تعرفه هزینه دادرسی و خدمات قضایی در سال جدید «۱۴۰۰»

وقتی جهت احقاق حق تان به دادگستری مراجعه می کنید باید یک سری هزینه ها را پرداخت کنید به طور نمونه هزینه اوراقی که تقدیم نموده اید مانند دادخواست و شکواییه و یا از جهت دعوا تمبر باید باطل کنید. در دعوای حقوقی و کیفری نحوه ابطال تمبر و معیار تعیین میزان آن متفاوت است. در این بخش به بیان هزینه دادرسی در امور حقوقی پرداختیم.

تعرفه هزینه دادرسی و خدمات قضایی در امور حقوقی

 • بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه دادگاه‌ها و هیأت های حل اختلاف موضوع قانون کار برای هر برگ ۲۰ هزار ریال
 • هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله بدوی تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال: ۵/۲ درصد ارزش خواسته
 • هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله بدوی بیش از ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال: ۵/۳ درصد ارزش خواسته
 • هزینه دادرسی دعاوی مالی در تجدیدنظر و واخواهی: ۵/۴ درصد محکوم به
 • هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله فرجام خواهی و اعاده دادرسی و اعتراض ثالث: ۵/۵ درصد ارزش خواسته
 • هزینه دادرسی در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد ۱.۵۰۰.۰۰۰ هزار ریال
 • هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی، درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضایی بسته به نوع دعوی (طبق بخشنامه رئیس قوه قضاییه) از ۴۰۰.۰۰۰ هزار ريال تا ۱.۸۰۰.۰۰۰ میلیون ريال.
 • هزینه اعتراض و درخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوان عالی کشور ۳۰۰.۰۰۰ هزار ريال.
 • هزینه تطبیق اوراق با اصل آن‌ها در دفاتر دادگاه ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی ۱۵.۰۰۰ هزار ریال
 • هزینه درخواست تصویر از اوراق پرونده: ۵۰.۰۰۰ هزار ريال
 • هزینه صدور گواهی از دفاتر مراجع قضایی : ۵۰.۰۰۰ هزار ريال
 • هزینه مطابقت رونوشت و تصویر با اصل در هر مورد: ۳۰۰.۰۰۰ هزار ریال
 • هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد: ۱۰۰.۰۰۰ هزار ریال
 • هزینه گواهی امضای مترجم توسط دادگستری برای هر مورد: ۳۰۰.۰۰۰ هزار ریال
 • هزینه پلمپ اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری: ۳۰۰.۰۰۰ هزار ریال
 • هزینه پلمپ گواهی صحت ترجمه در هر مورد: ۳۰۰.۰۰۰ هزار ریال
 • هزینه درخواست اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ۳۰۰.۰۰۰ هزار ریال.

هزینه دادرسی

هزینه دادرسی و تعرفه خدمات قضایی در امور کیفری

 • هزینه تقدیم شکایت کیفری: ۱۰۰.۰۰۰ هزار ریال
 • مطابق تبصره ۱ ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری، هزینه شکایت افراد ناتوان مالی به تشخیص دادستان از اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می شود.
 • هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظرخواهی از احکام کیفری: ۳۰۰.۰۰۰ هزار ریال
 • هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا:۲۰۰.۰۰۰ هزار ریال
 • هزینه اعاده دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور: ۵۰۰.۰۰۰ هزار ريال
 • هزینه درخواست اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲: ۳۰۰.۰۰۰ هزار ریال
 • تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات: ۳۰۰.۰۰۰ هزار ریال
 • هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری: نسخه اول ۲۰۰.۰۰۰ هزار ریال
 • هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری: نسخه دوم ۱۵۰.۰۰۰ هزار ریال.

بیشتر بخوانید: بررسی وظایف دفاتر خدمات الکترونیک قضایی


هزینه اجرای احکام مدنی

 • هزینه اجرای احکام دعاوی مالی (موضوع بند ۱ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی): ۵ درصد محکوم به
 • هزینه اجرای احکام دعاوی غیرمالی و احکامی که محکوم به آن تقویم نشده و هزینه اجرای آراء و تصمیمات مراجع غیردادگستری (طبق بخشنامه رئیس قوه قضاییه): از ۴۰۰.۰۰۰ هزار ريال تا ۱.۸۰۰.۰۰۰ میلیون ريال
 • هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضایی: ۳۰۰.۰۰۰ هزار ریال
 • هزینه اعتراض شخص ثالث به اجرای احکام مدنی: ۲۰۰.۰۰۰ هزار ریال

هزینه دادرسی در دیوان عدالت اداری

 • تقدیم دادخواست به شعب دیوان عدالت اداری: ۲۰۰.۰۰۰ هزار ریال
 • تقدیم دادخواست به شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری: ۴۰۰.۰۰۰ هزار ریال

هزینه دادرسی در دیوان عدالت اداری

هزینه رسیدگی در شورای حل اختلاف

 • دعاوی مالی: معادل ۵ درصد هزینه دادرسی در محاکم دادگستری
 • دعاوی کیفری و غیرمالی: معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری
 • صلح و سازی با تراضی طرفین: رایگان
 • تجدیدنظرخواهی از آراء شورای حل اختلاف:برابر هزینه دادرسی مرجع تجدیدنظر
 • جزای نقدی مجازات موضوع تخلفات رانندگی، بدل از حبس و مجازات جایگزین حبس
 1. در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی یا مجازات جایگزین حبس باشد: از ۳ میلیون و ۳۰۰ تومان تا ۳۳ میلیون ریال
 2. هرگاه حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن یک سال یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود: از ۳۳ میلیون ریال تا ۹۹ میلیون ریال
 3. هرگاه حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن بیشتر از یک سال یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود: از ۹۹ میلیون ریال تا ۹۹۰ میلیون ریال.

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

هزینه رسیدگی به شکایت کیفری چک بلامحل و به حساب مسدود

 • تا مبلغ ۱میلیون ریال:۶۰.۰۰۰ هزار ریال
 • نسبت به مازاد تا ۱۰میلیون ریال: ۳۰۰.۰۰۰ هزار ریال
 • نسبت به مازاد تا ۱۰۰ میلیون ریال: ۴۰۰.۰۰۰ هزار ریال
 • مازاد بر ۱۰۰ میلیون ریال: یک در هزار.

30 نظرات
 1. رستمی می گوید

  باسلام،خسته نباشید
  من با یک شرکت تولیدی پوشاک،قراداد مشارکت دارم،سرمایه گذاشتم که ماهانه سود مشارکت به بنده تعلق میگیره،دو قسط معوقه داره شرکت،مهرماه هم پایان قرارداده،من تماس گرفتم بابت معوقه ها،گفتن که بعد از اتمام قرارداد و تسویه کامل ابن دوماه معوقه هم تسویه میشه،من بابت ضمانت، معادل سرمایه ی گداشته شده یک چک شخصی مدیرعامل و پشت نویسی شده توسط رئیس هیئت مدیره به عنوان ضامن به تاریخ ۵ مهرماه و سفته بدون تاریخ به امضا و اثر انگشت رئیس هیئت مدیره ازشون گرفتم، سوال بنده این هست که زمان تسویه من باید برم بانک و چک رو نقد کنم که معادل مبلغ سرمایه ی داده شده هست ولی این‌مبلع دوماه معوقه رو هیچ مدرکی ندارم،مثه چک ، آیا میتونن بعد از تسویه و نقد شدن چک ، از پرداخت این دو قسط سودمشارکت ماهانه ی معوقه چشم پوشی کنن و پرداخت نکنن؟؟ و اینکه از ماه اول کلا با تاخیر پرداخت میکردن،الانم که مسیج هایی که به هم دادیم نشون میده که دوماه تاخیر دارن،میشه بابت دیرکرد و تاخیر در پرداخت شکایت کرد?در قرارداد قید نشده بابت تاخیر مبلغ اضافه پرداخت بشه، شرکت سهامی خاص با مسئولیت محدود هستش.
  ببخشید طولانی شد، سپاس از پاسخگویی🌹

  1. محدثه لواسانی می گوید

   سلام برای مشاوره حقوقی به شماره ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰ تماس بگیرید نیاز به بررسی بیشتر دارد

 2. محمد می گوید

  سلام
  سال قبل خانمم ۲۰۰ سکه مهریه شکایت کرده هزینه دادرسی شده ۳۲ میلیون تقریبا، امسال به ۵۰ عدد کاهش داده و هزینه دادرسی رو حدود ۸ میلیون پرداخت کرده و الان من محکوم به پرداخت شدم برای اعتراض به رای صادره و تجدید نظر خواهی می بایست به نرخ روز هزینه دادرسی رو پرداخت کنم؟ یا برای درخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی باید چه مبلغی رو تو سامانه وارد کنم؟

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام اعسار غیرمالی هست هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی، (طبق بخشنامه رئیس قوه قضاییه) از ۴۰۰.۰۰۰ هزار ريال تا ۱.۸۰۰.۰۰۰ میلیون ريال.

 3. تیموری می گوید

  سلام ضمن خسته نباشید مسافری سوار ماشینم شد موقع پیاده شدن یک رشته تسبیح به ارزش دو میلیون تومن ازداخل ماشینم سرقت کرده هم اسمشو میدونم هم آدرس هم شماره تماسشو دارم باید چکار کنم

  1. محدثه لواسانی می گوید

   سلام شکایت سرقت مطرح کنید

 4. عالمتاج افضلی می گوید

  سلام من نسبت به حقوقی که ازتامین اجتماعی دریافت میکنم و محل کاری که همسرم کار میکرده معترض هستم چون مستمری بگیر همسرم هستم ایشان با فوق لیسانس و بیشتر از ۱۵سال مدیریت در سه سال اخر در حق ایشان اجحاف شده و ظاهرا با ۲۵سال سابقه بازنشسته شده ولی الان طبق جدول حقوقی اعلام شده، جزو حداقل بگیر ،میان بگیر،۲۰سال میباشد ایا میتوانم اعتراض کنم و نتیجه ای میگیرم باید چکار کنم ؟.
  سوال دوم ایا چکی که چند سال از زمان اون گذشته به نرخ روز حساب میشه ؟
  تلفن ۰۹۳۵۹۶۸۱۶۴۹

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام بله میتوانید طرح دعوی در دیوان مطرح کنید بستگی به میزان زمانی دارد که گذشته

 5. مهدی پهلوان می گوید

  سلام در سال هشتاد ودو چند فقره چک جمعا به مبلغ پنج میلیون تومن به شهرداری جهت پروانه ساختمان دادم بعد ملک را به کسی واگذار کردم که قرار شد خود هزینه ها را بدهد چند روز پیش متوجه شدم شهرداری چکهایم را در سال ۹۲ به شخصی واگذار کرده و شخص مذکور در همان سال چکها را اقدام کرده در شورای حل اختلاف بدون هیچ ابلاغی به اینجانب رای گرفته به مبلغ صد وده میلیون تومن سوال من این این چگونه پنج میلیون چک صد وده میلیون شده آیا چکی که در وجه شهرداری بوده قابل واگذاری به کسی میباشد اگر بخواهم واخواهی
  بدهم بر اساس مبلغ مندرج در چک هزینه
  اش محاسبه میشود

 6. رضا می گوید

  باسلام ۰زمینی کشاورزی خریداری کردم بصورت قولنامه دستی و در زمان امضاء فروشنده بنده حاضر و ناظر و عدم احراز هویت وی را رویت نکردم بعد از دیوار کشی و نصب درب حالا مدعی پیدا شده درب آهنی ورودی را جوش زده و تابلوی کرده که این ملک برای من است سال ۹۴ خریداری کردم و بنده ملک را سال ۹۷ خریداری کردیم وبنگاه میگوید درست میشود صبر کنید بدون اراءیه مدارک. ملک در استارا میباشد

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام. نیاز به مشاوره با وکلای ملکی دارید در قسمت مشاوره های تلفنی سایت از گزینه مشاوره تلفنی استفاده کنید

 7. ناشناس می گوید

  با سلام پس از تامین دلیل با جلب نظر کارشناس مبلغ ۶۰ میلیون تومان به ما تعلق گرفته حالا که برای دادخواهی وپرداخت خسارت ها باید به دادگاه مراجعه کنیم میخواستم بدونم هزینه دادخواهی وتمبر چه قدر میشه

 8. سعیدعلیپور می گوید

  سلام، بنده به رای صادره ازدادگاه تجدیدنظراداره کارکه برای بنده صادرشده اعتراض دارم بایدچیکارکنم کجااعتراض کنم وهزینه اعتراض کردن چقدرمیباشد

 9. سعیدعلیپور می گوید

  سلام ازطرف اداره کاررای به نفع من درسال۹۶صادرشده وطرف به یک میلیون وپانصدهزارتومان محکوم شده بمن بپردازد ومن ایشان راپیدانمیکنم ورفتم تاخیر تادییه زدم دردفاترپلیس قضایی بایدحالاچیکارکنم. چون هیچ جوابی برای من نیامده ودفترقصایی میگوید پرونده شمادرفلان دادگاه رفته وجزاین چیزی نمیداند

 10. رضاعلیپور می گوید

  سلام، بنده به رای صادره ازدادگاه تجدیدنظراداره کارکه برای بنده صادرشده اعتراض دارم به کجابایدبرای اعتراض بروم؟ به دفاترپلیس قضایی هم که رفتم میگویند حدود۱۵۰هزارتومان هزینه دارد؟ بایدچیکارکنم کجااعتراض کنم وهزینه اعتراض کردن مگرچقدرمیباشد؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام دفاتر خدمات قضایی مراجعت نمایید

 11. مصطفی تقی پور می گوید

  سلام. هزینه دستور موقت خودروی با ارزش ۱۷۰ میلیون‌چقدر میشه؟ آیا باید مبلغی به حساب دادگاه واریز و مسدود شه تا همچین‌حکمی گرفت؟ ای مبلغ نسبت به قیمت مال مربوطه چگونه محاسبه میشه و چقدر هست؟

 12. فاطمه حسنی می گوید

  سلام من یه دادخواست نوشتم ازطریق دفترقضایی هزینه ای ازمن نگرفتم دادخواستم مطالبه وجه بودمبلغ۱۰۴میلیون تومن بابت واریزخریدماشین بودحالاهمسرم فوت کردمن دادخواست مطالبه وجه کردم فیش بانکی دارم ازطرطق شماره شباواریزکردم ازحساب خودم آیادادگاه براساس مدارکی که دارم میتوانم رای بیارم توکل برخدا

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام بایستی گواهی فوت ارایه دهید واینکه جزشما کسی دیگه ورثه باشد بایستی انحصار وراثت نمایید

 13. مصطفی تقی پور می گوید

  سلام هزینه الزام به تحویل چگونه محاسبه و چقدر میشه؟

 14. احمدی می گوید

  سلام هزینه واخواهی۵ملیون سفته چقدرمیباشد سپاس

 15. Ashkan می گوید

  ایا در یک برونده حکم بیاد و به دلیل مشکلات نتونم اعتراض بزنم ایا امگان ش هشت درخواست تجدید نظر بدم؟ مطالبه ۸۵ میلیون کردم هزینه تجدید نظر چقدر میشه

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام باید دید موضوع چیه و مدت تجدید نظر تمام نشده باشد .هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله تجدیدنظر و واخواهی, چهار و نیم درصد محکوم‌به

 16. حیدری می گوید

  سلام مستاجر بعد از یکسال قرارداد رسمی دوبارهشفاهی تمدید کرد حلا بعد از ۴ ماه خانه را تخلیه کرده و کلید ها را به شورای حل اختلاف داده.آیا من میتونم از زمان تخلیه و تحویل کلید ها اجرت المثل دریافت کنم ؟آیا ایشان باید یکماه اجاره اضافی بپردازد؟خسارتی که به خانه زده را چگونه میتوان گرفت؟

 17. احسان می گوید

  سلام من ۵ فقره چک به یه دوست دادم بابت مبل بگیرد الان سه تا را پاس کرده ولی دوتای آن را برگشت خورده وجواب تلفن هم نمیده پشت چک را هم امضا کرده حالا میخواهم بدانم که ایا با امضا پشت چک میتونم شکایت کنم به پولم میرسم.

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:صادرکننده چک در هرصورت مسولیت مطلق دربرابر دارنده دارد پس می توانید در هر صورت به طرفیت صادر کننده چک دعوا خودتان را مطرح نماید.

 18. نوری می گوید

  سلام بنده کارمند رسمی ازمایشی وزارت بهداشت بودم سال۹۴ به خاطر مشکلات مالی خارج از محیط کار وشخصی زندانی شدم همان سال هسته گزینش عدم همکاری برای من زد من هم طی یک لایحه به حکم اعتراض کردم که دوباره حکم اخراج صادر شد و۲ماه مهلت اعتراض داشت من به خاطر شرایط روحی وعدم اطلاع از قانون وعدم دسترسی به وکیل امکان اعتراض نداشتم سال۹۹از زندان ازاد شدم ایا الان امکان طرح شکایت در دیوان برایم مقدور می باشد واحتمال موفقیت چند درصد میباشد

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: شما باید حتما با یک وکیل متخصص مشاورت نمایید.

 19. محمدی می گوید

  سلام . من ۴۰۰ میلیون به شخصی دادم که گفته کارمند ایران خودرو هس برای اینکه برام از ایران خودرو ماشین صفر بیاره.پول بحساب ۳ نفر واریز شده و یک رسید دارم که مشخصات فروشنده و مورد معامله درج شده بدون ذکر خریدار و الان نمیتونم پیداش کنم و تلفن هم جواب نمیده. چه نوع شکایتی باید بکنم ؟ حقوقی یا کیفری ؟ ( کیفری به جرم کلاهبرداری می شود مطرح کرد؟؟؟) هزینه ش چقدر میشود؟ با تشکر

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: از طریق کیفری اقدام نمایید.

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند

شش + 19 =