راهنمایی کنید
  باشکر
  وحید نجفی

  1. بهزاد زینالی می گوید

   باسلام
   ضمن قرارداد می توانید جهت نحوه و تقسیم سود تصمیم بگیرید.

  2. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: این امر کاملا یک قراردادتوافقی می باشد.

 7. فاطمه می گوید

  سلام من وبرادرم باهمدیگه شریکی یک مغازه عکاسی دایرکردیم که وسایل مغازه راباهم نصف نصف سرمایه گذاشتیم وخریدیم ولی برادرم کاربلدنیست ومن تمام کاروبلدم ومجوز هم به نام من هست ولی برادرمم قراره تومغازه باشه وکارکنه حالا سوداین کاربایدچجوری تقسیم بشه ؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام
   جهت شراکت در هر موضوعی باید قرارداد مخصوص و مبتنی بر آن شراکت بین طرفین تنظیم شود تا اینکه حقوق هم دیگر را بشناسند و طبق این توافق صورت گرفته حقی از کسی ضایع نشود. این تعهدات مشخص می کند که میزان مشارکت، میزان سهم و میزان سود هر فرد از این شراکت به چه میزان است. در این قرارداد سود و زیان و نحوه پرداخت مصارف جاری و هزینه های مغازه درج می شود. شما می توانید اطلاعات دقیق در خصوص این قرارداد را از طریق راهنمایی های وکلای متخصص ما در این زمینه کسب نمایید. موفق و موید باشید.

 8. ابراهیم می گوید

  سلام وقت بخیر بنده مغازه صنایع دستی داشتم. ولی بخاطر روزهای اول کرونا مجبور شدم مغازه رو جمع کنم بعد مدتی یه سری از اجناس که مونده بود رو با توافق قبلی بردم مغازه دوستم باهاش توافق کردم که جنسای بنده رو بفروشه سودش رو ۴۰ درصد به من بده ۶۰ درصد خودش برداره. اوایل من مغازه نمی‌رفتم حال خودمم توی مغازه هستم. ولی بیشتر فروش با دوستم هست. حال میگه باید کرایه رو نصف، نصف پرداخت کنیم. قبلا من کرایه پرداخت نمی کردم بعد اصلا سرمایه من اندازه سرمایه دوستم نیست کمتره تا بحال از دوستم بابت فروش اجناس چیزی نگرفتم. خودم خواستم تا سرمایم تو مغازه بیشتر بشه. حال موندم جه جوری باهم توافق کنیم که هر از این بابت راضی باشیم ممنون میشم بنده رو راهنمایی کنید.

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: اگر توافق بر پرداخت اجاره بها نداشته باشید و فقط بابت این اجناس نمی تواند شمارا اجبار به پرداخت نماید.

 9. رحیمی می گوید

  سلام
  من با فردی در خرید یک باب مغازه شریک شدم به صورت سه دانگ سه دانگ منتها شریکم قرار سرمایه از خودش و کار هم از خودش باشد
  تقسیم سود و زیان به چه صورتی می باشد

  1. بهزاد زینالی می گوید

   باسلام
   به صورت توافقی صورت می پذیرد. جهت کسب اطلاعات حقوقی دقیق تر با شماره ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰ تماس حاصل فرمائید. موفق و موید باشید.

 10. محمد رضا می گوید

  سلام خسته نباشید.
  مغازه شراکتی از من و پدرم هست.
  اجناس و شارژ ماهانه از سمت پدرم هست بنده تجربه فروشندگی دارم
  و تنهایی مغازه به من سپرده شده است برای شراکت به صورت منصافانه به چه صورت هست؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   باسلام
   برای شراکت در هر موضوعی باید قرارداد مخصوص و مبتنی بر آن شراکت بین طرفین تنظیم شود تا اینکه حقوق هم دیگر را بشناسند و طبق این توافق صورت گرفته حقی از کسی ضایع نشود. با شماره ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰ تماس حاصل فرمائید تا وکلای متخصص در زمینه قرارداد شراکت در مغازه شما را راهنمایی نمایند. موفق باشید.

 11. هر می گوید

  سلام و عرض ادب،،، در قرار داد مغازه آهنگری شریکم اسم شرکت آورده ولی شرکتی ثبت نشده،،،تمام بندها به نفع خودشه و از دل قرارداد هیچ گونه شراکتی بیرون نمیاد،،، مثلا تو بند ۷ نوشته که طرف اول هر وقت بخواهد می‌تواند قرار داد را یکطرفه فسخ کند،،،،، تو بند ۱۰ نوشته طرف اول قرارداد به هر دلیل قصد داشته باشد شراکت با طرف دوم را برهم زند،،، طرف اول موظف است مغازه را به طرف دوم واگذار نماید،،،، تو بند ۴ نوشته طرف اول به هر عنوان میتواندقرارداد را یکطرفه فسخ نماید و طرف دوم باید وسایل مغازه را به قیمت روز بردارد،،،، بعد اومده تو بند ۶ نوشته اگر طرفین قراردادبخواهندبه تعهدات خود عمل ننمایند و بدون تو افق هم به فسخ قرار داد عمل کنند باید خسارت طرف مقابل را روزانه تا ۵ سال پرداخت نمایند و تو بند ۸ که بنده عامل ونیروی فیزیکی هستم خسارت بنده از ناحیه طرف اول که سرمایه گذاره مورد تایید قرار گرفته،،،، ولی متاسفانه بعد از دوماه شراکت به دلیل عدم تعهد از طرف شریکم به دلیل شکایت واهی و تهمت به بنده عقیم ماند و تو قاضی شکایتشو رد کرد و من تبرعه شدم،،، دوباره از قرار داد فهمیدم سرم کلاه گذاشته و قرارداد برپایه تدلیس هست و بندها همش متناقضه و چون اسم شرکت تو مغازه آورده باید ثبت شرکت میکرده،که بنده سه تا اظهارنامه فرستادم برای تعیین قطعی و خسارتی که از طریق همین خسارت یکطرفه بمن زده و ایشون هیچ توجه ایی نکردن،،، شریکم میخواد وسایل مغازه رو بندازه گردن من آیا قرار داد ۵ ساله این اجاره رو میده؟؟؟؟؟ دوما من چطور میتونم این قرار داد بر پایه تدلیس و باطله هم بی اثرش کنم و هم وجه الالتزام خسارتمو بخاطر ۷ ماه بیکاری و تهمتی که بهم تو شراکت زده رو بگیرم،،،،، ممنون میشم راهنمایی بفرماییدذ

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: می توانید از طریق دادگاه ابطال این قرارداد را درخواست نمایید و اعمال مغرضانه این فرد را نیز در قرارداد مشهود می باشدرا برای دادگاه ارائه نمایید.

 12. فخرالدین بایزیدی می گوید

  سلام وقتتون بخیر من وبرادرم باهم مغازه ی پوشاک داریم وباهم شریک هستیم میزان درآمدمون وخرجمون مشخص نیست وخرجمون روفقط تویک دفتریاداشت میکنیم وبقیه فروشم ن روفقط جنس می‌خریم آیا راهی برای جدا کردن درآمد ماهیانه وجود داره

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: باید خودتان با توافق هم دخل و خرج خودتان را محاسبه نمایید.

 13. محمد می گوید

  سلام من با کسی شراکت کار بستم در فروش قطعات یدکی ایشان مغازه و یه سرمایه اولیه اوردحدود ۱۵۰ میلیون و من تخصص در فروش به صورت ۷۰ درصد ایشان و ۳۰ درصد من بعد از ۲ سال سرمایه مغازه بهچند برابر شده و ایشان یه طرفه میخواد تموم کنه شراکت رو ایا بجز درصدی که به من تعلق میگیره سود سررمایه که هم اکنون درون مغازه هست و با فروش بدست امده نه از حساب ایشان به من تعلق میگیره یا نه

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: شما بایدبا وکیل متخصص مشاوره نمایید۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰

 14. هدا می گوید

  سلام، من و سه نفر دیگر ب صوورت مساوی سرمایه ایی گذاشتیم و مغازه ایژ دایر کردیم دو نفر از شرکا غیر سرمایه کار هو میکنند ب این صورت ک جنس هایی ک خریدیم را میفروشند حال حقوق ماهیانه میخواهند، حال سوال من این است حقوقشان از سود مغازه پرداخت میشود و به چه صورت؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:باید با وکیل مشاوره نمایید۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰

 15. ایلیا می گوید

  سلام بنده با یک نفری میخواهم شراکت کنم که مغازه از ایشان هست ومیگه اجاره رو نمیگیرم بجاش شما برداشت نکنی بابت زحمت کشی و ایشان دخل و تصرفی در مدیریت نداشته باشه و نیان
  چطور قرار دادی بنویسم که فردا به مشکل نخورم

 16. ایلیا می گوید

  سلام بنده با کسی میخواهم شراکت کنم مغازه از ایشان و آورده نقدی مساوی
  فقط ایشان بجای مدیریت بنده اجاره مغازه رو از من نگیرند به شرطی که من هم برداشتی بخاطر مدیریت و امدن به مغاز نداشته باشم به معنی دیگه تمام دخل و تصرف مغازه با بنده باشه و ایشان هیچ گونه دخالتی نداشته باشه
  چطور قراردادی تنظیم کنم که به مشکل نخورم ممنون

 17. ایلیا می گوید

  سلام بنده با کسی میخواهم شراکت کنم مغازه از ایشان و آورده نقدی مساوی
  فقط ایشان بجای مدیریت بنده اجاره مغازه رو از من نگیرند به شرطی که من هم برداشتی بخاطر مدیریت و امدن به مغاز نداشته باشم به معنی دیگه تمام دخل و تصرف مغازه با بنده باشه و ایشان هیچ گونه دخالتی نداشته باشه

 18. میثم می گوید

  سلام و احترام
  آیا قرارداد مشارکت پدر و فرزند در خصوص مغازه، معاف از مالیات است؟ و این که در صورتی که پدر و فرزند می خواهند در یک مغازه فعالیت نمایند چه به صورت اجاره یا مشارکت، آیا حالتی وجود دارد که از مالیات معاف شوند؟
  تشکر

  1. زینالی می گوید

   سلام: باید مالیات بر اجاره پرداخت شود و اگر قرارداد مشارکت نیز داشته باشید باز باید اظهارنامه مالیاتی پر کنید

 19. فراهانی می گوید

  سلام پدرم سه دانگ مغازه سرقفلی را به من فروخته است پدرم فوت کرده من هم سه دانگ مغازه را دارم هم جز وراث هستم بقیه وراث اجازه باز کردن مغازه را به من نمی‌دهند من می‌توانم از طریق قانونی اقدام کنم یا اینکه مغازه را باز کنم آنها چکار می‌توانند بکنند

  1. زینالی می گوید

   سلام: اگر پدرتان بشما فروخته دیگر این مغازه ها جز ارث پدر نیست ولی برای اینکه بتوانید سند بزنید باید از طریق انحصار وراثت دادخواست الزانم به تنظیم سند رسمی بدهید به دادگاه

 20. حمید می گوید

  سلام خسته نباشید من با شخصی مغازه ایی اجاره کرده ایم سرمایه من بیشتر است و سهم بیشتری میبرم حالا بعد دو سال شریکم امده میگوید چون تو سود بیشتری میبری کرایه بیشتری هم باید بدهی خواستم نظر شما را بدانم.

  1. زینالی می گوید

   سلام: خیر هزینه ها باید به طور یکسان باشد مگر اینکه بتوانید اقدام به تغییر و یا توافق داشته باشید

 21. مینا می گوید

  سلام ووقت بخیر
  دونفر برای شراکت در یک مغازه خشکبار مبلغ ۲۰میلیون سرمایه گذاشتن و توقرارداد قید کردن سود وزیان برابر تقسیم بشه و بعد از ۶ماه شراکت بهم خورده و اجناس مغازه بین ۲شریک تقسیم شده و حالا یه شریک طرح دعوای استرداد ودیعه مبلغ ۲۰میلیون سرمایه اولیه کرده.مگه میشه اون ۲۰میلیون اولیه که آورده واسه شراکت پس بگیره؟

  1. زینالی می گوید

   سلام: اگر پس بگیره باید از شراکت خارج شود و نمی تواند سر خود این کار بکند

 22. مینا می گوید

  درسوال قبلی منظور این بود که این دونفر که هر کدام سرمایه ۲۰میلیون آوردن بعد ۶ماه به مشکل خوردن و اجناس مغازه رو فی مابین خودشان تقسیم کردند و شراکت به پایان رسیده اما الان یکی از شرکا درخواست ۲۰میلیونی که اول واسه شراکت خواسته رو کرده و طرح دعوا کرده.
  سوال اینجاست که مگه میشه وقتی واسه شراکت مبلغی میذاری و سود واجناس مغازه رو بعد اتمام شراکت تقسیم میکنی دوباره یکی ازشرکا درخواست مبلغ سرمایه اولیه که واسه شراکت اورده رو بده؟

  1. زینالی می گوید

   سلام: اگر در تقسیم سود و سرمایه شرکت ضرری به یکی از شرکا وارد شود می تواند تقسیم را به هم بزند.

 23. کتایون می گوید

  سلام وقت بخیر.در شراکت یک مغازه سرمایه از من کار از دوطرف هست.چجوری باید درصد بندی کنم برای پرداخت حقوق

  1. زینالی می گوید

   سلام: باید از طریق وکیل اقدام نمایید

 24. پرویز می گوید

  در مغازه ای که سرقفلی هست،وقانونی نباید آن‌را اجاره داد،شراکت در مغازه منع قانونی ندارد.؟و مالیات درصورت شراکت مغازه به چه نحوی پرداخت می شود؟

  1. زینالی می گوید

   سلام: مالیات در صورت شراکت باید به میزان سهم باشد

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند

5 × 4 =