همه چیز در مورد استعفای وکیل – نمونه متن استعفای وکیل در پرونده

در وکالت ممکن است وکیل از سمت خود استعفا دهد که استعفای وی بدیهی است که آثاری دارد در این مقاله به بررسی آثاری که از استعفای وکیل بر موکل بار می شود و آثاری که بر دادگاه تحمیل می شود را بررسی خواهیم کرد.

و به بررسی این موضوع می پردازیم که آیا وکیل به طور کلی می تواند در هر لحظه که اراده کند استعفای خودش را تقدیم کند و آیا واقعا شرایط خاصی را می طلبد.

  • و این که اگر وی استعفا دهد به جهت ضرر موکل خویش باز هم می توان گفت که او حق چنین کاری را داشته و قانون مربوط کار او را بدون ضمانت اجرایی گذاشته و یا خیر، مسائلی را مطرح کرده است؟

در این مقاله قصد بررسی به این مسائل را خواهیم داشت.

وکالت عقدی جایز

وکالت عقدی جایز است و وکیل و موکل (منظور از موکل کسی است که وکیل گرفته است) هر وقت که بخواهند می توانند قرارداد را فسخ کنند و نیازی نیست که هر کدامشان دلیل و توجیهی ارایه بدهند.

اما در خصوص وکیل این مسئله را باید در نظر گرفت که وی موظف به حفظ حقوق موکل و اصول دادرسی است، به ویژه که از وکیل دادگستری انتظار می رود که به بهترین نحو حقوق موکلش را حفظ کند نه این که خودش سبب ضرر او شود پس در جایی که استعفا می دهد به نوعی این کار را انجام دهد که موکل از استعفای او ضرری نبیند.

از طرفی وی مکلف است که با دادگاه هم همکاری کند و روند رسیدگی به پرونده را ساده کند نه این که وی مشکل ساز بوده و یا جریان رسیدگی را با تاخیر روبرو سازد، چون ممکن است با استعفای نابجای وکیل زحمت هایی برای دادگاه و موکل ایجاد شود.

وکالت عقدی جایز

استعفای وکیل

استعفای وکیل ممکن است قبل از تشکیل جلسه دادرسی باشد در این صورت واضح است که سمت نمایندگی وی از بین می رود.

پس او نمی تواند از جانب موکل اقدامی انجام دهد که در عین حال با قراردادی که با موکل داشته، موکل به وی اعتماد کرده وی تصورش بر این بوده که وکیل از من دفاع می کند که با این تفکر خودش اقدام به دفاع نمی کند که در این جا ممکن است با عدم اطلاع رسانی به وی حق او زایل شود چرا که در دادگاه حاضر نشده و از خود دفاع نکرده است.


بیشتر بخوانید: چگونه وکیل خود را از وکالت عزل کنیم به انضمام مواد قانونی


وظیفه وکیل در خصوص اعلام استعفا

علاوه بر این وکیل تکلیف دارد مراتب استعفای خویش را به موکل اطلاع دهد مکلف به اطلاع رسانی به دادگاه نیز می باشد چرا که در برخی موارد دفتر دادگاه ملزم است که مراتب را به وکیل ابلاغ نماید که با از بین رفتن رابطه او با موکل دیگر دلیلی بر ابلاغ به وی نیست.

اما چون وی اطلاع نداده دادگاه تصور می کند ابلاغ را انجام داده و موکل هم که خیال می کند وکیل از وی دفاع به عمل می آورد در این حالت حق دفاع در دادگاه موکل از بین می رود.

چرا که با اطلاع دادن وکیل به موکل، دادگاه موکل را احظار می کند که شخصا یا توسط وکیل جدید، دادرسی را تعقیب نماید و دادرسی تا مراجعه موکل یا معرفی وکیل جدید، حداکثر یک ماه متوقف می گردد.

وظیفه وکیل در خصوص اعلام استعفا

ضمانت اجرا عدم اطلاع استعفا وکیل به موکل

ضمانت اجرای عدم اطلاع رسانی می تواند مسئولیت مدنی وکیل یا مسئولیت انتظامی او و یا هر دو مسئولیت را در بر بگیرد.

منظور از مسئولیت انتظامی وکیل که در لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مطرح شده است که با عدم اطلاع از استعفای خود به موکل و دادگاه و یا وقتی اطلاع دهد که موکل مجال کافی برای تعیین وکیل دیگر برای معرفی به دادگاه نداشته باشد که به مجازات درجه ۴ و کاهش صلاحیت یعنی کسی که وکیل پایه یک است به دو تنزل پیدا می کند

کسی که دو است به کار آموزی و کارآموز به تعلیق پروانه او به مدت مشخصی از سه ماه تا سه سال منجر می شود.

عدم اطلاع استعفا به موکل ممکن است سبب مسئولیت مدنی برای وکیل شود به این شکل که او به تکلیف قانونی خودش عمل ننموده که این عدم انجام تکلیف تقصیر محسوب می شود که تقصیر هم یکی از مبانی مسئولیت مدنی می باشد.

به این عبارت که در اثر تقصیر شخصی به دیگری ضرری وارد شود، شخص مقصر مسئول جبران خسارت می باشد.

پس در جایی که وکیل اطلاع ندهد استعفای خودش را، موکل مرتکب تقصیر شده و مسئول جبران خسارت وارده می باشد.

آثار استعفای وکیل به دادگاه

آثار اعلام استعفا به دادگاه این است که دادگاه در هر صورت وظیفه خواهد داشت مراتب را به موکل اخطار دهد و تا معرفی وکیل جدید، حداکثر به مدت یک ماه دادرسی را متوقف نماید اگر چه این توقیف نمی تواند سبب تجدید جلسه باشد.

به عبارت دیگر استعفای وکیل قبل از تشکیل جلسه دادرسی دادگاه مراتب را به موکل اخطار می دهد به دلیل زوال سمت وکیل او را از مداخله در دادرسی منع خواهد کرد.

به این معنا که وکیل با استعفا دوباره نمی تواند بیاید ادعا کند که دوباره رسیدگی می کنم بلکه این بار دادگاه او را منع می کند و در صورتی که جلسه دادگاه و وقت رسیدگی آن تعیین نشده باشد وقت رسیدگی را به وکیل جدید و یا موکل ابلاغ می نماید.

حال فرضی را در نظر می گیریم که وقت دادرسی به وکیل ابلاغ شده است و سپس او استعفا داده است در این حالت مجددا دادگاه مراتب را برای موکل جهت حفظ حقوق وی حتی اگر ساعت و تاریخ جلسه تغییر نکرده باشد ابلاغ می کند و اگر در شرایطی این ابلاغ مجدد را انجام ندهد جلسه رسیدگی باید تجدید شود.

در حالتی که حتی با ابلاغ باز هم موکل به جلسه رسیدگی نمی رسد جلسه برگزار خواهد شد و در صورت زیان وکیلی که در انجام وظیفه خود کوتاهی کرده موظف است.

یکی از آثار عدم اطلاع به موکل تغییر مبدا مهلت تجدید نظر و یا فرجام است، چنانچه اگر در زمان ابلاغ به وکیل موکل از استعفا بی اطلاع باشد، مبدا مهلت پس از اثبات عدم آگاهی (یعنی موکل اثبات کند که هیچ اطلاعی از استعفای وکیلش نداشته است) از زمان اطلاع محسوب خواهد شد و وکیل دارای مسئولیت نیز خواهد بود اما موکل از استعفا در زمان ابلاغ به وکیل مطلع باشد، مبدا مهلت تجدید نظر همان ابلاغ به وکیل خواهد بود.

استعفای وکیل به دادگاه

اختیارات وکیل بعد از استعفا

برای حفظ حقوق موکل اختیارات استثنایی برای وکیل پیش بینی شده است از سویی دادخواست تجدید نظر و فرجام خواهی وکیل مستعفی قبول خواهد شد، هر چند وکیل مستعفی قصد ادامه وکالت در دعوی مورد نظر را ندارد، اما برای حفظ حقوق دادرسی موکل (حق شکایت وی نسبت به رای) برای پیشگیری از مسئولیت مدنی و انتظامی خود در اثر استعفای نابهنگام، انجام اقدامات حداقلی را لازم بداند و با این که استعفا داده است.

اقدام به تقدیم دادخواست شکایت بنماید (هرچند دادخواست ناقص باشد) تا فرصت شکایت وی منقضی نگردد و این عبارت را باید در نظر گرفت که وی حق اقدامات بیشتری را در این مراحل را ندارد.

حال اگر دادخواست وی ناقص بود برای رفع نقص دیگر به وکیل موردی را ابلاغ نمی کنیم و موکل باید نقص را رفع کرده زیرا وکیل نه تنها خودش با استعفا، اراده اش را اعلام کرده که رغبتی به دفاع از موکل را ندارد، بلکه دادگاه هم با استعفای او، وکیل را دیگر ذی سمت نمی داند و وکیل حق اقدامی ندارد.

و در جایی که وی دادخواست ناقصی را تحویل داده است و سپس استعفا داده در این حالت می تواند دادخواست را تکمیل نماید اگرچه وی استعفا داده است و سمتی ندارد.

چون حداقل کاری که در وکالت باید می شد تقدیم یک دادخواست کامل بوده است حال این امر اجرا نشده باشد می تواند آن را کامل اجرا کرده و دادگاه این اختیار را به وی داده است.

دادگاه صالح به رسیدگی

اگر چه در طول مقاله با این مبحث اشاره مستقیم نشده است، اما به سادگی می شود فهمید که دادگاه صالح به رسیدگی به استعفای وکیل همان دادگاهی است که دعوا و پرونده موکل در آن مطرح می باشد و وکیل استعفای خودش را تحت یک درخواستی مکتوب به دادگاه اعلام می دارد به این مضمون که با سلام در خصوص پرونده کلاسه… مطروحه در آن شعبه محترم؛ که وقت رسیدگی آن به این جانب به تاریخ… ابلاغ شده است، استعفای خویش را اعلام می دارم مستدعی است که در این خصوص تصمیم مبذول را مطرح فرمایید.

اختیارات وکیل

نتیجه گیری

در این نوشته به بررسی استعفای وکیل پرداختیم و متوجه شدیم که استعفای وی دارای آثاری می باشد از جمله توقیف دادرسی تا رفع مانع و بعد از آن حتی اگر خود وکیل خواهان ادامه وکالت برای موکلش باشد دیگر حقی ندارد، اگر چه در دو مورد برای حفظ حقوق موکل می تواند در دادگاه اقدام کند یک مورد تقدیم دادخواست برای اعتراض به رای بود و دیگری در جایی که دادخواستش ناقص باشد و بخواهد آن را کامل کند چون حداقل وظیفه ای که دارد این است که تنها کاری را که برای موکل کرده کامل انجام داده باشد.

و در آخر به این موضوع رسیدیم که مرجعی که وکیل باید استعفایش را اطلاع بدهد همان دادگاهی است که دعوی در آن جریان دارد و عدم اطلاع ممکن است متضمن مسئولیت مدنی و یا مسئولیت انتظامی برای او باشد.

سوالات متداول 

بله دارد ولی ممکن است برای مسئولیت به بار بیاید همانطور که در نوشته گفتیم.

دادگاه صالح همان دادگاهی است که پرونده موکلی که وی قصد استعفای از آن را دارد در آن دادگاه در جریان می باشد.

ابلاغ های دادگاه بعد از استعفا دیگر به او نمی شود و موکل و یا وکیل جدید وی مرجع ابلاغات دادگاه می شوند.

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند