اجرت المثل ایام تصرف خودرو | نحوه محاسبه + نمونه دادخواست و نمونه رای

اجرت المثل به معنای بها و قیمتی است که آن را دادگاه یا عرف تعیین می کند و طرفین بر سر آن توافقی نداشته اند. برای مثال اگر کسی ملک یا ماشین شما را بدون اجازه تصرف کند؛ از این جهت که غاصب به حساب می آید؛ باید اجرت و قیمت یا بهای مدت زمانی که اتومبیل را از شما گرفته است به شما بدهد.

فرض کنید که شما راننده تاکسی هستید یا با اسنپ و… از این راه کسب درآمد می کنید حال به دلیلی کسی ماشین شما را تصرف می کند و از دسترس شما خارج می کند یا خسارتی با تصادف به آن وارد می شود که مثلا یک هفته به آن دسترسی ندارید حال به ازای هر روزی که شما با ماشین کار کرده اید باید اجرت المثل و خسارت به شما پرداخت بشود.

اجرت المثل ایام تصرف خودرو چیست؟

اجرت المثل به نوعی خسارت ایام تصرف است که در بالا مثال هم زده شد. اجرت المثل ایام تصرف اشاره به این دارد که شخصی غیر از شما، به هر دلیلی بدون اجازه شما ماشین شما را گرفته و در آن تصرف کرده البته باید دقیق تر بگوییم اگر کسی ماشین را از شما بگیرد و حتی تصرفی هم نکند و صرفا آن را در پارگینگ خود نگهدارد باز هم باید اجرت المثل بدهد چون مهم این است که شما را از آن محروم کرده و این که آیا خود از آن استفاده کرده یا نه آنچنان مهم نیست.

برای مثال اگر سارق اتومبیل شما را سرقت کند و به مدت یک ماه در جایی قایم کند و حتی از آن هم استفاده نکند زمانی که می داند و سپس ماشین پیدا بشود توسط پلیس و… آن سارق موظف است به اندازه آن مدت خسارت به فرد مالک پرداخت کند اگر چه خودش از آن استفاده نکرده است.

اجرت المثل ایام تصرف خودرو چیست؟

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

نحوه طرح دعوا برای اجرت المثل اتومبیل

 • برای این کار باید از طریق دفاتر خدمات قضایی، علیه فرد متصرف یا سارق دادخواست مطالبه اجرت المثل تقدیم شود.
  نمونه دادخواست را در ادامه اشاره میکنیم اما بهتر است برای نوشتن دادخواست از وکلای موسسه از طریق همین سامانه یا به صورت تلفنی درخواست تنظیم آن را تقاضا کنید.
 • این اقدام باید در دادگاهی باشد که فرد متصرف در آن شهر اقامت دارد و مهم نیست کجا ماشین را از تصرف شما خارج کرده بلکه مهم محل اقامت فرد است.
 • در دادخواست باید مالکیت خود را نسبت به اتومبیل اثبات کنید با مدارک و اسناد و…
 • در زمان رسیدگی اگر خوانده انکار کرد که ماشین شما را تصرف کرده شما باید از قبل فکر اثبات آن را با شاهدین و… کرده باشید مثل گزارشات پلیس و…
 • اگر فرد متصرف اثبات نکند که به صورت قانونی و با اجازه ماشین را تصرف کرده؛ دادگاه با نظر کارشناس میزان اجرت آن زمان را حساب می کند و کارشناس با توجه به اوضاع و احوال و نوع استفاده و مدت تصرف آن میزان آن را محاسبه می کند.

هزینه دادرسی مطالبه اجرت المثل خودرو

هزینه این دعوا بستگی به این دارد که شخص خواهان چه مبلغی را به عنوان اجرت المثل خواسته تعیین کند.

 اگر بیشتر از ۲۰ میلیون تومان تعیین کند باید سه و نیم درصد آن را به عنوان هزینه دادرسی پرداخت کند و اگر کمتر از ۲۰ میلیون تومان یا ۲۰ میلیون تومان صرفا باشد اگر در شورای حل اختلاف رسیدگی شود نصف دو و نیم درصد خواهد بود زیرا این مبلغ در دادگاه دو و نیم درصد است و در شورا نصف آن گرفته می شود.

نحوه طرح دعوا برای اجرت المثل اتومبیل

حق الزحمه کارشناس با چه کسی است؟

در این رابطه باید گفت که پرداخت این هزینه با خواهان دعواست که دادگاه برای پرداخت آن به وی اخطار می کند؛ حال اگر پرداخت نشود دادگاه دادخواست وی را ابطال می کند.

معمولا دادگاه مبلغی را به عنوان علی الحساب برای پرداخت هزینه های کارشناس رسمی تعیین می کند تا خواهان بپردازد. بعد از واریز وجه، کارشناس به شعبه مراجعه می کند و پرونده را بازدید می کند و طبق مدل و نوع ماشین میزان اجرت المثل را تعیین می کند. بعد از این مرحله امکان افزایش هزینه های کارشناسی وجود دارد. لازم به ذکر است که شخص غاصب خودرو می تواند ظرف یک هفته به نظر کارشناس مربوط اعتراض کند تا دوباره هیات کارشناسی جدیدی تشکیل شود.

گرفتن هزینه های دادرسی در مطالبه اجرت المثل خودرو

لازم به ذکر است که تمام هزینه های انجام شده برای رسیدن به حق توسط خواهان از خوانده دعوا یا همان تصرف کنند خودرو قابل مطالبه است لذا می توان در هنگام تنظیم دادخواست، مطالبه تمام هزینه های انجام شده مثل هزینه دادرسی یا حق الوکاله وکیل و هزینه کارشناس و… را از دادگاه درخواست کرد.

نمونه دادخواست مطالبه اجرت المثل خودرو

ریاست محترم دادگستری شهرستان ………

باسلام؛

احتراماً به استحضار می رساند، آقای ………………. مطابق پرونده کلاسه ……… مطروحه در شعبه …………. که منجر به صدور دادنامه …………. مورخ …….. شده است به سرقت اتومبیل بنده محکوم و از زمان سرقت تا رد مال، بدون اذن و اجازه بنده اتومبیل سمند به شماره ………… را در تصرف خود داشته (به مدت ۱۳ ماه تمام) تا اینکه در اجرای احکام کیفری خودرو در راستای اجرای حکم تحویل اینجانب شد. لذا تقاضای صدور حکم مبنی بر پرداخت اجرت المثل ایام تصرف با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری و همچنین خسارات قانونی از قبیل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و حق الزحمه کارشناس و… مورد استدعاست.

نمونه رای مطالبه اجرت المثل خودرو

در خصوص دعوای خواهان آقای ………….. به طرفیت آقای ………….. و به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف خودرو ایشان نسبت به خودرو سمند به شماره ……….. با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری نظر به این که خوانده در جلسه دادرسی حاضر نشده و ادعای خواهان مصون از دفاع و اعتراض باقی مانده، دادگاه با احراز مالکیت خواهان مطابق استعلام ثبتی پلیس راهور که به شماره …………. مورخ …………. ثبت پرونده می باشد و دادنامه قطعیت یافته شماره …………. شعبه …………. که ضمن آن خوانده به سرقت اتومبیل خواهان محکوم شده است قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر که در نهایت مبلغ ………. ریال به عنوان اجرت المثل ایام تصرف خودرو مذکور تعیین شده است که این نظر پس از ابلاغ مصون از اعتراض قرار گرفته است. علی هذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و مستنداً به مواد ……….. قانون مدنی و ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ………… ریال بابت اجرت المثل ایام تصرف خودرو و مبلغ ………….. ریال بابت کلیه خسارات قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می دارد رأی صادره غیابی محسوب و ظرف مدت قانونی قابل واخواهی و سپس ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان ……….. است.

رئیس شعبه ……….. دادگاه عمومی حقوقی …………………

نمونه دادخواست مطالبه اجرت المثل خودرو

مشاوره حقوقی برای اجرت المثل خودرو

در هر صورتی که شخص بدون اجازه شما در مال شما تصرف کند می توانید ادعای خسارت کنید که برای اجرت المثل ماشین نیز همین امر جاری است.

اگر شما با چنین مسئله ای مواجه شده اید بهتر است از همان ابتدا با وکلا و مشاوران حقوقی متخصص مشورت نمائید تا سریع تر به حق خود برسید و با طرح دعوای اشتباه یا دادخواست ناقص دادگاهی درخواست شما را رد نکند؛ لذا توصیه می شود برای طرح دعوا و موارد مربوط به آن از طریق سامانه وکیل تاپ با وکلای این حوزه ارتباط گرفته و موضوع خود را با ایشان در میان بگذارید.

سامانه وکیل تاپ دسترسی به وکیل را از طرق مختلف از سراسر کشور فراهم ساخته که کار عموم مردم را برای دسترسی به وکیل آسان تر کرده است.

نتیجه گیری

مطالبه اجرت المثل خودرو برای زمانی است که فردی غیر از مالک و بدون اجازه مالک از خودرو استفاده کرده و یا آن را از دسترس مالک خارج کرده است.

حال مالک با تقدیم دادخواست مبلغی را مطالبه می کند که اگر ماشین یا خودرو از دسترس وی خارج نمی شد به وسیله کار کردن عاید وی می شود حال ممکن است شخص راننده آژانس یا اسنپ و… باشد یا کارهای دیگر مثل باربری و… را انجام می دهد.

در بالا به شرایط و نحوه طرح دعوا و نمونه دادخواست اشاره کردیم.

سوالات متداول

اگر مبلغی که شما در نظر گرفته اید بیشتر از ۲۰ میلیون تومان باشد؛ دادگاه شهری که فرد مقابل در آنجا اقامت دارد در غیر این صورت(زیر ۲۰ میلیون) در شورای حل اختلاف شهر وی.

در صورتی که در دادگاه باشد و بالای ۲۰ میلیون تومان سه و نیم درصد آن و کمتر از آن دو و نیم درصد حال اگر در شورا باشد نصف هزینه دادگاه یعنی نصف دو و نیم درصد خواهد بود.

بله ای رای یا حکم قابل اعتراض است. اگر شورا رای دادگاه اعتراض تجدید نظر در دادگاه خواهد بود و اگر در دادگاه حکم صادر شده اعتراض در دادگاه تجدید نظر خواهد بود.

0/5 - (1 امتیاز)
6 نظرات
 1. حمید پاپی می گوید

  با سلام بنده سال ۹۷ یکدستگاه خودرو نیسان وانت از شخصی قولنامه کردیم ومبلغ ۳۰۰۰/۰۰۰ میلیون تومان ازمبلغ ۲۰میلیون به ایشان پرداخت کردیم مابقی هم بعداز تعویض پلاک ونقل وانتقال روزی که رفتیم تعویض پلاک کارشناس ازشماره موتور ایراد گرفت ومشکوک اعلام کرد ونامه داد جهت تایید ازشرکت زامیاد این شخص ماشین را میبره ومتواری میشه حالا بعد این چند سال دوندگی وخرج قاضی گفته باید حقوقی اقدام کنید میشه راهنمایی کنید با رو اصلا به هیچی ابلاغ واگهی روزنامه اهمیت نداد بعد از رای اخر که یکسال حبس براش بریدن رفته وکیل گرفته واخواهی داد مهلتش تموم شده بود نمیدونم چرا قبول کردن تودادگاه قاضی طرف ادمو میگیره ولی تو رای دادن هیچ

 2. کاوه می گوید

  سلام خودرویی خریدم که طرف مقابلم مال غیر را به من فروخته بود در سال ۹۷،الان صاحب اصلی خودرو از بنده مطالبه اجرت امثل کرده خواستم بدانم نظر شما چیست
  ممنون از وقتی که برای هموطنهاتون میگذارید

  1. زینالی می گوید

   سلام: بله شما چه عالم به غیر بودن داشته باشید یا خیر باید اجرت المثل و عین مال را نیز به مالک پرداخت نمایید برای راهنمایی بیشتر از طریق وکلای انلاین مشاوره نمایید.

 3. رامین جهانی می گوید

  با سلام
  من خودرویی داشتم که ۵ سال پیش تصرف کرده بودنش بعد پنج سال رای به مالکیت گرفتم و خودرو رو نیز تحویل گرفتم دادخواستی که میخوام تنظیم کنم برای ایام اجرت المثل مبلغ دادخواست رو چطوری باید حساب کنم و طبق اون هزینه دادرسی واریز کنم

  1. زینالی می گوید

   سلام: باید یک دادخواست تنظیم نمایید و هزینه تقریبی از شما مطالبه خواهد شد و بعد از اینکه اجرت المثل میزانش مشخص شد باقی هزینه دادرسی نیز دریافت خواهد شد.

 4. محسن می گوید

  سلام ، خدمت حضرتعالی و خدا قوت
  بنده ۶ماه گذشته خودرو خریداری کردم و فروشنده در زمان تحویل خودرو را خراب تحویل بنده داد و در حال حاضر قاضی پرونده قرار کارشناس صادر کرده و کارشناس میزان خسارات را وارد کرده
  بنده میخواستم بدونم با توجه به این موضوع که راننده اسنپ هستم چطور میتونم و آیا میتوانم درخواست خواب خودرو و اجرت‌المثل ایام بیکار شدنم را مطالبه کنم
  ممنون میشم راهنمایی فرمائید

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند

یازده − شش =