نرخ دیه از سال ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۱

طبق قوانین هر کشور و همچنین قوانین شرعی اسلام، دیه یا خون بها غرامت مالی است که در ازای آسیب و ضرر مادی یا جسمی مثل صدمه رساندن یا نقص عضو و یا کشتن انسان دیگری به عنوان مجازات باید پرداخت شود. شکایت برای دیه از طریق دادسرا و دادگاه کیفری صورت می گیرد. حکم پرداخت دیه مستلزم درخواست مجنی علیه(آسیب دیده) یا اولیای دم و افرادی که دیه را به ارث می برند است. در خصوص مقابله با آسیب های جسمی، پرداخت دیه و ارش مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است. ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی در تعریف دیه می‌گوید: «دیه مقدار مالِ معینی است و در شرع مقدس به سبب جنایات غیرعمدی بر نَفس، عضو یا منفعت یا جنایات عمدی در مواردی که به هر جهت قصاص ندارد، مقرر شده‌ است.»

طریقه محاسبه دیه

میزان دیه در دین اسلام برای مرد و زن متفاوت است، اکثر فقها بر نصف بودن دیه زن بر مرد اتفاق نظر دارند. در ایران دیه بر مبنای قانون مجازات اسلامی به قتل یا جرح غیر عمدی تعلق می‌گیرد و در صورت عمد هم اگر ولی دم یا مجنی علیه (آسیب دیده)از قصاص بگذرد و راضی به دریافت دیه شود قصاص تبدیل به دیه می‌شود. پرداخت دیه بر عهدهٔ فرد مقصر است و اگر وی فوت نموده باشد از ماترک(اموال به جای مانده از شخصی که فوت شده است) وی پرداخت می‌شود. موارد تغلیظ دیه(مواردی که مطابق قانون دیه افزایش می یابد مثل قتل در ماه حرام) موضوع ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی از سوی دادگاه در حکم قید و توسط اجرای احکام محاسبه و وصول می‌شود.

ارش و دیه

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

ارش چیست؟

مطابق ماده ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی ارش دیه غیر مقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه بر اساس نوع و کیفیت جراحت و تاثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می‌کند.

انواع دیه

دیه مطابق قانون مجازات اسلامی بر چند نوع تقسیم میشود:

دیه قتل: دیه ای معادل یک دیه کامل دارد. نرخ دیه هر سال توسط قوه قضاییه تعیین می شود.

دیه اعضای بدن: در صورتی که از یک عضو تنها یک عدد در بدن انسان وجود داشته باشد، از بین بردن آن دیه کامل دارد و در صورتی که از یک عضو دو عدد موجود باشد، از بین بردن یکی از آنها نصف دیه کامل و از بین بردن هر دوی آنها دیه کامل دارد.

دیه منافع اعضاء: در صورتی که شخصی مرتکب جنایتی بر دیگری شود که به موجب آن فرد برخی از حواس خود را از دست بدهد، باید دیه منافع آن عضو را بپردازد . ( به عبارت دیگر منفعتی که از برخی از اعضا حاصل می شود مثلا منفعت شنیدن توسط گوش مختل شود اما خود گوش آسیبی نبیند ) . مطابق قانون مجازات اسلامی، دیه منافع شامل مواردی همچون دیه عقل، دیه شنوایی، دیه بینایی، دیه بویایی و دیه صوت و گویایی است .

دیه جراحات: در صورتی که شخص مرتکب جنایتی بر دیگری شود و به موجب آن جراحتی به وجود آید باید دیه جراحات وارده بپردازد که به نسبت میزان جراحت وارد شده و بنا به تشخیص پزشکی قانونی مقدار آن مشخص خواهد شد. مانند خراش، کبودی، تورم و … که مصادیق آن در مواد ۷۰۱ الی ۷۰۷ قانون مجازات اسلامی مشخص شده اند.


بیشتر بخوانید: دیه شکستگی بینی و مسائل مرتبط


مهلت زمانی پرداخت دیه

 • دیه‌ قتل عمد باید در ظرف یک سال پرداخت شود.
 • دیه‌ قتل شبیه عمد ظرف دو سال محکوم باید دیه را بپردازد.
 • در خطای محض این مهلت به سه سال افزایش می‌یابد.

نرخ دیه از گذشته تاکنون

نرخ دیه از گذشته تاکنون

دهه هفتاد

سال قیمت ریالی دیه در ماه‌های عادی قیمت ریالی دیه در ماه‌های حرام
۱۳۷۹ ۶۴/۰۰۰/۰۰۰ ۸۵/۳۳۳/۳۳۳
۱۳۷۸ ۶۱/۰۰۰/۰۰۰  ۸۱/۱۳۳/۱۳۳
۱۳۷۷ ۵۶/۰۰۰/۰۰۰ ۷۴/۶۶۶/۶۶۷
۱۳۷۶ ۴۸/۰۰۰/۰۰۰ ۶۴/۰۰۰/۰۰۰
۱۳۷۵ ۴۱/۷۵۰/۰۰۰ ۵۵/۶۶۶/۶۶۷
۱۳۷۴ ۳۶/۰۰۰/۰۰۰  ۴۸/۰۰۰/۰۰۰
۱۳۷۳ ۳۳/۷۰۰/۰۰۰ ۴۴/۹۳۳/۳۳۳
۱۳۷۲ ۲۷/۵۰۰/۰۰۰ ۳۶/۶۶۶/۶۶۶
۱۳۷۱ ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ ۲۹/۳۳۳/۳۳۳
۱۳۷۰ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ۲۶/۶۶۶/۶۶۶

 

دهه هشتاد

سال قیمت ریالی دیه در ماه‌های عادی قیمت ریالی دیه در ماه‌های حرام
۱۳۸۹ ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۳۸۸ ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ۵۳۳/۳۳۳/۳۳۳
۱۳۸۷ ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ۵۳۳/۳۳۳/۳۳۳
۱۳۸۶ ۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ۴۶۶/۶۶۶/۶۶۶
۱۳۸۵  ۲۶۲/۵۰۰/۰۰۰ ۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۳۸۴ ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ۳۳۳/۳۳۳/۳۳۳
۱۳۸۳ ۲۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ۲۹۳/۳۳۳/۳۳۳
۱۳۸۲ ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۳۸۱ ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۳۸۰ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ۱۳۳/۳۳۳/۳۳۳

دهه نود

سال قیمت ریالی دیه در ماه‌های عادی قیمت ریالی دیه در ماه‌های حرام
۱۳۹۸ ۲/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ۳/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۳۹۷  ۲/۳۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ۳/۰۸۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۳۹۶  ۲/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰  ۲/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۳۹۵ ۱/۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ۲/۵۳۳/۳۳۳/۳۳۳
۱۳۹۴  ۱/۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ۲/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۳۹۳ ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۳۹۲ ۱/۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ۱/۵۲۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۳۹۱ ۹۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱/۲۶۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۳۹۰  ۶۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰

درصدهای دیه سال ۱۴۰۱

مبنای محاسبه برای تعیین دیه نقص عضو، دیه ماه های عادی است و درصدی از مبلغ ۶۰۰میلیون تومان به شرح زیر خواهد بود:

 • یک درصد دیه سال۱۴۰۱: ۶۰۰۰۰۰ تومان
 • دو درصد دیه سال ۱۴۰۱: ۱۲۰۰۰۰۰۰ تومان
 • سه درصد دیه سال ۱۴۰۱: ۱۸۰۰۰۰۰۰ تومان
 • چهار درصد دیه سال ۱۴۰۱: ۲۴۰۰۰۰۰۰ تومان
 • پنج درصد دیه سال ۱۴۰۱: ۳۰۰۰۰۰۰۰ تومان
 • ده درصد دیه سال ۱۴۰۱: ۶۰۰۰۰۰۰۰ تومان
 • بیست درصد دیه سال ۱۴۰۱: ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ تومان
 • پنجاه درصد دیه سال ۱۴۰۱: ۳۰۰۰۰۰۰۰۰تومان
۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۴ از ۵
از مجموع ۴ رای
18 نظرات
 1. طاهره امیرابادی زاده می گوید

  باسلام ،من برای برداشتن رحم مورد عمل جراحی قرار گرفتم وپزشک اشتباها دو تخمدان من را خارج کرده وقصور پزشکی در هیات ۷نفره تایید شده ایا ۲۴درصد دیه انسان منصفانه است؟

 2. منتظری می گوید

  با سلام ‌و تبرک سال جدید من درسال ۹۸ در دادگاه ۳۵ درصد دیه محکم شدم با حکم اعسار که بیست ملیون نقد بدهم و ماهیانه ۲ میلیون بدهم که تا کنون پرداخت کردم و حکم دادکاه که قابل اعتراض بود طرف های من اعتراض نکردن و بیست روز آن تمام شد و حکم قطعی شد حالا می خواهم سوال کنم با افزایش دیه درسال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ ایا من باید اضافه شدن دیه پرداخت کنم لطف کنید راهنمایی کنید

 3. Ebrahim می گوید

  سلام
  در پرونده تامین خواسته علیه اینجانب خواهان مبلغ ۴۵ میلیون تومان از شهریور ۹۵ به اسم حق الوکاله توقیف ودر سال ۹۸ برج ۹ رای بر بی حقی خواهان صادر شد و تقاضا ماده۱۲۰ آ د مدنی دادم ونرخ شاخص تورم از روز توقیف تا اجرای حکم و مبلغ تودیع شده خسارت احتمالی حدوداپنجاه تا شست میلیون میشد ولی قاضی همان مبلغ خسارت احتمالی که واریز کرده بود به عنوان خسارت نوشت وگفت برای شاخص تورم دادخواست جداگانه بنویس
  خواهان در شکایت جدید مجدد مبلغ ۴۵ میلیون توقیف نمود و بعد از چند ماه قاضی رفع توقیف مبلغ نوشت با توجه به رای قطعی قبلی حالا حکم این پرونده آمده و محکوم شده میشه خسارت تامین خواسته دوم بگیرم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:بله ایرادی ندارد می توانید تا قبل از صدور حکم تامین خواسته بگیرید.

 4. ایمان می گوید

  سلام،میخواستم بدونم آیا کسانی که در سالهای شصت ونه و هفتاد دراثر تصادف فوت شده اند میشه الآن پیگیری کنیم و دیه ایشان را بگیریم.

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: بله

 5. احمد حسنی می گوید

  سلام اگر همه وراث راضی به گرفتن دیه نباشند و دیه از سوی دولت پرداخت می‌شود ایا افرادی که راضی نیستند باید برای امضا بروند و مبلغ بین بقیه تقسیم می شود یا خیر؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: دیه به نسبت سهم هر وراث به ان ها تعلق می گیرد و کسی که حاضر به اخذ دیه نیست سهم او به بقیه تعلق نمی گیرد بلکه اگر پدر یا جد نباشد جز بلا وارث می باشد.

 6. راضیه می گوید

  سلام خسته نباشین..من درسال۱۳۷۶پدرومادرم براثرصانحه تصادف فوت کردن ومن تنهافرزندانهاهستم ودیه انها یک میلیون وصدوپنجاه بوده ولی دست پدربزرگم قیم وسرپرستم بوده و ب من پولی داده نشده .. خواستم بدونم درسال ۱۴۰۰دیه انهاچطورحساب میشود???

 7. سپیده می گوید

  سلام خسته نباشید، من و خانواده ام در سال ۱۳۸۰ تصادفی داشتیم که پدرم فوت شد و دیه او پرداخت شد اما به من که ضربات و جراحات و شکستگی زیادی داشتم هیچگونه دیه ای تعلق نگرفت بعضی میگن در اون زمان فقط دیه فوت پرداخت میشده و برای مواردی دیگه فقط هزینه پزشکی تعلق میگرفته میخواستم هم بدونم که آیا این گفته صحت داره؟؟ و هم اگه الان اقدام کنم میتونم دیه اون زمانم رو بگیرم؟؟؟

  1. زینالی می گوید

   سلام: اگر یکسال بیشتر گذشته باشد از این قضیه شامل مرور زمان شکایت شده و امکان ادامه رسیدگی وجود ندارد برای راهنمایی بیشتر از طریق وکلای انلاین وکیل تاپ مشاوره نمایید.

 8. جعفر زارعی می گوید

  سلام خواهرم سال ۸۰ بر اثر تصادف فوت شد ایا میتوانم اقدام کنم برای گرفتن دیه

 9. جعفر زارعی می گوید

  سلام خواهر من سال ۸۰ بر اثر تصادف فوت شده ایا برای گرفتن دیه می توانم اقدام کنم

  1. زینالی می گوید

   سلام: اگر شما جز وراثش باشید بله می توانید به عنوان ولی دم درخواست مطالبه دیه نمایید.

 10. علی می گوید

  سلام خسته نباشید ببخشید من میخواهم آزمایشDNA بگیرم باید از کجا شروع کنم و باید حتماً از طریق دادگاه اقدام کنم

  1. زینالی می گوید

   سلام: باید از طریق پزشکی قانونی به موجب حکم دادگاه باید درخواست نمایید

 11. ناشناس می گوید

  سلام بنده سال ۹۰ برای دعوا با یک فرد دست یک فرد را شکستم
  و دیه برای من ۲میلیون پانصد هزارتومان بود
  حال بعد ۱۰. ۱۲ سال هنوز دیه را ندادم
  طرف هم دنبال دیه نیامده
  واز شهر ما رفته
  میخواستم بدونم باید باز دیه را بدهم

  اگر که باید بدم چقدر شده

  1. زینالی می گوید

   سلام: بله باید دیه را پرداخت نمایید در غیر این صورت اگر شکایت نماید علاوه بر دیه خسارت دیه را نیز بپردازید

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند