با احضاریه و انواع آن آشنا شویم

احضاریه در واقع فراخواندن و طلبیدن افراد به دادگاه برای توضیح دادن یک سری از مسائل در مورد اتفاقی که افتاده است. وقتی صحبت از احضار می شود ذهن ها به سمتی می رود که شخص مورد احضار شده باید متهم باشد اما اینگونه نمی باشد.

چرا که قاضی پرونده امکان دارد برای تکمیل کردن پرونده خود و فهمیدن اصل موضوع از خیلی از افراد همانند شاکی و یا شاهد و حتی کارشناس دعوت به توضیح نماید.

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

 پس برگه احضاریه فقط برای متهم ارسال نمی گردد بلکه تمامی افرادی را شامل می شود که قاضی لازم ببیند، که به وسیله آنها می‌تواند با گفته هایشان پرونده را تکمیل کند.

انواع احضاریه

احضار متهم:

اگر برای پرونده ای دلایل کافی و لازم وجود داشته باشد و از نظر قاضی در پرونده مشکلی نباشد در این صورت می تواند متهم را احضار کند.

انواع احضاریه

 

حال اگر افرادی که قاضی احضار می کند بدون دادن گواهی عدم حضور (عذر موجه) به دادگاه، در دادگاه حاضر نشوند قاضی می تواند در صورت شرایط زیر دستور جلب آن را صادر کند:

از جمله جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص، اعدام و یا قطع عضو باشد.

آن دسته از متهم هایی که محل شغل آنها و محل زندگی آنها مشخص نیست و تمامی تلاش و اقدامات قاضی برای دسترسی پیدا کردن به متهم کافی نباشد.

احضار شاهد:

در صورتی که مقتضی و طرف پرونده درخواست دهد، که نیاز دارد شاهد شهادت دهد دادگاه می تواند شاهدان را برای شهادت به دادگاه احضار کنند احضاریه ای که به شاهدان ابلاغ می‌گردد باید یک هفته قبل از تشکیل جلسه به شاهدان ابلاغ گردد.

اگر شاهد مورد نظر و یا شاهد آن در سر موعد مقرر در جلسه دادرسی برای شهادت حضور پیدا نکنند مطابق با قانون دوباره احضار می گردند.

پس اگر رسیدگی بر مبنای این باشد که شاکی شکایت کرده است و از طرف خود شاهدی را معرفی می‌کند که آن شاهد می‌تواند به علت آنکه در صحنه جرم وجود داشته است شهادت دهد و یا اینکه احقاق حق بستگی به شهادت آن شاهد داشته باشد و یا آن تحقیقی که قرار است انجام شود در ارتباط با نظم عمومی باشد دادگاه دستور احضار شاهد را می دهد.

در این صورت اگر شاهد در دادگاه حضور پیدا نکند دادگاه آن را مجددا احضار می کند و اگر بعد از دوباره احضار شدن باز هم در دادگاه حضور پیدا نکند قاضی دستور جلب او را صادر می کند.

احضار برای سازش:

هر شخصی می تواند برای سازش درخواست کتبی بدهد و این را باید از دادگاه نخستین بخواهد.

ترتیبی که برای سازش وجود دارد همانند احضار می باشد تنها یک تفاوت وجود دارد و آن این است که در دعوتنامه باید ذکر گردد طرفی که خوانده شده برای سازش به دادگاه خوانده شده است.

احضار برای خواندن سوگند:

اگر صادر شدن حکم دادگاه منوط به سوگند شرعی باشد، دادگاه با توجه به درخواست متقاضی، قرار سوگند صادر کرده و در آن موضوعی که باید با آن سوگند خورده شود و همچنین شخصی که باید سوگند یاد کند را قید می کند.

حال اگر افرادی را که خوانده شده‌اند حضور پیدا نکنند، دادگاه برای ادا کردن سوگند وقتی را تعیین می کند و طرفین را احضار می کند و در اظهارنامه علت حضور را ذکر می‌کند.

اگر شخصی که برای ادا کردن سوگند در دادگاه خوانده شده است بدون دلیل و عذر موجهی در در دادگاه و جلسه حضور پیدا نکند و اگر بعد از سوگند یاد کردن از آن امتناع کند نکول (عدم قبول یا رد) محسوب می شود و دادگاه سوگند به طرف دعوا را رد می کند، و با ادا شدن سوگند حکم صادر می گردد، در غیر این صورت دعوا ساقط خواهد شد.

در برگه احضاریه باید علت حضور و همچنین نتیجه عدم حضور قید گردد.

در صورتی که شخصی که قرار است سوگند را ادا کند به دلیل موجهی نتواند در دادگاه حضور پیدا کند دادگاه بر حسب اقتضای مورد وقت دیگری برای ادای سوگند تعیین می کند، و یا دادرس دادگاه نزد او حاضر می شود و یا اینکه به قاضی دیگری نیابت می دهد تا او را سوگند داده و در نهایت صورت جلسه را برای دادگاه ارسال می‌کند تا بتوانند بر اساس آن رای را صادر کنند.

با-احضاریه-و-انواع-آن-آشنا-شویم

فراخواندن کارشناس چگونه ممکن است؟

 دادگاه می تواند با توجه به درخواست هر یک از طرفین دعوا قرار ارجاع به کارشناس را صادر کند. در قرار دادگاه در رابطه با موضوعی کارشناس باید درباره آن اظهار نظر کند قید می گردد و همچنین مدت زمانی را که کارشناس باید اظهار نظر کند ذکر می شود.

 برای تکمیل کردن پرونده، دادگاه نیاز دارد که توضیحات کارشناس را اخذ کرده و آن را در پرونده قید کند. دادگاه موارد تکمیلی را در صورتجلسه قید می کند و آن را به کارشناس اعلام کرده و کارشناس را برای دادن توضیح به دادگاه فرا می خواند.

لازم به ذکر است که اگر کارشناس در دادگاه فرا خوانده شود ولی حضور پیدا نکند حکم جلب صادر می گردد.

تفاوت بین احضاریه و اخطار

 اخطار معمولاً در امور مدنی صادر می‌گردد و همچنین به معنی یادآوری امری به فرد یا افرادی در پرونده های حقوقی می باشد. حال آنکه احضار جنبه امری، اطلاعی و اعلامی دارد ضمانت اجرایی آن دستور جلب می باشد.

باید این نکته را یادآوری کرد که احضار کردن متهم آداب و اصول خودش را دارد و قاضی نمی‌تواند بدون هیچ اصول و قاعده ای، سریع متهم را بخواهد و یا او را ببیند البته استثناهایی هم در این زمینه وجود دارد.

برگه را که ابلاغ می کنند برای متهم که همان احضاریه می باشد از زمان احضار شدن تا زمان حضور پیدا کردن نزد قاضی نباید بیشتر از پنج روز گذشته باشد.

موارد موجه عدم حضور

اگر متهم نتواند در وقت مقرر حاضر شود باید دلایل موجهی داشته باشد تا قاضی آن را بپذیرد و این دلایل موجه از قرار زیر است:

نرسیدن احضاریه و یا دیر رسیدن آن به صورتی که مانع از حضور متهم گردد.

بیماری خود متهم و یا همسر و یا والدین او که مانع از حضور او در دادگاه شود.

در صورتی که اجداد، والدین به همسر و فرزند و خواهر یا برادر متهم و حتی بچه ‌های آنها فوت کند.

مبتلا شدن به بیماری های واگیر دار و یا حوادث قبیل، سیل، زلزله که باعث شود رفت و آمد آن دچار مشکل شود.

متهم در حبس یا توقیف باشد.

همچنین بقیه مواردی که تشخیص بازپرس موجه به حساب آید.

غیر از این مواردی که ذکر گردید متهم می تواند قبل از موعدی که تعیین شده است یک بار بازپرس را از این موضوع مطلع کند و موافقت او را بگیرد در این صورت بازپرس می تواند به علت اینکه تحقیقات عقب نیفتد به مدت سه روز به متهم مهلت دهد.

 

با-احضاریه-و-انواع-آن-آشنا-شویم

در چه مواردی دادگاه می ‌تواند بدون فرستادن احضاریه متهم را جلب کند؟

جرایمی که باعث سلب حیات می شود

جرایمی که باعث حبس ابد می شود

جرایمی که باعث قطع عضو می شود

جرایم تعزیری درجه یک تا درجه سه

جنایت های عمدی بر علیه تمامیت جسمانی به میزان نصفه دیه کامل تر و بالاتر

احضار تلفنی آیا امکان پذیر است؟

اصل ۱۳۲ قانون اساسی بیان می کند:

هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، متهم باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود.

در قانون آن چیزی که به معنای احضار آمده است باید به صورت کتبی باشد همان اطلاعاتی که بیان شد در آن ذکر گردد و توسط مامور ابلاغ به شخص مورد نظر ابلاغ می گردد. بنابراین احضار تلفنی جنبه قانونی ندارد.

 همچنین در مورد موضوعات سیاسی و عقیدتی، که در نهادهای اطلاعاتی رایج گردیده است باید ذکر کرد که این روش احضار کردن غیرقانونی می باشد.

 

با-احضاریه-و-انواع-آن-آشنا-شویم

نتیجه گیری

احضاریه برگه کتبی ای می باشد که دادرس دادگاه هر کس را که صلاح بداند حضور او برای فرآیند دادرسی لازم است را به وسیله آن دعوت می نمایند. در آن نام و نام خانوادگی شخص احضار شده و علت احضار و تاریخ و مکانی که شخص باید در آن حضور پیدا کند نگاشته می شود. البته در بعضی از جرائم که مخالف با حیثیت و عفت شخص باشد علت احضار نوشته نمی شود.

سوالات مرتبط

29 نظرات
 1. رضا می گوید

  با سلام و احترام. آیا عدم حضور در دعوت تلفنی از ستاد خبری سپاه باعث جلب می شود. و آیا این مورد سبب سو سابقه خواهد بود. سپاس

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام خیر

 2. محی الدین می گوید

  سلام آیا دادسرا میتواند به صورت تلفنی ابلاغیه را اعلام کند و تاریخ برای حضور در دادسرا تعیین کند ؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام ابلاغ یا حضوری هست یا الکترونیکی

 3. محی الدین می گوید

  از فردی به جرم مزاحمت تلفنی شکایت کردم در کرج و همه ی کارهام رو از طریق سامانه ثنا بردم جلو و رای قاضی هم به نفع من شد در نهایت ، امروز از تهران یه شماره تماس گرفته و بصورت تلفنی شفاهی گفتن شنبه فلان دادسرا تهران ساعت فلان حضور پیدا کنید پیرامون شکایت آقای فلانی و نکته ی جالب اینه که ایشون به همون جرمی که من ازش در کرج شکایت کردم در تهران ازم شکایت کرده ، لطفا من رو راهنمایی کنید گیج شدم
  اینم بگم که توی سامانه ی ثنای من هنوز ابلاغیه ای از تهران برای شنبه نیومده

 4. خدیجه می گوید

  سلام من تقریبا ده روز است دادخواست اثبات نسب دادم البته دردفتر الکترونیکی اما هنوز احضاریه ای به دست من نرسیده باید به کجا مراجعه کنم ممکنه ادرس اشتباه شده باشه

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام اگرسامانه رسیدی داده باشه ثبت شده

 5. مجید می گوید

  با سلام
  از طریق کلانتری بنده رو بخاطر شکایت یکی از اشنایان احضاریه فرستادن به خونه.
  بنده در شهرستان مشغله کاری دارم و نمیتونم برگردم شهرم. بهترین راه حل قانونی چیه؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام اگرنروید بسته به نوع شکایت منجربه جلب شماخواهد شد

 6. رضا می گوید

  با سلام من یه احضاریه
  برام آمده به این متن
  نوع ابلاغیه :ابلاغ /احضاریه تعیین مهلت انجام کاری برای شخص ذی
  سمت ومرتبط
  مهلتحضور:۱۰ روز پس از درج در سامانه ابلاغ

  نوع علت حضور : اعتراض به قرار متوقف شدن تعقیب

  متن ابلاغیه : درخصوصاتهام شما از وسیله نقلیه با پلاک تقلبی /داری تغیر درآغاز و مشخصات قرار منع تعقیب صادر شده است این ابلاغیه صرفا جهت اطلاع میباشد

  لطفا راهنمایی کنید حکم هم آمد باید برم دادگاه یانه

 7. رضا می گوید

  با سلام من یه احضاریه
  برام آمده به این متن
  نوع ابلاغیه :ابلاغ /احضاریه تعیین مهلت انجام کاری برای شخص ذی
  سمت ومرتبط
  مهلتحضور:۱۰ روز پس از درج در سامانه ابلاغ

  نوع علت حضور : اعتراض به قرار متوقف شدن تعقیب

  متن ابلاغیه : درخصوصاتهام شما از وسیله نقلیه با پلاک تقلبی /داری تغیر درآغاز و مشخصات قرار منع تعقیب صادر شده است این ابلاغیه صرفا جهت اطلاع میباشد

  لطفا راهنمایی کنید حکم هم آمد باید برم دادگاه یانه لطفا راهنمایی کنید

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام خیر این مورد اصلا به دادگاه ارجاع داده نمیشود و منع تعقیب یعنی عمل جرم نیست یا دلایل برای اتهام کافی نبوده تا تعقیب شود

 8. عیسی کشاورزسرکار می گوید

  سلام خسته نباشید من احضاریه را دیر متوجه شدم وقتش گذشته باید چکار کنم تشکر

 9. عیسی کشاورزسرکار می گوید

  سلام وقت احضاریه من گذاشته باید چگار کنم تشکر

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام دادگاه دوباره شما رو احضار میکنه.

 10. عیسی کشاورزسرکار می گوید

  سلام وقت احضاریه من گذاشته متوجه نشدم پیامک اودمد حالا چکار کنم

 11. مجید عزیزی می گوید

  با سلام و وقت بخیر خدمت جنابعالی و همکاران محترمتون.
  منزل بنده دو ماه قبل سرقت شد،دسته چک اینجانب نیز سرقت شد مراحل مسدود کردن چکها را در آگاهی و بانک انجام دادم.
  امروز از شهر قم فردی که خود را منشی دادیار ۱۷ قم معرفی کرد با تماس با اینجانب گفت از بنده به جرم کلاهبرداری شکایت شده و باید به دادگاه برم .زمان رو هم تعیین کرد.
  تلفنی هم که تماس گرفته بود واقعا برای دادگاه مذکور بود بنده باید بروم یا منتظر احضاریه کتبی باشم؟ خیلی ممنون و سپاسگذارم.

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام بایستی بروید دادگاه

 12. ناشناس می گوید

  سلام سازمان بازرسی پرونده علیه چند نفر مدیر اداره تشکیل داده ودر مرجع قضایی توسط بازپرس در حال رسیدگی هست دونفر مدیر قبلی در زمان تشکیل پرونده در بازرسی توضیح داده کا دلایل وتوضیح ات مورد قبول بازرس قضایی سازمان بازرسی قرارگرفته وعلیه آن دونفر اعلام جرم نشده و۴مدیر دیگر اعلام جرم شده سوال آیا بازپرس می‌تواند بدون داشتن شاکی علیه دونفر معرفی نشده اقدام کند ۲احضاریه صادر کند؟

 13. مرضیه می گوید

  سلام
  خواهر من برای شوهر خواهرم به دلیل‌تعویض‌قفل‌درب‌منزل یک پرونده کیفری باز کرد که در پرونده کیفری نوشته شده ترک انفاق من شاهد شدم ولی ایشون دو تا فیش واریز کرد و پرونده رو به نفع‌خودش‌بست‌حالا‌از روی غرض ورزی‌ بعد چهارسال ازمن تحت عنوان شهادت درووغین شکایت کرده؟ آیا صد دصد من و احضار میکنند؟ و اینکه ایا جلسه صلح سازشی به کاره؟ میتونم در جلسه صلح و سازش شرکت نکنم؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام بله احضار میشوید ولی بایستی ثابت نمایید که که شهادت شما براساس ضحت ودرستی بیان شده وگرنه مجازات شهادت کذب رو متحمل میشوید

 14. محمد می گوید

  سلام صاحب خانه ازمن به جرم سرقت شکایت کرده وهیچ دلیل ومدرک مبنی بر جرم بنده ندارددیروز برایه من از کلانتری احضاریه امد که خودم رابه اگاهی همان محل معرفی کنم برایه پاره ای از توضیحات .میخواستم بدانم ایا امکان باز داشت کردن من وجود دارد

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام خیر

 15. یحیی می گوید

  سلام فرق بین احضاریه دادسرا و کلانتری چیست؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام احضاریه برای رسیدگی درجلسه دادرسی است ولی برای کلانتری برای ادای یکسری توضیحات میباشد چون بعد از اتمام تحقیقات درکلانتری به دادسرا ارجاع میشود

 16. رضا می گوید

  برای من احضاریه ازدادگاه آمده وپنج روز مهلت داده تا مراجع کنم وبعدازپنج روز اگه حاضر نشم حکم جلب میده دادگاه احضاریه ام را پست برام آورده و روی احضاریه نشوته به خاطر دعوا با قفل فرمان آیا من برم دادگاه من را بازداشت میکنن

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام بسته به نظر مقام قضایی ومیزان جراحت وارده که مشمول رسیدگی در صلاحیت کدام دادگاه باشد

 17. محمد می گوید

  چنانچه ساکن خارج از کشور باشی و همسرت ب بهانه سرکشی در ایران اقدام ب گرفتن مهریه کند واحضاریه و یا ابلاغه ب شوهر نرسد نه تلفنی نه الکترونیکی و از همه جا بیخبر ب ایران باز گردی و ممنوع الخروجی صادر شده باشد و همسر در خارج از کشور بماند آیا حکم ممنوالخروجی شما درست است با توجه ب اینکه مدت بسیار کوتاهی زمان داشته باشیم و اقامت ان کشور از بین میرود
  وتمامی اموال در خارج از ایران ، و هیچ گونه سند و یا مبلغی در ایران نداشته باشی ب دادگاه ارایه بدیم
  ایا این حکم درست است؟؟؟
  آیا دادگاه نباید آدرسی از همسر جهت ابلاغ از زن بگیرد و مرد را مطلع سازد ؟؟؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام بله میتواند نسبت به ممنوع الخروجی بابت مهریه اقدام نماید وابلاغ به خارج از کشور ۲ماه زمان میبرد

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند

1 × 3 =