دادخواست تأمین خواسته به همراه مطالبه اجرت ایام تصرف

شخصی که از مال دیگری استفاده می کند باید اجرت المثل زمانی که مال را تصاحب کرده را بپردازد. مفهوم اجرت المثل در مقابل اجرت المسمی قرار دارد و چیزی است که توسط قاضی یا کار شناس تعیین می شود. اجرت المسمی مبلغی است که مورد توافق طرفین است. هنگامی که استفاده کننده مال از پرداخت اجرت المثل خودداری مکند مالک می تواند تحت عنوان اجرت المثل ایام تصرف طرح دعوی کند. البته که باید از نظر عرفی اجرتی برای آن وجود داشته باشد و مالک از قرار دادن آن مال قصد تبرع نداشته باشد. دادخواست تامین خواسته نیز میتواند همراه با دعوی اصلی مطرح گردد.

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

 

نمونه دادخواست تأمین خواسته به همراه مطالبه اجرت ایام تصرف

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت- شهر- خیابان- کوچه- شماره- پلاک
خواهان
خوانده
وکیل یا نماینده
تعیین خواسته مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف مبیع فعلاً مقوم به………. ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی با قرار تأمین خواسته
دلایل و منضمات کپی مصدق: ۱. قرارداد مورخ……….۲. دلیل پرداخت ثمن ۳. نظریه کارشناسی
ریاست محترم شورای حل اختلاف……….

با سلام، احتراماً به استحضار می‌رساند: اینجانب به نشانی مذکور برابر قرارداد مورخ ………. ………. دانگ………. باب خانه واقع در پلاک ثبتی………/ ………. بخش…../ ………. آپارتمان ردیف………. صورت‌مجلس تفکیکی شماره………. را از خوانده/ خواندگان خریداری نموده و مبلغ…………… ریال از بهای آن نیز تأدیه شده است. علی‌رغم ایفای تعهداتم به‌عنوان خریدار، متأسفانه خوانده/ خواندگان مذکور از اجرای مفاد قرارداد امتناع نموده و در جهت انجام تعهدات قراردادی خود اقدام نکرده‌اند. نظر به اینکه با وصف پرداخت ثمن معامله، عدم تحویل مبیع توسط خوانده/ خواندگان و استیفای از منافع مورد معامله، اینجانب را محق در مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف می‌نماید؛ فلذا صدور حکم محکومیت خوانده/ خواندگان به پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف مستنداً به ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به انضمام کلیه خسارات و هزینه دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست، عندالاقتضاء برای اثبات اجرت‌المثل به انجام کارشناسی نیز استناد می‌نماید. تمبر هزینه دادرسی زائد بر میزان فوق‌الذکر به تجویز قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پس از اتخاذ تصمیم ابطال خواهد شد. بدواً وفق ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور قرار تأمین خواسته و اجرای فوری آن حسب ماده ۱۱۷ همین قانون تقاضا می‌شود.

 

محل امضاء- مهر- انگشت

2 نظرات
  1. مجیدنصیری می گوید

    خودرواینجانب توسط شخصی باجعل قولنامه به دیگری واگذ۵غرشده وخودروکه درپارکی بوده تحویل خریدارشده شکایت چیفری مبنی برجعل مطرح پس از ه
    کارشناسی رای محکومیت صادرشده برای استردادخودرووخسارت وتامین خواسته چکارکنمو

    1. بهزاد زینالی می گوید

      سلام برای دریافت خسارت و هزینه های دادرسی میتونید از دادگاه دوباره علیه طرف دعوای حقوقی مطرح کنید و از واحد اجرای احکام مدنی که خودرو در انجا توقیف شد درخواست رفع توقیف کیند.

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند

یک × 2 =