صلح نامه ارث چیست؟ نمونه متن صلح نامه ارث

بعد از فوت شخص، تمام اموال وی به وارث می رسد البته اموالی که پس از پاس کردن بدهی های وی باقی بماند چون طلبکاران متوفی بر ورثه او مقدم هستند و حتی اگر با پرداخت بدهی های متوفی اموال وی صفر بشوند باز هم ابتدا باید طلب طلبکاران پرداخته شود.

قانون گذار تعیین تکلیف درباره اموال به ارث رسیده را به عهده ورثه گذاشته است. ایشان می توانند بدون رفتن به دادگاه ارث را بین خود تقسیم کنند.

صلح نامه ارث ابزاری ست که می توان وراث بدون رفتن به دادگاه درباره اموال تعیین تکلیف کنند.

در ادامه با ما همراه باشید تا از صلح نامه ارث و نحوه تنظیم آن مطالبی را بیان کنیم.

صلح نامه ارث چیست؟

صلح نامه ارث به دو صورت ممکن است تنظیم شود یکی قبل از فوت، توسط متوفی و یکی بعد از فوت، توسط خود وراث

وارثان می توانند با تنظیم توافقنامه یا صلح نامه تقسیم ارث، دیگر از نزاع و دادگاه رفتن و در گیری هایی که ممکن است در آینده بوجود بیاید جلوگیری شود.

در واقع کارکرد عقد صلح هم همین است که با تنظیم آن از دعواهای آینده جلوگیری می کند.

بعد از امضای صلح نامه، کسی حق بر هم زدن آن را ندارد مگر آن که اشتباهی صورت گرفته باشد که آن موقع باطل خواهد بود برای مثال کسی داخل صلح نامه تقسیم ارث شده که اصلا جزو وراث متوفی نیست که اینجا باطل خواهد بود.

صلح نامه ارث چیست

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

انواع صلح نامه ارث

 • صلح نامه ارث قبل از فوت: در اینجا شخص می تواند با تعیین سهم هر یک از وراث قبل از مرگ خود، اموال خود را بین ایشان تقسیم کند تا بعد از فوت ایشان دیگر دعوا و نزاعی به وجود نیاید و از قبل هر کسی بداند که به چه اندازه سهم می برد و از چه مالی سهم خواهد برد.
 • صلح نامه ارث بعد از فوت: بعد از فوت هم خود وراث می توانند بین خود توافق کنند و اموال خالص را پس از پرداخت بدهی ها بین خود تقسیم کنند البته اگر در میان ایشان بچه ای(صغیر) یا شخص فاقد اهلیتی وجود داشته باشد؛ باید توسط دادگاه انجام شود. اما به جز این مورد با توافق و صلح انجام شده هر یک از وراث سهم‌خود را می برد.

در این زمینه مشکل و مسئله حقوقی خود را می توانید با وکلا و مشاوران موسسه وکیل تاپ در میان بگذارید تا از احکام و آثار صلح نامه ارث آگاه شوید.

مزیت صلح نامه ارث قبل از فوت

اگر قبل از فوت، خود شخص، میزان سهم الارث ها را مشخص کند و آن ها را به وراث خود صلح کند یا تحت هر عقدی غیر از صلح به آنان انتقال دهد؛ دردسر های بسیار کمتری بین وراث بعد از فوت ایشان وجود خواهد داشت و کسی هم حق شکایت ندارد زیرا خود متوفی قبل از فوت برای اموالش تعیین تکلیف کرده و قانون هم این حق را به وی داده به عبارتی یا صلح نامه قبل از ارث اگر تکلیف کلیه اموال مشخص بشود دیگر چیزی باقی نمی ماند که قابل به ارث رسیدن باشد.

به جز جلوگیری از هر گونه نزاع در آینده از این طریق از مالیات بر ارث هم معاف می شوند.

توصیه می شود در این زمینه با وکلا و مشاوران موسسه وکیل تاپ اخذ مشاوره کنید تا به تبع موضوع و کیس خود پاسخ سوالات خود را جویا شوید.

مزیت صلح نامه ارث قبل از فوت

تنظیم صلح نامه ارث بعد از فوت توسط وراث

برای این امر لازم است که تمام وراث توافق نامه را امضا کنند در غیر این صورت اعتباری نخواهد داشت. با امضای آن جز در موارد مشخص، حق اعتراض و فسخ وجود ندارد مگر در موارد خاصی که اشتباه در صلح پیش آمده باشد.

مشاوره برای تقسیم و صلح نامه ارث

پیشنهاد می شود با درخواست مشاوره از طریق سامانه وکیل تاپ و شماره تماس های موجود از وکلا و مشاوران متخصص ارث مسائل خود را پیگیری کنید همچنین می توانید تنظیم قرارداد و توافق نامه با صلح نامه را به وکلای مجرب ارث بسپارید.

شماره تماس سامانه ۲۴ ساعته وکیل تاپ: ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰

مشاوره برای تقسیم و صلح نامه ارث

نمونه صلح نامه ارث

ماده ۱- طرفین قرارداد صلح

بند یک : مصالحین

۱- آقای …. فرزند ……….. متولد …….. به شماره شناسنامه ……… و کد ملی …… صادره از ……. به نشانی ……… تلفن………. .

۲- خانم …. فرزند ………. متولد …….. به شماره شناسنامه ……… و کد ملی …… صادره از ……. به نشانی ……… تلفن……….

بند دو : متصالح

۱- آقای …. فرزند ……….. متولد …….. به شماره شناسنامه ……… و کدملی …… صادره از ……. به نشانی ……… تلفن………. .

ماده ۲- مورد صلح

انتقال کلیه حقوق عینی اصلی و تبعی و حقوق دینی سهم الارث مصالحین هریک به میزان یک ششم از تمام ترکه متوفی اعم از امول و اوراق بهادار و املاک و هر آنچه ارزش مالی دارد( آقای ….. فرزند……. فوت شده به تاریخ……… )

چه اموالی که تعلق مالکیت آنها به متوفی در زمان این قرارداد مشخص است و چه اموالی که مالکیت و تعلق آن به متوفی پس از انعقاد این قرارداد مشخص شود.

ماده ۳- عوض صلح

یک شاخه نبات به ارزش یک هزار تومان که از سوی متصالح تسلیم مصالحین گردید.

ماده ۴- شرایط قرارداد صلح

بند یک: مصالحین به موجب این قرارداد کلیه حقوق ناشی از مالکیت سهم الارث خود را به طرف دیگر (متصالح) صلح نموده و هیچ گونه ادعایی در این خصوص نخواهند داشت

بند دو: هیچ گونه اختیار فسخ در این معامله درج نشده است و قرارداد فی مابین طرفین لازم الاجرا می باشد.

بند سه: مصالحین به موجب این قرارداد ملزم گردیدند در تاریخ ……. در دفترخانه رسمی شماره ……… به نشانی ……… حاضر گردیده و نسبت به تنظیم سند رسمی صلح در حق متصالح اقدام نمایند.

بند چهار: پرداخت هزینه های انتقال اعم از هزینه فک رهن اموال متوفی ، مالیات بر ارث ، مالیات و نقل و انتقال و عوارض شهرداری و هزینه های تنظیم سند رسمی انتقال به عهده متصالح می باشد.

توضیحات: به استناد گواهی حصر وراثت به شماره …………صادره از شعبه ………شورای حل اختلاف ورثه متوفی (……..) عبارت از پدر و مادر متوفی و همسر و دختر متوفی می باشند که موضوع این صلح نامه مجموع سهم الارث پدر و مادر (یعنی یک سوم ماترک متوفی) می باشد.

این قرارداد فی مابین مصالح و متصالح در کمال صحت عقل و سلامت اراده و بدون اجبار و اکراه تنظیم گردیده است.

کلیه معاملات و قراردادهای مغایر با متن این صلح نامه بین مصال با افراد دیگر باطل و بی اعتبار بوده و فاقد اثر است.

مصالح متعهد نموده و اقرار می نماید که هیچ گونه معامله و عقد تملیکی نسبت به موضوع صلحنامه منعقد ننموده است و هرگونه قرارداد توفق بعد از این قرارداد بی اعتبار است.

امضای مصالح:

امضای متصالح:

امضای شهود:

نمونه صلح نامه ارث

نتیجه گیری

صلح نامه ارث، هم می تواند قبل از فوت، توسط خود شخص نوشته شود که کاربرد ها و مزیت های زیادی دارد و این که هم می توان بعد از فوت متوفی، این صلح نامه را بین وراث تنظیم کرد. وراث با توافق هم برای اینکه به دادگاه نروند اموال را پس از پرداخت بدهی ها بین خود تقسیم می کنند. و لازم است در این مورد تمام ورثه آن را امضا کنند.

برای آگاهی از جزئیات صلح نامه چه قبل از فوت و چه بعد از فوت با مشاوران موسسه تماس بگیرید.

سوالات متداول

تقسیم ارث بدون رفتن به دادگاه و با توافق وراث یا خود شخص مورث قبل از فوت صلح نامه ارث گفته می شود.

بله؛ این امر امکان پذیر است و می توان از طرق مختلف مثل صلح، اموال را بین وراث تقسیم کرد.

اصولا به این دلیل که وی در اموال خود تصرف کرده تقسیم وی قبل از فوت قابلیت ابطال ندارد مگر آنکه اهلیت نداشتن وی ثابت شود مثل جنون داشتن وی. بهتر است در این زمینه مسئله خود را با مشاوران موسسه در میان بگذارید.

این مطلب چقدر برای شما مفید بود؟
19 نظرات
 1. عباس می گوید

  چنانچه صلح نامه تنظیم شود و وراث بعد فوت پدر شکایت کنند آیا از نظر دادگاه اعتبار دارد با توجه به اینکه ملک باارزش بالا به یکی از ورثه داده باشد پدر

  1. بهزاد زینالی می گوید

   باسلام
   اگر قبل از فوت، خود شخص، میزان سهم الارث ها را مشخص کند و آن ها را به وراث خود صلح کند یا تحت هر عقدی غیر از صلح به آنان انتقال دهد؛ دردسر های بسیار کمتری بین وراث بعد از فوت ایشان وجود خواهد داشت و کسی هم حق شکایت ندارد زیرا خود متوفی قبل از فوت برای اموالش تعیین تکلیف کرده

 2. مجتبی می گوید

  سلام اگر متوفی قبل از فوت بخشی از اموال خود را تقسیم کند ولی صلح نامه ای امضا نشده باشد بعد از فوت متوفی ورثه می‌توانند نسبت به تقسیم اموال دوباره شکایت کنند ؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   باسلام
   وارثان می توانند با تنظیم توافقنامه یا صلح نامه تقسیم ارث، از نزاع و دادگاه رفتن و سایر در گیری هایی که ممکن است در آینده ایجاد گردند جلوگیری نمایند.

 3. شهرزاد می گوید

  سلام ایا تقسیم ارث که به اسم مادر میباشد قبل از فوت به صورت تنظیم صلح و تساوی بین دختر و پسر نیاز به رضایت فرزندان دارد ؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: صلح یک قرارداد بوده و نیاز به رضایت طرفین می باشد.

 4. هادی می گوید

  باسلام, مادری فوت شده و مادرش هنوز درقید حیات است.متوفی دارای سه فرزند که دو پسر او در خارج از کشور هستند و یک دختر در ایران. دو فرزند پسر به تنها خواهر خود در ایران وکالت تام الاختیار داده اند. ایا قرارداد صلح سهم ارث میتواند از سوی مادربزرگ به فرزند دختر در ایران داده شود که او کارهای سهم الارث را انجام دهد و دارایی متوفی را بین سه فرزند تقسیم نماید؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: باقرارداد صلح ان شخص مالک می شود باید از طریق وکالت به وکیل اقدام نمایید چون با وکالت تام طرف همیشه سو استفاده می کند برای مشاوره با وکیل باشماره ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰تماس بگیرید.

 5. فاطمه چاهکی می گوید

  ایا همسرم میتواند برای گرفتن انحصار وراث و سهم ارث به من وکالت بدهد تا انجام دهم

  1. زینالی می گوید

   سلام: خیر نمی توانند این اقدام را انجام دهند چون باید وکیل دادگستری باشد .

 6. لیلی می گوید

  باسلام
  آیا شوهر من می‌تواند سهم الارث خود را که شامل دو دانگ از یک خانه میباشد را قبل از انحصار وراثت به من
  و دختر ۸ ساله ام صلح کند؟
  مادر ایشان در حال حاضر در این خانه ساکن هستند و وراث فعلا قصد انحصار وراثت ندارند.

  1. زینالی می گوید

   سلام: خیر نمی تواند اقدام به صلح نماید چون هنوز مالکیتی منتقل نشده است.

 7. ناشناس می گوید

  اگر عقد صلحی بین هشت نفر مصالح و یک نفر متصالح نوشته شود و از بین هشت نفر مصالح دو نفر عقد را قبول نداشته و امضا نزنن .آیا عقد صلح نسبت به شش نفر مصالحینی که امضا زدن دارای اعتبار است یا کلا از اعتبار ساقط میشود

  1. زینالی می گوید

   سلام: نسبت به اشخاصی که اقدام به امضا کرده اند صحیح و قانونی می باشد و افرادی که امضا نکرده اند نسبت به سهم ان ها نافذ نیست و می توانند از تسلیم مال مورد صلح جلو گیری نمایند برای راهنمایی بیشتر از طریق وکلای انلاین وکیل تاپ مشاوره نمایید.

 8. فرهادآزرم می گوید

  سلام.ما یک خانه داریم ۱۱نفر وارث دارد که ۵دختر ومادر ویک برادر ،سهم خود رابه خواهر کوچکمان صلح کرده اند واو نیز تقاضای سند نموده.
  سه برادر و یک خواهر نسبت به تقاضای سند نامبرده اعتراض داریم .
  با توجه به اعتراض ما آیا او می تواند سند بگیرد.
  لطفا ما را راهنمایی کنید.

  .

  1. زینالی می گوید

   سلام: باید ابتدا توسط دادگاه درخواست تقسیم ترکه صورت بگیرد و بعد از مشخص شدن میزان سهم هر یک از وراث می توان نسبت به اخذ سند اقدام کرد برای راهنمایی بیشتر از طریق وکلای انلاین سامانه وکیل تاپ مشاوره نمایید.

 9. ابوالفضل صدرایی می گوید

  با سلام.با توجه به صلح نامه ارث قبل از فوت،آیا از نظر قرآن وعترت پبامبر،
  سهم پسر ودختر .از اموال مشترک پدرومادر

  با سلام.: در صلح نامه ارث قبل از فوت پدر ومادر،که دارای اموال مشترک هستند،سهم پسر ودختر،به طور مساوی تقسیم می شود؟

 10. نسیم می گوید

  اگر مادر من سه دانگ از منزل پدری را بین من و خواهر و برادرم تقسیم کند و ما سهم الارث خود را با مادر صلح کنیم، آیا هر یک از ما زمانی میتواند این صلح را فسخ کند یا به شخص دیگری واگذار کند، یا سهم خود را با وجود صلح طلب کند؟

  1. زینالی می گوید

   سلام: خیر نمی تواند دلبخواهی اقدام به فسخ این قرارداد نماید و اگر صلح عمری نباشد کسی که صلح به نفع او باشد می تواند سهم خودش را به غیر واگذار نماید.

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند

چهارده + بیست =