با احضاریه و انواع آن آشنا شویم

احضاریه در واقع فراخواندن و طلبیدن افراد به دادگاه برای توضیح دادن یک سری از مسائل در مورد اتفاقی که افتاده است. وقتی صحبت از احضار می شود ذهن ها به سمتی می رود که شخص مورد احضار شده باید متهم باشد اما اینگونه نمی باشد.

چرا که قاضی پرونده امکان دارد برای تکمیل کردن پرونده خود و فهمیدن اصل موضوع از خیلی از افراد همانند شاکی و یا شاهد و حتی کارشناس دعوت به توضیح نماید.

 پس برگه احضاریه فقط برای متهم ارسال نمی گردد بلکه تمامی افرادی را شامل می شود که قاضی لازم ببیند، که به وسیله آنها می‌تواند با گفته هایشان پرونده را تکمیل کند.

انواع احضاریه

احضار متهم:

اگر برای پرونده ای دلایل کافی و لازم وجود داشته باشد و از نظر قاضی در پرونده مشکلی نباشد در این صورت می تواند متهم را احضار کند.

انواع احضاریه

 

حال اگر افرادی که قاضی احضار می کند بدون دادن گواهی عدم حضور (عذر موجه) به دادگاه، در دادگاه حاضر نشوند قاضی می تواند در صورت شرایط زیر دستور جلب آن را صادر کند:

از جمله جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص، اعدام و یا قطع عضو باشد.

آن دسته از متهم هایی که محل شغل آنها و محل زندگی آنها مشخص نیست و تمامی تلاش و اقدامات قاضی برای دسترسی پیدا کردن به متهم کافی نباشد.

احضار شاهد:

در صورتی که مقتضی و طرف پرونده درخواست دهد، که نیاز دارد شاهد شهادت دهد دادگاه می تواند شاهدان را برای شهادت به دادگاه احضار کنند احضاریه ای که به شاهدان ابلاغ می‌گردد باید یک هفته قبل از تشکیل جلسه به شاهدان ابلاغ گردد.

اگر شاهد مورد نظر و یا شاهد آن در سر موعد مقرر در جلسه دادرسی برای شهادت حضور پیدا نکنند مطابق با قانون دوباره احضار می گردند.

پس اگر رسیدگی بر مبنای این باشد که شاکی شکایت کرده است و از طرف خود شاهدی را معرفی می‌کند که آن شاهد می‌تواند به علت آنکه در صحنه جرم وجود داشته است شهادت دهد و یا اینکه احقاق حق بستگی به شهادت آن شاهد داشته باشد و یا آن تحقیقی که قرار است انجام شود در ارتباط با نظم عمومی باشد دادگاه دستور احضار شاهد را می دهد.

در این صورت اگر شاهد در دادگاه حضور پیدا نکند دادگاه آن را مجددا احضار می کند و اگر بعد از دوباره احضار شدن باز هم در دادگاه حضور پیدا نکند قاضی دستور جلب او را صادر می کند.

احضار برای سازش:

هر شخصی می تواند برای سازش درخواست کتبی بدهد و این را باید از دادگاه نخستین بخواهد.

ترتیبی که برای سازش وجود دارد همانند احضار می باشد تنها یک تفاوت وجود دارد و آن این است که در دعوتنامه باید ذکر گردد طرفی که خوانده شده برای سازش به دادگاه خوانده شده است.

احضار برای خواندن سوگند:

اگر صادر شدن حکم دادگاه منوط به سوگند شرعی باشد، دادگاه با توجه به درخواست متقاضی، قرار سوگند صادر کرده و در آن موضوعی که باید با آن سوگند خورده شود و همچنین شخصی که باید سوگند یاد کند را قید می کند.

حال اگر افرادی را که خوانده شده‌اند حضور پیدا نکنند، دادگاه برای ادا کردن سوگند وقتی را تعیین می کند و طرفین را احضار می کند و در اظهارنامه علت حضور را ذکر می‌کند.

اگر شخصی که برای ادا کردن سوگند در دادگاه خوانده شده است بدون دلیل و عذر موجهی در در دادگاه و جلسه حضور پیدا نکند و اگر بعد از سوگند یاد کردن از آن امتناع کند نکول (عدم قبول یا رد) محسوب می شود و دادگاه سوگند به طرف دعوا را رد می کند، و با ادا شدن سوگند حکم صادر می گردد، در غیر این صورت دعوا ساقط خواهد شد.

در برگه احضاریه باید علت حضور و همچنین نتیجه عدم حضور قید گردد.

در صورتی که شخصی که قرار است سوگند را ادا کند به دلیل موجهی نتواند در دادگاه حضور پیدا کند دادگاه بر حسب اقتضای مورد وقت دیگری برای ادای سوگند تعیین می کند، و یا دادرس دادگاه نزد او حاضر می شود و یا اینکه به قاضی دیگری نیابت می دهد تا او را سوگند داده و در نهایت صورت جلسه را برای دادگاه ارسال می‌کند تا بتوانند بر اساس آن رای را صادر کنند.

با-احضاریه-و-انواع-آن-آشنا-شویم

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

فراخواندن کارشناس چگونه ممکن است؟

 دادگاه می تواند با توجه به درخواست هر یک از طرفین دعوا قرار ارجاع به کارشناس را صادر کند. در قرار دادگاه در رابطه با موضوعی کارشناس باید درباره آن اظهار نظر کند قید می گردد و همچنین مدت زمانی را که کارشناس باید اظهار نظر کند ذکر می شود.

 برای تکمیل کردن پرونده، دادگاه نیاز دارد که توضیحات کارشناس را اخذ کرده و آن را در پرونده قید کند. دادگاه موارد تکمیلی را در صورتجلسه قید می کند و آن را به کارشناس اعلام کرده و کارشناس را برای دادن توضیح به دادگاه فرا می خواند.

لازم به ذکر است که اگر کارشناس در دادگاه فرا خوانده شود ولی حضور پیدا نکند حکم جلب صادر می گردد.

تفاوت بین احضاریه و اخطار

 اخطار معمولاً در امور مدنی صادر می‌گردد و همچنین به معنی یادآوری امری به فرد یا افرادی در پرونده های حقوقی می باشد. حال آنکه احضار جنبه امری، اطلاعی و اعلامی دارد ضمانت اجرایی آن دستور جلب می باشد.

باید این نکته را یادآوری کرد که احضار کردن متهم آداب و اصول خودش را دارد و قاضی نمی‌تواند بدون هیچ اصول و قاعده ای، سریع متهم را بخواهد و یا او را ببیند البته استثناهایی هم در این زمینه وجود دارد.

برگه را که ابلاغ می کنند برای متهم که همان احضاریه می باشد از زمان احضار شدن تا زمان حضور پیدا کردن نزد قاضی نباید بیشتر از پنج روز گذشته باشد.

موارد موجه عدم حضور

اگر متهم نتواند در وقت مقرر حاضر شود باید دلایل موجهی داشته باشد تا قاضی آن را بپذیرد و این دلایل موجه از قرار زیر است:

نرسیدن احضاریه و یا دیر رسیدن آن به صورتی که مانع از حضور متهم گردد.

بیماری خود متهم و یا همسر و یا والدین او که مانع از حضور او در دادگاه شود.

در صورتی که اجداد، والدین به همسر و فرزند و خواهر یا برادر متهم و حتی بچه ‌های آنها فوت کند.

مبتلا شدن به بیماری های واگیر دار و یا حوادث قبیل، سیل، زلزله که باعث شود رفت و آمد آن دچار مشکل شود.

متهم در حبس یا توقیف باشد.

همچنین بقیه مواردی که تشخیص بازپرس موجه به حساب آید.

غیر از این مواردی که ذکر گردید متهم می تواند قبل از موعدی که تعیین شده است یک بار بازپرس را از این موضوع مطلع کند و موافقت او را بگیرد در این صورت بازپرس می تواند به علت اینکه تحقیقات عقب نیفتد به مدت سه روز به متهم مهلت دهد.

 

با-احضاریه-و-انواع-آن-آشنا-شویم

در چه مواردی دادگاه می ‌تواند بدون فرستادن احضاریه متهم را جلب کند؟

جرایمی که باعث سلب حیات می شود

جرایمی که باعث حبس ابد می شود

جرایمی که باعث قطع عضو می شود

جرایم تعزیری درجه یک تا درجه سه

جنایت های عمدی بر علیه تمامیت جسمانی به میزان نصفه دیه کامل تر و بالاتر

احضار تلفنی آیا امکان پذیر است؟

اصل ۱۳۲ قانون اساسی بیان می کند:

هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، متهم باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود.

در قانون آن چیزی که به معنای احضار آمده است باید به صورت کتبی باشد همان اطلاعاتی که بیان شد در آن ذکر گردد و توسط مامور ابلاغ به شخص مورد نظر ابلاغ می گردد. بنابراین احضار تلفنی جنبه قانونی ندارد.

 همچنین در مورد موضوعات سیاسی و عقیدتی، که در نهادهای اطلاعاتی رایج گردیده است باید ذکر کرد که این روش احضار کردن غیرقانونی می باشد.

 

با-احضاریه-و-انواع-آن-آشنا-شویم

نتیجه گیری

احضاریه برگه کتبی ای می باشد که دادرس دادگاه هر کس را که صلاح بداند حضور او برای فرآیند دادرسی لازم است را به وسیله آن دعوت می نمایند. در آن نام و نام خانوادگی شخص احضار شده و علت احضار و تاریخ و مکانی که شخص باید در آن حضور پیدا کند نگاشته می شود. البته در بعضی از جرائم که مخالف با حیثیت و عفت شخص باشد علت احضار نوشته نمی شود.

سوالات مرتبط

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۳.۷ از ۵
از مجموع ۳ رای
73 نظرات
 1. رضا می گوید

  با سلام و احترام. آیا عدم حضور در دعوت تلفنی از ستاد خبری سپاه باعث جلب می شود. و آیا این مورد سبب سو سابقه خواهد بود. سپاس

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام خیر

 2. محی الدین می گوید

  سلام آیا دادسرا میتواند به صورت تلفنی ابلاغیه را اعلام کند و تاریخ برای حضور در دادسرا تعیین کند ؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام ابلاغ یا حضوری هست یا الکترونیکی

 3. محی الدین می گوید

  از فردی به جرم مزاحمت تلفنی شکایت کردم در کرج و همه ی کارهام رو از طریق سامانه ثنا بردم جلو و رای قاضی هم به نفع من شد در نهایت ، امروز از تهران یه شماره تماس گرفته و بصورت تلفنی شفاهی گفتن شنبه فلان دادسرا تهران ساعت فلان حضور پیدا کنید پیرامون شکایت آقای فلانی و نکته ی جالب اینه که ایشون به همون جرمی که من ازش در کرج شکایت کردم در تهران ازم شکایت کرده ، لطفا من رو راهنمایی کنید گیج شدم
  اینم بگم که توی سامانه ی ثنای من هنوز ابلاغیه ای از تهران برای شنبه نیومده

 4. خدیجه می گوید

  سلام من تقریبا ده روز است دادخواست اثبات نسب دادم البته دردفتر الکترونیکی اما هنوز احضاریه ای به دست من نرسیده باید به کجا مراجعه کنم ممکنه ادرس اشتباه شده باشه

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام اگرسامانه رسیدی داده باشه ثبت شده

 5. مجید می گوید

  با سلام
  از طریق کلانتری بنده رو بخاطر شکایت یکی از اشنایان احضاریه فرستادن به خونه.
  بنده در شهرستان مشغله کاری دارم و نمیتونم برگردم شهرم. بهترین راه حل قانونی چیه؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام اگرنروید بسته به نوع شکایت منجربه جلب شماخواهد شد

 6. رضا می گوید

  با سلام من یه احضاریه
  برام آمده به این متن
  نوع ابلاغیه :ابلاغ /احضاریه تعیین مهلت انجام کاری برای شخص ذی
  سمت ومرتبط
  مهلتحضور:۱۰ روز پس از درج در سامانه ابلاغ

  نوع علت حضور : اعتراض به قرار متوقف شدن تعقیب

  متن ابلاغیه : درخصوصاتهام شما از وسیله نقلیه با پلاک تقلبی /داری تغیر درآغاز و مشخصات قرار منع تعقیب صادر شده است این ابلاغیه صرفا جهت اطلاع میباشد

  لطفا راهنمایی کنید حکم هم آمد باید برم دادگاه یانه

 7. رضا می گوید

  با سلام من یه احضاریه
  برام آمده به این متن
  نوع ابلاغیه :ابلاغ /احضاریه تعیین مهلت انجام کاری برای شخص ذی
  سمت ومرتبط
  مهلتحضور:۱۰ روز پس از درج در سامانه ابلاغ

  نوع علت حضور : اعتراض به قرار متوقف شدن تعقیب

  متن ابلاغیه : درخصوصاتهام شما از وسیله نقلیه با پلاک تقلبی /داری تغیر درآغاز و مشخصات قرار منع تعقیب صادر شده است این ابلاغیه صرفا جهت اطلاع میباشد

  لطفا راهنمایی کنید حکم هم آمد باید برم دادگاه یانه لطفا راهنمایی کنید

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام خیر این مورد اصلا به دادگاه ارجاع داده نمیشود و منع تعقیب یعنی عمل جرم نیست یا دلایل برای اتهام کافی نبوده تا تعقیب شود

 8. عیسی کشاورزسرکار می گوید

  سلام خسته نباشید من احضاریه را دیر متوجه شدم وقتش گذشته باید چکار کنم تشکر

 9. عیسی کشاورزسرکار می گوید

  سلام وقت احضاریه من گذاشته باید چگار کنم تشکر

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام دادگاه دوباره شما رو احضار میکنه.

 10. عیسی کشاورزسرکار می گوید

  سلام وقت احضاریه من گذاشته متوجه نشدم پیامک اودمد حالا چکار کنم

 11. مجید عزیزی می گوید

  با سلام و وقت بخیر خدمت جنابعالی و همکاران محترمتون.
  منزل بنده دو ماه قبل سرقت شد،دسته چک اینجانب نیز سرقت شد مراحل مسدود کردن چکها را در آگاهی و بانک انجام دادم.
  امروز از شهر قم فردی که خود را منشی دادیار ۱۷ قم معرفی کرد با تماس با اینجانب گفت از بنده به جرم کلاهبرداری شکایت شده و باید به دادگاه برم .زمان رو هم تعیین کرد.
  تلفنی هم که تماس گرفته بود واقعا برای دادگاه مذکور بود بنده باید بروم یا منتظر احضاریه کتبی باشم؟ خیلی ممنون و سپاسگذارم.

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام بایستی بروید دادگاه

 12. ناشناس می گوید

  سلام سازمان بازرسی پرونده علیه چند نفر مدیر اداره تشکیل داده ودر مرجع قضایی توسط بازپرس در حال رسیدگی هست دونفر مدیر قبلی در زمان تشکیل پرونده در بازرسی توضیح داده کا دلایل وتوضیح ات مورد قبول بازرس قضایی سازمان بازرسی قرارگرفته وعلیه آن دونفر اعلام جرم نشده و۴مدیر دیگر اعلام جرم شده سوال آیا بازپرس می‌تواند بدون داشتن شاکی علیه دونفر معرفی نشده اقدام کند ۲احضاریه صادر کند؟

 13. مرضیه می گوید

  سلام
  خواهر من برای شوهر خواهرم به دلیل‌تعویض‌قفل‌درب‌منزل یک پرونده کیفری باز کرد که در پرونده کیفری نوشته شده ترک انفاق من شاهد شدم ولی ایشون دو تا فیش واریز کرد و پرونده رو به نفع‌خودش‌بست‌حالا‌از روی غرض ورزی‌ بعد چهارسال ازمن تحت عنوان شهادت درووغین شکایت کرده؟ آیا صد دصد من و احضار میکنند؟ و اینکه ایا جلسه صلح سازشی به کاره؟ میتونم در جلسه صلح و سازش شرکت نکنم؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام بله احضار میشوید ولی بایستی ثابت نمایید که که شهادت شما براساس ضحت ودرستی بیان شده وگرنه مجازات شهادت کذب رو متحمل میشوید

 14. محمد می گوید

  سلام صاحب خانه ازمن به جرم سرقت شکایت کرده وهیچ دلیل ومدرک مبنی بر جرم بنده ندارددیروز برایه من از کلانتری احضاریه امد که خودم رابه اگاهی همان محل معرفی کنم برایه پاره ای از توضیحات .میخواستم بدانم ایا امکان باز داشت کردن من وجود دارد

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام خیر

 15. یحیی می گوید

  سلام فرق بین احضاریه دادسرا و کلانتری چیست؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام احضاریه برای رسیدگی درجلسه دادرسی است ولی برای کلانتری برای ادای یکسری توضیحات میباشد چون بعد از اتمام تحقیقات درکلانتری به دادسرا ارجاع میشود

 16. رضا می گوید

  برای من احضاریه ازدادگاه آمده وپنج روز مهلت داده تا مراجع کنم وبعدازپنج روز اگه حاضر نشم حکم جلب میده دادگاه احضاریه ام را پست برام آورده و روی احضاریه نشوته به خاطر دعوا با قفل فرمان آیا من برم دادگاه من را بازداشت میکنن

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام بسته به نظر مقام قضایی ومیزان جراحت وارده که مشمول رسیدگی در صلاحیت کدام دادگاه باشد

 17. محمد می گوید

  چنانچه ساکن خارج از کشور باشی و همسرت ب بهانه سرکشی در ایران اقدام ب گرفتن مهریه کند واحضاریه و یا ابلاغه ب شوهر نرسد نه تلفنی نه الکترونیکی و از همه جا بیخبر ب ایران باز گردی و ممنوع الخروجی صادر شده باشد و همسر در خارج از کشور بماند آیا حکم ممنوالخروجی شما درست است با توجه ب اینکه مدت بسیار کوتاهی زمان داشته باشیم و اقامت ان کشور از بین میرود
  وتمامی اموال در خارج از ایران ، و هیچ گونه سند و یا مبلغی در ایران نداشته باشی ب دادگاه ارایه بدیم
  ایا این حکم درست است؟؟؟
  آیا دادگاه نباید آدرسی از همسر جهت ابلاغ از زن بگیرد و مرد را مطلع سازد ؟؟؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام بله میتواند نسبت به ممنوع الخروجی بابت مهریه اقدام نماید وابلاغ به خارج از کشور ۲ماه زمان میبرد

 18. ندا می گوید

  سلام من امروز شکایت کردم از یکی بستگان به دلیل مزاحمت الان منصرف شدم .اگه دادگاه نرم چی میشه؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: بایستی اعلام گذشت نمایید.

 19. مهران می گوید

  چکی دارم وبرگشت زدم ودروجه خودم بوده حال صاحب چک گفته چک راامانت داده ایا حرفش به جایی میرسددرضمن چک ازطریق واسطه به من رسیده ممنون

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:اگر امانی بودن را ثابت نماید نمی توان وصولش کرد.

 20. مهران می گوید

  ایا چکی که هیچ نشانی ازامانی بودن نداردرامیشود اثبات کزدکه امانت بوده

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:باید بفرمایید چک برای کجا و برای چه موضوعی صادر شده.

 21. برهان می گوید

  من یک احضاریه برام فرستادن دم خونه پدر و خودم خارج از کشور هستم تاحداقل ۴ ماه دیگه نمی تونم بیام ایران بدلایل کاری ، هزینه رفت و برگشت هم بیش از ۳۰ میلیون هست . الان باید چیکار کنم ؟!

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: باید از طریق سفارت ایران اقدام نمایید.

 22. امیر مسعود می گوید

  سلام
  وقت بخیر
  فردی پولی را برای کار کردن به حساب معاملاتی خودش واریز کرده تا من باهاش کار کنم و من همه اون پول رو ضرر کردم و عین همون پولی که داشته رو بهشون دادم آیا این فرد میتونه برای من سؤ سابقه درست کنه ؟
  و بعدا توی استخدامی ها مشکلی پیش نخواهد آمد ؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: خیر شما صرفا جبران خسارت کردید.

 23. معصومه می گوید

  از لحظه شکایت برای مهر وموم اموال انحصار ووراثت و پلمپ کردن ملک چقدر طول میکشد

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: این موعد قضایی است که دادگاه مهلت ان را تعیین میکند.

 24. کریم می گوید

  سلام . از شخصی شکایت کرده ام نمی خواهم آدرس منزل یا محل کار مرا بداند که مزاحمت ایجاد کند چون ادرس بی نزاکت و هنجارشکن و سابقه داری است آیا روی احضاریه که برای طرف ارسال می شود آدرس پستی بنده قید می شود؟ و طرف می تواند از روی احضاریه آدرس خانه و محل کار مرا پیدا کند؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام خیر

 25. مهدی هاشمی می گوید

  سلام و عرض ادب
  برای بنده احضاریه ای آمده مربوط به آبادان و به اتهام دسترسی غیر قانونی به داده های رایانه ای ‌که اصلا بنده مطلع نیستم.
  آیا نباید معلوم باشد شاکی چه کسی است؟
  صرف این ابلاغیه من باید در دادگاه آبادان باید حضور پیدا کنم؟
  چطور از تهران می توانم پی گیری کنم؟
  ممنون

  1. بهزاد زینالی می گوید

   باسلام
   دسترسی غیرمجاز رایانه‌ای زمان محقق می‌شود که شخصی به طور غیرمجاز به داده‌ها (اطلاعات) یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی محافظت شده‌اند، دسترسی پیدا کند. نام شاکی بنا به دلایل مختلفی مانند امنیتی ممکن است قید نگردد. جهت دریافت راهنمایی های دقیق تر با شماره ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰ تماس حاصل فرمائید.

 26. شاهین می گوید

  سلام ۱ ماه پیش برای پدر من پرونده سازی کردند و جرم سرقت موتور را نسبت دادند به اگاهی بردند و کتک زدند پدرم بازنشسته است و مورد سو استفاده قرار گرفت قاضی بعد از بازجویی اولیه پدرم رو تبرئه کرد بعد از ۱۵روز برای پدرم احضاریه دفاع از اتهام انتسابی اومد بازپرس پدرم رو دوباره بازجویی کرد و گفت که باید ضامن بذارید وگرنه باید پدرم بره زندان در حالی که قاضی اول تبرئه کرده بود . فیش حقوقی گذاشتیم و پدرم ازاد شد الان پدرم با این که بیگناه و براش پاپوش درست کردند اینم بگم پدرمو یه شهر میشناسه استشهاد محلی داریم پدرم خیره الان این مسئله به کجا میرسه ایا راهی هست حتی اونی که شکایت کرده شواهده کافی نداره ولی دادگاه ۲ ماه اسیرمون کرده لطف میکنید راهنمایی کنین پدرم پرونده کیفری نداره و مثل روز روشنه پاپوش و دسیسه است حتی طرف وقتی پدرمو برده بودند اگاهی به پدر من گفته بود که من تو اگاهی ادم دارم و به اونا پول دادم کتکت بزنن تا ازت پول نگیرم ولت نمیکنم قاضی به مامورای اگاهی زنگ میزنه و این موضوع رو جویا میشه ولی اونا سرپوش میذارن و میگن پدرم دروغ میگه گفتم اول خدا بعد استشهاد داریم یه شهر پدرمو میشناسن به صادق بودنش قسم میخورن حالا چی میشه این پرونده به کجا میرسه اگر راهنمایی کنین در این مسئله ممنون میشم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   باسلام
   براساس قانون، قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند، مگر آن که دلایل کافی برای این اقدام داشته باشد. اگرچه ممکن است کسی که در مظان اتهام قرار گرفته است، پس از اتمام دادرسی، تبرئه شود اما همین زدن برچسب اتهام به دیگری باید دلیل داشته باشد. قاضی در صورت سهل‌انگاری در این مورد، خود مشمول محکومیت انتظامی می‌شود. شما می توانید با شماره ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰ تماس بگیرید تا وکلای وکیل تاپ شما را راهنمایی نمایند. موفق باشید.

 27. اکبر می گوید

  آیا پلیس فتا وقتی طرفی را احضار کند چون مضنون معرفی شده از جانب شاکی،
  وقتی طرف مراجعه کند ، شاکی و مضنون احضاریه گرفته با هم رو در رو میشوند؟ یا فتا تنها و بدور از شاکی از طرف احضار نامه گرفته بازپرسی میکند؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   باسلام
   بنا به تشخیص و صلاحدید مرجع رسیدگی کننده این امر امکانپذیر است.

 28. رضا می گوید

  سلام ابلاغیه اومده
  نوع ابلاغیه :ابلاغ اخطار احضاریه تعیین مهلت جهت انجام کاری برای شخص ذی سمت ومرتبط
  مهلت حضور ۱۰روز
  نوع علت حضور:ادای توضیح
  متن ابلاغیه :ادای توضیح دعوی به طرفیت مبنی بر
  باتوجه به علت حضور مندرج دراین ابلاغیه به شما ابلاغ می‌گردد ظرف مهلت مقرر اقدام.درغیراین صورت مطابق مقررات اتخاذتصمیم خواهد شد
  درجرایم رایانه ورسانه اومده خواهشمندم بهم بگین چیکارکنم بخاطرچیه این معنی این ابلاغیه یعنی چی لطفا راهنمایی کنیدممنون

  1. بهزاد زینالی می گوید

   باسلام
   احضاریه برگه کتبی ای می باشد که دادرس دادگاه هر کس را که صلاح بداند حضور او برای فرآیند دادرسی لازم است را به وسیله آن دعوت می نمایند.

 29. مجتبی می گوید

  باسلام
  ایااحضار شخص به دادگاه میشه با تماس تلفنی صورت بگیره مگه نباید برای هرگونه احضار یا ابلاغ براش در سامانه ثنا پیام بیاد ودر مورد مقرر حاضر بشه به بنده دیروز تماس گرفتن تا فردا بیا دادگاه فلان خودتو معرفی کن برای دفاع درصورت نرفتن چی میشه برام مشکل ساز میشه؟؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: در شورای حل اختلاف اگر در وهله اول حاضر نباشد تماس تلفنی ممکن می باشد.

 30. سهی می گوید

  سلام
  یک بنده خدا که از یک نفر دیگ شکایت کرده، از من به عنوان شاهد اسم برده. و گفت که دادگاه احضاریه رو باید به ادرس خونه می‌آوردند اما من بخاطر اینکه همسایه ها دچار سوء تفاهم برام نشوند،برگه رو خودش گرفته و قراره به دستم برسونه. اما هنوز نرسونده. چجوری میتونم از صحت حرفش مطمئن شم؟ قبلا هم ثنا ثبت نام نکردم

  1. زینالی می گوید

   سلام: تمامی ابلاغ از طریق سامانه ثنا صورت می گیرد و دیگر ابلاغ حضوری نداریم اگر ثنا نداشته باشید مامور ابلاغ به ادرس اعلامی مراجعه نموده و تحویل اقامتگاه شخص می دهد.

 31. Bara afshar می گوید

  سلام همسرم توسط مامور سه تا تیر خورده پایین تنش و بعداز بررسی پلیس ۱۹۷ ثابت شد مامور طبق ضوابط تیر اندازی نکرده و خلاصه که بنا تهمت هایی که به همسرم زده شده همسرم و بازداشت کردن وبعد از یک هفته بروبیا قاضی گفت با یک سند فعلا ازاده سندو گذاشتیم و همسرم اومد بیرون وبه علت تیرخوردگی پزشک قانونی ۳ ما استراحت پزشکی داده و هنوز جواب پزشک قانونی بعد از ۳ ماه هنوز نیومده ولی ولی از دادگاه اخطاریه /احضاریه حضور درجلسه رسیدگی برای شخص ذی سمت و مرتبطین یعنی چی واینکه نوشتن علت حضور

  :تاريخ حضور: ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ ساعت حضور : ۰۹:۳۰
  در خصوص شكايت شهرداري مشهد عليه شما مبني بر سرقت وسايل و متعلقات تأسيسات عمومي در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي دراين شعبه حاضر شويد.

  “ابلاغيه فاقد پيوست مي باشد”
  لطفا راهنمایی کنید مارو والا نمیدونیم این سرقت از کجاشون دراوردن با تشکر از وکلای عزیز 🙏🌹

  1. زینالی می گوید

   سلام:بابد برای اطلاع از اتهام انتسابی باید به شعبه مورد نظر مراجعت کرده و علت را جویا شوید برای راهنمایی بیشتر از طریق وکلای انلاین مشاوره نمایید.

 32. behnaz می گوید

  سلام
  یه ابلاغیه برای برادم اومده بود من تحویلش گرفتم ازم امضا کدملی و شماره تماسمو خواستن و منم بهشون دادم این مشخصاتو
  برادرمم خارج از کشوره و نمیتونه برگرده ایران چندین ساله
  الان به جای برادرم که اینجا نیست واسه من مشکل پیش میاد؟؟؟ یعنی باتوجه به کدملی و شماره‌م که بهشون دادم و برگه‌رم امضا کردم به عنوان گیرنده ابلاغیه امکانش هس دچار مشکل بشم ؟؟

  1. زینالی می گوید

   سلام: اگر ابلاغیه به نام برادرتان باشد صرفا چون ابلاغیه را شما دریافت کرده اید اون مشخصات را از شما خواسته اند و اینکه برادرتان نتواند حاضر شود رسیدگی بصورت غیابی صورت می گیرد و برای شما هیچ مشکلی بوجود نمی اید برای راهنمایی بیشتر از طریق وکلای انلاین سامانه وکیل تاپ مراجعه نمایید.

 33. امیر می گوید

  سلام بنده شهرستانم و یه احضاریه برام اومده بود تو برج دوازده توی شهر کرمان دادگاه انقلاب شعبه سه بازپرسی برای توضیح پرونده که خودم شاکی بودم ولی نتوانستم حضور پیدا کنم البته قبلاً مدارک تحویل دادم و الان برای توضیح من رو خواستن حالا باید چه کار کنم و هیچ شماره ای از دادگاه انقلاب کرمان هم ندارم ممنونم به راهنمایی کنید

 34. ناشناس می گوید

  سلام بنده شهرستانم و یه احضاریه برام اومده بود تو برج دوازده توی شهر کرمان دادگاه انقلاب شعبه سه بازپرسی برای توضیح پرونده که خودم شاکی بودم ولی نتوانستم حضور پیدا کنم البته قبلاً مدارک تحویل دادم و الان برای توضیح من رو خواستن حالا باید چه کار کنم و هیچ شماره ای از دادگاه انقلاب کرمان هم ندارم ممنونم به راهنمایی کنید

  1. زینالی می گوید

   سلام: باید برای ادای توضیح حضورا بروید داخل شعبه در غیر این صورت در غیاب شما رای صادر خواهد شد

 35. داود می گوید

  سلام خسته نباشید پیرم به اتهام سرقت دراگاهی نزدیک دوهفته نگه داشتن وپس از زدن وبی حرمتی وناسزا گفتن بهش اقراربزورمیگویند ما فیلم داریم مستنذات حال تلفنی مامور پرونده زنگ زده که دخترشما بیارش اگاهی چون کارت عابر دست برادرش بوده .یکهفته قبل من خودم که پدر متهم باشم‌رفتم دیدم داره مامور پرونددبازجویی میکنه وگفت بنویس بهش گفت من کاری نکردم که بنویسم وچیزی هم نبردم برای چی میگه بنویس منهم گفتم کاری کردی بنویس کاری نکردی ننویس.اون روز مامور پروندبه من میگه دخترتو پاشو وسط میگشم ایا میتواند احضار تلفنی نماید .واگر توسط مثلا مال خر پول وایز شده بدون اطلاع دخترم چون کارت دست پسرم بوده .ممنونم اگر راهنمایی بفرمائد

  1. زینالی می گوید

   سلام: سوالتان را واضح تر بفرمایید

 36. کامبیز می گوید

  سلام دیروز از کلانتری تهران زنگ زدن و گفتند باید امروز به دایره تجسس ان محل بروم من بعلت فاصله زیاد نمیتونستم برم حالا امروز اون آقا با شماره شخصی تماس گرفته و میگه یا میای یا میام شبانه میبرمت در حالی که نه تو سامانه ثنا چیزی آمده ن ابلاغیه ب منزلم آمده آیا امکانش هست که در سامانه چیزی نباشد ولی قاضی حکم جلب داده باشد.

 37. بهار می گوید

  برای من احضاریه دادگاه اومده مستندا به ماده ۱۷۵ آیین دادرسی کیفری اما شماره عدل ایران نیست،نمیدونم اصلا کی ازم شکایت کرده و اسم و فامیل هم تو احضاریه نیست فقط نوشته با کارت شناسایی برید اداره ابلاغ تعزیرات حکومتی، الان چکار کنم

  1. زینالی می گوید

   سلام:باید مراجعه نمایید به قسمت مربوطه و اینکه مطمئن بشید که حتما از ثنا اومده.

 38. محمد می گوید

  سلام برام ابلاغیه اماده نوشته نوع ابلاغیه /احضاریه /اخطاریه
  موضوع. رسیدگی
  در خصوص شکاید علیه شما
  ولی پرونده مال یک سال پیش بوده و از من و باجناقم مواد مخدر گرفتن قاضی به هر دوی ما حکم داد وما اعتراض زدیم حالا میخواستم شما من را راهنمای کنید این موضوع شکایت یعنی چی
  ممنون

 39. منوچهریوسع پور می گوید

  سلام من یه شماره اعبلاغیه برام آمده چطور بهفمم مال کجا تشکر

  1. زینالی می گوید

   سلام: از طریق سامانه ثنا باید اقدام نمایید.

 40. سعید منتظر می گوید

  سلام
  یه ابلاغیه برای من آمده که تا ۴۸ ساعت پلیس فتا حاضر شوم
  علت حضور خواسته قضایی هست
  من الان ایران نیستم و ابلاغیه به آدرس یکی از اقوام نسبتا دور من رفته و اون قبول کرده
  و البته گفته مسافرت هست و تا یک ماه دیگه نمیاد
  الان تکلیف من چیست ؟؟
  آیا به ضرر من خواهد بود؟؟

  1. زینالی می گوید

   سلام: باید به یک نفر وکالت دهید تا از کار شما مطلع شود

 41. میلاد رحمانی می گوید

  سلام .برای من ابلاغیه اومده علت حضور دفاع از اتهام انتسابی
  عدم حضور جلب است
  ۵ روز وقت داشتم برم دادگاه ولی ابلاغیه دیر رسیده دستم
  چه کاری انجام بدم؟

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند